Jobs i Slagelse Kommune

Stillingsbetegnelse Frist Kategori
AKUT - tilkaldevikarer til 2 Døgntilbud i Slagelse 27-06-2021 Pædagogmedhjælper
Aften- og nattevagt til Hjemmet ved Noret 21-06-2021 Social- og sundhedshjælper
Aftenvagt til demensafsnit på Kirke Stillinge Plejecenter 20-06-2021 Social- og sundhedshjælper
Alsidig administrativ studentermedhjælper til Børn & Familie 25-06-2021 Studiejob
Barselsvikar til Madservice Hashøj 23-06-2021 Kantine og køkken
Beskæftigelsesmedarbejder til sygedagpengeområdet - tidsbegrænset 28-06-2021 Socialrådgiver/sagsbehandler
Børnefysioterapeut til to specialiserede tilbud 22-06-2021 Fysioterapeut
Børnehaveklasseleder til Skælskør Skole pr. 1. august 2021 25-06-2021 Lærer
Chefkonsulent med ansvar for fundraising 02-08-2021 Kontor og administration
Daglig leder til Hjemmet ved Noret 28-06-2021 Leder
Familiebehandler til familieklasse til Baggesenskolen 21-06-2021 Øvrige
Fuldtids- og deltidsansatte livreddere til Slagelse Kommunes Svømmehaller 15-07-2021 Teknisk servicepersonale
Hørekonsulent til CSU-Slagelse 20-06-2021 Øvrige
Indskolingslærer til NEST klasse på Antvorskov Skole 25-06-2021 Lærer
Lærer og pædagoger til Rosenkilde Skole 20-06-2021 Pædagog
Lærere til Antvorskov Skole 24-06-2021 Lærer
Medarbejder til Natur og Friluftsliv 20-06-2021 AC-personale
Ny kollega med ansvar for værkstedsundervisningen til STU-CSU-Slagelse 21-06-2021 Lærer
Pædagog til Aflastning Børn - fast stilling 20-06-2021 Pædagog
Pædagog til Antvorskov Skole 25-06-2021 Pædagog
Pædagogisk assistent til specialbørnehave 24-06-2021 Pædagogisk assistent
Pædagogisk medarbejder til fast nattevagt på Kollegiet Anholtvej 20-06-2021 Øvrige
SSA og SSH til Møllebakken 18-07-2021 Social- og sundhedshjælper
SSA og SSH til Plejecenter Skovvang 21-06-2021 Social- og sundhedshjælper
SSA til Hjemmeplejen i Skælskør 25-06-2021 Social- og sundhedsassistent
SSH Nattevagt til plejecentrene i Korsør 21-06-2021 Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedsassistentelever november 2021 08-08-2021 Elevstillinger
Social- og sundhedshjælper i aftenvagter til Hjemmeplejen i Skælskør 30-06-2021 Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedshjælper til dagvagt på Plejecenter Lützensvej 28-06-2021 Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedshjælperelever - november 2021 08-08-2021 Elevstillinger
Sommerferieafløser (pædagogmedhjælper) til Rv 87-89 21-06-2021 Pædagogmedhjælper
Sommerferievikarer (ufaglærte SSHer) til plejecenter Solbakken 02-07-2021 Øvrige
Spændende stilling som pædagog, pædagogisk assistent eller social- og sundhedsassistent på Autisme Center Vestsjælland 18-07-2021 Social- og sundhedsassistent
Sygeplejerske til Hjemmet ved Noret 21-06-2021 Sygeplejerske
Sygeplejerske til midlertidige pladser på Blomstergården 25-06-2021 Sygeplejerske
Teamleder til team Renhold 28-06-2021 Leder
Teamleder til team Vejdrift 28-06-2021 Leder
Tilkaldevikarer (plejehjemsmedhjælpere) til Plejecenter Lützensvej, Q4 31-07-2021 Studiejob
To erfarne og engagerede pædagogiske konsulenter til dagtilbudsområdet 01-07-2021 Pædagog
To lærere til Tårnborg Skole - pr. 1. august 21-06-2021 Lærer
To myndighedsskolerådgiver søges til Team Visitation og Forebyggelse 24-06-2021 Socialrådgiver/sagsbehandler
Uddannet pædagog til Børnehuset Lilleskov 28-06-2021 Pædagog
Uddannet pædagog til Netværksboligerne i CPUS 23-06-2021 Pædagog
Vikarer og ferieafløsere med løbende ansættelse til Satellitterne 05-11-2021 Pædagogmedhjælper
Visitator til Myndighedsafdelingen 21-06-2021 Sygeplejerske

AKUT - tilkaldevikarer til 2 Døgntilbud i Slagelse

Frist: 27. juni 2021
AKUT Tilkaldevikarer til 2 Døgntilbud i Slagelse,for borgere med psykosociale udfordringer
Vi søger 2-3 vikarer med social og sundhedsfaglig fokus og interesse og gerne med erfaring, der med hurtig udrykning, vil være med til at bistå borgerne i deres Recovery proces…

Vi er en del af Slagelse Kommune og bor på 2 faste adresser i Slagelse, og yder samtidig støtten til borgerne på tværs af kommunen, så kørekort er en forudsætning for ansættelse!
VoksenLiv
I (nyt vindue) VoksenLiv leverer vi døgnstøtte til borgere med psykisk sårbarhed og psykosociale udfordringer ofte suppleret af andre udfordringer som misbrug, kognitive udfordringer, isolation, ledighed m.m. med afsæt i §85. I udgangspunkt gives støtten i borgernes egne boliger.

Voksenliv er et døgnstøttende tilbud til skrøbelige, udsatte og senmodne unge (18-40 år), som ønsker at bo for sig selv, og som på nuværende tidspunkt har behov for omfattende støtte til at klare sig i egen bolig og til at mestre livet generelt.
 
Århusvej
På Århusvej 2 a, som er et botilbudslignende tilbud, bistår vi op til 12 borgere med deres udvikling, her samlet på én matrikel. På Århusvej bistår vi med døgn-støtte til borgere fra 18 år og op med psykisk sårbarhed og psykosociale udfordringer som hoved anledning til støtten, ofte suppleret af andre udfordringer som misbrug, kognitive udfordringer, isolation, ledighed m.m. Med udgangspunkt i borgerens egen bolig i tæt nærhed til medarbejderne og med afsæt i SEL § 85, gives støtten i botilbudslignende ramme. Her er der nem adgang til fællesmiljø og fællesskab med de øvrige beboere.
 
Opgaverne er mangfoldige og kalder på en vis robusthed og selvstændighed, og vi arbejder med 3 forskellige vagttyper
 • 7 - 16
 • 10 - 18
 • 15 - 23 nat - 08 (sovende nattevagt med rådighed fra vagtværelse)

Der er altid kolleger på arbejde samtidigt med dig, og der vil kun forekomme få timer, hvor man er alene i de enkelte vagter, men altid med en kollega på arbejde i det andet tilbud.
Ansøgningsfrist
 • søndag den 27. juni 2021
Flere oplysninger
For yderligere informationer og aftale om besøg, kontakt da for
 • VoksenLiv, Pia Linke, telefon 28 10 14 76
 • Århusvej, Leise Tomeh, telefon 23 30 39 65

 

Aften- og nattevagt til Hjemmet ved Noret

Frist: 21. juni 2021
Hjemmet ved Noret er beliggende i Skælskør og er et plejehjem i en samlet klynge, som også omfatter Plejecenter Møllebakken i Boeslunde og Plejecenter Skovvang i Slagelse.

Hjemmet ved Noret har 30 plejeboliger fordelt på 2 etager. Derudover er der tilknyttet 20 centernære boliger, der ligger på samme vej som plejehjemmet.

Vi har brug for dygtige og engagerende medarbejdere, der sammen med plejehjemmenes øvrige medarbejdere, har lyst til at indgå i nære relationer og deltage i arbejdet i beboernes hjem. Du kan rumme og se værdien i samarbejdet med beboere, familiemedlemmer samt kollegaer, og du har hjertet med på arbejde. Nogle af vores grundtanker er, at vi gerne vil skabe de bedste rammer for et trygt, godt og aktivt liv og her tror vi på, at tværfagligt samarbejde sætter ramme for dette. På Hjemmet ved Noret arbejdes der med afsæt i EDEN filosofien. Du kan læse mere om dette på Eden Danmarks hjemmeside (nyt vindue).

Kerneopgaven og arbejdsfællesskabet er i fokus, og det er et fælles ansvar at italesætte dette, så der skabes fundament for en fælles forståelse. Vi prioriterer en god tone og respekt for hinanden i en til tider travl hverdag.
Om dig
 • Du har en høj faglighed, og du kan søge veje, der kan hæve standarder og har fokus på formidling af dette i samspil med tværfaglige kollegaer
 • Dit afsæt er med borgeren i centrum. Du tænker rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret i den enkelte borgers helhedspleje
 • Du er nysgerrig, er åben over for nye måder at tænke på og har indstillingen "alt kan lade sig gøre".
 • Du skal have hjertet på rette sted, være mødestabil og kunne lide at have nære relationer til beboerne, give et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold i et liv, der er værd at leve
 • Du er lyttende og bidrager til udviklingen af ældreområdet
Om os
 • Faglige dygtige og engagerede kollegaer
 • Kollegaer der har fokus på det enkelte menneske og dennes behov
 • En arbejdsplads i forandring med fokus på udvikling, samarbejde, uddannelse og kompetenceudvikling
 • Værdierne Modig, Tydelig, Kompetent og med Glæde, er bærende begreber i hverdagen og væsentlige for dit udførende arbejde
 • Uddannelsessted for SSH- og SSA elever
Vi søger
 • 1 social- og sundhedsassistent på 28 timer i blandede vagter, primært i aftenvagt
 • 1 social- og sundhedshjælper på 28 timer i nattevagt
Yderligere oplysninger
Har du yderligere spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at kontakte
 • virksomhedsleder Tina Hammer på mobil 20 11 71 91
Du er også meget velkommen til at besøge os. 
Frist
 • 21. juni 2021 kl. 12.00
Vi indkalder til samtaler løbende og du kan derfor blive kontaktet inden ansøgningsfristens udløb.
Ansættelse pr. 1. august 2021 eller snarest derefter.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, som du sender til os via vores rekrutteringssystem. Kopi af uddannelsesbevis, dokumentation for eventuel tidligere erfaring og andre relevante bilag vedlægges din ansøgning.

Aftenvagt til demensafsnit på Kirke Stillinge Plejecenter

Frist: 20. juni 2021
Kirke Stillinge Plejecenter søger en social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper til fast aftenvagt til vores demensafsnit

Kr. Stillinge Plejecenter består af Kirsebærhuset, som er et somatisk hus med 14 beboere, og Syrenhuset, som er et demensafsnit med otte beboere. Derudover er der 12 ældreboliger, hvor plejecentrets personale varetager plejen. Plejecenteret en del af en klynge bestående af tre plejecentre i Slagelse Kommune.

Vi har brug for en dygtig og engageret medarbejder, som har lyst til at arbejde med borgere med demens, og som har forståelse for dem og deres netværk. En, der - sammen med de øvrige faggrupper på plejecentret - kan arbejde for, at borgerne oplever, at de bor i eget hjem - med alt, hvad det indebærer - og samtidig kan levere sikker professionel pleje og behandling.

Den fælles kerneopgave og arbejdsfællesskabet er vigtigt for os, og det er derfor noget, vi taler meget om i dagligdagen, da det er vigtigt for at opnå en fælles forståelse. Vi lægger som arbejdsplads vægt på at arbejde med, at vi i en travl hverdag har en god tone og respekt for hinanden.
Vi søger dig, som
 • er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper
 • meget gerne har erfaring fra demensafsnit
 • er psykisk og fysisk robust
 • er indstillet på at arbejde i det til tider travle miljø, som aftenvagten er, med dygtige og engagerede kolleger
 • bidrager til at skabe trivsel for dig selv, kollegaer og beboere
 • er lyttende og åben overfor nye måder at tænke på og bidrager til udvikling af ældreområdet
 • indgår naturligt i det faglige fællesskab på plejecentret.

Arbejdstiden for aftenvagterne er 28 timer om ugen, og der arbejdes 3/2 med weekendvagter i lige uger.
Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vil høre mere om vores visioner og de opgaver, du skal løse, er du velkommen til at ringe til
 • daglig leder Lajla Stockfleth på telefon 21 33 85 31.
Ansøgningsfrist
 • 20. juni 2021.
 • Vi indkalder løbende til samtaler, og du kan derfor forvente at blive indkaldt til samtale før ansøgningsfristens udløb.


Alsidig administrativ studentermedhjælper til Børn & Familie

Frist: 25. juni 2021
Vil du være en del af en spændende hverdag i en politisk styret organisation, hvor du sammen med en dynamisk administrativ enhed understøtter den daglige drift? Så er dette studiejob lige noget for dig!
Vi søger en student, der vil være med til at støtte teamets mange opgaver, herunder
 • opslag på Slagelse Kommunes hjemmeside og intranet, InSlag
 • Ppersonaleadministration
 • løn og økonomi
 • it-udstyr, bygningsadministration mv
 • betjening af lokalmed og det særlige børne- og ungeudvalg
 • afdelingens modtagelse og fælles telefonnummer
 • udviklingsprojekter m.v.
Dine arbejdsopgaver vil være alsidige og du skal være klar til at tage fat, hvor der er behov. Det vil bl.a. være inden for
 • administrative opgaver indenfor borgerhenvendelser, personaleadministration, løn m.v.
 • bistå med praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer, møder m.v.
 • pasning af afdelingens hovedtelefon og i mindre omfang receptionsopgaver, da det er vigtigt, at vi alle er med til at skabe en god modtagelse af borgerne
 • bistå med klargøring af sager til lokalmed m.v.
 • understøttelse af udviklingsprojekter.

Vi forventer, at du er studerende på en videregående uddannelse og har interesse indenfor administration og udvikling i en offentlig organisation. Derudover er du samvittighedsfuld, får fulgt dine opgaver i mål, er proaktiv og sætter pris på en hverdag, der ikke altid ligner hinanden.
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Arbejdstiden er 15 timer om ugen, og vi forventer, at du kan arbejde på hverdage mellem kl. 08.00 og 16.00. Arbejdsstedet er Torvegade 15, 4200 Slagelse. Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Der bliver ved ansættelse i Slagelse Kommune indhentet straffeattest.
Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
 • teamleder Rune Hejlskov Schjerbeck på telefon 2162 4266
Ansøgningsfrist
 • 25. juni 2021 kl. 12.00.

Vi afholder ansættelsessamtaler fysisk onsdag den 30. juni 2021 i tidsrummet kl. 12-16. Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Barselsvikar til Madservice Hashøj

Frist: 23. juni 2021
Vi søger en ansvarsfuld kollega, som er uddannet ernæringsassistent, på 32 timer om ugen pr. 1. august 2021.
Arbejdstiden ligger mellem kl. 6.00 til 15.30 på hverdage og med fri i weekender. Der skal påregnes arbejde på helligdage.

Er du ernæringsassistenten, vi står og mangler? Og banker dit hjerte for det gode danske klassiske køkken, så læs videre.

Vi er et produktionskøkken beliggende i Dalmose under Slagelse Kommune. Vi producerer kølemad til hjemmeboende borgere, samt til 2 af kommunens plejecentre til ca. 450 borgere i alt. Vi har fokus på velsmagende mad, økologi samt madspild.
Vi forventer, at du
 • har en faglig uddannelse som ernæringsassistent
 • brænder for at lave mad, der er lavet fra bunden af økologiske råvarer
 • har en stærk faglighed & evner til at tænke ud af boksen
 • er kvalitetsbevidst i forhold til dit færdige produkt
 • har gode samarbejd,- kommunikationsevner samt er fleksibel
 • er parat til en hverdag med forandringer & udfordringer
 • har mod på at indgå i en travlhverdag med højt humør
 • har kendskab til storkøkkendrift
 • har kendskab til dysfagikost er en fordel
 • har kendskab til elevoplæring, da vi har 2 ernæringsassistentelev
Vi kan tilbyde
 • et stærkt fagligt fællesskab af erfarne & stolte kollegaer med høj trivsel & lavt sygefravær
 • kollegaer med højt humør og mange forskellige kompetencer
 • en arbejdsplads i udvikling
 • forskellige opgaver fra tilberedning af mad, pakning af mad og rengøring.
 • et arbejdsmiljø, hvor tone og respekt er en naturlig del af vores hverdag
 • løn efter gældende overenskomst
Yderligere oplysninger
Har du yderligere spørgsmål til stillingen, så kontakt gerne
 • virksomhedsleder Katja Nymann på mobil 40 75 74 74
Frist
 • 23. juni 2021 kl. 7.00
Samtaler vil blive afholdt mandag den 28. juni 2021 fra kl. 7.30.

Beskæftigelsesmedarbejder til sygedagpengeområdet - tidsbegrænset

Frist: 28. juni 2021
Genopslag. Vi søger en engageret og dygtig beskæftigelsesmedarbejder til området for sygedagpenge i en tidsbegrænset stilling.
Har du lyst til at blive en del af en aktiv afdeling, hvor alle hjælper hinanden og hvor fagligheden vægtes højt? Kan du lide at motivere og inspirere mange forskellige mennesker i løbet af din arbejdsdag?


Hvis ja, så se her: Vi har brug for en dygtig socialrådgiver eller socialformidler til et barselsvikariat fra 1. september 2021 til og med 31. juli 2022. Du kan også komme i betragtning til stillingen, hvis du kan dokumentere joberfaring fra sygedagpengeområdet.
Om stillingen
Som vores nye kollega har du både lyst til og flair for at varetage myndighedsrollen i sygedagpengesager. Her vil nogle af de centrale opgaver være, at afholde individuelle samtaler, træffe afgørelser samt sikre progression i borgerens sag. Du skal samtidig være stærk i forhold til at samarbejde bredt med både kolleger internt og eksternt, med borgere, leverandører og øvrige aktører på området - altid med henblik på, at den sygemeldte vender tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

Derudover skal du have lyst til at løse de administrative opgaver der følger med stillingen, samt besidde gode formidlingsevner i både skrift og tale.

Din nye hverdag vil blive som del af Fastholdelsesafdelingen, der aktuelt tæller 33 medarbejdere der løser opgaver i forhold til borgere der modtager sygedagpenge eller er i jobafklaringsforløb. Derudover er der en mindre administrativ enhed i afdelingen.

Fastholdelsesafdelingen er en del af Jobcenter Slagelse, der hører under Center for Arbejdsmarked og Integration, der derudover også tæller Integration & Netværk samt Slagelse Sprogcenter.

Jobcenteret er dynamisk og udviklingsorienteret med fokus på dialog og samarbejde samt en effektiv og resultatorienteret indsats. Vi har fokus på det, der virker og er bevidste om, at udvikle os løbende i en branche, hvor politiske såvel som administrative beslutninger stiller store krav til vores omstillingsparathed.
Vi forestiller os, at du:
 • har erfaring med sagsbehandling inden for sygedagpengeområdet
 • er engageret, faglig ambitiøs og god til både mundtlig og skriftlig kommunikation
 • kan arbejde selvstændigt
 • kan navigere sikkert i en hverdag med mange opgaver
 • er god til at arbejde tværfagligt og struktureret
 • har flair for administrativt arbejde og gerne kendskab til Fasit og KSD
 • trives i en politisk styret organisation.
Løn og ansættelsesvilkår
Barselsvikariat ønskes besat 1. september 2021 Stillingen er på 37 timer.

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der vil endvidere blive indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

Vi gør opmærksom på, at der ved ansættelsen skal foreligge tilfredsstillende straffeattest, og det er en fordel at du har kørekort.
Flere oplysninger
Stillingen er forankret i Center for Arbejdsmarked og Integration, Slagelse Kommune med reference til afdelingslederen på området. Den fysiske placering er i Jobcenter Slagelse, Kalundborgvej 59a, 4200 Slagelse.

Hvis du vil vide mere om stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte:
Ansøgningsfrist
Frist
 • mandag 28. juni 2021, kl. 12.00
Send din ansøgning med relevante bilag, herunder CV og dokumentation for uddannelse / joberfaring via link.

Samtaler afholdes
 • tirsdag den 6. juli 2021

Vi glæder os til at høre fra dig.

Børnefysioterapeut til to specialiserede tilbud

Frist: 22. juni 2021
Børnefysioterapeut på 35 timer til to specialiserede dagtilbud i Slagelse Kommune.

Grundet en opnormering af pladser under det Særlige dagtilbud Serviceloven § 32 (0-6 år) søges en børnefysioterapeut til Benediktevejens børnehave i Slagelse (24 børn) og til Storebæltskolens nyoprettede børnehave i Korsør (6 børn). Stillingen er på 35 timer fordelt med 24 timer i Benediktevejens børnehave og 11 timer på Storebæltskolen fra den 1. september 2021.

I de Særlige tilbud arbejder vi helhedsorienteret med vægt på at styrke barnets ressourcer til nye udviklingszoner. Vi stiller krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske/terapeutiske praksis. Grundet den store forskellighed i vores børnegruppe sikrer vi derved at få et så nuanceret billede af det enkelte barn som muligt, så vi skaber en ramme for størst mulig trivsel, udvikling og læring. Vi ser forældrene som vores vigtigste samarbejdspartnere.

Du vil blive en del af nogle velfungerende teams bestående af pædagoger og fysioterapeuter, hvor du som fysioterapeut både skal kunne arbejde selvstændigt samt på tværs af teams. Yderligere er der tilknyttet talepædagog og psykolog.

Den daglige behandling af børnene kræver fleksibilitet, kreativitet og glæde. Arbejdet er mangeartet med eksempelvis undersøgelse, handleplan og test, vejledning til forældre og pædagoger, skriftligt arbejde, samarbejde med hjælpemiddelsterapeuter og indstilling af hjælpemidler, deltagelse i møder samt at holde dig opdateret på eget fagområde.
Vi søger en fysioterapeut, som
 • har erfaring og lyst til at arbejde med børn (0-6 år) med gennemgribende udviklingsforstyrrelser både fysisk og/eller psykisk.
 • har viden om børns sansemotoriske udvikling og erfaring med undersøgelse og vurdering af børn indenfor en bred vifte af problemstillinger samt kendskab til SPM, CPOP, GMFM og interesse for læring af andre test.
 • kan varetage træning af specifikke funktioner inden for grov-finmotorik, mobilitet og perceptuelle kognitive vanskeligheder.
 • har kendskab til sanseintegration til børn med ADHD og ASF vanskeligheder.
 • har kendskab til oralmotorisk træning.
 • er indstillet på at bidrage til det tværfaglige samarbejde.
 • tænker og agerer anerkendende overfor børn med specielle behov, hvor det pædagogiske arbejde spiller en stor rolle.
 • er robust fysisk og psykisk.
 • kan bidrage til det gode arbejdsmiljø ved med glæde at være omstillingsparat og som har let ved at få øje på de positive ting i hverdagen samt mod og lyst til at udfordre sig selv og børnene.
Vi kan tilbyde
 • et godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed.
 • en velintegreret børnehave (Benediktevejens børnehave) med stor fleksibilitet og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på glæde og humor.
 • at du er med til at starte et helt nyt Særlig dagtilbud på Storebæltskolen, hvor du kan være med til at præge hverdagen.
 • temadage og efteruddannelse, som giver mulighed for faglig udvikling.
 • samarbejde og supervision med en kompetent og dynamisk personalegruppe. Mulighed for sparring med psykolog.
 • læring indenfor forskellige kommunikative redskaber som eksempelvis Tegn til tale og brug af Boardmaker system, mm.
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 35 timer pr. uge med løn - og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte
 • skoleleder Benjamin Ejlertsen, Storebæltskolen på telefon 51 18 57 55 eller
 • leder Aase Avlund eller fysioterapeut Ann Dorthe Petersen fra Benediktevejens børnehave på telefon 52 58 75 78
Ansøgningsfrist
 • 22. juni kl. 12:00
Ansættelsessamtaler afholdes 29. juni.

Børnehaveklasseleder til Skælskør Skole pr. 1. august 2021

Frist: 25. juni 2021
På Skælskør Skole bliver mennesker til
Kender du Kaptajn Karlsen, er du nysgerrig på naturen og verden omkring os - og har du lyst til at formidle det?

Vi søger en børnehaveklasseleder pr. 1. august 2021.

Skælskør Skole har 300+ elever, ligger mellem fjord og nor - med gode natur omgivelser. Det hele menneske og sammenhæng mellem ånd og hånd er vigtig for os.
Vi søger en børnehaveklasseleder, der
 • er faglig ambitiøs og nysgerrig
 • starter elevernes karrierer som skoleelever
 • er en tydelig klasserumsleder, som arbejder med fællesskabet
 • vil samarbejdet.

Hos os får du 30 gode kollegaer, et godt arbejdsmiljø og et tæt samarbejde i indskolingen.
Flere informationer
Du er velkommen til at kontakte skolen for yderligere information, og du er ligeledes meget velkommen til at komme på besøg:
 • skoleleder Gitte Kjærsgaard på 21 57 03 45 
 • Poul Kjær Sørensen på telefon 61 24 81 51

Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.

Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid.
Ansøgningsfrist
 • 25. juni 2021

Vi regner med samtaler den 28. juni.

Chefkonsulent med ansvar for fundraising

Frist: 2. august 2021
Chefkonsulent med ansvar for fundraising
- i en kommune, der vil nye måder
Du skal udvikle en samlet strategi for kommunens fundraising indsats, og sikre at vi eksekverer på den.

Du skal udfylde en nyetableret rolle og sikre et strategisk løfte, så ressourcerne målrettes de områder, der har størst politisk bevågenhed og samtidigt størst værdi for kommunens borgere og virksomheder.

Du skal spotte muligheder og binde hele kommunens netværk af fundraisere sammen i et stærkt og udviklende arbejdsfællesskab.

Ser du dig selv i dette - så venter jobbet måske på dig som chefkonsulent med ansvar for at løfte fundraising til næste niveau fra 1. oktober.

Du skal være brobyggeren mellem den politiske intention og den praktiske virkelighed. Og så bliver du del af en ambitiøs udviklingsrejse, som gør op med den traditionelle silo-, top- og regelstyrede organisationsform.

Vi sætter barren højt i Slagelse Kommune - tager du udfordringen op?
Læs det fulde opslag i job- og personprofilen
 
Frist
 • 2. august


Daglig leder til Hjemmet ved Noret

Frist: 28. juni 2021
Er du den, som tør og kan gå forrest i forhold til at motivere og lede medarbejdere så de får mest mulig indflydelse på deres arbejdsdag samt styrker familiesamarbejdet yderligere, så har vi det bedste tilbud til dig. Nogle af vores grundtanker er at vi gerne vil skabe de bedste rammer for et godt, trygt og aktivt liv, og her tror vi på at bl.a. tværfagligt samarbejde i hverdagen kan sætte rammen for dette.

Hjemmet ved Noret er ét plejehjem i en klynge bestående af tre plejehjem: Hjemmet ved Noret, der ligger i Skælskør, Skovvang, der ligger i Slagelse, og Møllebakken, der ligger i Boeslunde.

Hjemmet ved Noret har 30 boliger fordelt i to huse. Den ene bolig er en aflastningsbolig. Udover plejeboligerne inde i huset ydes der pleje og personlig hjælp til borgere, der bor i 20 centernære boliger, der ligger ved plejehjemmet.

Ledelsesteamet, du bliver en del af, består af virksomhedsleder, en faglig leder og to daglige ledere fra de andre plejehjem. Vi arbejder ud fra tanken om at vi - i samarbejde med beboerne, familier og medarbejderne - målrettet har fokus på kerneopgaven hvor Livet leves hele livet. Vi anser tværfaglighed og tværorganisatorisk samarbejde som en forudsætning for at kunne løse kerneopgaven. Vi har i ledergruppen stort fokus på vores kerneopgave og på hvordan vi kan understøtte medarbejderne i dagligdagens opgaveløsning.
Vi forventer, at du
 • brænder for at arbejde med afsæt i EDEN filosofien - se mere på Eden Danmarks hjemmeside (nyt vindue)
 • brænder for ledelse og evner at motivere samt sætte mål og retning i samarbejde med andre
 • har et ønske om at bidrage til udvikling af kerneopgaven og arbejdsmiljøet
 • evner dialogen og at skabe gode samarbejdsrelationer i hele organisationen
 • arbejder systematisk - i samarbejde med medarbejderne - med forbedringer, der kan understøtte opgaven, herunder udvikling af arbejdsgange og patientsikkerhed
 • har ledererfaring fra et lignende job, gerne med erfaring med personaleledelse og forandringsprocesser
 • kan anvende IT-systemer og styringsredskaber
 • har erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
 • eventuelt er sundhedsfagligt uddannet, men dette er ikke et krav
 • har en relevant lederuddannelse eller er villig til at gennemføre en lederuddannelse i forbindelse med jobbet.
Som daglig leder skal du
 • være personaleleder for hele husets medarbejdergruppe - i samarbejde med virksomhedsleder
 • være rummelig og evne at få medarbejderne til at agere selvstændigt og arbejde sammen i teams - du delegerer opgaver, motiverer og understøtter den enkelte medarbejders udvikling
 • være en god lytter og træffe beslutninger på et fagligt grundlag, så det sikres at fundamentet for opgaveløsningen er optimal
 • være tydelig i din kommunikation og sikre et højt informationsniveau
 • sætte holdet og afholde medarbejderudviklingssamtaler, sygefraværssamtaler, diverse personalesamtaler samt være medansvarlig for teammøder
 • deltage ved ansættelse og afskedigelse
 • have administrativt ansvar for en række opgaver, der er relateret til personaleledelse - for eksempel vagtplaner/ferieplaner/lønadministration, i samarbejde med koordinator - du dokumenterer efter gældende regler omkring sygefravær og indberetter og udarbejder handleplaner i forhold til indberetning af arbejdsskader
 • i samarbejde med medarbejderne mødes med beboere og/eller familierne, når der er behov, og invitere til et tillidsbaseret samarbejde
 • sikre at nye beboere og familier bliver godt modtaget og kan fortsætte en hverdag på plejehjemmet - med respekt for den enkeltes livshistorie, værdier og ønsker for indhold i hverdagen
 • i samarbejde med virksomhedsleder drøfte og justere indsatser hvor det måtte være nødvendigt
 • samarbejde med den faglige leder om fokusområder, indsatser og faglige mål.
Vi tilbyder en stilling, hvor
 • der er høj kompleksitet
 • sundhedsfaglig kvalitet og sikkerhed i kerneopgaven er et nøgleord
 • der er mulighed for udvikling af kompetencer og udvikling af det gode arbejdsmiljø er i fokus
 • der er mulighed for at sætte dine alsidige kompetencer i spil - i samarbejde med medarbejdere, lederkollegaer, og overordnet leder
 • du er oversætter af de politiske, strategiske og organisatoriske mål og beslutninger
 • kreativitet og samskabelse er vigtige pointer for at skabe merværdi
 • du er en del af en helhed og hvor samarbejde, dialog og inddragelse af medarbejdere, beboere og familier afspejler sig i både dine og andres beslutninger
 • prioritering og planlægning inden for den budgetmæssige og økonomiske ramme er en del af den daglige drift, hvilket dermed også giver næring til at udfordre dilemmaer og situationsbestemte beslutninger
 • du får en god introduktion til jobbet
 • du får lederuddannelse til at styrkelse af dine ledelsesmæssige kvalifikationer.

Ser du dig selv i ovenstående, samtidig med at du er i stand til at se helheder, evner at finde vej gennem opgavernes kompleksitet og lader dig inspirere af at turde gå nye veje for at optimere kerneopgaven og arbejdsmiljøet, så hører vi gerne fra dig.
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer pr. uge og aflønning sker efter overenskomst for mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg, KL og FOA.
Stillingen ønskes besat 1. august 2021 eller snares muligt derefter.
Vil du vide mere?
Du er meget velkommen til at besøge os. Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte
Ansøgningsfrist
 • Søg stillingen via vores rekrutteringssystem (vedlagt kopi af uddannelsesbevis, dokumentation for eventuelt tidligere erfaring samt andre relevante bilag) senest 28. juni 2021. kl. 8.00.
 • Ansættelsessamtaler afholdes 30. juni 2021, anden runde samtaler vil blive afholdt 5. juli 2021.


Familiebehandler til familieklasse til Baggesenskolen

Frist: 21. juni 2021
Bliv kollega med en engageret og dedikeret personaleflok på den gamle byskole centralt placeret i Korsør.

Vi søger en kompetent og engageret familiebehandler til vores nyoprettede Familieklasse. Du må meget gerne have erfaring med familiebehandling og målgruppen. Du må gerne være uddannet flerfamilievejleder, men det er ikke et krav.
Der er ofte stor variation og kompleksitet i opgaverne, hvorfor det fordrer til helhedsorienterede løsninger. Vi er løsningsfokuseret og anerkendende i vores tilgang til opgaverne.
Teamet i familieklassen har fokus på tidlige og forebyggende indsatser og sætter en stor dyd i tætte tværgående samarbejder bl.a. med myndigheds- os almenområdet.
Vi vil gerne skabe de bedste muligheder for vores børn, unge og familier med forskellige udfordringer.

Baggesenskolen er en 2-3 sporet byskole midt i Korsør. Vi har ca. 520 elever fordelt på 0.-9. klasse. I tilknytning til skolen hører SFO Baggesen.

Vi er en skole i rivende udvikling, og vi har særlig fokus på trivsel og fagligt løft, det forpligtende teamsamarbejde og klasserumsledelse. Vi søger en person, der har lyst til at indgå i et innovativt og udviklende samarbejde med henblik på at skabe et positivt læringsmiljø såvel for den enkelte elev, klassen som for hele skolen. I dette skoleår er vi i gang med et kompetenceløft til alle medarbejdere. Det tager afsæt i bogen "Skole uden Skældud". I det kommende skoleår vil vi have fokus på at videreudvikle det forpligtende teamsamarbejde.
Vi kan tilbyde en skole, der …
 • er fuld af skønne elever og megen aktivitet
 • har dygtige og positive kollegaer
 • prioriterer en høj grad af faglighed med plads til fordybelse, og hvor det kreative i undervisningen er en del af fagligheden
 • lægger vægt på et godt skole/hjemsamarbejde
 • prioriterer trivsel højt både for eleverne, men også for alle skolens ansatte
 • arbejder i forpligtende team omkring de enkelte klasser/årgange
Vi forventer, at du …
 • har erfaring med familiebehandling og tværfagligt samarbejde
 • er interesseret i at arbejde med komplekse problemstillinger
 • er nærværende og har en inddragende tilgang til samarbejdet med børnene og familierne
 • er positiv og anerkendende i din tilgang til elever, forældre og kollegaer
 • tror på alle elevers muligheder og kompetencer
 • er fagligt dygtig og ambitiøs, samt ser muligheder frem for begrænsninger
 • ønsker at være en del af en arbejdsplads, hvor dialog og humor er et par af nøgleordene
 • er engageret og fyldt med gå på mod og kan arbejde selvstændigt
 • kan strukturere, planlægge, arbejde tværfagligt og i selvstyrende team
 • har lyst og vilje til at være med til at skabe et fundament for den enkelte elevs trivsel og læring
 • har erfaring med at udarbejde handleplaner og kan dokumentere dit arbejde skriftligt
 • kan tiltræde stillingen 1. august 2021.
Yderligere oplysninger
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst og er betinget af en tilfredsstillende straffeattest og børneattest.

Vil du vide mere er du meget velkommen til at kontakte
 • skoleleder Helle Smidt Haim på telefon 21 57 02 84 eller
 • viceskoleleder Henriette V. Christensen på telefon 23 29 71 46

Se yderligere oplysninger på Baggesenskolens hjemmeside (nyt vindue).
Ansøgning
Upload din ansøgning, CV og beviser for uddannelse senest
 • mandag den 21. juni kl. 8.00
via Slagelse Kommunes jobportal.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 23. juni 2021.

 

Fuldtids- og deltidsansatte livreddere til Slagelse Kommunes Svømmehaller

Frist: 15. juli 2021
Slagelse Kommunes Svømmehaller byder dig velkommen i et varmt miljø som livredder. Stillingerne er fuldtids- og deltidsansættelser med tiltrædelse snarest muligt. Dine vagter kommer til at bestå af en række forskellige opgaver med kontakt til et bredt udsnit af mennesker.
Vores forventninger til dig
Det vigtigste er, at du er serviceminded og har lyst til at hjælpe andre. Du skal kunne holde hovedet koldt og være indstillet på at smøge ærmerne op og løse de rengøringsopgaver, der ligger i jobbet.
Vi forventer yderligere, at du
 • er i god fysisk form.
 • kan tage Erhvervslivredderprøven - prøven tages i Korsør eller Slagelse Svømmehal, hvor du vil blive trænet inden.
  Læs mere herom i en Video om liveredderprøven her (nyt vindue) (nyt vindue)
 • er god til rengøring
 • kan strukturere, organisere, udvise overblik og gennemslagskraft
 • er god til at samarbejde og har et positivt menneskesyn
 • er indstillet på vekslende arbejdstider herunder også weekendarbejde.
Du har derfor i samarbejde med de øvrige livreddere ansvaret for
 • den daglige sikkerhed for brugerne og personalet
 • servicering af brugerne/gæsterne
 • rengøringen og vedligeholdelsen af anlægget
 • test af vandkvaliteten
 • billetsalget m.m.
Vi tilbyder dig
 • en udfordrende og spændende stilling, hvor du sammen med kollegaerne er med til at opretholde svømmehallerne som et af fremtidens samlingspunkter
 • et alsidigt job, der er præget af dialog og samarbejde med gode kollegaer og brugerne
 • et afvekslende arbejde med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • en arbejdsplads i et varmt miljø med rig mulighed for at komme i vandet
 • løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst imellem KL. og FOA.
Yderligere oplysninger
Dit arbejdssted vil blive i Korsør og Slagelse Svømmehal.

Har du ønske om flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte
 • leder af Idræt, Fritid og Faciliteter, Puk Hvistendal på telefon 58 57 46 47 eller på mail pukhv@slagelse.dk
Frist
Vi skal have modtaget din ansøgning vedlagt relevante bilag og CV senest
 • den 15. juli 2021

Stillingerne forventes besat snarest herefter.
Det forventes at jobsamtalerne holdes løbende inden ansøgningsfristens udløb.

Ansøgningen sendes elektronisk via kommunens hjemmeside.

 

Hørekonsulent til CSU-Slagelse

Frist: 20. juni 2021
CSU-Slagelse søger kollega til fast stilling på fuld tid i høreafdelingen

På CSU-Slagelse er en stilling i centrets høreafdeling ledig til besættelse pr. 1. august 2021.
Stillingens omfang er 37 timer ugentligt.

Høreafdelingen er en højt specialiseret afdeling, hvis opgave er at rådgive, vejlede og undervise voksne med hørevanskeligheder. Undervisningen tilrettelægges ud fra en Recovery-orienteret og ICF-baseret tilgang, hvor der i høj grad tages udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov i hverdagen. Vi vejleder og underviser også pårørende/netværkspersoner til personer med hørevanskeligheder, ligesom vi fungerer som rådgivere for kommunale myndighedspersoner og andre faglige netværk. Interesse for faglig opdatering, vilje til forandring og evne til projektarbejde er byggesten i høreafdelingens fortsatte udvikling. Hertil kommer et nyt samarbejde med Region Sjællands Hørecenter om justering og servicering af høreapparater efter udlevering.
Vi søger derfor en kollega, som kan indgå i vores afdeling primært omkring justering og servicering af høreapparater samt telefonisk vejledning. Øvrige opgaver vil - alt efter dine kvalifikationer og interesser - være f.eks.
 • Pædagogisk vejledning og undervisning af voksne med hørevanskeligheder
 • Undervisning og vejledning i betjening af høreapparater
 • Vejledning i at navigere i 'hørejunglen'
 • Udredning, vejledning, undervisning samt afprøvning og anbefaling af høretekniske hjælpemidler
Vi forventer, at du
 • er uddannet audiologiassistent, teknisk audiolog, audiologopæd, audionom eller tilsvarende
 • har en stærk justeringsprofil/ stor erfaring med justering af høreapparater samt kendskab til den offentlige licitation
 • har en helhedsorienteret og pædagogisk tilgang til det enkelte menneske og dine arbejdsopgaver
 • har interesse for/erfaring med voksenspecialområdet
 • evner at arbejde selvstændigt, men samtidig kan samarbejde og sparre med kollegerne.
Hos os får du
 • et grundigt introforløb til høreafdelingen med en tilknyttet mentor
 • indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdsopgaver og arbejdstid
 • samarbejde i teams med dygtige og engagerede kolleger
 • høj grad af faglig og kollegial sparring
 • gode muligheder for opkvalificering og videreuddannelse
 • gode muligheder for udviklingsprojekter
 • et sundt og rummeligt arbejdsmiljø
 • et dynamisk arbejdssted med høj grad af tværfagligt samarbejde på centret.

Som hørekonsulent har du tjenestested på CSU-Slagelse, men skal regne med at kunne varetage opgaver i abonnementskommunerne (Ringsted, Sorø, Kalundborg, Odsherred og Holbæk) 1-2 dage ugentligt, ligesom der kan være behov for hjemmebesøg i begrænset omfang. Kørekort er derfor nødvendigt. Egen bil vil være en fordel, men er ikke et krav.
Yderligere oplysninger
fås hos
 • fagkoordinator Adeline Wilson på telefon 51 56 36 63.

Ansættelse sker på konsulentvilkår efter Danmark Lærerforenings overenskomst og lokal forhåndsaftale.
Ansøgningsfrist
 • 20. juni 2021

Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 28. juni

 

Indskolingslærer til NEST klasse på Antvorskov Skole

Frist: 25. juni 2021
På Antvorskov Skole arbejder vi målrettet med at udvikle motiverende og inkluderende læringsmiljøer ud fra en kontekst, hvor elevernes trivsel, den sociale og faglige progression går hånd i hånd.

Arbejdet med motiverende læringsmiljøer har medført, at vi i 2018 startede vores første NEST-klasse. I dag har vi et velfungerende NEST-spor fra 0.-2. klasse, som fortsætter på 3. årgang fra næste skoleår. Tilgangen og pædagogikken fra NEST er ligeledes implementeret i alle vores klasser i indskolingen.

NEST er betegnelsen for en pædagogisk praksis, hvor børn med ASF og børn fra almenområdet er en del af samme klassefælleskab. Vi er 2 voksne i en NEST klasse med 16 elever. Vi arbejder ud fra specifikke NEST værdier og specialpædagogiske metoder. Vores erfaringer viser at ALLE børn i klassefællesskabet profiterer af denne tilgang.

Uddannelsen i NEST-pædagogik varetager vi selv på Antvorskov Skole i samarbejde med PUI - vores samarbejdspartner i Slagelse Kommune. Det igangværende uddannelseshold er netop startet i foråret 2021, som du vil blive en del af.

På Antvorskov Skole er du aldrig alene om opgaven. I Nest arbejder ledelse, lærere, pædagoger, interne og eksterne inklusionsvejledere og psykolog fra PUI tæt sammen.
Kan du se dig selv i vores kontekst, og er du
 • uddannet indskolingslærer i matematik eller dansk
 • kan præge og medvirke til at skabe tryghed, læring og udvikling af elever
 • god til at opbygge relationer til såvel elever og forældre som kolleger og ledelse
 • tydelig og struktureret i din klasseledelse
 • klar til at blive uddannet i NEST-pædagogikken
Så kan vi tilbyde dig
 • tæt samarbejde i klasseteamet i hverdagen, samt et ugentligt teammøde
 • ugentlig NEST-teammøde med naboklasse, ledelse og PUI
 • en tutor ved din side det første år, så du kommer godt fra start
 • en velfungerende indskolingsbygning med store legearealer lige uden for døren

Du kan læse mere om os som skole og om Nest, samt se vores film "Velkommen på 0. årgang" på Antvorskov Skoles hjemmeside (nyt vindue)

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende straffe- og børneattest.
Tiltrædelse
 • 1. august 2021.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger
er du meget velkommen til at kontakte
 • indskolingsleder Hanne Vinten på telefon 20 15 03 24.
Ansøgning
Ansøgningen skal sendes senest
 • 25. juni 2021.

Samtalerne vil blive afholdt løbende frem til ultimo juni 2021. 

Lærer og pædagoger til Rosenkilde Skole

Frist: 20. juni 2021
Rosenkilde Skole søger en lærer og pædagoger i orlovs- og barselsvikariater

Rosenkilde Skole er en intern specialskole, som er en del af Autisme Center Vestsjælland.
Vi har i øjeblikket 140 elever. Skolen tilbyder vidtgående specialundervisning efter Folkeskolelovens §20.2 til børn og unge mellem 6-18 år. Skolen går fra 0.-10. klasse.

Alle eleverne på Rosenkilde Skole har en autismediagnose, og vi har på skolen elever fra hele autismespektret. Vores skoletilbud er til elever, der har brug for en specialpædagogisk tilgang. Den undervisning, vi tilbyder, er særligt tilrettelagt - nogle gange én til én, andre gange undervises i små grupper. En klasse i udskolingen er oftest bestående af 5 til 8 elever. I alle klasser er der tilknyttet tre medarbejdere, bestående af lærere, pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

En del af skolens profil er, at vi er en skole, der har stort fokus på udeskole-elementet som en fast del af vores fagforløb. Det vil sige, at i hvert undervisningsforløb foregår dele af forløbet uden for klasserummet. Vi søger en lærer og pædagoger, der kan være med til at understøtte udeskoletanken.
Derudover har vi også meget fokus på at bringe de etiske overvejelser ind i hverdagens dilemmaer, både i forhold til elever og kolleger.
Vi søger en lærer og pædagoger, som
 • er uddannet lærer eller pædagog med erfaring inden for det specialiserede skoleområde.
 • kan forberede, gennemføre og evaluere undervisningsforløb selvstændigt og i samarbejde med kollegaer.
 • har en kreativ tilgang til undervisningen og har kendskab til alternative undervisningsmetoder i udskolingen og meget gerne med erfaring med udeskole.
 • er tydelig i sin kommunikation, både mundtligt og skriftligt.
 • er positiv i sin tilgang til livet, og derfor også fleksibel og omstillingsparat.
 • reflekterende samt fagligt og pædagogisk velfunderet, med sans for struktur og forudsigelighed.
 • god til relationer og optaget af at skabe gode læringsforløb for dine elever i samarbejde med kollegaer.

Lærerstillingen gerne med linjefag eller erfaring i undervisning i matematik, fysik/naturfag eller engelsk.

Rosenkilde Skole er en velfungerende skole med et godt fagligt miljø, engagerede forældre og kompetente medarbejdere.

Vi tilbyder et stærkt arbejdsfællesskab og et arbejde, hvor der forventes, at du undrer dig og spørger ind til noget, du måske ikke forstår, og hvor gensidig respekt for elever og kollegaer er essentielt.

Har du lyst til at være en del af Rosenkilde Skole, så hører vi gerne om dine kompetencer.
Vi glæder os til at byde dig velkommen til vores dejlige skole.

Pædagogstillingerne er vikariater i skoleåret 2021/2022 og er på 35 timer pr. uge.
Lærerstillingen er et vikariat i skoleåret 2021/2022 på 37 timer pr. uge.

Opstartsdato: 1. august 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelse.
Har du spørgsmål
- er du meget velkommen til at kontakte de daglige ledere
Du kan læse mere om os på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue)
Ansøgningsfrist
 • 20. juni.

Der afholdes samtaler torsdag den 24. juni, 2021.


 

Lærere til Antvorskov Skole

Frist: 24. juni 2021
Faglig skole med et fælles fokus på læringsledelse og udvikling af læringsmiljøer for alle. Folkeskolen har i 2021 fået en pulje til løft af folkeskolen, til ansættelse af ekstra ressourcer i faste stillinger.

Vi mangler dig pr. 1. august 2021, hvis du søger et stærkt kollegialt læringsfællesskab, innovativt læringsmiljø med en spændende og udfordrende hverdag.
Vi forventer, at du
 • er uddannet folkeskolelærer med linjefag eller tilsvarende kompetencer i idræt, herunder svømning, natur / teknik og matematik, andre fagkombinationer er også velkomne til at søge. Nogle af lektionerne vil med rette ansøger være i vores nyoprettede specialpædagogiske tilbud.
 • er målrettet, struktureret og ambitiøs
 • har gode relationskompetencer til både elever, forældre, kollegaer og ledelse
 • er stærk og struktureret i din klasseledelse.
Vi kan tilbyde:
 • et tæt, forpligtende samarbejde i et dynamisk team med høj grad af fælles forberedelse
 • mulighed for at blive del af en personalegruppe, der arbejder tæt sammen om at skabe fremtidens skoletilbud
 • mulighed for - og pligt til- at være med til at tænke nyt inden for udvikling af undervisning, læringsmiljøer og teknologiinddragelse
 • I3-boards i alle lokaler, det nødvendige omfang af computere og iPads, nye undervisningsmaterialer / portaler
 • en arbejdsplads med gode fysiske rammer for både elever og ansatte
 • en tutor, der kan hjælpe dig godt på vej på din nye arbejdsplads.

Antvorskov Skole er en velrenommeret skole med 1050 elever. Vi er en skole, der arbejder med udvikling af mangeartede læringsmiljøer. Vi kombinerer vores faglige muligheder og høje forventninger med et ønske om, at der skal være plads til alle typer af elever i et forpligtende fællesskab.

Vores store faglige interesseområde er udvikling af undervisning samt at forberede eleverne til en globaliseret verden. Det betyder, at vi på den ene side arbejder med projektbaseret undervisning, teknologiinddragelse og innovation og på den anden side med databaseret læringsledelse i dansk og matematik.

Du kan læse mere om vores udviklingsområder på https://www.learningtechlab.net/ (nyt vindue) og os som skole på https://antvorskovskole.slagelse.dk/ (nyt vindue)

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende straffe- og børneattest.
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte
 • skoleleder Søren Ranthe eller souschef Britta Thomsen på telefon 58 57 22 00.
Ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk senest
 • den 24. juni 2021.

Vi forventer at afholde samtaler løbende.

Medarbejder til Natur og Friluftsliv

Frist: 20. juni 2021
Medarbejder med fokus på at vedligeholde og udvikle vores stinet
Vil du have et job med lidt mere mening end i de fleste andre job?

Har du interesse for at gøre en indsats for, at vi kan færdes ude i vores landområder, og drømmer du om at gå på arbejde og vide, at din helt personlige indsats virkelig betyder noget, og gør en mærkbar, positiv forskel for både borgerne og turister? Så behøver du ikke drømme mere, for det job er lige her.

Slagelse Kommune er kendetegnet ved et væld af rekreative stier, og vi søger en person til at varetage udvikling og drift vores stinet i det åbne land.

Uanset hvor du udfolder dine evner, er opgaven at finde løsninger og muligheder sammen med borgerne. Et af dine vigtigste værktøjer er inddragelse og konstruktiv dialog.

I jobbet kan du se frem til et nødvendigt og givende samarbejde med kolleger, som varetager planlægning og drift på det tekniske område, men også med andre centre i kommunen.
Dine opgaver
Du får en central og koordinerende rolle i forhold til udvikling og drift af vores stinet.
Dine opgaver inden for området vil bl.a. være
 • etablering og vedligeholdelse af samarbejder med lodsejere, borgere og interesseorganisationer 
 • inddragelse, samarbejde og koordinering med vores drifts- og myndighedsmedarbejdere
 • varetagelse myndighedsopgaver i forhold til offentlig adgang til stier i det åbne land
 • kommunikere muligheder og kendskab til vores stisystemer herunder i Friluftsdata.

Pragmatisk og god kommunikatør med kendskab og erfaring inden for området

Du skal have erfaring inden for området og lovgivningen (Naturbeskyttelsesloven, Mark- og Vejfredslovgivningen, relevante afsnit i Vejlovgivningen mv.).

Derudover skal du kunne trives i en organisation med politisk betingede skift i retning og prioriteringer.

Det er dig, der skal få tingene til at ske, så du skal ikke vente på, at andre sætter dig i gang. Du skal have det godt med at have kontakt til mange mennesker. I den sammenhæng får du særlig brug for dine evner til at kommunikere og skabe løsninger.
Dit nye team
Du vil få baser på Dahlsvej 3 og i vores Entreprenørservice på Teglværksvej 4 i Korsør, hvor vores myndighedsmedarbejdere og driftsfolk hører til.  Du vil referere til afdelingsleder Bo Gabe.
Kontakt og ansøgning
Send venligst din ansøgning med CV via vores hjemmeside. 
Frist
 • den 20. juni 2021
Flere informationer
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
 • Bo Gabe på telefon 51 18 08 27 
 • Lasse Fjeldsted på telefon 28 68 45 29

Læg gerne en besked på telefonsvarer, hvis der ikke svares umiddelbart.


Slagelse Kommune har det hele. Uddannelser, kyst, god infrastruktur, tre købstæder og mange skønne landsbyer. Vi er ca. 79.000, der bor i kommunen og en del flere, når vi tæller alle dem med, der kommer for at arbejde samt besøge familie og venner. Vi sætter en ære i at turde gå forrest, tænke stort, nyt og fremadrettet. Vi arbejder målrettet for dialog, inddragelse og kommunikation i øjenhøjde, så alle forstår os. Vi sætter faglighed og videndeling højt, ligesom vi deler troen på, at arbejdsglæde og trivsel er selve fundamentet for, at vi kan forvandle visioner til virkelighed. Læs mere på slagelse.dk

Ny kollega med ansvar for værkstedsundervisningen til STU-CSU-Slagelse

Frist: 21. juni 2021
Trives du på et værksted med 6-12 unge mennesker omkring dig, hvor det handler om at skabe motivation, faglig læring og ejerskab for eleverne i træ og metal, og ved at forestå store og små praktiske projekter og håndværksmæssige opgaver med eleverne indendørs og udendørs året rundt?

Kan du sammen med eleverne omsætte ideer til produktion, eller recycle emner til salg, og har du lyst til at samarbejde med vores kunstlinje om en pop-up shop eller udvikle fælles kreative projekter?

Kan du vejlede elever og motivere dem til at afprøve kortere eller længere erhvervspraktikker?

Er du selv en kreativ og dygtig håndværker med en relevant pædagogisk erfaring og faglig uddannelse?
Din faglige profil:
 • Vi ser helst du har en håndværksmæssig baggrund. Lærer med linjefag i sløj / håndværk og design eller lignende, og pædagoger med håndværksmæssige kvalifikationer og erfaring vil også kunne komme i betragtning.
 • Relevant pædagogisk erfaring med værkstedsundervisning.
 • Erfaring med almindeligt og elektrisk værktøj til arbejde i træ og metal.
 • Erfaring med at arbejde med båndsav, rundsav, afretter / tykkelseshøvl, trædrejebænk, laserskærer og svejseapparat - og tilhørende sikkerhedskursus.
 • Erfaring med arbejdsmiljø og overholdelse af sikkerhedsstandarder i forbindelse med undervisningen i værkstedet.
 • Erfaring med materialer som ler, glas, læder, ben eller et andet håndværk er en fordel, men ikke et krav.
 • Pædagogisk erfaring med målgruppen for STU, FGU eller lignende.
 • Forberedelse af og deltagelse i den praktikforberedende undervisning.
 • Erfaring med teamsamarbejde.
 • Erfaring med anden undervisning.
 • Selvstændig planlægning af undervisning, samt dokumentation af mål delmål og evaluering i elevernes undervisningsplaner.

Vores STU har fokus på trivsel, motivation og læring. Vi tilbyder eleverne et differentieret og individuelt STU-forløb, og lægger stor vægt på at give eleverne mange udfoldelsesmuligheder gennem en bred vifte af faglig fordybelse og sociale aktiviteter, så eleverne opnår kompetencer til at mestre livet efter uddannelsen så selvstændigt som muligt.

Uddannelsen skal også afklare eleverne i forhold til job på arbejdsmarkedet gennem vejledning, undervisning og praktikker.
Dine personlige kompetencer:
 • Du er imødekommende, besidder faglig autoritet og er ansvarsbevidst.
 • Du udstråler ro, overblik og situationsfornemmelse, er struktureret og tydelig.
 • Kan skabe og vedligeholde gode relationer med elever, pårørende og samarbejdspartnere.
 • Kan fungere, navigere og motivere i en uforudsigelig arbejdshverdag.
 • Er en refleksiv og innovativ sparringspartner.
 • Er mødestabil, fleksibel, positiv og målrettet.
 • Har et godt humør.

Du skal medvirke til at skabe en god arbejdskultur, hvor samarbejde, trivsel, godt arbejdsmiljø samt faglig og personlig udvikling og sparring prioriteres.

Du har et højt fagligt ambitionsniveau og interesse for special pædagogik. Du er god til at observere, igangsætte aktiviteter, motivere og fastholde elever.
Du har relevant erfaring med tværfagligt samarbejde fx med UU-vejledere, sagsbehandlere, virksomheder, bosteder og forældre.

Du får kontaktelever og indgår i stamholdsundervisningen og fællesaktiviteter på STU.
Hos os møder du:
En STU hvor en tværfaglig personalegruppe står klar med sparring, og et center der giver dig mulighed for faglig indsigt og uddannelse.
Vi prioriterer nærvær, humor og imødekommenhed.
Løn- og ansættelsesvilkår:
Fast stilling på fuld tid og med vilkår i henhold til gældende overenskomst. Der er mulighed for reduktion i forhold til timetallet.

Stillingen ønskes besat 1. august 2021.

Flere oplysninger:
Vi dig opfordrer dig til at læse vores hjemmeside og ydelseskataloget for STU på www.csu-slagelse.dk (nyt vindue) før du søger.

Du er også velkommen til at kontakte
 • afdelingsleder Henrik Grum på telefon 58 57 57 60 eller mobil 51 56 36 90
for at høre mere om stillingen.
Ansøgningsfrist:
Ansøgning og bilag skal fremsendes elektronisk og være Slagelse Kommune i hænde senest
 • 21. juni kl. 08.00.
Ansættelsessamtale:
Samtaler afholdes
 • 23. juni 2021 fra kl. 08:30.
Der vil blive indhentet referencer samt børne- og straffeattest inden ansættelse.

CSU Slagelse (Center for Specialundervisning) er en velfungerende virksomhed under Center for Handicap & Psykiatri i Slagelse kommune. Centret består af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), undervisning i retspsykiatrien i Slagelse, en kommunikationsafdeling for borgere med tale-, høre-, og synsnedsættelser, en afdeling for rehabilitering efter hjerneskade og hjernerystelse samt neuropsykolog, arbejdsliv konsulenter og en kursusafdeling med fokus på ordblindhed, matematik, læsning og skrivning for voksne.

Vores formål er at støtte personer med funktionsnedsættelse i at afhjælpe, mestre eller kompensere for deres udfordringer med henblik på at kunne deltage meningsfuldt i eget liv og i samfundet. CSU Slagelses indsatser tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, motivation, håb og ønsker.

Pædagog til Aflastning Børn - fast stilling

Frist: 20. juni 2021
Vi er et spændende aflastningstilbud for børn i alderen 12-18 år, hvor målet er at lykkes med kerneopgaven

Fælles for vores målgruppe er, at alle vores børn har diagnosen autisme eller relaterede diagnoser der profiterer af den pædagogiske tilgang som praktiseres. Det betyder, at børnene har brug for tydelig, genkendelig voksenstøtte og guidning. Der lægges vægt på, at det skal være et spændende miljø for børn og unge, så aktiviteter, leg og læring kan udvikles i gode trygge rammer.

Vi arbejder med barnet i centrum, og tager afsæt ud fra en recovery-orienteret tilgang. Der er et stort fokus på udviklingen af det enkelte barns kompetencer og færdigheder i et tæt samarbejde med skole og forældre. For os betyder det, at vi pædagogisk er optaget af at motivere, vejlede og guide til et selvstændigt voksen liv, med alle de muligheder og begrænsninger, der ligger i en aflastning. Vi er meget optaget af netop det dilemma og er derfor konstant nysgerrige på hvordan vi lykkes med kerneopgaven.

Der er indskrevet 38 børn i aflastningen, der kommer i forskellige intervaller. Der er i hele huset plads til 13 børn af gangen, fordelt i to mindre teams ud fra støttebehov og funktionsniveau.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor etik og arbejdsfællesskab vægtes højt i det daglige arbejde.
Om dig
Du
 • er uddannet pædagog, gerne med erfaring fra specialområdet
 • er bevidst om, at det er børnene der skaber rammerne
 • har lysten til at lege og være kreativ sammen med børnene
 • motiverer, igangsætter og deltager i aktiviteter såsom bål, fodbold og gaming
 • kan varetage opgaven som kontaktperson for 4-5 børn
 • arbejder relationelt og er villig til at bruge dig selv i relationen til både børnene, forældre og kollegaer
 • reflekterer over, samt sætter ord på, egen og andres faglige tilgang og praksis
 • kan dokumentere din pædagogiske praksis i skrift og tale og har erfaring med udarbejdelse af statusbeskrivelser eller elevplaner
 • mestrer, at støtte og guide i forhold til personlig pleje
 • er bevidst om det at være en del af et arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaven
 • vil arbejde med understøttende og visuel kommunikation
 • vil arbejde med velfærdsteknologiske redskaber
 • er villig til at tage et diplommodul i Sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, der tilbydes i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon

Stillingen er på 30-32 timer om ugen.

Der er skiftende arbejdstider alle ugens 7 dage mellem kl. 7.00-23.00 med mulighed for rådighedsnat. Der er weekendarbejde hver anden weekend.
Hvis du har spørgsmål
til stillingen, er du velkommen til at kontakte
 • daglig leder Marlene Caroc Jørgensen på majlm@slagelse.dk eller på telefon 29 46 31 83.
Opstartsdato
Senest den 1. august 2021, gerne før.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

Du kan læse mere om os på Autismecenter Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue).
Ansøgningsfrist
 • 20. juni 2021

Ansættelsessamtaler finder sted 24. juni 2021.

 

Pædagog til Antvorskov Skole

Frist: 25. juni 2021
Om stillingen
Vi søger en pædagog til vores indskolingsafdeling, som kan tilbyde en spændende og udfordrende hverdag for alle vores elever i skole- og SFO-tiden. Du skal kunne indgå i et stærkt kollegialt fællesskab med høj faglighed, der hver dag brænder for at skabe et godt fritidstilbud til eleverne.

Antvorskov Skole prioriterer at lærere, pædagoger og AKT-pædagoger arbejder tæt sammen om elever og undervisning. Du skal derfor kunne samarbejde med kollegaer, klasseteamet samt være selvstændig om opgaven. Vores omdrejningspunkt er altid det forpligtende fællesskab i samarbejdet mellem skole, elever og forældre.

Som pædagog på Antvorskov Skole vil du bl.a. komme til at arbejde med følgende arbejdsopgaver indenfor skole- og SFO-delen:
 • Elevernes indbyrdes relationer og deres mulighed for at indgå i og bidrage til fællesskabet.
 • Undervisning i bevægelse, dialogisk læsning, social læring samt klasserumsledelse i musik, der varetages af Slagelses Musikskole.
 • Co-teaching i samarbejde med klasseteamet.
 • Planlægning og afvikling af aktiviteter, arrangementer, ture ud af huset i SFO'en.
Vi kan tilbyde
 • en alsidige arbejdsplads med forventning om du anvender dine pædagogiske kompetencer i mødet med eleverne
 • et tæt og forpligtende samarbejde med dine kollegaer
 • en arbejdsplads med gode fysiske rammer for både elever og ansatte
 • kompetenceudvikling, som klæder dig på til varetagelse af din funktion som pædagog
 • en stilling på 33 timer med minimum én morgenvagt kl. 6.30 og én lukkevagt kl. 17.00 pr. uge.
Vi forventer, at du
 • er uddannet pædagog inden for skole- / fritidsområdet
 • har erfaring inden for skoleområdet herunder undervisningserfaring
 • er målrettet, struktureret og ambitiøs i din udmøntning af pædagogisk praksis
 • tilbyder aktiviteter, som giver skolens elever en god og indholdsrig tid i SFO'en
 • præger og medvirker til at skabe tryghed, læring og udvikling af børn
 • er gode til at danne gode relationer til både elever, forældre, kollegaer og ledelse
 • kan skabe et professionelt og konstruktivt skole / hjem samarbejde.

Kan du se dig selv i ovenstående beskrivelse af en pædagog til vores indskoling, så hører vi gerne fra dig.
Yderligere oplysninger

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende straffe- og børneattest.
Ansøgning
Ansøgningen skal sendes via vores rekrutteringssystem, og være os i hænde senest
 • 25. juni 2021
Samtalerne vil blive afholdt løbende frem til ultimo juni 2021.
Tiltrædelse
Tiltrædelse per 1. august 2021 eller efter nærmere aftale.

Pædagogisk assistent til specialbørnehave

Frist: 24. juni 2021
Vil du være med til at etablere en helt ny specialbørnehave?
Storebæltskolen søger en pædagogisk assistent på 37 timer pr. uge, fra den 1. august 2021.

Drømmer du om at lave børnehave på en ny måde, hvor udgangspunktet for arbejdet er, at du skal hjælpe børn med særlige udfordringer, så er dette måske jobbet for dig.  

Storebæltskolen skal pr. 1. september etablere en specialbørnehave på seks pladser for børn i alderen 2-6 år med særlige behov (serviceloven §32)
Børnene har behov for en særlig pædagogisk, fysioterapeutisk og eller talepædagogisk indsats, der ikke kan dækkes gennem et ophold i en almindelig daginstitution. Alle børnene har behov for genkendelighed, rutiner og aktiviteter via en tværfaglig helhedsindsats i et lille trygt og overskueligt miljø. Alle børnene har en udviklingsalder der ligger under deres alder.

Børnehaven etableres som en selvstændig enhed, som kan bruge Storebæltskolens mange unikke rammer.
Se flere oplysninger på Storebæltskolens hjemmeside (nyt vindue).

Børnehavens faste personalegruppe forventes at bestå af tre pædagoger, en fysioterapeut (12 timer) samt en pædagogisk assistent/medhjælper. Hertil kommer andre faggrupper som bidrager efter behov (sundhedsplejerske, psykolog, ergoterapeut, talepædagog med flere.)
Vi kan tilbyde
 • en unik mulighed for at medvirke i opbygningen af en ny børnehave
 • en fantastisk, unik og herlig børnegruppe at arbejde med
 • en innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør
 • en uhøjtidelig omgangstone, hvor vi lægger vægt på tillid, glæde, humor og faglig stolthed
 • et dokumenteret godt arbejdsmiljø, hvor vi spiller hinanden gode og taler om det der er vigtigt
 • et fokus på og en forventning om et velfunderet højt fagligt og pædagogisk niveau blandt personalet
 • ekstern supervision og efteruddannelse, som giver mulighed for personlig udvikling
 • en attraktiv løn og gode ressourcer til det pædagogiske arbejde
 • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen.
Vi forventer, at du
 • er pædagogisk assistent, faglig og professionel kompetent gerne med specialpædagogisk erfaring
 • tænker og agerer anerkendende overfor børn med specielle behov
 • er kreativ og glad for sang og musik
 • er stærk i relationsarbejde og klar til at tage ansvaret for relationen til barnet
 • har mod på et udvidet samarbejde med forældre og øvrige samarbejdspartnere
 • kan aflæse de situationer/relationer, du befinder dig i og kan navigere i dem
 • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling, herunder kendskab til IT-anvendelse
 • er robust både fysisk og psykisk
 • kan samarbejde og har en åben og ærlig måde at fungere på i en personalegruppe
 • er igangsættende anerkendende, ansvarsfuld og empatisk og kan bevare overblikket i pressede situationer
 • har erfaring med Tegn til tale, støttesystemer f.eks. boardmaker og andre systemer.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2021

Stillingen er på 37 gennemsnitlige timer pr. uge med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
For flere informationer
kontakt
Ansøgningsfrist
 • 24. juni kl. 12.00

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 29. juni.


 

Pædagogisk medarbejder til fast nattevagt på Kollegiet Anholtvej

Frist: 20. juni 2021
Pædagogisk medarbejder søges til fast nattevagt på 36 timer i 5-2 ordning

Kollegiet Anholtvej i Autisme Center Vestsjælland søsatte for to år siden en omfattende turn around, hvilket har bevirket, at tilbuddet er vokset til dobbelt størrelse. Denne vækst fortsætter ufortrødent, og vi har derfor netop valgt at overgå fra sovende rådighedsvagter til vågne nattevagter. Stillingen er på 36 timer, og der vil jævnligt være mulighed for at supplere med ekstra timer op til 37 timer ugentligt. Arbejdstiden ligger imellem kl. 22.15-07.15 fordelt i 5-2 ordning.

Vi oplever, at de unge i stigende grad har behov for pædagogisk støtte i forbindelse med bl.a. jeg-støttende samtaler om natten, hvorfor vi investerer i dette tiltag for at imødekomme de unges behov. I weekends og ferieperioder vil der være mulighed for at planlægge og afvikle pædagogiske aktiviteter ud fra de unges ønsker. Der vil ligeledes være forskelligartede praktiske opgaver.
Om dig
Du
 • er ansvarsbevidst, pligtopfyldende samt afklaret med at have natarbejde
 • er fleksibel og du præsterer et stabilt fremmøde og din arbejdsmoral er høj
 • trives i, samt bevarer overblikket i en omskiftelig hverdag, hvor dagene aldrig er ens, og hvor tempoet kan være højt
 • er reflekterende samt fagligt og pædagogisk velfunderet med sans for struktur og forudsigelighed  
 • er vedholdende i refleksionen over såvel egen som andres praksis, og du næres af at opnå, samt omsætte ny viden i det pædagogiske arbejde
 • møder ALTID de unge med ydmyghed, nysgerrighed, nærvær, anerkendelse og omsorg, og du har øjne for, at de unge hver især er helt unikke
 • har en positiv og energisk tilgang til at indgå i et forpligtende og professionelt arbejdsfællesskab, hvor den kompetente løsning af kerneopgaven står over alt andet, og hvor du møder dine kolleger med høje krav og forventninger hertil.
Overordnet om Kollegiet Anholtvej
Anholtvej 3 danner rammen om et kollegie- og botilbud jf. Servicelovens §66.6 og §107. Der bor 29 unge mennesker i alderen 16 - 30 år, og indenfor den nærmeste fremtid forventes tilbuddets i alt 35 pladser at være besat. Alle unge har autismediagnoser med beslægtede diagnoser såsom ADHD, ADD, GUA, OCD, Tourettes, angst, lettere grad af mental retardering m.v.

Formålet med at bo på Kollegiet Anholtvej er at indgå i et afklaringsforløb til fremtidig boform samt fremtidig uddannelse og/eller beskæftigelse. Samtidig er opholdet et botræningsforløb, hvor de unge opøver færdigheder til dét at bo på egen hånd, samt til at træde ind i voksenlivet. Gennem en Recovery-orienteret tilgang tager både afklaring og botræning udgangspunkt i det enkelte unge menneskes ønsker og drømme, for sig selv og sit liv.

Du kan forvente at blive en del af et visionært og ambitiøst arbejdsfællesskab, i en organisation, der er i konstant udvikling. De sidste to år har budt på mange ændringer, nye tilgange og metoder, en masse nye unge, nye kolleger og vi er langt fra færdige endnu. Så du skal være klar på at stemple fuldt og helt ind i en forandringsproces, hvor mange spørgsmål endnu ikke er besvaret.

Du bliver klædt på til opgaven med indkøringsvagter og overlevering fra dine nye kollegaer. Autisme Center Vestsjælland samarbejder med Professionshøjskolen Absalon omkring kompetenceudvikling. Det betyder blandt andet, at alle fastansatte medarbejdere, skal på et pædagogisk diplommodul omkring sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, 10 ECTS-point med intern prøve. Modulet er specialdesignet til os, så der bliver stort fokus på autisme.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med SL/FOA + et lokalt fastsat tillæg.

Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.
Vi forventer, at evt. spørgsmål
om stillingen, den aktuelle målgruppe, fysiske rammer og faciliteter, arbejdstider eller andet afklares inden din ansøgning.

Du kan læse mere på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue) og ellers er du velkommen til at kontakte
Ansøgningsfrist
 • 20. juni 2021
Ansættelsessamtaler afholdes
 • 29. juni 2021
Opstartsdato
 • 1. august 2021 eller efter aftale.


SSA og SSH til Møllebakken

Frist: 18. juli 2021
Plejecenter Møllebakken søger social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper til fortrinsvis dagvagt.

Social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper søges pr. 1. august eller efter aftale til Møllebakken med gennemsnitlig arbejdstid på 32 timer ugentligt i fortrinsvis dagvagt, dog kan der forekomme aftenvagt ved ferie og sygdom.
Weekendvagt må påregnes hver 2. weekend.

På Møllebakken er der 27 beboere i 2 leve-bo-miljøer Møllestien med 14 beboere og Bakkestien med 13 beboere, hvoraf de 7 er skærmede pladser, derudover er der 10 centernære boliger, som medarbejderne på plejecentret også servicerer.

Vi er et hus, hvor vi hjælper hinanden, og arbejder ud fra visionen "at Møllebakken skal være et godt sted at være for beboere og medarbejdere".
Som medarbejder vil du primært være tilknyttet den ene afdeling, men du vil komme til at have kendskab til alle beboerne både i Møllestien og Bakkestien.

Vi bestræber os på at give vores beboere de bedst mulige livsvilkår ud fra den enkeltes ressourcer og behov, og ved hjælp af hverdagsrehabilitering medinddrages beboerne i de daglige aktiviteter.
Vi har arbejdet med værdighed og livskvalitet for beboerne, og vi bruger beboernes livshistorie for at give dem en god hverdag på Møllebakken.

Møllebakken er uddannelsessted for SOSU-uddannelserne og sygeplejestuderende.

Vi søger medarbejdere, der har lyst til at være med til at give vores beboere en god hverdag, hvor der er glæde og livskvalitet, og hvor to dage ikke er ens.
Vi vil lægge vægt på følgende kvalifikationer
 • Faglig dygtig
 • Har lyst til at gøre hverdagen god og indholdsrig for beboerne
 • Gerne erfaring med demente borgere
 • God til samarbejde med pårørende og kollegaer
 • Fleksibel og omstillingsparat
 • Kan bevare overblikket i pressede situationer
 • Godt humør

Du kan forvente at få dejlige beboere og gode engagerede kollegaer.
Hvis ovennævnte har vakt din nysgerrighed,
er du velkommen til at kontakte
 • daglig leder Connie Andersen, telefon 58 57 34 55 / 58 57 34 10 for yderligere oplysninger.
Ansøgningsfrist
 • 18. juli 2021.

Der vil løbende blive afholdt samtaler.

 

SSA og SSH til Plejecenter Skovvang

Frist: 21. juni 2021
Plejecenter Skovvangs medarbejdergruppe søger nye kollegaer !
Vi har brug for dygtige og engagerende medarbejdere, der sammen med plejehjemmenes øvrige medarbejdere, har lyst til at indgå i nære relationer og deltage i arbejdet, i beboernes hjem. Du kan rumme og se værdien i samarbejdet med beboere, familiemedlemmer samt kollegaer, og du har hjertet med på arbejde. Nogle af vores grundtanker er, at vi gerne vil skabe de bedste rammer for et trygt, godt og aktivt liv og her tror vi på, at bl.a. tværfagligt samarbejde sætter ramme for dette.

Kerneopgaven og arbejdsfællesskabet er i fokus og det er et fælles ansvar at italesætte dette, så der skabes fundament for en fælles forståelse. Vi prioritere en god tone og respekt for hinanden, i en til tider travl hverdag.

På Skovvang plejecenter starter vi op på at arbejde med en Sociokratisk inspireret organisering. Du får en god introduktion til netop vores tilgang til Sociokratisk organisering og du får sparring og mulighed for at være med helt fra start. Vores mål er at Skovvang skal være det bedste sted at bo og det er det bedste sted at arbejde

Er du den som tør og kan gå forrest i forhold til forandring, så du får mest mulig indflydelse på din arbejdsdag - så har vi det bedste tilbud til dig.

Plejecenter Skovvang er ét plejehjem i en klynge bestående af 3 plejehjem, Skovvang der ligger i Slagelse, Møllebakken der ligger i Boeslunde og Hjemmet ved Noret der ligger i Skælskør.

Plejecenter Skovvang har 32 somatiske boliger og 16 skærmede boliger til demente. Udover plejeboligerne inde i huset, ydes der pleje og personlig hjælp til borgere der bor i 18 centernære boliger der ligger ved plejehjemmet.
Om dig
Du
 • har en høj faglighed, du kan søge veje, der kan hæve standarter og har fokus på formidling af dette, i samspil med tværfaglige kollegaer
 • dit afsæt er med borgeren i centrum. Du tænker rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret i den enkelte borgers helhedspleje
 • er nysgerrig, er åben over for nye måder at tænke på og har indstillingen "alt kan lade sig gøre".
 • skal have hjertet på rette sted, være mødestabil og kunne lide at have nære relationer til beboerne, give et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold i et liv, der er værd at leve
 • er lyttende og bidrager til udviklingen af ældreområdet.
Om os
 • Faglige dygtige og engagerede kollegaer
 • Kollegaer der har fokus på det enkelte menneske og dennes behov
 • En arbejdsplads i forandring med fokus på udvikling, kulturforandring, samarbejde, uddannelse og kompetenceudvikling
 • Værdierne Modig, Tydelig, Kompetent og med Glæde, er bærende begreber i hverdagen og væsentlige for dit udførende arbejde
 • Uddannelsessted for SSH- og SSA elever samt sygeplejestuderende
Vi søger
 • to social- og sundhedsassistenter på 28 timer i blandede vagter, primært i aftenvagt
 • tre social- og sundhedshjælpere på 28 timer i blandede vagter, primært aftenvagt.
Har du yderligere spørgsmål
til stillingerne er du velkommen til at kontakte
 • daglig leder Malene P. Hansen på mobil 92 43 44 89 eller
 • virksomhedsleder Tina Hammer på mobil 20 11 71 91

Du er også meget velkommen til at besøge os.
Ansøgningsfrist
 • 21. juni 2021 kl. 12.00.

Vi indkalder til samtaler løbende og du kan derfor blive kontaktet inden ansøgningsfristens udløb.

Ansættelse pr. 1. august 2021 eller snarest derefter.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, som du sender til os via vores rekrutteringssystem. Kopi af uddannelsesbevis, dokumentation for eventuel tidligere erfaring og andre relevante bilag vedlægges din ansøgning.

 

SSA til Hjemmeplejen i Skælskør

Frist: 25. juni 2021
Barselsvikariat/sommerferievikariat/timeafløsere som social- og sundhedsassistent til hjemmeplejen Skælskør

Sæt din faglighed på spil - Er du social- og sundhedsassistent og brænder du for at arbejde med borgeren i eget hjem, så læs videre...

Hjemmeplejen Skælskør søger friske og engagerede social- og sundhedsassistent i et vikariat eller som timeafløsere fra nu eller efter aftale. Vikariatet er dagvagt 32-37 timer med arbejde hver 4. weekend.

 
 • Barselsvikariat: 1. juni 2021 - 31. august 2022
 • Sommerferievikariat: 1. juni 2021 - 30. september 2021
 • Timeafløsere til dækning af sygdom, kurser, ferie m.m: Året rundt til såvel dagvagt som aftenvagt.

Dette er til dig, der ønsker at bringe din sundhedsfaglighed i spil i et tæt samarbejde med dine SOSU-kollegaer, sygeplejersker og andre samarbejdspartner. Der er gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.

Vi arbejder vedholdende med det gode arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel. Vi har en anerkendende kommunikation og vores tilgang er med baggrund i borgerperspektivet, og vi støtter borgernes egenomsorg.
Dine nye kollegaer fortæller om arbejdspladsen
 • Ser en udfordring i at arbejde i borgernes eget hjem
 • Lægger vægt på et godt samarbejde med borgeren
 • Har en positiv tilgang til dine medmennesker
 • Vægter tålmodighed og indlevelse i borgerens situation
 • Anvender etisk og bevidst kommunikation.
 
Vores forventninger til dig som kollega
Du
 • er professionel i din tilgang til borgeren og inddrager og motiverer borgeren
 • dokumenterer efter forskrifterne og tager ansvar for opgaveløsning
 • bidrager med din viden og erfaring til løsning af kerneopgaven
 • kan indgå i tværfagligt samarbejde med bl.a. social og sundhedshjælpere, sygeplejersker og terapeuter
 • har mod på udfordringer og vil gerne udvikle dig
 • er fleksibel og samarbejdsvillig
 • er mødestabil
 • er positiv og have et godt humør.

Vi dokumenterer elektronisk i omsorgssystemet CURA.
Vi tilbyder
 • Individuelt tilrettelagt introduktionsprogram
 • En spændende og udfordrende hverdag, hvor du får mulighed for at bruge dine kompetencer inden for fx medicinadministration, sondeernæring, psykiatrisk sygepleje, sårpleje, kateterpleje og hvor helhedsplejen af borgeren er i centrum
 • Arbejdsdagen indeholder primært sundhedslovsydelser men også plejeopgaver ved den komplekse borger
 • Vi planlægger selv vores arbejdsdag og har stor indflydelse på opgaverne
 • En dynamisk og udviklende arbejdsplads med fokus på rehabilitering i arbejdet med borgeren
 • En spændende arbejdsplads som lægger vægt på åbenhed og respekt
 • Vi vægter det gode samarbejde og høj faglighed

Er det noget der frister dig eller har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte din fremtidige kollega SSA Inger Toudahl Nielsen eller SSA Mette Valentin for nærmere information. Du er også meget velkommen til at komme på besøg og se din fremtidige arbejdsplads.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og FOA.

Vedhæft ansøgning, CV, uddannelsesbevis samt straffeattest.
Tiltrædelse
 • Hurtigst muligt.
Er du interesseret? Vil du vide mere?
Så kontakt
 • områdeleder Marianne Lykke Hansen mahlm@slagelse.dk / mobil 51 63 64 00,
 • områdeleder Cajsa Adorjan-Seger cajad@slagelse.dk / mobil 24 79 70 39,
 • SSA Inger Toudahl Nielsen mobil 51 63 64 61 eller
 • SSA Mette Valentin mobil 51 63 64 16
Frist
 • 25. juni 2021.
Samtaler
 • Samtaler afholdes løbende

 

SSH Nattevagt til plejecentrene i Korsør

Frist: 21. juni 2021
For at minimere brugen af afløsere og sikre bedre kvalitet har vi i Korsør et afløserteam, der skal afløse på vores 4 plejecentre i Korsør. Du vil kort sagt kende din arbejdstid, men arbejdsstedet kan variere. Der er dog kun 2 km imellem plejecentrene som alle sammen ligger i Korsør By. Vi er en velfungerende medarbejdergruppe, hvor fokus på det gode arbejdsmiljø er en vigtig del i vores hverdag.
 
Til dette team søger vi
 • 1 uddannet social- og sundhedshjælper på 28 timer. Du vil arbejde 7/7 i ulige uger. Mødetiden er 23.00-07.00.
Du vil
 • få en grundig introduktion på de 4 plejecentre
 • blive ansat på velfungerende arbejdspladser med engagerede kollegaer. På de 4 plejecentre er der 7 nattevagter på arbejde ad gangen.
 • få kontinuerlig praksisnær kompetenceudvikling.
Du skal
 • kunne trives med, at arbejdstiden ligger fast, men, at arbejdspladsen kan variere
 • være faglig stærk fordi arbejdsopgaverne varierer
 • kunne trives i, at nattevagtjobbet er meget selvstændigt
 • arbejde med somatiske og demente beboere
 • arbejde med CURA som er vores omsorgssystem.
Ansættelse pr. 1. august 2021.

Udover de sædvanlige opgaver på plejecentret, som vi forventer du kender, har vi fokus på rehabilitering og det gode liv i plejebolig, hvor beboerinddragelse, nærvær og omsorg er vigtige elementer i vores arbejde med beboerne.

Vi er i gang med en række udviklingsopgaver, hvor vi blandt andet målrettet arbejder på at skabe et endnu bedre pårørendesamarbejde og vi har stort fokus på den gode indflytning. Opgaver, vi ser frem til, du aktivt vil deltage i.

Vi går meget op i, at du som social- og sundhedshjælper får brugt din faglighed optimalt og vi har derfor opmærksomhed på delegering af opgaver blandt andet ved hjælp af kompetenceprofiler.

Du vil blive inviteret til en opfølgende samtale med din leder efter 2 uger og efter 2 måneder med henblik på at få en god start og opleve god trivsel på arbejdspladsen.

Har du lyst til at være en del af den proces, og sammen med os skabe en af landets bedste arbejdspladser og et fantastisk sted for beboerne, så er det nu, du har chancen. Vi tænker utraditionelt og anderledes, og vil også lytte til dine ideer.
Hvis du har spørgsmål til stillingen
er du meget velkommen til at kontakte
Sidste frist
 • 21. juni 2021

Afholdelse af samtaler vil være i torsdag 25. juni 2021.

 

Social- og sundhedsassistentelever november 2021

Frist: 8. august 2021
Slagelse Kommune søger social- og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart 22. november 2021 med skoleundervisning i Slagelse
Har du lyst til
 • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
 • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
 • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
 • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
Er du
 • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
 • god til at begejstre og lade dig begejstre?
 • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
 • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
 • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?
Forudsætninger for optagelse
 • Du skal have bestået Grundforløb 2 eller være uddannet social- og sundhedshjælper
 • Er du uddannet social- og sundhedshjælper, bliver din uddannelsesstart udskudt ca. et halvt år
 • Er du over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring indenfor pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.
Vi tilbyder
Som social- og sundhedsassistentelev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

Social- og sundhedsassistentelever der er fyldt 25 år ved uddannelsesstart bliver aflønnet med voksenløn. Hvis du kan opnå voksenlærlingetilskud, er det en forudsætning at du søger dette.

Den teoretiske del af social- og sundhedsassistentuddannelsen foregår på SOSU-ZBC´s skoleafdeling i Slagelse.
Flere informationer
Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på SOSU-uddannelserne (nyt vindue)
Søg elevpladsen her
I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.
 

Social- og sundhedshjælper i aftenvagter til Hjemmeplejen i Skælskør

Frist: 30. juni 2021
Sæt din faglighed på spil.

Er du social- og sundhedshjælper og brænder du for at arbejde med borgeren i eget hjem, så læs videre!

Hjemmeplejen Skælskør, område Præstevangen, søger friske og engagerede social- og sundhedshjælpere i fast stilling i aftenvagter. Timetal er på 28 timer om ugen med arbejde ulige weekender.

Dette er til dig, der ønsker at bringe din sundhedsfaglighed i spil i et tæt samarbejde med dine social- og sundhedskollegaer, sygeplejersker og andre tværfaglige samarbejdspartnere. Der er gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.

Vi arbejder vedholdende med det gode arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel. Vi har en anerkendende kommunikation, vores tilgang er med baggrund i borgerperspektivet og vi støtter borgernes egenomsorg.
Dine nye kollegaer fortæller om arbejdspladsen, at vi
 • ser en udfordring i at arbejde i borgernes eget hjem
 • lægger vægt på et godt samarbejde med borgeren
 • har en positiv tilgang til vores medmennesker
 • vægter tålmodighed og indlevelse i borgerens situation
 • anvender kommunikation etisk og bevidst.
Vi forventer, at du
 • er professionel i din tilgang til borgeren og inddrager og motiverer borgeren
 • dokumenterer efter forskrifterne og tager ansvar for opgaveløsning
 • bidrager med din viden og erfaring til løsning af kerneopgaven
 • kan indgå i tværfagligt samarbejde med blandt andet sygeplejersker og terapeuter
 • har mod på udfordringer og gerne vil udvikle dig
 • er fleksibel og samarbejdsvillig
 • er mødestabil
 • er positiv og har et godt humør.

Vi dokumenterer elektronisk i omsorgssystemet CURA.
Vi tilbyder
 • et individuelt tilrettelagt introduktionsprogram, hvor du også kører introduktion sammen med din faste makker på modsat hold
 • en dynamisk og udviklende arbejdsplads med fokus på rehabilitering i kontakten med borgeren
 • en spændende arbejdsplads, som lægger vægt på åbenhed og respekt
 • gode kollegaer.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og FOA.

Vedhæft ansøgning, CV, uddannelsesbevis samt straffeattest, når du ansøger.

Tiltrædelse hurtigst muligt.
Yderligere oplysninger
Er du interesseret? Vil du vide mere? Så kontakt
 • områdeleder Cajsa Adorjan-Seger på mail cajad@slagelse.dk eller telefon 24 79 70 39.
Frist
 • 30. juni.
 • Vi indkalder løbende til samtale. 


Social- og sundhedshjælper til dagvagt på Plejecenter Lützensvej

Frist: 28. juni 2021
Vi er et plejecenter med 42 beboere, der ser frem til at du vil hjælpe os med at få hverdagen til at emme af faglighed og godt humør. Vi bor lige ned til Storebælt, i Korsør by - skøn udsigt - og har derfor gode muligheder for at lave en masse skønne aktiviteter i det fri.

Jobbet vi har ledigt er i dagvagt, 32 timer pr. uge, med weekendarbejde hver 2. uge, i lige uge. Der vil være mulighed for at arbejde hver 3. weekend.
Vi arbejder ud fra, at borger kan være mest muligt "hjemme i eget liv" og håber derfor at du vil være med til, at bidrage aktivt med fokus på dette.
Du tilbyder os
 • høj faglighed og interesse i personlig udvikling, ved løbende at deltage i vores praksisnære kurser
 • en engageret kollega, som aktivt deltager og bidrager positivt til arbejdspladsens virke og tiltag
 • at værne om vores arbejdsmiljø, med fokus på de positive tanker, den gode omgangstone og et fælles fodslaw.
Vi tilbyder dig
 • dygtige og engagerede kollegaer, samt et afvekslende og meningsfyldt arbejde, hvor du vil blive fagligt udfordret
 • en arbejdsplads i udvikling med fokus på bl.a. det gode måltid, i sikre hænder med mere
 • personlig og faglig udvikling.

Vi tænker utraditionelt anderledes, så det er sjovt at komme på arbejde, hvor ikke alle dage er ens og vi lytter gerne til dine ideer.

Vil du være en del af denne proces og har du lysten, kan vi sammen skabe verdens bedste arbejdsplads og samtidig skabe et fantastisk sted for beboerne.
DU HAR CHANCEN NU - GRIB DEN
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og FOA.
Yderligere information
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at besøge os på plejecenteret - Lützensvej 1 + 2, Korsør, hvor vi efter aftale vil vise dig rundt.
Du er også velkommen til at kontakte
 • Daglig leder, Naamona Iversen via mail: naive@slagelse.dk eller
 • Koordinator Christina Clausen på telefon 92 43 86 84 mellem kl. 08.00 - 12.00 eller via mail: chrcl@slagelse.dk.
Ansøgningsfrist
 • 28. juni 2021 kl. 08.00
Ansættelsessamtalerne bliver afholdt løbende.

Social- og sundhedshjælperelever - november 2021

Frist: 8. august 2021
Slagelse Kommune søger social- og sundhedshjælperelever med holdstart den 22. november 2021 med skoleundervisning i Slagelse.
Har du lyst til
 • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
 • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
 • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
 • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
Er du
 • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
 • god til at begejstre og lade dig begejstre?
 • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
 • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
 • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?
Forudsætninger for optagelse
 • Du skal have bestået Grundforløb 2 prøven
 • Hvis du er over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring inden for pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.
Slagelse Kommune tilbyder
Som social- og sundhedshjælperelev får du mulighed for at arbejde med omsorg og pleje opgaver for kommunes ældre borgere både på plejecenter og i hjemmeplejen. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

Den teoretiske del af SSH uddannelsen foregår på SOSU-ZBC´s skoleafdeling i Slagelse.

Social- og sundhedshjælperelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.
Ansøgere der er fyldt 25 år ved uddannelsesstart, vil blive aflønnet med voksenelevløn.
Hvis du kan opnå voksenlærlingetilskud, er det en forudsætning, at du søger dette.

Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper, ansøgningsfrister og krav til optagelse på: SOSU-uddannelsernes hjemmeside (nyt vindue)
Søg elevpladsen
I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedshjælper. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.
Frist
8. august 2021

 

Sommerferieafløser (pædagogmedhjælper) til Rv 87-89

Frist: 21. juni 2021
Vi søger sommerferieafløsere fra uge 26 til og med uge 34.

Ønsker du, at indgå i et flyverteam over sommeren, hvor vi arbejder for at skabe et botilbud, hvor borgerne ikke vil flytte fra. Så er du måske vores nye sommerferievikar i Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 87-89, 4200 Slagelse.
Vi er et kommunalt tilbud jf. ABL § 105 stk. 2, med 51 unikke borgere, der har behov for pleje og omsorg hele døgnet. En del af borgerne på Rosenkildevej 87-89 har begrænset sprog og er psykisk og fysisk udviklingshæmmede. Borgerne er i alderen fra 22 og opefter.
Som sommerafløser vil du have følgende arbejds-/ansvarsområder
 • Tage del i daglige pædagogiske og plejemæssige opgaver efter anvisning fra det faste personale
 • Bidrage aktivt til, at det faste personale kan skabe en tryk, genkendelig og meningsfuld dag for borgerne
 • Praktiske opgaver, eksempelvis tøjvask, rengøring, madlavning
 • Bidrage til en god stemning
 • Kunne tage imod anvisninger og være i stand til at modtage feedback på dit arbejde
 • Være åben, aktiv, ansvarlig og opsøgende - tør at spørge igen eller spørge, hvorfor en opgave løses på given måde
 • Flyver har pligt til at gøre det faste personale opmærksom på uregelmæssigheder, medicin, mv. 
 • Flyver orienterer sig via fast personale, kalender, dokumentationssystemet og dagsprogrammet

Som afløser vil du få to introvagter, inden du indgår i normeringen.
Timetal ligger mellem 20 og 25 timer om ugen. Der er skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend.

Yderligere oplysninger:
Vil du vide mere om stillingerne, så kontakt gerne en af de daglige ledere
Du kan også læse mere om os på Slagelse Kommunes hjemmeside (nyt vindue).
Frist
 • 21. juni 2021 kl. 12:00

Opstart hurtigst muligt eller efter aftale.

Sommerferievikarer (ufaglærte SSHer) til plejecenter Solbakken

Frist: 2. juli 2021
Plejecenter Solbakken i Korsør søger sommerferievikarer på 32 timer eller efter aftale.

Ansættelsestidspunktet vil være hen over sommeren, men også dette vil blive aftalt, så det passer til både vores og - ikke mindst dine - behov.

Solbakken er et plejecenter med 30 beboere og 21 ældreboliger. Vi har fokus på det gode arbejdsmiljø, den rehabiliterende tilgang til beboeren og det tætte samarbejde med de pårørende. Vi sørger for at du får en grundig introduktion.
Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger i dagtimerne hos
 • Jane Andersen på telefon 58 38 89 14.
Frist
 • 2. juli 2021.
 • Vi tager løbende ansøgere til samtaler, og du vil blive kontaktet når vi har modtaget din ansøgning.

 

Spændende stilling som pædagog, pædagogisk assistent eller social- og sundhedsassistent på Autisme Center Vestsjælland

Frist: 18. juli 2021
Vi søger nye kollegaer
 • Trives du med ansvar samt selvstændig og teambaseret opgavevaretagelse?
 • Vil du være en del af et stærkt tværfagligt miljø?
 • Har du lyst til at bidrage til den høje faglighed, særligt med viden inden for autismespekteret og tilgrænsende diagnoser?
 • Kan du være i og se dig selv i enkeltmandsopgaver?
 • Besidder du en god portion refleksion over egen handling og det du er en del af?
 • Har lysten til at løfte den sundhedsfaglig opgave og understøtte dine kollegaer i dette.

Så er du måske vores nye kollega. Satellitterne består af borgere under §107 og 108. Borgerne har differentieret behov for hjælp og støtte i deres dagligdag.  Fælles for dem alle er, at de har et behov for støtte til planlægning og udførelse af mange dagligdags gøremål.

Udover den pædagogik, der knytter sig til at arbejde med mennesker med autismespektrumforstyrrelser, arbejder vi også med et recovery-/rehabiliterende-orienteret syn på den enkelte borger. Herudover er vi optagede af altid at tænke etik ind i vores arbejde.
Vi forventer, at du som person
 • har kendskab til at arbejde med borgere, der har komplekse problemstillinger
 • kan indgå i et konstruktivt og refleksivt samarbejde
 • kan bruge dokumentationen som arbejdsredskab
 • kan samarbejde tværfagligt
 • er loyal over fagligt fælles indsatser
 • har evne til at sætte borgerens perspektiv i spil for nye mål
 • kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med sit team
 • har lyst til at arbejde med personlig pleje
 • må gerne har kendskab til sansestimulation
 • må gerne har kendskab til alternativ kommunikation
 • har kørekort.
Vi tilbyder blandt andet
 • et spændende og afvekslende arbejde
 • en individuel beboergruppe, der stiller krav til engagement / handlekraft / ærlighed
 • en personalegruppe med forskellighed som en force
 • samarbejde med eksterne instanser
 • faglig opkvalificering
 • fokus på arbejdsmiljøet.

Du kan forvente at blive klædt på til opgaven, med indkøringsvagter og overlevering fra dine nye kollegaer, samt mødefrekvens med fagligt fokus. Autisme Center Vestsjælland samarbejder med Absalon omkring kompetenceudvikling. Det betyder blandt andet, at alle fastansatte i mere end 2 år kommer på et pædagogisk diplommodul omkring sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, 10 ECTS-point med intern prøve, Modulet er specialdesignet til os, så der bliver stort fokus på autisme.
Ansættelsesforhold
Stillingerne er på mellem 32 timer om ugen i gennemsnit. Der er skiftende arbejdstider, og der arbejdes hver anden weekend.

Du kan læse mere om os på www.a-c-v.dk (nyt vindue).

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.
Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
 • daglig leder Rikke Rydstrøm Kugelmann på mail rikku@slagelse.dk eller telefon 51 68 71 92 eller
 • daglig leder Kenneth Højland Hansen på mail kennh@slagelse.dk eller telefon51 31 57 22.
Ansøgningsfrist
 • 18. juli 2021.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
Opstartsdato
Hurtigst muligt eller efter aftale.

Stillingen kan kun søges elektronisk.

Sygeplejerske til Hjemmet ved Noret

Frist: 21. juni 2021
- med visiterende funktion

Da vores centersygeplejersker går på efterløn, mangler vi en sygeplejerske der brænder for at bidrage fagligt og værdimæssigt til hverdagen på Hjemmet ved Noret.

Hjemmet ved Noret er beliggende i Skælskør og er et plejehjem, ud af en klynge som også omfatter Plejecenter Møllebakken i Boeslunde og Plejecenter Skovvang i Slagelse.
Du får mulighed for at danne fagligt netværk med dine sygeplejerskekollegaer på Møllebakken og Skovvang.

Hjemmet ved Noret har 30 plejeboliger fordelt på 2 etager. Derudover er der tilknyttet 20 centernære boliger, som ligger på samme vej som plejehjemmet.

Er du nysgerrig på hverdagslivet på et plejehjem, har du lyst til at indgå i nære relationer, deltage i arbejdet i beboernes hjem, kan du rumme og se værdien i samarbejdet med beboere, familiemedlemmer samt kollegaer, og du har hjertet med på arbejde, så er dette måske din kommende arbejdsplads.

Nogle af vores grundtanker er, at vi gerne vil skabe de bedste rammer for et trygt, godt og aktivt liv og her tror vi på, at bl.a. tværfagligt samarbejde sætter ramme for dette.
På Hjemmet ved Noret arbejdes der med afsæt i EDEN filosofien, se mere på EdenDanmarks hjemmeside (nyt vindue)

Kerneopgaven og arbejdsfællesskabet er i fokus og det er et fælles ansvar at italesætte dette, så der skabes fundament for en fælles forståelse. Vi prioritere en god tone og respekt for hinanden, i en til tider travl hverdag.

Du vil som sygeplejerske komme til at arbejde i spændings feltet imellem den komplekse, den akutte og den rehabiliterende sygepleje.
Du vil ligeledes skulle være med til at skabe en meningsfuld hverdag for vores beboere og sikre det sundhedsfaglige kvalitetsniveau.
Vi arbejder med individuelle kompetenceplaner med god mulighed for faglig udvikling.
Om dig
Du
 • har en høj faglighed og kan søge veje, der kan hæve standarter samt reducere fejl og mangler
 • brænder for at arbejde med afsæt i borgeren i centrum
 • tænker rehabiliterende og habiliterende med fokus på den faglige kvalitet, som er orienteret om den enkelte borgers helhedspleje
 • skal have hjertet på rette sted, være mødestabil og kunne lide at have nære relationer til beboerne, give et kram og bidrage til en hverdag der giver smil og indhold i et liv, der er værd at leve
 • skal være visionær, fleksibel og besidde gode samarbejdsevner
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med borgere med demens.
Om os
 • Faglige dygtige og engagerede kollegaer
 • Kollegaer som har fokus på det enkelte menneske og dennes behov
 • En arbejdsplads i forandring med fokus på udvikling, uddannelse og kompetenceudvikling, hvor vi forventer, at du kommer med idéer til positiv udvikling og løft af den faglige kvalitet.
 • Værdierne Modig, Tydelig, Kompetent og - med Glæde, er bærende begreber i hverdagen og væsentlige i dit udførende arbejde.
 • Uddannelsessted for SSH- og SSA elever og på sigt måske sygeplejerskestuderende.

Stillingen er på 32 timer pr. uge - primært på hverdage i dagvagt. Du må meget gerne have en klinisk vejlederuddannelse, men dette er ikke et krav.
Har du yderligere spørgsmål
til stillingen, er du velkommen til at kontakte
Du er også meget velkommen til at komme og besøge os.
Ansøgningsfrist
 • 21. juni 2021 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26.

Ansættelse pr. 1. september 2021 eller snarest derefter.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som du kan sende til os via vores rekrutteringssystem.

Kopi af uddannelsesbevis, dokumentation for eventuel tidligere erfaring og andre relevante bilag vedlægges din ansøgning.


 

Sygeplejerske til midlertidige pladser på Blomstergården

Frist: 25. juni 2021
Har du lyst til at være en del af en arbejdsplads i rivende udvikling, og lyst og glæde ved at arbejde i et tværfagligt miljø? Brænder du for rehabilitering, og komplekse sygeplejefaglige udfordringer?
Hvem er vi?
Blomstergården er en stor moderne virksomhed med 225 medarbejdere og 144 pleje- og rehabiliteringsboliger, hvoraf de 48 boliger er midlertidige pladser. De 48 midlertidige pladser er fordelt på 12 psykiatri / demenspladser, 12 restitutionspladser, 18 rehabiliterings pladser samt 6 specialiseret neurorehabiliteringspladser.

Blomstergården er frontløber på #kommunenymåde, hvor vi som den første kommune er med til at skabe fremtidens organisation, hvor forandring sker gennem handling bl.a. ved etablering af medledende teams og høj grad af beslutningskraft tæt på opgaven.

Vi har ca. 550 borgerforløb årligt på de midlertidige pladser, og vi modtager borgere / patienter fra eget hjem eller regionen. Forløbene veksler mellem få dage og mange måneder.

Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. På de midlertidige pladser er der ansat sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Vi arbejder ud fra et interdisciplinært perspektiv, som betyder at alle faggrupper arbejder sammen om borgerens mål, og den fælles reference er borgerens daglige aktiviteter. Alle faggrupper deltager i, at varetage borgerens ADL opgaver i løbet af dagen.

Vi søger en kollega som brænder for rehabilitering - og gerne erfaring med akut sygepleje, og har flair for at kunne holde et overblik. Vi søger en kollega som ønsker at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor vidensdeling er en vigtig del af hverdagen. Vi har højt til loftet, og søger en kollega som er kreativ og fleksibel.
Forventninger til dig
 • At du har erfaring- og brænder for de komplekse borger / patientforløb- og udskrivelser.
 • At du er nysgerrig og kan se meningen rehabilitering.
 • At du har erfaring med samarbejde med borger og pårørende.
 • At du indgår i tværfaglige teams hvor vi spiller hinanden gode i samarbejdet.
 • At du er god til konstruktiv planlægning af dagen.
 • At du er stærk i at navigere i sundhedsloven og serviceloven.
 • At du er god til at formidle sygeplejefaglige opgaver.
 • At du formår at medvirke til kompetenceudvikling af kollegaer.
Vi tilbyder
 • tværfagligt miljø, hvor der er tæt samarbejde mellem alle faggrupper
 • en arbejdsplads hvor du får rig mulighed for at udføre indsatser efter Sundhedsloven og Serviceloven
 • et frit miljø, hvor der er plads til man selv har stor indflydelse på arbejdsdagen
 • en arbejdsplads hvor der er fuld fart på aktiviteter, som borgerne skal motiveres og understøttes til at deltage i
 • projektsamarbejde med E-hospitalet
 • attraktiv funktionsløn som Centersygeplejerske.
Arbejdstid
Fortrinsvis dagvagt, der vil forekomme aften og/eller nattevagter ved ferieafholdelse og andet fravær. Weekendvagt gennemsnitlig hver 6. uge.
Yderligere oplysninger
Ønsker du mere information om stillingen, eller har du lyst til at komme forbi til en rundvisning, er du velkommen til at kontakte
 • Daglig leder Bettina Hasselbalch Olsen på 20 29 62 52 eller
 • Virksomhedsleder Christina Aaberg på 29 27 37 82
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist senest
 • fredag den 25. juni 2021

Ansættelsessamtaler afholdes
 • mandag den 28. juni samt tirsdag den 29. juni


Teamleder til team Renhold

Frist: 28. juni 2021
Entreprenørservice søger en teamleder til området Renhold

Opgaven er at lede, udvikle og tage del i et stærkt team på 12-14 medarbejdere, der sikrer veje, vejrabatter, byrum, offentlige toiletter m.v. attraktive for alle der bor, bruger eller besøger Slagelse Kommune.

Du skal motiveres af, at dine medarbejdere trives og opnår succes i opgaven, i samspillet og i opgaveløsningen.
Opgaven omfatter arbejdet med ukrudtsbekæmpelse, fejemaskiner, tømning af skraldespande og håndtering af henkastet affald.
Du skal have den faglige baggrund på plads og gerne koblet med praktisk erfaring indenfor affaldsområdet og herunder opfølgning på praksis, arbejdsgange, drifts- og tilbudsstyring.

Du skal skabe og vedligeholde gode relationer båret af din personlighed og faglighed, du skal indgå i tværgående arbejdsfællesskaber (hos os arbejder vi ikke i "siloer") og arbejde for et velfungerende netværk (viden, entreprenører og vognmænd m.v.).

Du vil selv indgå som del af produktionsteamet efter behov (gennemsnitligt i 10-25 % af tiden).

Overskriften på vores mission er 365 dages handlekraft, hvilket du som teamleder skal vise og skabe gennem god og inddragende ledelse samt ved at understøtte at ansvaret bliver taget tættest muligt på opgavens løsning.
Det er vigtigt, at du mestrer evnen til at understøtte de udførende kollegaers indbyrdes koordinering og planlægning ud fra opgavens behov. Herudover at du også selv kan planlægge og prioritere i.f.t. mand og opgave, sikre overblik på maskiner, brug af underentreprenører og effektive arbejdsgange. Du skal formå at flette de administrative arbejdsgange med sags- og tilbudsstyring, rekvisitioner, timegodkendelse og ferieplanlægning m.v. naturligt ind i hverdagen.

Overskriften på vores vision er "naturligt foran" og det er vores ambition at være det.
Vi forventer, at
det falder dig naturligt at skabe gode relationer og være en attraktiv samarbejdspartner, og at du
 • har faglig viden indenfor drift af arealer, med renhold, ukrudtsbekæmpelse og drift af toiletter
 • er struktureret, løsningsorienteret og serviceminded i en hverdag fyldt med "forstyrrelser"
 • har flair for IT og inddrager teknologiens muligheder (ruter, web-møder, driftsweb)
 • arbejder med afsæt i opgavens behov og omsætter dette i ledelsen af mand og opgave
 • tager ansvar for gode forløb for elever, virksomhedspraktikker m.v.
Vi tilbyder
En alsidig drifts- og entreprenørvirksomhed med erfarne og engagerede kollegaer, hvor hverdagen i store træk organiseres efter "opgaven sætter holdet".
Vi løser en bred vifte af opgaver indenfor vejdrift, parkdrift, renholdelse, vejafvanding, vintertjeneste (mulighed for at indgå som vagt), vandløbsvedligeholdelse, grå og grønne anlægsopgaver m.v.

Vi er en attraktiv arbejdsplads med højt til loftet, og hvor et godt arbejdsmiljø, et godt humør og det gode kollegaskab vægtes højt. Vi går op i at passe på hinanden og på vores omgivelser i forhold til natur, klima, sikkerhed og arbejdsforhold.

Arbejdstiden starter som udgangspunkt kl. 6.30 og slutter kl. 15.00 - fredag kl. 11.30, en vis fleksibilitet og variation tilbydes og må forventes i forhold til opgaver som løses "365".
Ansættelsestidspunkt
Hurtigst muligt og senest 1. august 2021.

Du skal som minimum have kørekort kat. B og gerne BE og C.
Vejen som arbejdsplads trin I (Vej-EU) er en nødvendighed og skal erhverves snarest muligt efter ansættelsen såfremt kurset ikke er erhvervet ved ansøgningstidspunktet.

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst med indgåelse af en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation på baggrund af kvalifikationer og erfaring m.v.
Flere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
 • driftsleder Niels Kupiec på telefon 20 49 53 93, på hverdage, i tidsrummet kl. 8.00-14.00.

Frist
Ansøgningen skal være os i hænde
 • 28. juni 2021.

Samtaler vil blive afholdt i uge 26.

 

Teamleder til team Vejdrift

Frist: 28. juni 2021
Entreprenørservice søger en teamleder til området Vejdrift

Opgaven er at lede, udvikle og tage del i et stærkt team på 8-10 medarbejdere fordelt på 5-6 mindre arbejdshold/biler/traktorer, som varetager opgaver indenfor vejområdet med skilte og vejudstyr, kampagner og fartmålinger, vejrabatter (græs, regulering, kantfyld), vedligeholde vejgrøfter, drift af grusveje samt mindre anlægsopgaver i det offentlige rum samt ved institutioner og skoler m.v. (drifts- og tilbudsopgaver).

Du skal motiveres af, at dine medarbejdere trives og opnår succes i opgaven, i samspillet og i opgaveløsningen.

Du skal have den faglige baggrund på plads og gerne koblet med praktisk erfaring indenfor skilteområdet, vejudstyr og drift af vejarealer med græsrabatter og grusveje.

Du skal skabe og vedligeholde gode relationer båret af din personlighed og faglighed, du skal indgå i tværgående arbejdsfællesskaber (hos os arbejder vi ikke i "siloer") og arbejde for et velfungerende netværk (viden, entreprenører og vognmænd m.v.).

Du vil selv indgå som del af produktionsteamet efter behov (gennemsnitligt i 10-25 % af tiden).

Overskriften på vores mission er 365 dages handlekraft, hvilket du som teamleder skal vise og skabe gennem god og inddragende ledelse samt ved at understøtte at ansvaret bliver taget tættest muligt på opgavens løsning.
Det er vigtigt, at du mestrer evnen til at understøtte de udførende kollegaers indbyrdes koordinering og planlægning ud fra opgavens behov. Herudover at du også selv kan planlægge og prioritere i.f.t. mand og opgave, sikre overblik på maskiner, brug af underentreprenører og effektive arbejdsgange. Du skal formå at flette de administrative arbejdsgange med sags- og tilbudsstyring, rekvisitioner, timegodkendelse og ferieplanlægning m.v. naturligt ind i hverdagen.
Overskriften på vores vision er "naturligt foran" og det er vores ambition at være det.
Vi forventer, at
det falder dig naturligt at skabe gode relationer og være en attraktiv samarbejdspartner, og at du
 • har faglig viden indenfor og erfaring med skilte, vejstyr, drift af vejrabatter/grusveje.
 • er struktureret, løsningsorienteret og serviceminded i en hverdag fyldt med "forstyrrelser"
 • har flair for IT og inddrager teknologiens muligheder (ruter, web-møder, driftsweb)
 • arbejder med afsæt i opgavens behov og omsætter dette i ledelsen af mand og opgave
 • tager ansvar for gode forløb for elever, virksomhedspraktikker m.v.

Vi tilbyder
En alsidig drifts- og entreprenørvirksomhed med erfarne og engagerede kollegaer, hvor hverdagen i store træk organiseres efter "opgaven sætter holdet".
Vi løser en bred vifte af opgaver indenfor vejdrift, parkdrift, renholdelse, vejafvanding, vintertjeneste (mulighed for at indgå som vagt), vandløbsvedligeholdelse, grå og grønne anlægsopgaver m.v.

Vi er en attraktiv arbejdsplads med højt til loftet, og hvor et godt arbejdsmiljø, et godt humør og det gode kollegaskab vægtes højt. Vi går op i at passe på hinanden og på vores omgivelser i forhold til natur, klima, sikkerhed og arbejdsforhold.

Arbejdstiden starter som udgangspunkt kl. 6.30 og slutter kl. 15.00 - fredag kl. 11.30, en vis fleksibilitet og variation tilbydes og må forventes i forhold til opgaver som løses "365".
Ansættelsestidspunkt
Hurtigst muligt og senest 1. august 2021.

Du skal som minimum have kørekort kat. B og gerne BE og C.
Vejen som arbejdsplads trin I og trin II (Vej-EU) er en nødvendighed og skal erhverves snarest muligt efter ansættelsen såfremt kurset ikke er erhvervet ved ansøgningstidspunktet.

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst med indgåelse af en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation på baggrund af kvalifikationer og erfaring m.v.
Flere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
 • driftsleder Niels Kupiec på telefon 20 49 53 93, på hverdage, i tidsrummet kl. 8.00-14.00.

Frist
Ansøgningen skal være os i hænde
 • 28. juni 2021.

Samtaler vil blive afholdt i uge 26.

Tilkaldevikarer (plejehjemsmedhjælpere) til Plejecenter Lützensvej, Q4

Frist: 31. juli 2021
På udkig efter Studierelevant arbejde? Så kig her!

På plejecenter Lützensvej, Q4, søger vi mødestabile, friske studerende eller unge mennesker, både fag- og ufaglærte over 18 år, til at være timelønnede tilkaldevikarer.

På plejecenteret bor 39 dejlige beboere, som hver især har forskellige fysiske som psykiske udfordringer relateret til at blive ældre. På vores plejecenter værdsætter vi respekt, værdighed og ordentlighed for den enkelte beboer. Vi har fokus på at skabe en hyggelig og indholdsrig hverdag for vores beboere, hvor snak, sang og gåture til Korsør By eller Storebælt blandt andet er værdier, der skal prioriteres.

For dig som studerende eller ufaglært/uddannet ved vi at en grundig introduktion er vigtig for at kunne udføre en pleje, der tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov. Du vil derfor blive tilbudt otte introduktionsdage til dagvagt inden du får dine egne vagter. Aftenvagt og nattevagt kræver yderligere introduktion.

Vi anvender et internt bookingsystem hvor ledige vagter sendes til dig pr. sms, så du let kan vælge de vagter, der passer bedst ind i dit studie og/eller privatliv.

Opgaverne som timelønnet tilkaldevikar består af pleje til vores beboere, sociale aktiviteter, madlavning, rengøring, tøjvask og så videre. Hvis du bliver glad for at arbejde hos os, vil du på sigt kunne blive tilbudt en fast stilling på mellem fire til otte timer pr. uge, primært hver anden eller tredje weekend, så det passer ind i dit studieliv.
Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
 • daglig leder Mie Udengaard Christensen på en mail miude@slagelse.dk eller telefon 24 89 36 20.
Frist
 • 31. juli.
 • Vi kalder løbende ansøgere til samtale, så tøv ikke med at sende en ansøgning.


To erfarne og engagerede pædagogiske konsulenter til dagtilbudsområdet

Frist: 1. juli 2021
Vil du være med til at mindske læringsuligheden blandt børn og unge i Slagelse Kommune? Og har du et skarpt blik for gode pædagogiske læringsmiljøer? Så er det dig vi søger.
Om dig
 • Du har en systemisk livsanskuelse
 • Du engagerer dig og udviser dømmekraft
 • Du tager bestik af situationen og sætter dig selv i spil
 • Du går foran og sætter børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse i centrum
 • Du kan motivere ledere, pædagoger og dagplejere til at yde deres bedste.

Har du særlige forudsætninger inden for arbejde med sprog eller bevægelse i en pædagogisk kontekst, vil det blive vurderet positivt.
Om jobbet
I Slagelse Kommune prioriterer vi 0-6-årsområdet højt. Vi arbejder målrettet på at sikre børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Alle børn skal oplever, at de kan deltage aktivt i sociale fællesskaber. Vi har fokus på betydningen af at børn og forældre hver dag møder kompetent personale, derfor arbejdes der vedvarende med at højne kvaliteten i dagtilbuddene.

Vi søger yderligere to pædagogiske konsulenter, som vil få til hovedopgave at arbejde med at kvalitetsudvikle og gennemføre de pædagogiske tilsyn i såvel dagtilbud som dagpleje.
Om dagtilbud
Du bliver en del af Afdeling for Dagtilbud, som sammen med Dagplejen består af knap 20 tætte kollegaer, 29 kommunale dagtilbud, 7 selvejende dagtilbud, 7 private dagtilbud, 120 kommunale dagplejere, 35 private pasningsordninger, ét § 32 dagtilbud, Sundhedstjenesten og Børnetandplejen.

Vi er fagligt ambitiøse og lægger vægt på at skabe gode muligheder for både faglig og personlig udvikling og rum for kollegial sparring. Du får også en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, og hvor vi sætter pris på et godt, uformelt arbejdsmiljø. Vi værdsætter hinandens forskelligheder og det, som vi hver især byder ind med.

Hvis du bliver vores nye kollega, så bliver du del af en arbejdsplads, som dækker et stort område med mange spændende opgaver og samarbejdsflader.
Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om to fuldtidsstillinger.

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelse pr. 1. september 2021 eller hurtigst muligt.
Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte:
 • Dagtilbudschef Maj-Britt Thy på telefon 51 53 94 54
 • Pædagogisk konsulent Helle Frimann på telefon 24 79 23 78
 • Konstitueret leder af Slagelse Dagpleje Pia Kruse Tramborg på telefon 58 57 36 41
Ansøgningsfrist
Hvis du ønsker at søge stillingen, skal vi have din ansøgning og relevante bilag senest:
 • 1. juli 2021, kl. 12.00.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i to runder
 • 1. samtale afholdes den 6. juli 2021 og 2. samtale afholdes den 13. juli 2021.

Vi indhenter referencer hos nuværende eller tidligere leder.
Der indhentes børne- og straffeattester ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Læs mere på Slagelse Kommunes hjemmeside - Dagtilbud Dagtilbud 0-14 år og Skole (nyt vindue)

To lærere til Tårnborg Skole - pr. 1. august

Frist: 21. juni 2021
Vi søger
Lærere til fastansættelse på 37 timer.
 • Geografi, dansk i mellemtrin/udskoling, samfundsfag og historie, er de linjefag vi søger til den ene stilling
 • Dansk i indskolingen, naturteknologi til den anden stillingen.

Hvis du har andre fagkombinationer, er du stadig velkommen til at søge.
Hvem er vi
Tårnborg Skole er en 1-sporet skole i en smukt beliggende landsby tæt ved motorvej, landevej og rimeligt tæt på Korsør Station. Skolen har ca. 150 elever fra 0. - 9. klasse. Vi er en dejlig mangfoldig blanding af elever, forældre og kollegaer, som er med til at gøre arbejdet både udfordrende og spændende. Vi har et stærkt sammenhold, godt humør og god humor, når og hvor det er passende.
Vi forventer, at du er
 • en dygtig og tydelig klasserumsleder (det er helt afgørende)
 • imødekommende, nærværende og positiv i forhold til elever, forældre og kollegaer
 • inkluderende, anerkendende og undersøgende i forhold til praksis
 • interesseret i det faglige og pædagogiske arbejde med børn
 • aktiv og initiativrig og kan arbejde selvstændigt, og som en del af et team
 • i besiddelse af stærke relationskompetencer og kan sætte dem i handling
 • loyal i alle relationer og har gode samarbejdsevner.
Vi tilbyder
 • en arbejdsplads med dygtige og engagerede kollegaer
 • en arbejdsplads med en anerkendende og humoristisk omgangstone
 • fokus på elevernes trivsel
 • fokus på elevernes faglige resultater
 • tæt samarbejde med forældre.
Arbejdstid
I skolen er der fleksible arbejdstider - dog i gennemsnit tilstedeværelse på 36 timer (af 40 timer) pr. uge ved fuldtidsansættelse. Der er én fast mødedag om ugen.
Hvis du vil vide mere - kontakt
skoleleder Majse Larsen på telefon 92 43 67 15, skolens mail: sktaarn@slagelse.dk
Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Frist
 • mandag den 21. juni 2021 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler torsdag den 24. juni om eftermiddagen.

To myndighedsskolerådgiver søges til Team Visitation og Forebyggelse

Frist: 24. juni 2021
- Center for Børn og Unge

Vil du være med til at styrke den tidlige, forebyggende indsats for børn og unge i Slagelse Kommune, og har du lyst til at være med på holdet i en organisation, der er i gang med en positiv faglig udvikling, så er det lige dig vi har brug for i afdeling for Børn og Unge.
Hvem er vi?
Vi, Afdeling Børn og Familie er midt i en større forandringsproces og opnormering, hvor vores mål er at løfte kvalitet og effektiviteten i løsning af kerneopgaven til gavn for børnene og deres familier. Vi ser børn, unge og familier som eksperter i eget liv og inddrager dem på en fordomsfri måde. Vores tilgang er at arbejde dialogisk, reflekterende og netværksorienteret i mødet med barnet, dennes familie og netværk, samt samarbejdspartnere på tværs af fagligheder og organisatoriske grænser.

Aktuelt er vi på jagt efter en ny kollega med erfaring til Visitation/Forebyggelse. Teamet er inddelt i en vagtgruppe, og en forebyggelsesgruppe. Vi søger en kollega til en fast stilling i vagtgruppen, og en kollega til et barselsvikariat til forebyggelsesgruppen.
Vagtgruppen - Fast stilling
Vagtgruppens arbejdsområde består i at behandle indkomne underretninger, fordeling af sager til de øvrige medarbejdere, behandle akutte myndighedsopgaver, vejledning og rådgivning af borgere og samarbejdspartnere samt andre administrative opgaver.
Forebyggelsesgruppen - Barselsvikariat
Alle skoler, daginstitutioner og dagplejer i Slagelse Kommune har en forebyggende rådgiver tilknyttet. Stillingen forefindes i et af de 4 distrikter, som arbejder forebyggende, og hvor det daglige arbejde foregår ude i feltet - hjemme hos familierne, på skolerne og i dagtilbuddene. I distrikterne arbejdes der tværfagligt mellem pædagogiske vejledere, psykologer, motorikkonsulenter, socialrådgivere/formidlere m.v.

Med denne forebyggende funktion ønsker vi at styrke den tidlige opmærksomhed på børn og unge, så der kan handles i tide på eventuelle bekymringer. Som forebyggende rådgiver arbejder du i feltet mellem det almene pædagogiske og det specialiserede myndighedsområde. Du skal derfor både kunne give sparring til dine kollegaer indenfor andre professioner i distriktet og være familiens første kontakt til det sociale myndighedsområde. Ved at indgå i et forpligtende samarbejde med distriktets skoler, dagtilbud og klubber, sikres en tidlig inddragelse af familien og dens netværk.

Meget af det daglige arbejde kommer til at foregå ude i feltet, og du skal derfor kunne lide en travl og omskiftelig arbejdsdag. Eksempler på forebyggende opgaver kan være § 11.3 forløb, kortere samtaleforløb med børn/unge og deres familier, sparring til skoler og institutioner, tidlig opsporing af børn og unge i mistrivsel og vurdering af bekymringsgrad, formidling af lovgivning m.v.
Lidt baggrundsviden
For at trives i en hverdag med spændende opgaver og høj kompleksitet, er det vigtigt at du
 • er uddannet socialrådgiver/socialformidler
 • har et solidt kendskab til børne- og familieområdet
 • er optaget af at medvirke til tværfaglige løsninger
 • er kreativ, nytænkende og løsningsorienteret
 • er indstillet på, at det er opgaven der sætter holdet, og er god til at samarbejde med andre fagligheder, både internt og eksternt
 • er nysgerrig og er indstillet på at være fleksibel i den samlede afdelings løsning af arbejdsopgaver
 • har kendskab til DUBU
 • har kørekort, idet Slagelse Kommune geografisk dækker et stort område

Vi tilbyder dig muligheden for
 • en ambitiøs arbejdsplads
 • høj faglighed
 • kompetenceudvikling
 • gode kolleger
 • en introduktionsplan og mentor
 • en travl og spændende hverdag
 • ekstern supervision
Lidt mere om os og hvor vi "bor"
Afdeling for Børn og Familie er en del af Center for Børn og Unge. Centret er beliggende i Slagelse centrum tæt ved stationen. Kommer du med tog, tager det under 1 time fra København H og lidt over en halv time fra Odense.

Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt.
Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn. Ansættelse er med udgangspunkt i løn på trin 37.
Hvis du vil høre mere,
er du velkommen til at ringe eller maile til
 • teamleder for Visitation/Forebyggelse Lisbeth Roses, telefon 92 43 78 54 eller mail liros@slagelse.dk
Ansøgningsfrist
24. juni 2021 kl. 12.00.
Samtaler
Vi forventer at holde samtaler
 • 28 og 29. juni 2021

 

Uddannet pædagog til Børnehuset Lilleskov

Frist: 28. juni 2021
- 35 timer pr. uge - hurtigst muligt eller senest 1. september 2021.

Vil du være med til at give børn den bedste start på livet - i de vigtige "barnets første 1000 dage"
Vi forventer, at du
 • har både teoretisk, praktisk og dokumenteret nyere pædagogisk erfaring
 • kan indgå i både vuggestue- og børnehavegrupper.
 • har lyst til udfordring
 • vil påtage dig ansvar
 • har demokratiske evner og kan reflektere og selvreflektere over egen praksis
 • er åben for varierende arbejdstider og er generelt fleksibel i tilgangen til at arbejde i dagtilbud
 • har et positivt livssyn, et sundt børnesyn og en moden tænkning ift. trivsel, læring og udvikling
 • har lyst til et tæt forældre / personalesamarbejde på tværs i huset
 • er uddannet pædagog og påtager sig primærpædagogrollen professionelt - i tæt samspil med teampartner.

Vi antager, at ansøgere bidrager til et anerkendende følgeskab og udviser stort engagement i forhold til at lykkes med vores kerneopgave - nemlig børnene.
Vi er
 • en arbejdsplads, der prioriterer kontinuerlig udvikling, både i de fysiske rammer samt i det pædagogiske arbejde
 • et åbent og inspirerende pædagogisk miljø
 • en flok spændende og kreative kolleger, der skaber arbejdsstolthed
 • en flok herlige, livlige og glade børn og engagerede forældre

Vi forventer, at ansøgere orienterer sig om struktur og organisering af det pædagogiske miljø i Lilleskov på vores hjemmeside: Børnehuset Lilleskov, Slagelse kommune - før deltagelse i 1. samtale.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst.
Der indhentes offentlig straffeattest samt børneattest på ansøgere, der indstilles til jobbet.
For yderligere oplysninger
Kontakt
 • virksomhedsleder Hanne Clausen på mail Hacla@slagelse.dk for spørgsmål angående stillingen.

Der tilbydes ikke for besøg for alle ansøgere, før samtaler - men rundvisning i institutionen, til kandidater, der inviteres til samtale.

Ansøgningen samt bilag sendes elektronisk via opslaget med upload af dokumentation for uddannelse samt udtalelser og CV - kun disse ansøgninger kommer i betragtning.
Ansøgningsfrist
 • mandag den 28. juni 2021 kl. 12.00

Vi indkalder løbende til samtaler.     

 

Uddannet pædagog til Netværksboligerne i CPUS

Frist: 23. juni 2021
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse - Netværksboligerne søger pr. 1. august 2021 en uddannet pædagog i en 30 timers stilling.
Stillingen er ledig ved Bofællesskabet Motalavej i Korsør.
I bofællesskabet bor der pt. 10 ældre udviklingshæmmede beboere i egen bolig, som får støtte og vejledning ud fra Servicelovens § 85.

Du kan læse mere om CPUS og Netværksboligerne på CPUS hjemmeside (nyt vindue)
Vi søger en pædagog, der
 • gerne må have erfaringer og kendskab til arbejdet med ældre udviklingshæmmede beboere
 • via anerkendende, empatiske, kreative og faglige egenskaber kan skabe en god relation til beboerne
 • er engageret i at motivere de ældre beboere til et godt liv, hvor de bliver set, hørt og forstået
 • kan støtte op om høj livskvalitet for den enkelte beboer samt støtte og motivere til et godt ældreliv
 • er fleksibel, og åbne for nye tiltag
 • er positiv, udadvendt og klar til at tage både beboer opgaver og praktiske opgaver
 • kan opbygge et konstruktivt samarbejde med både beboere, kollegaer og pårørende
 • kan reflektere over egen - og andres praksis, og er åben for læring
 • er ansvarlig og mødestabil
 • kan udarbejde handleplaner, status- og funktions beskrivelser samt andre opgaver der kræver skriftlig dokumentation. Vi arbejder i Bosted - og VUM systemet
 • har kørekort og vil køre vores bus.
Vi tilbyder
 • gode kompetente kollegaer, glade beboere og et godt arbejdsmiljø hvor man sammen skaber trivsel
 • et fagligt miljø hvor vi metodemæssigt arbejder systemisk, anerkendende, recovery orienteret med fokus på FIT (Feedback Informed Treatment), som alle medarbejdere uddannes i
 • løbende FIT supervision
 • stor indflydelse og høj grad af ansvar i arbejdet, og mulighed for at præge udviklingen af den socialpædagogiske indsats
 • en dynamisk, udviklingsorienteret organisation med sammenhængskraft, hvor du løbende kan udvikle dig fagligt, og være med til at præge fremtidens udvikling
 • en hverdag hvor der arbejdes efter en 6 ugers vagtplan, hvor der vil være skiftende arbejdstider med morgen- aften- og weekendvagter på alle årets 365 dage.
Flere oplysninger
Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst og med aflønning efter principperne for ny løn.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Der skal vedlægges dokumentation på pædagoguddannelse til ansøgningen.

I CPUS har vi røgfri arbejdsdag.
Hvis du vil vide mere om stillingen,
er du velkommen til at kontakte
 • områdeleder Flemming Baadsgaard Kristensen på mobil 60 37 48 10 eller mail flkri@slagelse.dk
Ansøgningsfrist
 • 23. juni 2021 kl. 8.00

Der afholdes samtaler den 28. juni 2021. 

Vikarer og ferieafløsere med løbende ansættelse til Satellitterne

Frist: 5. november 2021
 • Er du stabil og har godt humør?
 • Trives du med at tage ansvar?
 • Vil du være en del af et stærkt tværfagligt miljø?
 • Kan du være i, og se dig selv i, enkeltmandsopgaver?
 • Besidder du en god portion refleksion over egen handling, og det, du er en del af?

Så er du måske vores nye kollega!
Satellitterne består af borgere i alderen 18-65 år og er under § 107 og § 108. Borgerne har differentieret behov for hjælp og støtte i deres dagligdag. Fælles for dem alle er, at de har et behov for stor støtte til planlægning og udførelse af mange af dagligdagens gøremål.

Udover den pædagogiske tilgang, der knytter sig til arbejdet med mennesker med autismespektrumforstyrrelser, arbejder vi også med et recovery-/rehabiliterende-orienteret syn på den enkelte borger. Herudover er vi optaget af altid at tænke etik ind i vores arbejde.
Vi ser gerne, at du kan sige ja til flere af nedenstående punkter
 • Har kendskab eller lyst til, at arbejde med borgere, der har komplekse problemstillinger
 • Kan indgå i et konstruktivt og refleksivt samarbejde
 • Kan samarbejde tværfagligt
 • Er loyal over fagligt fælles indsatser
 • Har evne til at sætte borgerens perspektiv i spil for nye mål
 • Har kørekort
 • Kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med andre
 • Har lyst til at arbejde med personlig pleje
 • Har gerne kendskab til sansestimulation
 • Har gerne kendskab til alternativ kommunikation
Det kan vi tilbyde
 • Oplæring i borgeropgaverne både teoretisk og praksis
 • Et spændende og afvekslende arbejde
 • En individuel beboergruppe, der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
 • En personalegruppe med forskellighed som en force
 • Samarbejde med eksterne instanser
 • Faglig opkvalificering

Som vikar og timeafløser skal du kunne se dig i skiftende arbejdstider, og der vil også være behov for, at du kan arbejde i weekend og helligdage.
Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
 • daglig leder Rikke Rydstrøm Kugelmann på mail rikku@slagelse.dk eller telefon 51 68 71 92

Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside (nyt vindue)
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.
Ansøgningsproces
Frist
 • 5. november 2021

Vi ansætter løbende, og vil derfor også løbende afholde samtaler.
Opstartsdato er snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Visitator til Myndighedsafdelingen

Frist: 21. juni 2021
Desværre trak den kandidat, vi havde udpeget som vores nye kollega, sig af personlige årsager
Derfor genopslår vi følgende stilling
Myndighedsafdelingen søger en visitator med start den 1. september 2021. Gerne tidligere, hvis det er muligt. Det er en fast stilling på 37 timer om ugen med placering i visitatorgruppen nord på Smedegade 32A i Slagelse.

Vi er i alt 22 visitatorer fordelt i to grupper med 13 i Slagelse og 9 i Skælskør.
Opgaven
Som visitator varetager du myndighedsopgaven i forhold til visitation af hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, rehabilitering, ældre- og plejeboliger, træning, aflastningsophold, madservice, hjemmesygepleje, diverse hjælpeordninger m.m.

En del af arbejdsopgaverne er den koordinerede indsats, der er i forbindelse med udskrivelserne fra hospitalsindlæggelser. En anden del af arbejdstiden foregår i borgerens hjem, så du skal have kørekort og indregne en del kørsel.

Visitationen har stort fokus på kvalitet, koordinering og sammenhæng i den enkelte borgers forløb. Vi vægter professionalisme og høj faglig kvalitet, borgerinddragelse og anerkendende kommunikation.
Krav
Vi forventer, at du
 • er uddannet sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut
 • har bred klinisk erfaring fra ældre- og handicapområdet
 • har erfaring med visitation
 • har erfaring med selvstændig planlægning og udførelse af opgaver
 • har lyst til og flair for at have daglig kontakt med alle typer af borgere og
 • samarbejdspartnere, herunder kommunale og private leverandører, hjemmeplejepersonale, sagsbehandlere, læger, sygehuse m.fl.
 • kan arbejde i krydsfeltet mellem serviceloven, kommunens serviceniveau og den enkelte borgers behov
 • er udviklingsorienteret og omstillingsparat i forhold til nye metoder og lovændringer på området
 • har relevant erfaring med daglig anvendelse af IT og styresystemer
 • har godt humør og ikke mindst energi og lyst til et meget travlt, til tider udfordrende og godt arbejdsmiljø, hvor vi støtter op om hinanden og giver faglig sparring.
Vi tilbyder
En arbejdsplads i udvikling, hvor du sammen med engagerede og kompetente kolleger vil få mulighed for at præge dine arbejdsopgaver i et arbejdsmiljø, hvor stemningen er uhøjtidelig.
Løn og ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst, og lønplacering sker efter aftale med den forhandlingsberettige organisation efter principperne om Ny Løn.

Der skal foreligge en straffeattest og gyldigt kørekort ved ansættelse til stillingen.

Slagelse Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.
Ansøgning og samtaler
Ansøgningsfrist
 • den 21. juni 2021 kl. 12

Ansættelsessamtaler er planlagt til den 24. juni 2021.
Vil du vide mere?
Kontakt:
 • Gunhild Gundersen, teamleder for Visitation Nord, telefon 23 99 22 00, e-mail: gugun@slagelse.dk