Frivilligt arbejde


Min holdning er at et velfærdssamfund skal kendes på de forhold, det byder sine allersvageste borgere - og jeg handler på mine holdninger.

Som aktiv ildsjæl i det frivillige foreningsliv siden år 2014, har jeg sat et anerkendelsesværdigt aftryk på livskvaliteten for udsatte børn, unge og voksne i Slagelse Kommune. Tilbage i april 2017 tog jeg initiativ til at starte et mødested i Slagelse for ensomme unge, der også den dag i dag er ganske velbesøgt. Jeg er medstifter af en børnecafé for indlagte børnepatienter, der blev startet op i år 2018. Jeg medvirker desuden i en række andre projekter, der bl.a. hjælper kommunens hjemløse, unge stof- og alkoholmisbrugere og udsatte børnefamilier.

Udover det har jeg en fortid som bestyrelsesmedlem i ADHD Foreningen Vestsjælland, og fra tid til anden agerer jeg også som en del af Natteravnene i Slagelse. Jeg har også siddet i Danske Handicaporganisationer i Slagelses bestyrelse.