Trung om højhusbyggeri: "Der skal tages højde for naboerne."

Skrevet af Christopher Trung, byrådsmedlem og medlem af Det Konservative Folkeparti i Slagelse Kommune

Lad mig starte med at kvittere for udarbejdelsen af kommuneplanen, samt for modtagelsen af høringssvarene og de borgerhenvendelser som jeg har læst hver og en af. 

Planen har været under udarbejdelse i længere tid. Der mange gode toner i forslaget, herunder er jeg særligt glad for det fokus som handicaptilgængelighed har fået,, ligesom det også indgår i udviklingsstrategien  for kommunen. 

Der har været mange høringssvar og henvendelser, særligt hvad angår bygningshøjden. Jeg bed mærke i en henvendelse, hvor at vi blev opfordret til at spørge os selv, hvordan vi vil have det, hvis planen havde væsentlig betydning for vores egen bolig og det område vi bor i. 

Fra Det Konservative Folkeparti er vores tilslutning til kommuneplanen med det forbehold, at der skal tages et mere individuelt syn på de forskellige dele af kommuneplanen, som Ann Sibbern også har bemærket, særligt når det kommer til bygningshøjde på enkelte steder, der for mig vækker grund til bekymring. 

Det er med de forbehold, at vi tilslutter os vedtagelsen af kommuneplanen 2021 i Slagelse Kommune. Der skal tages højde for naboerne. 

Hvad mener du om kommuneplanen? Lad mig høre fra dig!

im

Hvad er en kommuneplan?

En kommuneplan er betegnelsen på en samlet plan, som den stedlige kommunalbestyrelse udarbejder for kommunen.

Som overordnet plan for byens fysiske udvikling består kommuneplanen af visioner og politiske mål, retningslinjer samt rammer for byens udvikling.

Kommuneplanen kan blandt andet sætte rammer for hvor højt der må bygges i kommunen.

Giv din mening til kende