Christopher Trung, byrådsmedlem:


“Sæt det gode liv før systemet”

Alle har ret til et godt liv – hele livet

“Alle borgere i Slagelse Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv – hele livet.
Vi ønsker nok alle et liv, hvor vi klarer os selv og ikke har brug for kommunen. Desværre er langtfra alle så heldige at have den mulighed. Der kan være mange årsager til, at har brug for hjælp, for at kunne leve et værdigt liv. Og når det sker, skal vi som kommune være klar.

Det er dette jeg arbejder for, som medlem af Slagelse Byråd for borgerne. Jeg mener Slagelse Kommune skal have en størrelse, så kommunen støtter de svageste, uden dermed at knække de stærkeste. Alle fortjener at kunne leve et så menings- og ansvarsfuldt liv som muligt, med de pligter og muligheder det indebærer.”

– Christopher Trung, byrådsmedlem

"Din stemme tæller - lad mig høre den!"

“Har du noget på hjertet du gerne vil dele med mig? Det kan være et synspunkt, et forslag eller noget helt tredje, anonymt så vel som ikke-anonymt.”

Tryk på knappen nedenfor for at gå til kontaktfomularen.

Mærkesager

Nedenfor finder du Christopher Trungs vigtigste mærkesager.

Hvem er Christopher Trung?

Christopher Trung havde aldrig planlagt at blive politiker. Han så den udvikling som samfundet tog i retning af, hvor der blev mindre og mindre plads til det enkelte menneske og sund fornuft, og hvor systemet fyldte mere og mere. Det var det der fik ham til at gå ind i politik, med ønsket om at ændre på dette.

Ved valget i år 2021 blev han genvalgt med hele 1.304 personlige stemmer, som det byrådsmedlem med 5. flest personlige stemmer, kun overgået af Jane Dahl (C), John Dyrby Paulsen (A), Knud Vincents (V) og Sten Knuth (V).

Han arbejder utrætteligt for saglighed, ordentlighed og ansvarlighed for alle borgere i Slagelse Kommune.

Christopher Trung arbejder til daglig som softwareudvikler. Derudover sidder han i byrådet, hvor han er menigt medlem af Socialudvalget, Seniorudvalget og Sundhedsudvalget.

Christopher Trung:

"Lad os gøre en forskel. Sammen."

Uanset hvem du er, eller hvad du kan, så er der plads til dig her. Vær med i bevægelsen for at værne om det gode liv her i Slagelse Kommune. Alle fortjener et godt liv, uanset om de bor på landet, i byen, på plejecentret eller på bostedet.

Se muligheder for at gøre en forskel

Følg med på de sociale medier

Hvad vi har opnået

Som din repræsentant i Slagelse Byråd, har Christopher Trung blandt andet:

I budgettet for år 2023-2026, er der blevet tilført 114 millioner kroner til socialområdet, for at dække det stigende behov. Dette er på baggrund af den budgetaftale, Christopher Trung sammen med den øvrige konservative byrådsgruppe er med i.

Området er stadig underfinansieret, men de 114 millioner kroner faldt et tørt sted.

Vi har fået tilført 22 mllioner kroner til at understøtte minimumsnormeringer i antallet af pædagogiske medarbejdere i dagtilbud fra år 2024 og frem.

Der er sat yderligere 3,5 millioner kroner af til Afdelingen for Børn og Familie, til at sikre en bedre og hurtigere sagsbehandling gennem ansættelse af flere socialfaglige medarbejdere.

Det lykkedes Christopher Trung at finde opbakning til etablering af ni skæve boliger til særligt udsatte hjemløse. Boligerne er ikke bare en bolig, men et hjem med tilknyttet pædagogisk hjælp, i form af sociale viceværter. På den måde tages der også ansvar for de svageste.

Der er sat over en million kroner af til udviklingen af en ny model, der skal give unge mennesker med et eller flere handicaps en langt bedre overgang til voksenlivet.

Vi sikrede at specialskoleelever fremadrettet også får mulighed for at blive valgt til skolebestyrelsen, ligesom elever på almene folkeskoler i dag kan blive valgt ind i skolebestyrelsen. Tidligere var elever på specialskoler udelukket fra chancen for at få indflydelse i skolebestyrelsen.

Gennem et øget fokus på ekstern finansiering, har Slagelse Kommune fået en bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på omtrent 4,8 millioner kroner til at nedbringe og forebygge sygefravær blandt de ansatte i ældreplejen og på bostederne.

Christopher Trung fik sikret Slagelse Heldagsskole mod lukning i år 2022. Slagelse Heldagsskole tilbyder struktur og forudsigelighed til børn, der har følelsesmæssige vanskeligheder af en karakter, der bedst kan afhjælpes i et mindre miljø. 

Christopher Trung har i et åbent brev inviteret alle kommunens ansatte til at lade ham følge dem en arbejdsdag, hvor at opleve hvordan deres virkelighed er. Det gjorde han i år 2023, og han har i forlængelse af dette blandt andet været ude på flere plejecentre og i flere områder af hjemmeplejen, flere dage i træk. Det er vigtigt at politikerne kommer ud og ser den virkelighed de har indflydelse på.