Christopher Trung fra Slagelse Byråd og Venstre i Slagelse

Mit navn er Christopher Trung..

- og jeg er medlem af Slagelse Byråd for Venstre. 🙂

Jeg er 26 år gammel, og arbejder til daglig med IT som programmør. Jeg er vokset op i Slagelse By og ude ved Kelstrup Strand, og bor i dag i min lejlighed midt i Slagelse.

Jeg har lidt den samme tilgang til politik som jeg har det med programmering: Man kan ikke gætte sig til svarene. Derfor vejer jeg saglighed, ordentlighed og fakta tungere end følelser og gætterier, i den politiske beslutningsproces. Det er hamrende vigtigt, fordi de beslutninger vi træffer kan have store konsekvenser.

Politisk sidder jeg i de udvalg der har med arbejdsmarkedsområdet og handicap- og psykiatriområdet at gøre, og jeg har særligt fokus på udsathed, hjemløshed og stofmisbrug blandt unge. Jeg er i særdeleshed aktiv i det frivillige foreningsliv, hvor jeg blandt andet har lederansvar i Ungdommens Røde Kors.

Ved siden af det politiske liv og foreningslivet, nyder jeg blandt andet at fotografere og at spille klaver.

Min vision for Slagelse Kommune

Jeg drømmer om at Slagelse Kommune bliver en kommune, hvor alle har noget at stå op til om morgenen, og hvor ingen savner positivt fællesskab. Det skal altid kunne betale sig at arbejde, at uddanne sig og gøre en indsats. For når flere arbejder, og når færre forsørges af det offentlige, får vi bedre råd til at prioritere vores fælles velfærd – eksempelvis vores ældrepleje, vores hjælp til folk med svære handicap, vores erhvervsklima og vores studiemiljø.

Citeret fra Venstre i Slagelses hjemmeside:
"Byrådsmedlem Christopher Trung Paulsen er en af de førende fortalere for saglighed, frihed og ordentlighed, blandt de 31 medlemmer af Slagelse Byråd. Med et brag af en valgkamp frem mod valget i 2017, sprang han opstillingslisten for Venstre med hele 13 pladser på valgdagen, og rykkede direkte ind i byrådet som mandat nr. 15. Trods sin unge alder, har 25-årige Christopher alligevel mere end 5 års erhvervserfaring. Derudover har han mere end 4 års erfaring med lokal foreningsledelse i en af Danmarks største humanitære ungdomsorganisationer. Udover at være politiker og IT-udvikler, spiller Christopher en central frivillig lederrolle i flere humanitære projekter, der gennem frivillighed gør en stor forskel for udsatte børn, unge og voksne i Slagelse Kommune. En rolle og en indsats, som Christopher også har fået stor anerkendelse for, bl.a. som modtager af Lions Lederpris 2017."

- Venstre i Slagelses hjemmeside