Christopher Trung, byrådsmedlem:


“Sæt det gode liv før systemet”

Alle har ret til et godt liv – hele livet

“I Slagelse Kommune skal alle have mulighed for at leve et ansvarsfuldt og meningsfuldt liv, med de pligter og muligheder dette medfører.
Det indebærer at det skal være let at få den rette hjælp, når man får brug for det, og det skal være let selv at kunne gøre udfolde sig og bidrage med det man kan. Der skal være plads til retten til et godt liv – hele livet.

– Christopher Trung, byrådsmedlem for Radikale Venstre

"Din stemme tæller - lad mig høre den!"

“Har du noget på hjertet du gerne vil dele med mig? Det kan være et synspunkt, et forslag eller noget helt tredje, anonymt så vel som ikke-anonymt.”

Tryk på knappen nedenfor for at gå til kontaktformularen.

Mød Christopher Trung

"Det handler ikke om, hvem der siger noget, men om hvad der bliver sagt."

Christopher Trung havde aldrig planlagt at blive politiker. Han så den udvikling som samfundet tog i retning af, hvor der blev mindre og mindre plads til det enkelte menneske og sund fornuft, og hvor systemet fyldte mere og mere. Det var det der fik ham til at gå ind i politik, med ønsket om at ændre på dette.

Ved valget i år 2021 blev han genvalgt med hele 1.304 personlige stemmer, som det byrådsmedlem med 5. flest personlige stemmer, kun overgået af Jane Dahl (C), John Dyrby Paulsen (A), Knud Vincents (V) og Sten Knuth (V).

Han arbejder utrætteligt for saglighed, ordentlighed og ansvarlighed for alle borgere i Slagelse Kommune. Politik bør ikke handle om, hvem der siger noget eller hvem der kommer med den gode idé. Det skal handle om, hvad der bliver sagt, og hvad den gode idé går ud på.

Christopher Trung arbejder til daglig som softwareudvikler. Derudover sidder han i byrådet, hvor han er menigt medlem af Socialudvalget, Seniorudvalget og Sundhedsudvalget.

Christopher Trung
C

Se seneste byrådsmøde

24. juni 2024
Redisponering af budgetrammen vedr. anlæg i 2025-2028

Hør månedens tale

Af Poul Bek-Pedersen
Til sagen "Genoptaget - Spildevandsplan - Slamforbrændingsanlæg på Slagelse Renseanlæg"

Tag valgtesten

Hvor enig er du med Radikale Venstre?
Tilmeld dig nyhedsbrevet
0
antal indbyggere i Slagelse Kommune
987
personlige stemmer på Christopher Trung
100 +
personer viet af
Christopher Trung
5000 +
følgere på sociale medier

Mærkesager

Følg med på de sociale medier

Hvad vi har opnået

Som din repræsentant i Slagelse Byråd, har Christopher Trung blandt andet:

I budgettet for år 2023-2026, er der blevet tilført 114 millioner kroner til socialområdet, for at dække det stigende behov. Dette er på baggrund af den budgetaftale, Christopher Trung sammen med den øvrige konservative byrådsgruppe er med i.

Området er stadig underfinansieret, men de 114 millioner kroner faldt et tørt sted.

Vi har fået tilført 22 mllioner kroner til at understøtte minimumsnormeringer i antallet af pædagogiske medarbejdere i dagtilbud fra år 2024 og frem.

Der er sat yderligere 3,5 millioner kroner af til Afdelingen for Børn og Familie, til at sikre en bedre og hurtigere sagsbehandling gennem ansættelse af flere socialfaglige medarbejdere.

Det lykkedes Christopher Trung at finde opbakning til etablering af ni skæve boliger til særligt udsatte hjemløse. Boligerne er ikke bare en bolig, men et hjem med tilknyttet pædagogisk hjælp, i form af sociale viceværter. På den måde tages der også ansvar for de svageste.

Der er sat over en million kroner af til udviklingen af en ny model, der skal give unge mennesker med et eller flere handicaps en langt bedre overgang til voksenlivet.

Vi sikrede at specialskoleelever fremadrettet også får mulighed for at blive valgt til skolebestyrelsen, ligesom elever på almene folkeskoler i dag kan blive valgt ind i skolebestyrelsen. Tidligere var elever på specialskoler udelukket fra chancen for at få indflydelse i skolebestyrelsen.

Gennem et øget fokus på ekstern finansiering, har Slagelse Kommune fået en bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på omtrent 4,8 millioner kroner til at nedbringe og forebygge sygefravær blandt de ansatte i ældreplejen og på bostederne.

Christopher Trung fik sikret Slagelse Heldagsskole mod lukning i år 2022. Slagelse Heldagsskole tilbyder struktur og forudsigelighed til børn, der har følelsesmæssige vanskeligheder af en karakter, der bedst kan afhjælpes i et mindre miljø. 

Christopher Trung har i et åbent brev inviteret alle kommunens ansatte til at lade ham følge dem en arbejdsdag, hvor at opleve hvordan deres virkelighed er. Det gjorde han i år 2023, og han har i forlængelse af dette blandt andet været ude på flere plejecentre og i flere områder af hjemmeplejen, flere dage i træk.Det er vigtigt at politikerne kommer ud og ser den virkelighed de har indflydelse på.
Vil du gerne bakke op om flere gode resultater?

Bliv medlem!

Lige nu har vi særtilbud på kun 200 kr. for et medlemskab. Bliv medlem af Radikale Venstre i dag!

Du kan altid rette det senere.