Skrevet af Christopher Trung, medlem af Slagelse Byråd for Det Konservative Folkeparti

 

En fordom jeg til tider har mødt, er den at konservatisme skulle stå for fastholdelsen af det foreliggende og for modviljen mod enhver forandring. Det er en stor misforståelse. 

Jeg er socialkonservativ, fordi jeg ønsker at forandre for at bevare vores samfund:

  • Jeg ønsker at forbedre og forny det. At levere en bedre verden til den næste generation.
  • Jeg ønsker stabilitet på handicap- og socialområdet, uden at der skal ske så mange økonomiske udsving, som der gør i dag. Det giver ro på til medarbejderne, der ikke skal frygte sparekniven hvert år. Og det giver ro i maven for borgerne.
  • Jeg ønsker politik, der bygger på virkeligheden, og ikke på en ideologi eller idéen om en utopi. Præcis som jeg også sagde for 3 år siden: Vi skal træffe beslutninger på baggrund af fakta og saglighed – ikke på følelser eller mavefornemmelser.

 

Den politik og de mærkesager jeg i byrådsperioden kæmper for, kan i høj grad genkendes i det Konservative Folkeparti.

At være socialkonservativ handler for mig ligeså meget om at beskytte vores samfund mod den retning det går i, når det går den gale vej. 

For det går den gale vej, når samfundets svageste bliver reduceret til et sagsnummer. Når hjælp til børn med handicap reduceres til at blive kaldt for merforbrug, fordi man ved sidste års budgetbehandling ikke lige havde forudset at 7-årige Lukas skulle vise sig at have autisme. Eller når antallet af tvangsanbringelser pludselig får mere fokus end kvaliteten af den hjælp, der bliver tilbudt. 

Det skal vi beskytte os imod.

Og lige for at jævne nogle fordomme i jorden: 

Ja. Jeg støtter op om LGBT+. Ikke LGBT som en slags politisk ideologi eller som en organisation, men som retten til ligebehandling – altså at alle uanset seksuel orientering og kønsidentitet skal have lige muligheder til at træffe deres egne valg i livet. Og jeg har intet mod vielser af homoseksuelle. Tværtimod har jeg selv foretaget vielser af homoseksuelle par – med ligeså stor begejstring og glæde som jeg finder ved alle andre vielser. 

Ja. Jeg kæmper fortsat med næb og klør for handicap- og socialområdet, som jeg er dybt optaget af. 

Og nej. Jeg er ikke blevet købt af nogen. 

Både som menneske og som politiker vil jeg gerne kunne være den bedste version af mig selv. Det oplever jeg at der er mere plads til, som en del af Det Konservative Folkeparti.