Holdning

Christopher Trung (C): “Ejerløse katte er et kommunalt ansvar.”

Udgivet den
Bemærk: Dette indlæg er udgivet før den 20. november 2021, hvilket er før hvor Christopher Trung endeligt besluttede at træde ind i Det Konservative Folkeparti fra Venstre af.

Uanset hvad man måtte mene om prioriteringen af opgaver, så er og bliver ejerløse katte et kommunalt ansvar. Det mener jeg som byrådsmedlem, på vegne af mig selv. 

Det er en kendsgerning at ejerløse katte er et problem over hele landet, og flere kommuner lever ikke op til deres ansvar på området. Mange af de ejerløse katte er til gene for borgerne, men også lever under dårlige forhold. Selvfølgelig står vi med mange andre udfordringer i kommunen, der har højere prioritet. Men det udelukker ikke at vi også tager ansvaret for de ejerløse katte med i puljen.

Jeg er klar over at denne problemstilling sandsynligvis vil blive genstand for latterliggørelse, i stedet for saglige argumenter. Og man har selvfølgelig ret til at mene at det ikke er et problem. Men jeg mener der er plads til forbedring – ligesom som det er tilfældet med mange andre ting.

Hvad kunne man så gøre? Der er nogle forskellige bud.

  • Man kan søge om fondsmidler til at iværksætte en kampagne der skal gøre katteejere mere bevidste om vigtigheden af at få kattene neutraliseret/steriliseret, når der er tale om udekatte.
  • Man kan revidere samarbejdsaftalen mellem Slagelse Kommune og Kattens Værn, med henblik på et løft af den økonomiske ramme.

Nogen vil måske spørge om jeg ikke har bedre ting at fokusere på. Jo, det har jeg da. Og det fokuserer jeg også på. Men det udelukker ikke italesættelsen af udfordringerne med de ejerløse katte. For hvornår har nogen sidst påtalt det?

Dyrevelfærd i Slagelse Kommune

Dyreværnsloven gælder for alle. Også i Slagelse Kommune.

Jeg vil arbejde for at der kan komme konsensus i byrådet om denne problemstilling. Ikke som første-prioritet, men jeg vil ikke være ligeglad.