Skrevet af Christopher Trung, medlem af Slagelse Byråd for Det Konservative Folkeparti

En appel til sundhedsministeren

I det nye år vil den socialdemokratiske sundhedsminister igen kigge på, hvordan sundhedspersonale såsom sygeplejersker og SOSU’er kan undgå at blive opsagt, hvis de får senfølger efter at været smittet med COVID-19 i forbindelse med deres arbejde i en grad, der svækker deres arbejdsevne. 

Ministeren udtrykker sympati for de opsagte, men holder sig angiveligt til blot at opfordre arbejdsmarkedsparterne til at finde gode løsninger lokalt. At opfordre til en god løsning er dog langtfra det samme som at kræve, at der bliver fundet en god løsning.  Hvis ingen tager ansvar, så har vi alle et ansvar – og dem med muligheden for at tage affære, har også en pligt til at tage affære. 

Fyringerne er ganske enkelt en hån mod de mennesker, der kastede sig ind i kampen mod corona på vores alle sammens vegne. Signalværdien hjælper heller ikke ligefrem på de store landsdækkende udfordringer med at få rekrutteret faglært sundhedspersonale. 

Jeg tror på, at langt det meste af sundhedspersonalet gerne bytter skattefinansierede COVID-19-erkendtligheder i form af honninghjerter, chokoladeæsker og gavekort ud med bedre arbejdsvilkår for dem selv og deres kollegaer. 

Sundhedspersonalet har krav på mest mulig tryghed i udførelsen af deres arbejde. Også når de bliver syge som følge af en global pandemi, man næppe havde forudset som en del af arbejdsvilkårene.

Men der kommer vel en god løsning “i morgen”.

Jeg appellerer til, at der tages ekstraordinær hånd om det sundhedspersonale, der er ramt af ekstraordinære udfordringer, som ingen kunne have forudset. Hvis arbejdsmarkedsparterne ikke er i stand til det, lander bolden på det politiske bord.