Holdning

Whistleblower eller ej – Gør brug af whistleblowerordningen i Slagelse Kommune!

Udgivet den

Som en del af det organ med det overordnede ansvar for Slagelse Kommune, nemlig byrådet, ser jeg det som en del af mit ansvar at søge at komme udfordringerne til livs.
Jeg ser det som et naturligt ansvar at råbe op, når det gælder hvordan vores kommune bliver drevet, til glæde for borgerne.

Deerfor er jeg glad for Slagelse Kommunes whistleblowerordning, hvor man som ansat kan råbe op hvis der er noget helt galt i kommunen.

Du kan gøre brug af ordningen ved at læse mere her: https://www.slagelse.dk/kommunen/borgerraadgiver/whistleblower