Om mig

Mit navn er Christopher Trung Paulsen. Til daglig arbejder jeg som softwareudvikler. Det er et arbejde hvor saglighed, faglighed og ordentlighed er i højsædet - og hvor objektive tal, fakta og statistikker i overvejende grad vejer tungere end følelser, gætterier og mavefornemmelser.

Det er også den tilgang jeg har til politik, hvor jeg sidder i Slagelse Byråd som en del af Venstres byrådsgruppe. Jeg brænder for at være med til at skabe fremtidens løsninger på nutidens udfordringer, og for at bidrage til et friere og rigere samfund.

Det der driver mig i politik, skyldes nok min opvækst. Jeg er vokset op med sætningen: "Hvor der er vilje, er der vej" - hvortil jeg altid er blevet mødt med troen på at jeg kan nå i mål med det jeg sætter mig for. Desværre er det langtfra alle børn og unge der oplever at blive mødt med den indstilling. Det er bekymrende, for alle har jo brug for at nogen tror på en. Jeg tror på at der i ethvert menneske er en trang til at tage ansvar for sit eget liv. Hvis mennesket så berøves det personlige ansvar, bliver det umyndiggjort, magtesløst og ansvarsløst. Og det er et kæmpe svigt. Det er kampen for at lave om på denne indstilling, som driver mig i politik.

Jeg er 25 år gammel og bor i centrum af Slagelse. Jeg er vokset op dels ude ved Kelstrup Strand og dels i Slagelse by. I byrådet sidder jeg i Social- og Beskæftigelsesudvalget samt Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser (der handler om handicap- og socialpsykiatriområdet, hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug og udsathed.)"Byrådsmedlem Christopher Trung Paulsen er en af de førende fortalere for saglighed, frihed og ordentlighed, blandt de 31 medlemmer af Slagelse Byråd. Med et brag af en valgkamp frem mod valget i 2017, sprang han opstillingslisten for Venstre med hele 13 pladser på valgdagen, og rykkede direkte ind i byrådet som mandat nr. 15. Trods sin unge alder, har 25-årige Christopher alligevel mere end 5 års erhvervserfaring. Derudover har han mere end 4 års erfaring med lokal foreningsledelse i en af Danmarks største humanitære ungdomsorganisationer. Udover at være politiker og IT-udvikler, spiller Christopher en central frivillig lederrolle i flere humanitære projekter, der gennem frivillighed gør en stor forskel for udsatte børn, unge og voksne i Slagelse Kommune. En rolle og en indsats, som Christopher også har fået stor anerkendelse for, bl.a. som modtager af Lions Lederpris 2017."

- Venstre i Slagelses hjemmeside