Holdning Indlæg

En hyldest til de private dagtilbud, herunder de private dagplejere – Ja, jeg kaldte dem hvad de er!

Udgivet den
Bemærk: Dette indlæg er udgivet før den 20. november 2021, hvilket er før hvor Christopher Trung endeligt besluttede at træde ind i Det Konservative Folkeparti fra Venstre af.

Af Christopher Trung (V) – Byrådsmedlem for Venstre og opstillet til kommunalvalget d. 16. november.

Vi skal sikre rammerne for den bedste opvækst til alle børn. Derfor må vi ej glemme at tage et kig på samarbejdet med de private tilbud. Altså private daginstitutioner, dagplejere, privatskoler med videre.

Da jeg var barn, benyttede min familie sig af en privat dagplejer ved navn Mai. Det betød dog ikke noget for min familie, om der stod “privat” eller “kommunalt” på Mais dørskilt. Det vigtige var om Mai opfyldte de behov, der var gældende for vores familie.  For ingen børn eller forældre er 100% ens – og det er deres behov heller ikke.

Derfor er det godt at der er forskellige tilbud, der kan tilbyde noget forskelligt. Det er med til at skabe en sund konkurrence, hvor tilbuddene kan lære af hinanden til at blive endnu bedre.

Men i dag er der ikke rigtig sat en politisk retning for hvordan vi bedre kan støtte op om de private tilbud som kommune. Bare se på kommunens børne- og ungepolitik: Her er de private tilbud ikke nævnt med ét eneste ord.

Det ændrer dog ikke på at de private tilbud stadig er med til at løfte en stor del af kerneopgaven i at understøtte forældrene i at udvikle deres børn. Ligesom det også er tilfældet med de kommunale tilbud. Derfor bør det næste byråd se på hvordan vi bedre kan støtte de private tilbud. Den opgave vil jeg gerne være en del af. 

Vi er ikke ens, og det skal der være plads til. Derfor skal vi give forældrene bedre muligheder for at tage det ansvar de har – nemlig ansvaret for deres børns trivsel og udvikling, ved at give forældrene mere frit valg.

Tak til alle jer fantastiske ildsjæle, der er med til at sikre børnenes trivsel og udvikling.

Om Christopher Trung


Christopher Trung (V) er en af Slagelse Kommunes førende politiske fortalere for frihed, ansvarlighed og ordentlighed.

Han blev valgt ind i Slagelse Byråd i år 2017, og har vist sig at være en åbenhjertelig forkæmper for ordentlig behandling af samfundets svageste, efterlevelse af FN’s Handicapkonvention, frihed og frit valg samt sund og udviklende konkurrence på velfærdsområdet.

Han er 27 år gammel, bosat i Slagelse, folkevalgt og byrådsmedlem i Slagelse Kommune for Venstre og med snart 7 års erhvervserfaring som softwareudvikler.

    En stemme på Christopher Trung er en stemme på ordentlighed, ansvarlighed og mere frihed til at være dig. Stem personligt på ham til kommunalvalget.