Jobs i Slagelse Kommune

Stillingsbetegnelse Frist Kategori
Administrativ sagsbehandler til Folkeregister 07-10-2021 Kontor og administration
Aktivitetsmedarbejder/fysioterapeut 03-10-2021 Fysioterapeut
Anlægsgartnerelev hos Entreprenørservice 26-09-2021 Elevstillinger
Beskæftigelsesmedarbejder til Jobcenter Slagelse 22-09-2021 Socialrådgiver/sagsbehandler
Brænder du for børn & unge? Vi tilbyder dig socialformidleruddannelsen 26-09-2021 Kontor og administration
Centersygeplejerske til Skovvang Plejecenter 30-09-2021 Sygeplejerske
Dagplejere til Slagelse Dagpleje 17-12-2021 Dagplejer
Dansklærer til Flakkebjerg Skole 08-10-2021 Lærer
Dansklærer til specialklasser på Søndermarksskolen 23-09-2021 Lærer
Digitaliseringskonsulent med speciale i webtilgængelighed 29-09-2021 It-personale
Erfaren social- og sundhedsassistent til aftenvagt i hjemmeplejen Skælskør 28-09-2021 Social- og sundhedsassistent
Faglig stærk anbringelses- og familieplejekonsulent til Børn og Unge 27-09-2021 Kontor og administration
Fysioterapeut til barselsvikariat i Sundhed og Træning 23-09-2021 Fysioterapeut
Genopslag - Områdeleder for Netværksstøtten og Netværkshusene i CPUS 21-09-2021 Leder
Naturfagslærer til Antvorskov Skole 22-09-2021 Lærer
Planlægger til Sygeplejen 20-09-2021 Sygeplejerske
Pædagog 34 timer om ugen til vuggestue i Børnehuset Møllebakken 23-09-2021 Pædagog
Pædagog til Halsebyvænget 22-09-2021 Pædagog
Pædagog til Marievangsskolen 32 timer pr. 1. november - barselvikariat 23-09-2021 Pædagog
Pædagog til SFO'en på Baggesenskolen i Korsør 27-09-2021 Pædagog
Pædagog til SFO-Nymarken 23-09-2021 Pædagog
Pædagog til Stillinge Børnehaves vuggestue 20-09-2021 Pædagog
Pædagogiske assistent elever 15-11-2021 Elevstillinger
Rengøringsassistent til rengøringsenheden 24-09-2021 Rengøring
SSA eller SSH til aftenvagt på Kirke Stillinge Plejecenter 20-09-2021 Social- og sundhedshjælper
SSH til nattevagt på Plejecenter Møllebakken 26-09-2021 Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedsassistent til område Dalmose/Boeslunde/Stillinge 08-10-2021 Social- og sundhedsassistent
Social- og sundhedsassistentelever - Januar 2022 03-10-2021 Elevstillinger
Social- og sundhedshjælper til aftenvagt på Plejecenter Lützensvej, Q4 31-10-2021 Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedshjælpere i aftenvagter til Hjemmeplejen i Skælskør 30-09-2021 Øvrige
Social- og sundhedshjælpere til dagvagt - Hjemmeplejen Skælskør 24-10-2021 Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedshjælperelever - Januar 2022 03-10-2021 Elevstillinger
Social- og sundhedspersonale til områderne Dalmose, Boeslunde / Stillinge 08-10-2021 Social- og sundhedshjælper
Social-/sundhedsfaglig medarbejder til Rosenkildevej 87-89 22-09-2021 Social- og sundhedshjælper
Spændende stilling som pædagog, pædagogisk assistent eller social- og sundhedsassistent på Autisme Center Vestsjælland 18-09-2021 Social- og sundhedsassistent
Tandklinikassistentelev til Slagelse Kommunale Tandpleje 01-10-2021 Elevstillinger
Tandlægevikar 22 timer til Slagelse Kommunale Tandpleje 08-10-2021 Tandlæge
Timelønnede tilkaldevikarer (SSH) til Plejecenter Lützensvej, Q4 30-11-2021 Social- og sundhedshjælper
To pædagoger til Botilbuddet Vejsgårds Alle, Vemmelev 13-10-2021 Pædagog
To pædagoger til vores indskoling og mellemtrin - Rosenkilde Skole 22-09-2021 Pædagog
To teamledere til Forsorgscenter Toften 08-10-2021 Leder
Udskolingslærer til Vemmelev Skole 26-09-2021 Lærer
Vikar for tandklinikassistent til Slagelse Kommunale Tandpleje 20-09-2021 Tandklinikassistent
Vikarer og ferieafløsere (pædagogmedhjælper) med løbende ansættelse til Satellitterne 05-11-2021 Pædagogmedhjælper

Administrativ sagsbehandler til Folkeregister

Frist: 7. oktober 2021
En af vores kolleger har fået nyt job, og vi søger derfor snarest en kompetent afløser til hendes stilling på 37 timer om ugen. Der er ansat 3 administrative specialister i Folkeregistret, og gruppen har et dagligt tæt arbejdsfællesskab med kommunens kontrolmedarbejdere.

Folkeregistret er et af flere faglige teams i Rådgivning og Udbetaling. Afdelingen varetager sociale myndighedsopgaver, primært administration og udbetaling af sociale forsørgelsesydelser til borgerne. Det er en forudsætning for udbetaling af sociale ydelser, at borgeren er korrekt registreret i Folkeregistret, ligesom en korrekt registrering indgår som en væsentlig forudsætning for andre kommunale myndighedsopgaver.
Datadisciplin, lovgivning og imødekommende dialog med borgerne er derfor nøgleord for området.
Kerneopgaver i folkeregistret
 • Sagsbehandling af sager i e-flyt
 • Sagsbehandling indenfor CPR-lovens område, herunder børneflytninger
 • Sagsbehandling i forbindelse med indrejse- og udrejse af Danmark
 • Behandling af klagesager
 • Håndtering af opgaver i forbindelse med afholdelse af valg i Danmark
 • Vejlede og betjene borgere omkring bopælsregistrering.
Vi lægger vægt på, at du
 • har kendskab til de kommunale opgaver indenfor CPR-loven, Forvaltningsloven med flere
 • evner at arbejde selvstændigt og på tværs i et helhedsorienteret i et borgerperspektiv
 • har erfaring med Folkeregistrets kerneopgaver og kan formidle reglerne til borgerne
 • arbejder disciplineret med administrative opgaver og digitale fagsystemer
 • tilbyder din hjælp til teamets og afdelingens opgaver, når der er brug for en hånd
 • er opmærksom på at dele din viden om ændringer i borgerens folkeregistrering, idet det kan have betydning for andre fagområders opgaver.
Vi tilbyder
 • dygtige og erfarne kolleger, som lægger vægt på et højt fagligt niveau
 • fokus på faglig udvikling og vidensdeling i en afslappet atmosfære
 • et tæt og prioriteret samarbejde med kommunens øvrige afdelinger
 • stor selvstændig beslutningskompetence
 • mulighed for hjemmearbejde efter prøveperioden og introduktion til afdelingen.
Det praktiske
Vi har til huse centralt i Slagelse, 10 minutters gang fra Slagelse station.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn med udgangspunkt HKs overenskomst.

Vi har gode arbejdsforhold, som bl.a. inkluderer flekstid, sundhedsordning og fri frugt og kaffe.
Flere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
Ansøgning
Vi skal have din ansøgning senest torsdag den 7. oktober kl. 9,00, vedhæftet dokumentation for uddannelse og eventuelle udtalelser.

Opgiv venligst en sikker e-mail adresse og et telefonnummer, som vi kan benytte.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Samtaler forventes afholdt onsdag den 13. oktober 2021.

Aktivitetsmedarbejder/fysioterapeut

Frist: 3. oktober 2021
Vi søger dig med godt humør og engagement, der har lyst til at indgå i en stærk og engageret medarbejdergruppe på Aktivitetscenter Rådmandscentret i Skælskør.
Vi søger dig, som brænder for at arbejde med seniorer på 60+, og som er i stand til at bruge sine kompetencer bredt på flere områder.
Vi forventer, at du
 • ud fra borgernes forudsætninger, tager imod borgeren åben og respektfuldt med en ressourceorienteret tilgang
 • kan vurdere borgernes ressourcer og der ud fra kan planlægge træningsprogrammer
 • kan lide at lave holdtræning, hvor det vil være et plus, hvis du er kreativ omkring bevægelse og musik
 • kan vejlede kollegaer og frivillige, der har en anden faglig baggrund end dig, og at du er villig til at indgå i et tæt samarbejde med dine kollegaer og frivillige
 • er udviklingsorienteret og kan stå frem i større forsamlinger
Der er samarbejde med kommunens øvrige aktivitetscentre samt Slagelse Kommunes genoptræningsafdeling, forebyggende medarbejdere, sundhedskoordinatorer og mange flere.
Vores dagligdag er præget af mange ad hoc opgaver, og udover dine faste hold og grupper vil dagene ofte ikke være ens.
Medarbejdergruppen hjælper hinanden i spidsbelastningssituationer, så du skal være villig til at indgå i en bred vifte af praktiske daglige opgaver.

Aktivitetscenter Rådmandscentret i Skælskør er et åbent aktivitetscenter for alle pensionister og efterlønnere i Slagelse Kommune. Der er 5 centre i kommunen, og de er alle en vigtig del af livet i lokalsamfundet.
Centrene er med til at skabe rammerne for, at kommunens borgere kan være aktive hele livet både socialt men også fysisk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fast stilling på 30 timer om ugen. Som udgangspunkt i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 8-16, men der kan forekomme aften- eller weekendarbejde. Tiltrædelse sker pr. 1. december 2021

Kørsel til og fra centrene kræver, at du har mulighed for at transportere dig i egen bil.
Desuden skal du vide, at vi er en røgfri arbejdsplads!
Yderligere oplysninger
Før du søger ser vi gerne, at du kommer til en snak og orientering om arbejdspladsen. Du er derfor velkommen til at kontakte
 • teamleder Ulla Ingemann på telefon 58 19 46 86
Frist
 • 30. september 2021
Samtaler afholdes den 12. oktober 2021.
 

Anlægsgartnerelev hos Entreprenørservice

Frist: 26. september 2021
Bliv anlægsgartnerelev
Et par eftertragtede pladser som anlægsgartnerelev er ledig hos Entreprenørservice i Slagelse Kommune.
Starttidspunkt
1. november 2021 eller gerne før.

Entreprenørservice er en virksomhed, som tager elevens læring og udvikling seriøst. Det stiller krav til os og i lige så høj grad til dig som ny elev.
Forventninger til dig
 • Du er engageret - i både virksomheden og i din læring
   
 • Hos os er det "opgaven der sætter holdet", hvilket stiller krav til dine kompetencer inden for samarbejde, kollegaskab og det at hverdagen ikke altid er forudsigelig
 • "Hvor der er vilje er der vej" - så har du viljen, har vi lærepladsen
 • Kørekort min. kategori B. Er du mellem 16 og 18 år skal du have traktorkørekort. Er du 18 år eller derover og ikke har kørekort forventes du at erhverve kørekort kategori B indenfor 1 år fra ansættelsesdato
 • Du vil blive ansat efter gældende overenskomst (3F), hvor der er styr på din løn gennem hele elevforløbet.
Om Entreprenørservice
Vores opgaver favner alt fra grå opgaver med belægningsarbejde (fortove, trapper, granit, brolægning og asfalt m.v.) til et bredt udsnit af opgaver inden for de grønne og plejetekniske elementer (natur, vandløb, idrætsfaciliteter, parker, træer, strande, torve og pladser m.v.) - Et arbejde i en alsidig drifts- og entreprenørvirksomhed, der leverer 365 dages handlekraft.
 
 • Vi bruger mange entreprenørmaskiner, som du naturligvis vil få erfaring med under din uddannelse
 • Virksomheden lægger vægt på og har et stærkt samarbejde med private entreprenører, vognmænd og øvrige leverandører inden for området. Vi er en virksomhed med højt til loftet, og hvor arbejdsglæde og det gode arbejdsmiljø, et godt humør og det gode kollegaskab vægtes højt
 • Vi har ca. 100 kollegaer, som venter på at byde dig velkommen
 • Vi har to primære mødesteder; Korsør og Slagelse. I mange tilfælde vil mødestedet følge opgaven og du kan derfor forvente skiftende mødested eller i nogle tilfælde blive samlet op
 • Vi har flere anlægsgartnerelever på forskellige stadier i uddannelsen
 • Vi gør meget for vores elever med bl.a. elevdage internt i virksomheden samt forberedelses-fri i forbindelse med svendeprøve. Vi går op i at levere et stærkt læringsmiljø med afsæt i faglig vækst, tryghed og sammenhold.
Ansøgningsfrist
 • 26. september 2021
Flere informationer
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte anlægsgartnere/elevkoordinatorer
 • Morten Thers, telefon 51 23 57 25
 • Thomas Hyldgaard Sieling, telefon 51 40 90 66

Vi træffes mandag-torsdag mellem 7.00 og 15.00.

Beskæftigelsesmedarbejder til Jobcenter Slagelse

Frist: 22. september 2021
Engageret og dygtig beskæftigelsesmedarbejder, er det dig?

Har du lyst til at blive en del af en aktiv afdeling, hvor alle hjælper hinanden og hvor fagligheden vægtes højt? Kan du lide at motivere og inspirere mange forskellige mennesker i løbet af din arbejdsdag? Og har du lyst til at beskæftige dig med sygemeldte borgere i beskæftigelsesindsatsen?

Hvis ja, så se her: Vi har brug for en dygtig socialrådgiver eller socialformidler til en fast stilling som beskæftigelsesmedarbejder på sygedagpenge / jobafklaringsområdet. Du kan også komme i betragtning til stillingen, hvis du kan dokumentere joberfaring fra sygedagpengeområdet.
Om stillingen
Som vores nye kollega har du både lyst til og flair for at varetage myndighedsrollen i sygedagpenge / jobafklaringssager. Her vil nogle af de centrale opgaver være, at afholde individuelle samtaler, træffe afgørelser samt sikre progression i borgerens sag. Du skal samtidig være stærk i forhold til at samarbejde bredt med både kolleger internt og eksternt, med borgere, virksomheder, leverandører og øvrige aktører på området - altid med henblik på, at den sygemeldte vender tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Derudover skal du have lyst til at løse de administrative opgaver der følger med stillingen, samt besidde gode formidlingsevner i både skrift og tale.

Din nye hverdag vil blive som del af Fastholdelsesafdelingen, der aktuelt tæller 33 medarbejdere der løser opgaver i forhold til borgere der modtager sygedagpenge eller er i jobafklaringsforløb. Derudover er der en mindre administrativ enhed i afdelingen.

Fastholdelsesafdelingen er en del af Jobcenter Slagelse, der hører under Center for Arbejdsmarked og Integration, der derudover også tæller Integration & Netværk samt Slagelse Sprogcenter. Jobcenter Slagelse er dynamisk og udviklingsorienteret med fokus på dialog og samarbejde samt en effektiv og resultatorienteret indsats. Vi har fokus på det, der virker og er bevidste om, at udvikle os løbende i en branche, hvor politiske såvel som administrative beslutninger stiller store krav til vores omstillingsparathed.
Vi forestiller os, at du
 • har erfaring med sagsbehandlingen inden for sygedagpengeområdet og gerne også jobafklaringsområdet
 • er engageret, faglig ambitiøs og god til både mundtlig og skriftlig kommunikation
 • kan arbejde selvstændigt
 • kan navigere sikkert i en hverdag med mange opgaver
 • er god til at arbejde tværfagligt og struktureret
 • har flair for administrativt arbejde og kendskab til Fasit og KSD
 • trives i en politisk styret organisation.
Løn og ansættelsesvilkår
Fast stilling på 37 timer med ansættelse 1. november 2021 eller snarest muligt derefter.

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der vil endvidere blive indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

Vi gør opmærksom på, at der ved ansættelsen skal foreligge tilfredsstillende straffeattest og det er en fordel at du har kørekort.
Flere oplysninger
Stillingen er forankret i Center for Arbejdsmarked og Integration, Slagelse Kommune med reference til afdelingslederen på området. Den fysiske placering er, Jobcenter Slagelse, Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse.

Hvis du vil vide mere om stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte:
 • Afdelingsleder Troels van Dijk, telefon 29 21 60 36, mail: trvan@slagelse.dk
Ansøgning
 • 22. september 2021, kl. 12.00
Send din ansøgning med relevante bilag, herunder CV og dokumentation for uddannelse / joberfaring via link.
Samtaler forventes afholdt tirsdag den 28. september 2021

Brænder du for børn & unge? Vi tilbyder dig socialformidleruddannelsen

Frist: 26. september 2021
Har du en stærk administrativ profil? Brænder du for at gøre en forskel for udsatte børn og unge? Har du mod på at tage en diplomuddannelse i socialformidling?

Kan du svare ja til ovenstående, så har vi jobbet til dig!

Center for Børn og Unge, Afdeling Børn og Familie søger administrative medarbejdere der ønsker at videreuddanne sig til socialformidlere.

Afdeling Børn og Familie er midt i en større forandrings- og opnormeringsproces, hvor vores mål er at løfte kvaliteten og effektiviteten i løsningen af kerneopgaven til gavn for børnene og deres familier. Vi ser børn, unge og familier som eksperter i eget liv og inddrager dem på en fordomsfri måde.

Vores tilgang er at arbejde dialogisk, reflekterende og netværksorienteret i mødet med barnet, dennes familie og netværk, samt samarbejdspartnere på tværs af fagligheder og organisatoriske grænser.

Vi er optagede af, at barnet og familien får den rigtige og nødvendige hjælp. Vi har fokus på, hvordan vi kan inddrage familiens og netværkets ressourcer til at etablere de bedste helhedsorienterede indsatser.

Som administrativ medarbejder vil du blive en del af et af de teams, der arbejder med at udarbejde børnefaglige undersøgelser, handleplaner samt iværksætte og følge op på indsatser i familierne.

Dine opgaver bliver at understøtte vores socialrådgivere og socialformidlere med det administrative arbejde, indtil du selv er uddannet og klar til jobbet som socialformidler.
Vi forventer, at du
 • opfylder adgangskravene for optagelse på diplomuddannelsen i socialformidling. Har du erfaring fra en Børn og Unge afdeling vil det være en fordel
 • har en høj faglighed, er troværdig og er fagligt velfunderet
 • er god til at skabe relationer og kan bruge det i en positiv retning
 • synes det er spændende, og trives med at arbejde i sager med høj kompleksitet
 • er indstillet på, at det er opgaven der sætter holdet, og er god til at samarbejde med andre fagligheder, både internt og eksternt
 • er nysgerrig og åben samt indstillet på at være fleksibel i den samlede afdelings løsning af arbejdsopgaverne
 • har kørekort, da Slagelse Kommune geografisk dækker et stort område
 • er indstillet på at modtage supervision.
Vi tilbyder dig
 • en diplomuddannelse i socialformidling
 • en ambitiøs arbejdsplads
 • høj faglighed
 • kompetenceudvikling
 • gode kolleger, med en positiv og humoristisk omgangstone
 • introduktionsplan og mentorordning
 • en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen
 • mulighed for hjemmearbejdsdage
 • flekstid
 • ekstern supervision.
Om Afdelingen for Børn og Familie
Afdeling for Børn og Familie er beliggende i Slagelse centrum tæt ved stationen. Kommer du med tog, tager det under 1 time fra København H og lidt over en halv time fra Odense.

Stillingerne ønskes besat snarest muligt.
Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.
Hvis du vil høre mere
- er du velkommen til at ringe eller sende en mail til
Ansøgningsfrist
 • 26. september 2021.

Der afholdes ansættelsessamtaler den 28 og 29. september 2021.

 

Centersygeplejerske til Skovvang Plejecenter

Frist: 30. september 2021
På Skovvang Plejecenter har vi brug for en engageret og fagligt dygtig sygeplejerske til en stilling på 32-37 timer om ugen med dag- og aftenvagter og fri i weekenderne. 

Sammen med de øvrige faggrupper på plejecentret skal du arbejde for, at borgerne oplever, at de bor i eget hjem med alt, hvad det indebærer, men samtidig skal du levere sikker professionel pleje og behandling.

Skovvang er udvalgt som en af de første virksomheder i Slagelse, der skal arbejde efter sociokratiske principper, hvor medarbejderne skal arbejde i selvstyrende teams. Som sygeplejerske kommer du til at spille en nøglerolle i implementering og udvikling af forandringen. Du kommer til at indgå i flere teams med både ledelsen, andre sygeplejersker og social- og sundhedspersonalet.

Sygeplejerskerne har det overordnede ansvar for den sygeplejefaglige behandling og diverse planer indenfor eksempelvis ernæring, pædagogik og forflytning. De fungerer i høj grad også som kommunikationsled mellem eksterne samarbejdspartnere både i og udenfor kommunen. 

Sygeplejerskerne spiller også en stor rolle i forhold til oplæring af kolleger og lægger ligeledes læringsstrategier med ledelsen i huset.
Om Skovvang Plejecenter
Skovvang Plejecenter er en del af en klynge bestående af fire plejecentre i Slagelse Kommune. På plejecentret er der i alt 48 boliger med både somatiske og skærmede boliger.

Den fælles kerneopgave og arbejdsfællesskabet er vigtig for os, og det er derfor noget, som vi taler meget om i dagligdagen, så vi har en fælles forståelse.
Vi lægger som arbejdsplads vægt på at arbejde med, at vi i en travl hverdag har en god tone og respekt for hinanden.

Slagelse Kommune har netop indgået en aftale om plejecenterlæger.
Vi søger følgende kompetencer hos dig - Du
 • er uddannet sygeplejerske med minimum to års erfaring
 • har erfaring fra primær sektor eller fra relevante hospitalsafdelinger, såsom medicinsk eller geriatrien
 • har en naturlig tilgang til at lære fra dig og en nysgerrig tilgang til, hvad der virker bedst muligt for at sikre fagligheden
 • bidrager til at skabe trivsel for dig selv, kollegaer og beboere
 • er lyttende og åben overfor nye måder at tænke på og bidrager til udvikling af ældreområdet
 • indgår naturligt i det faglige fællesskab på plejecentret.
Ansættelse
Arbejdstiden kan være 32-37 timer pr. uge alt efter, hvor mange timer du ønsker at være ansat.
Da vi vil understøtte de selvstyrende teams bedst muligt, vil du i et vist omfang også skulle arbejde ind i aftenvagten eksempelvis til kl. 19.
Du skal ikke arbejde i weekenderne. Du bliver ansat som selvtilrettelæggende og som udgangspunkt kan du tilrettelægge, hvornår det passer dig og driften bedst, at du har din arbejdstid.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vil høre mere om os, er du velkommen til at kontakte
 • virksomhedsleder Bettina Berg på telefon 51 18 58 57 eller på mail beber@slagelse.dk
Frist
 • 30. september 2021
Vi indkalder løbende til samtaler og vil derfor muligvis kontakte dig inden fristens udløb.

Dagplejere til Slagelse Dagpleje

Frist: 17. december 2021
Dagplejere søges
Har du lyst til at blive en del af et spændende job med masser af udviklingspotentiale, så er det dig vi søger!

Oskar, Alina, Saga og Erdem søger en venlig voksen til at dele små og store oplevelser med!

At være dagplejer er et af verdens bedste job, fordi du er med til at støtte små børn i deres udvikling.
Forskning viser, at i løbet af de første leveår, lærer barnet halvdelen af alt det, man kommer til at lære i løbet af hele sit liv!

Slagelse Dagplejes Børnesyn
Dét at være barn er en værdi i sig selv - Derfor værner vi om børns ret til at være børn. Alle børn er unikke, lærer på hver deres måde og i hvert deres tempo. De udvikler sig sammen med andre, de trives i nærvær og glæde, når de mødes med positive forventninger og en anerkendende tilgang.

Kan du stå inde for dette, og vil du opleve den glæde det er at give oplevelser og læring til næste generation, kan vi nu tilbyde dig et spændende og udfordrende job!
Vi søger DIG, der
 • har bopæl i Slagelse Kommune
 • har en egnet bolig i stueplan, hvor der er plads til 4-5 dagplejebørn, og hvor du er indstillet på at åbne hjemmet for både børn og forældre
 • vil arbejde ud fra Slagelse Dagplejes Børnesyn
 • har forståelse og erfaring med 0-3 årige børns udvikling og behov
 • kan skabe et trygt, lærende og omsorgsfuldt miljø for børnene
 • er indstillet på et godt og tæt forældresamarbejde
 • tør gå foran og ikke er bange for at stille krav til dig selv og dine omgivelser
 • Dikke er bange for at arbejde med IT.

Du vil få en ugentlig arbejdstid på 48 timer inden for tidsrummet 6.00-17.00. Derfor optjener du 7 fridage om året udover din ferie og feriefridage. Ved ansættelses som dagplejer får du et standardfradrag på 60% af den skattepligtige del af lønnen.

Det kræves du har gennemført et godkendt førstehjælps kursus på 12 timer, inden opstart som dagplejer.
Har du lyst til at hører mere om jobbet,
så ring mellem kl. 12.30 og 13.30 til
 • dagplejer Ulla Finne-Jakobsen på telefon 20 96 38 85
 • dagplejepædagog Linette Feldtstedt på telefon 24 79 24 17
 • dagplejeleder Pia Tramborg på telefon 24 79 23 53

Ansættelsessamtaler og ansættelser løbende.

Send din ansøgning digital gennem Slagelse Kommunes hjemmeside.

Ved ansættelse som dagplejer i Slagelse Kommune indhentes der straffe- og børneattester på alle i husstanden der er over 15 år.

Læs mere om os på Dagplejens hjemmeside (nyt vindue).

 

Dansklærer til Flakkebjerg Skole

Frist: 8. oktober 2021
Flakkebjerg Skole søger en dansklærer med tiltrædelse 1. december. Stillingen er i genopslag, da vi ikke fandt det ønskede match i første runde.

Vi søger en uddannet lærer med undervisningserfaring og -kompetencer i dansk i indskolingen. Derudover byder skemaet pt. på spændende opgaver inden for det kreative område. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Flakkebjerg Skole er en etsporet skole beliggende i landsbyen Flakkebjerg ca. ti kilometer syd for Slagelse. Skolen har lidt over 100 elever i 0. - 6. klasse. Flakkebjerg Skole er en ambitiøs og udviklingsorienteret skole, hvor vi har et ressourcepositivt menneskesyn. Gennem tydelig klasserumsledelse har vi fokus på at skabe dynamiske læringsfællesskaber, hvor vi møder og udfordrer den enkelte elev. Vi er i gang med kulturforandring, hvor vi skal diskutere pædagogik, didaktik, den røde tråd og udfordre "plejer".
Vi forventer, at du
 • er læreruddannet
 • er fagligt dygtig og ambitiøs - både på egne og på elevernes vegne
 • vil bidrage positivt og engageret til det forpligtende kollegiale fællesskab
 • er en dygtig klasserumsleder med gode relationskompetencer
 • har et ressourcepositivt menneskesyn og dermed en positiv og anerkendende tilgang til både elever, forældre og kolleger.
Vi kan tilbyde dig
 • et kompetent og forpligtende arbejdsfællesskab med dygtige og engagerede kolleger, der prioriterer trivsel, faglighed, samarbejde og arbejdsglæde meget højt
 • en spændende og varieret hverdag sammen med elever, der er glade for deres lille skole
 • en engageret forældregruppe og fællesbestyrelse
 • en skole, hvor der er højt til loftet og en humoristisk omgangstone
 • en skole, hvor du vil få indflydelse
 • en skole med traditioner - såsom skolefesten, teaterforestilling, Flakiade med mere.
Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, eller vil du lave en aftale om besøg på skolen, er du velkommen til at kontakte
 • skoleleder Kenneth Zornig på telefon 24 44 27 34.
Ansøgningsfrist
 • 8. oktober.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 12. oktober. Vi glæder os til at høre fra dig!

Dansklærer til specialklasser på Søndermarksskolen

Frist: 23. september 2021
Dansklærer søges til de skønneste elever i vores specialpædagogiske tilbud. Brænder du for at støtte og udvikle elever i særlige udfordringer, så ring og hør nærmere!

Pr. 1. november 2021, er der en ledig lærerstilling i specialklasserækken på Søndermarksskolen, Slagelse.

Tror du på, at børn gør det godt, hvis de kan? Er du inkluderende, fleksibel og rolig? Trives du med at arbejde systematisk med elevernes faglige, sociale og personlige udvikling, og har du blik for at udvikle elevernes styrkesider og ressourcer?
Om jobbet
Vi søger en dansklærer til vores specialklasser på mellemtrinnet. Skolen har i alt seks specialklasser, som fordeler sig på indskoling, mellemtrin og udskoling.
Du vil indgå i vores specialklasseteam, som består af 3 pædagoger og 8 lærere. Her skal du i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i teamet varetage opgaver af socialpædagogisk karakter, fagfaglig undervisning og tæt forældresamarbejde.
Du skal have linjefag i dansk.
Din profil
Vi forventer, at du:
 • gerne har erfaringer med at arbejde i specialklasse eller specialskole
 • har faglige ambitioner - og kompetence til at omsætte dem til læring og viden hos eleverne
 • er kreativ, fleksibel og udviklingsorienteret - og forstår at udnytte mulighederne i skolens struktur til fordel for skolens elever
 • har mod og lyst til at synliggøre egen praksis i et tæt samarbejde med kollegaer og ledelse
 • er tydelig og troværdig i ord og handling.
Vi tilbyder
 • et dynamisk og fagligt miljø med gode muligheder for videreudvikling og efteruddannelse
 • et godt og udviklende arbejdsmiljø
 • ledelse der vægter dialog, anerkendelse og tillid højt
 • dygtige og engagerede kollegaer
 • faglig sparring og kollegialt sammenhold
 • en spændende arbejdsplads i et uformelt miljø.
Om os
På Søndermarksskolen har vi 500 elever fordelt på distriktsklasser og en specialklasserække fra 0. - 9. klasse. Vi lægger stor vægt på elevernes trivsel, udbytte af undervisningen og et godt læringsmiljø. Vi har fokus på faglighed og bevægelse i skoledagen samt et tæt samarbejde mellem skole og hjem. Søndermarksskolen er en velfungerende og udviklingsorienteret skole med en engageret medarbejdergruppe og en aktiv bestyrelse. Vi efter- og videreuddanner løbende vores personale på kurser vi selv skræddersyr til vores behov.

Søndermarksskolen er meget optaget af arbejdet med fokus på læring og fastsættelse af tydelige læringsmål sammen med den enkelte elev. Alle dansk- og matematiklærere har ugentligt skemalagt tid til individuelle læringssamtaler med eleverne.
Vil du vide mere
Yderligere information om stillingen kan opnås ved henvendelse til
 • afdelingsleder for specialklassen Christina Egedal på telefon 29 74 61 31 eller
 • skoleleder Henrik Hallig på telefon 20 11 73 68.

Du kan finde flere oplysninger om Søndermarksskolen på vores hjemmeside:
www.sondermarksskolen.dk (nyt vindue) og på Facebook - Søndermarksskolen Slagelse.
Ansøgningsfrist
 • 23. september 2021


Digitaliseringskonsulent med speciale i webtilgængelighed

Frist: 29. september 2021
Slagelse Kommune søger en digitaliseringskonsulent, der med mulighederne i teknik, systemer, viden, mennesker og processer kan udvikle hele vores koncern ved hjælp af digitalisering.

Har du lyst og evner til at deltage i arbejdet med at omsætte digital strategi til konkret handling i samspil med alle Slagelse Kommunes arbejdspladser, så skal du læse videre.
Lidt om os og jobbet
Vi er en del af Staben for Økonomi og Digitalisering og du vil blive en del af afdelingen for Digitalisering, hvor vi i dag er 16 engagerede medarbejdere med et meget forskelligartet, men højt og specialiseret kompetenceniveau. Vi arbejder alle for at vores koncern, Slagelse Kommune, har optimale muligheder for at udvikles ved hjælp af digitalisering. Ikke mindst i forhold til vores borger- og virksomhedsrettede ydelser.

Du bliver kollega til både IT-strateger/taktikere, IT projektledere, IT systemarkitekter, digitaliserings- konsulenter, kommunikationsmedarbejdere samt selvfølgelig en lang række specialister inden for systemer, drift og ikke mindst servicering af vores koncern. Du kommer også til at samarbejde med kommunens samarbejdspartnere og leverandører.

Vi har til huse på Korsør Rådhus på Caspar Brands Plads, Korsør, hvor vi alle bidrager til et godt socialt og fagligt fællesskab og vi gør en dyd ud af at have det sjovt, selvom vi har travlt.
Vi lægger vægt på at være kreative og nytænkende i opgaveløsningen og giver plads til frihed under ansvar.

Arbejdsopgaverne vil primært være, at medvirke til at udvikle og udbygge vores organisation til bedre at understøtte webtilgængelighed, og til at øge kendskabet og viden omkring kravene til tilgængelighed bredt i Slagelse Kommune.
Det er et krav at du
 • Har dokumenteret erfaring med WCAG og implementering af Webtilgængelighed
 • Har erfaring med projektarbejde, gerne med en certificering i Prince II, IPMA og/eller Scrum
 • Har erfaring med undervisning og udviklingsopgaver samt det at arbejde i en serviceorienteret organisation.
 • Har en relevant uddannelse, gerne med formelle kompetencer indenfor digitaliseringsområdet, kommunikation, offentlig organisation og/eller IT.
Vores forventninger til dig
Det primære fokus er at samarbejde med kommunens mange fagcentre og virksomheder (institutioner). Vi har tætte samarbejdsrelationer til alle i koncernen, og har et samlet rådgivnings- og servicerings-ansvar omkring hele den digitale opgave. Det er derfor vigtigt for os at du:
 • Er en god kommunikator, som mestre kommunikation på mange niveauer i koncernen i et forståeligt sprog og med forståelse for koncernens specifikke behov.
 • Kan arbejde selvstændigt og påtage dig ejerskab for opgaverne.
 • Har en god forståelse for, hvilke muligheder og udfordringer digitaliseringen giver.
 • Har gode analytiske evner som du gerne sætter i spil både på dit eget arbejdsfelt og som konstruktivt bidrag til dine kollegaers opgaver.
 • Har naturligt flair for IT og teknik og let ved at sætte dig ind i nye systemer
 • Er tillidsvækkende og servicerende i din adfærd, og kan opbygge gode samarbejdsrelationer i forhold til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.
 • Er optimistisk af natur og bidrager med godt humør og kreativitet.

Det vil være en fordel at du også har kørekort til bil.
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer ugentlig med tiltrædelse 1. december 2021.

Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst med den forhandlingsberettiget organisation og principperne for Ny løn.
Du kan få yderligere oplysninger
om stillingen ved at kontakte
 • afdelingsleder Thomas Elmann på telefon 58 57 90 52

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.
Ansøgningsfrist
Ansøgning og CV sendes senest
 • onsdag den 29. september 2021 kl. 08.00.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 6. oktober 2021.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, men senest 1. december 2021.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV og dokumentation for uddannelse. 

Erfaren social- og sundhedsassistent til aftenvagt i hjemmeplejen Skælskør

Frist: 28. september 2021
Sæt din faglighed på spil - Er du en erfaren social- og sundhedsassistent som brænder for aftenvagt i hjemmeplejen?
Hjemmeplejen Skælskør søger en erfaren og engageret social- og sundhedsassistent til aftenvagt 28 timer om ugen med weekendvagt i ulige uger.


Dette er til dig, der ønsker at bringe din sundhedsfaglighed i spil i et tæt samarbejde med 14 dedikerede SOSU-kollegaer og 2 sygeplejersker i aftenvagt.

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor der er fokus på at bringe borgernes ressourcer i spil i dagligdagen. Vi arbejder systematisk og målrettet med at tilrettelægge både servicelovsydelser og sundhedslovsydelser sundhedsfremmende, så vi forebygger indlæggelser og tab af funktionsniveau.
Din profil
 • Du kan have erfaring fra enten hjemmeplejen / plejehjem eller medicinsk / geriatrisk erfaring og har solide faglige kompetencer.
 • Du arbejder selvstændigt og besidder overblik og handlekraft til at træffe beslutninger.
 • Du kan skabe struktur i en travl aftenvagt og agerer i akutte situationer og kan omprioritere arbejdsopgaver.
 • Du er professionel, inddragende og motiverende i din tilgang til såvel borgere som kollegaer.
 • Du er god til at lære fra dig.
 • Du har en positiv tilgang til arbejdet og dine kollegaer.
 • Du anvender etisk og bevidst kommunikation.
 • Du bidrager med din viden og erfaring til løsning af kerneopgaven.
 • Du har mod på udfordringer og vil gerne udvikle dig.
Vi tilbyder
 • individuelt tilrettelagt introduktionsprogram
 • en spændende og udfordrende hverdag, hvor du får mulighed for at bruge dine kompetencer inden for fx medicinadministration, sondeernæring, psykiatrisk sygepleje, sårpleje, kateterpleje og hvor helhedsplejen af borgeren er i centrum
 • faglig sparring med SSA kollegaer og sygeplejersker
 • en arbejdsdag primært indeholdende arbejdsopgaver inden for sundhedsloven men også plejeopgaver inden for serviceloven i forbindelse med komplekse borgere
 • en dynamisk og udviklende arbejdsplads med fokus på rehabilitering i arbejdet med borgeren
 • en spændende arbejdsplads som lægger vægt på åbenhed og respekt
 • vedholdende arbejde med det gode arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og FOA.

Vedhæft ansøgning, CV, uddannelsesbevis samt straffeattest.
Tiltrædelse
Hurtigst muligt.
Er du interesseret og vil du vide mere?
Så kontakt Du er også meget velkommen til at komme på besøg og se din fremtidige arbejdsplads.
Frist og samtaler
Ansøgningsfrist
 • 28. september 2021
Samtaler afholdes
 • 29. september 2021


Faglig stærk anbringelses- og familieplejekonsulent til Børn og Unge

Frist: 27. september 2021
Faglig stærk anbringelses- og familieplejekonsulent til det specialiserede børne- og ungeområde.

I Slagelse Kommune søger vi snarest muligt en anbringelses- og familieplejekonsulent til vores team af konsulenter indenfor familiepleje- og anbringelsesområdet.

Brænder du for at finde den rette plejefamilie eller opholdssted til et barn eller ung, der har brug for anbringelse og forhandling, så er du måske vores nye kollega. I så fald bliver du en nøglemedarbejder i forhold til at sikre, at anbragte børn og unge får det bedst mulige tilbud, hvor kvalitet og effekt står mål med de aftaler vi indgår.
Om jobbet
Vi har i vores team fokus på at udvikle og styrke indsatsen på området. Vi ønsker at skabe et tættere samarbejde om matchprocessen mellem barn og plejefamilie eller opholdssted ved at etablere et mindre team, der skal understøtte vores socialrådgivere med at finde det rigtige match, når et barn skal anbringes.

Målet er, at de socialfaglige og pædagogiske overvejelser skal gå hånd i hånd med pris og kvalitet, og at vi formår at følge alle anbringelser helt til dørs, samt formår at vedligeholde et stærkt samarbejde med plejefamilier eller opholdssted. Vi har derfor også en forventning om, at du har lyst og mod på at samarbejde og understøtte døgnanbringelses- og aflastningsopgaver hos både plejefamilier og opholdssteder. Det er altid barnets trivsel og tryghed, der er omdrejningspunktet for vores arbejde.
Dine opgaver
Kerneopgaven i stillingen er at være bindeled mellem sagsbehandler og anbringelsesstedet - uanset om det er en plejefamilie eller opholdssted. Du skal i den forbindelse varetage opgaver inden for
 • alle facetter af match mellem barn og anbringelsessted, herunder understøtte afdækning af barnets behov sammen med sagsbehandler, kompetenceafdækning af anbringelsesstedet og vurdering af de konkrete indsatser, der skal til for at en anbringelse lykkes.
 • konkret kontraktforhandling, herunder opfølgning på effekt og kvalitet.
 • sikre, at alle facetter af en anbringelse er på plads, herunder skoleplacering mv.

Der er således en forventning om, at du sammen med teamet kan spille bredt ind på en række områder og er klar til også at ville udvikle dig på de områder, hvor det er nødvendigt. Du vil derfor også have opgaver inden for
 • supervision og sparring til plejefamilier.
 • efteruddannelse af plejefamilier samt opstartsforløb i forbindelse med nyanbringelse.
 • administrative opgaver i forbindelse med ovenstående opgaver.
 • videreudvikle vores standardiserede kontrakter med eksterne udbydere (familiebehandling, opholdssteder, plejefamilier mv).
Om dig
Det er et krav, at du har erfaring fra området, men din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende. Vi forventer, at du har solid indsigt i anbringelsesområdet, og de kompleksiteter der kan være i det. Vi leder efter en medarbejder, der har et stærkt fagligt fundament og videns grundlag at stå på.

Derudover har vi brug for en kollega med gode samarbejdsevner, som kan være bindeled i mange af vores samarbejdsprocesser. Derfor ønsker vi også en kollega, der kan arbejde professionelt med at oparbejde netværk både i kommunen og uden for kommunen.

Som konsulent er der en forventning om, at du i mange situationer kan agere på egen hånd og der er derfor også forventning om, at du er en robust person, men også at du er nysgerrig, analyserende og spørgende og bruger det som grundlag for dine beslutninger.

Der vil være perioder med rejseaktivitet og jobbet kræver stor fleksibilitet.
Vi tilbyder
Et velfungerende team, hvor medarbejderne trives med opgaverne og med samarbejdet. Vi arbejder løbende med kompetenceudvikling, både alene og sammen med kollegaer, faglig sparring fra engagerede kollegaer samt gruppesupervision ved ekstern supervisor.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem KL og relevant faglig organisation, efter reglerne om Ny Løn.
For yderligere oplysninger
Kontakt
Ansøgningsfrist
 • mandag den 27. september kl. 10.00.

Da vi har brug for vores nye kollega snarest muligt, vil vi have en hurtig, men professionel ansættelsesproces. Du skal forvente, at der er samtaler allerede tirsdag den 28. september.

Ansættelsessamtalen vil have en case som omdrejningspunkt.
Vi forventer, at der vil være 2. samtalerunde torsdag den 30. september.

Ansættelse vil være snarest muligt.
 

Fysioterapeut til barselsvikariat i Sundhed og Træning

Frist: 23. september 2021
Brænder du for genoptræning af bl.a. den geriatriske borger, og trives du i en hverdag med mulighed for fokus på den enkelte borger, faglige udfordringer og samarbejde med engagerede kolleger og samarbejdspartnere? Så er det måske dig, vi står og mangler?

Da én af vores faste fysioterapeuter skal på barsel, søger vi en ny fysioterapeut til vores trænende team i Slagelse.

Vi forventer, at du har en faglig baggrund som fysioterapeut, og gerne har erfaring med genoptræning indenfor geriatri, almen medicin samt hofteområdet (både opererede og frakturer).  Du skal kunne varetage genoptræning både individuelt og på hold og kunne agere professionelt i det mono- og tværfaglige samarbejde.

Som person skal du være åben og lyttende og forstå at se tingene fra flere vinkler - her tænkes både i relation til borgere, kolleger og samarbejdspartnere. Vi forventer ligeledes, at du er fleksibel og åben over for at hverdagen kan byde på vekslende arbejdsopgaver, og ikke mindst at du kan arbejde selvstændigt og kan strukturere din arbejdsdag og opgaver på en hensigtsmæssig måde.

Sundhed og Træning er en afdeling på ca. 50 medarbejdere fordelt i tre teams. Vi har et trænende team i henholdsvis Korsør og Slagelse samt det udekørende team af hjemmeterapeuter. I de trænende teams varetager vi opgaver indenfor Sundhedslovens §140 og Servicelovens §86, stk. 1 og 2, og i mindre omfang §119.

Vi arbejder alle ud fra borgernes behov og målsætning - og med udgangspunkt i det sammensætter vi individuelle forløb på tværs af lovgivningerne. Vi har et stort fokus på at understøtte mestring af eget liv, samt fokus på hvordan borgerne kan fastholde opnåede resultater, når de afsluttes her. Vi arbejder ligeledes med udgangspunkt i det hele menneske og arbejder derfor tæt sammen med et bredt spænd af samarbejdspartnere for at støtte op om borgerne.
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er med en ugentlig arbejdstid på 37 timer med ansættelse pr. 1. november 2021 eller tidligere.
Ansættelsessted er på Grønningen 3, 4200 Slagelse. Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.

Ved alle ansættelser i Sundhed og Træning indhentes der straffe- og børneattest.
Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
 • områdeleder i Sundhed og Træning Louise Moess Overlade på mail louov@slagelse.dk eller telefon 21 22 33 21.
Ansøgningsfrist
 • 23. september 2021
 • Der afholdes ansættelsessamtaler 27. september 2021.


Genopslag - Områdeleder for Netværksstøtten og Netværkshusene i CPUS

Frist: 21. september 2021
CPUS søger nu efter dig, der kan være vores nye områdeleder for Netværksstøtten og Netværkshusene. Netværksstøtten yder §85-støtte til unge og voksne borgere med psykosociale udfordringer og kognitive udviklingshandicap. Netværkshusene er 3 lavtærskeltilbud i form af uvisiterede aktivitets- og samværs- tilbud i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør

Vi leder først og fremmest efter dig, som har et inspirerende og autentisk personligt lederskab og som har talent for at få andre mennesker til at blomstre og føle sig værdifulde og kompetente, ligesom du har naturligt blik for såvel det enkelte menneske som for de mange fællesskaber, der har betydning for menneskers trivsel.

Du hviler så meget i dig selv, at du kan stå i det åbne uden altid at kende det, der venter, og du mestrer at holde et metablik på din ledelsespraksis og dine opgaver, så du bl.a. også formår at tage vare på dig selv, mens du spiller andre gode i dit lederskab. Du efterspørger gerne feedback og hjælp, og også igennem din egen transparens skaber du følgeskab. Du kan både arbejde systematisk og fleksibelt, afhængig af opgaven og konteksten, og du kan begå dig såvel på et overordnet strategisk niveau som på det helt praksisnære. Og så kan du formidle overbevisende og meningsskabende, både mundtligt og skriftligt.
Faglig og ledelsesmæssig baggrund
Du har selvfølgelig en relevant socialfaglig - eller lignende - baggrund, kombineret med både ledelsesmæssig efteruddannelse og så meget god erfaring med ledelse og målgrupperne, at du kan træde troværdigt ind i denne rolle og de opgaver, der er knyttet til. Vi tillægger det betydning, at du i din ledelse har tilstrækkelig fag-faglig substans til, at du såvel kan gå foran og vise vejen som træde relevant tilbage og coache medarbejdernes faglighed ud fra en indgående indsigt i opgaverne.
Opgaven
Du vil få opgaven med lede og videreudvikle de to områder med blik for, at det både er to særskilte områder og kerneopgaver, og samtidig også er to områder, hvor der er behov for, at de spiller rigtig godt sammen og har synergi. Netop derfor har vi skabt en fælles ledelse af de to områder. Du skal lede sammen med en teamleder, som knyttes driftsnært til Netværkshusene, og som du selv skal være med til at ansætte. For nuværende er der konstitueret en teamleder i Netværkshusene.

Begge områder har en klar vision for deres videre udvikling og er i gang med at målsætte sig ind i centerets samlede strategi i forhold til videreudvikling af faglige og organisatoriske perspektiver, så områderne også matcher både nutidens og fremtidens kompleksitet og forventninger og har sammenhæng med centerets øvrige tilbud og indsatser. Du vil have det overordnede ansvar for begge områders drift, faglige og organisatoriske udvikling og økonomi. Du vil ligeledes have personaleledelse for ca. 25 medarbejdere i Netværksstøtten, der støtter over 250 borgere, både i gruppeforløb og individuelt. §85-området er også i Slagelse Kommune under løbende pres og forandring og ambitionen er derfor at skabe endnu mere meningsfulde og virksomme samarbejdsforløb med borgerne og større borgerflow igennem tilbuddet. Herudover skal du via teamlederens driftsnære rolle lede vores 3 Netværkshuse frem til at være de centrale brobygningsplatforme og adgange til civil- og lokalsamfundets mange fællesskaber for alle centerets tilbud. Herunder også via vores Recoveryskole STARS, som er forankret i Netværkshusene.

Vi arbejder fagligt bl.a. med at videreudvikle vores indsatser fra lovende til sikker praksis, styrke vores ungeindsatser og forstærke vores FIT-mindset yderligere, så vores indsatser i endnu højere grad tager afsæt i borgernes ønsker, håb, drømme og feedback, og at vores samarbejde og indsats hurtigt er virksom.

Du vil også indgå i et velfungerende ledelsesteam, hvor vi sammen - udover et insisterende fokus på kerne- opgaven og medarbejdernes vilkår og trivsel - også har fokus på centerets strategiske udvikling og sammenhængskraft, at lede på tværs af områder, på hinanden og på arbejdsglæde.
CPUS
Vi er i CPUS en af 7 udførende virksomheder som, i samspil med vores myndighed på Handicap og Psykiatri-området, arbejder på løbende at styrke vores recoveryorienterede praksis jf. den politiske vision på området. CPUS er en udviklingsorienteret organisation med en bred vifte af forskellige tilbud til målgrupperne. Samlet er vi ca. 160 ansatte.

CPUS fik i oktober 2019 tildelt Dansk Selskab for Psykosocial Rehabiliterings faglige pris "Den flyvende Gris" for vores mangeårige arbejde med recoveryorientering og borgerinddragelse på alle niveauer fra daglig praksis til strategisk udvikling.
Se eventuelt mere på Dansk selskab for Psykosocial Rehabiliterings hjemmeside (nyt vindue)

Kan du genkende dig selv i ovenstående?
.. og vil du vide mere? Så kan du kontakte
Du kan læse mere om os på
Løn
Lønforhandling sker i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer.
Ønsket opstart
 • 1. november 2021 eller snarest muligt.
Ansøgningsfrist
 • 21. september 2021, kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler
Der vil blive afholdt 1. samtale den 23. september og 2. samtale den 28. september. Du kan forvente samtaler, hvor der indgår cases, og at du skal gennemgå profiltest, hvis du går videre til 2. samtale. Ansættelsesudvalget vil bestå af både medarbejdere, borgere og ledere i centeret, og vi indhenter referencer på den kandidat, vi indstiller til ansættelse.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Naturfagslærer til Antvorskov Skole

Frist: 22. september 2021
Vi er en faglig skole med linjefagsopdeling i overbygningen, med et fælles fokus på læringsledelse og udvikling af læringsmiljøer for alle. Vi søger dygtige og udviklingsorienterede naturfagslærere.

Vi mangler dig pr. 1. oktober 2021 eller hurtigst muligt derefter, hvis du søger et stærkt kollegialt læringsfællesskab, innovative læringsmiljøer med en spændende og udfordrende hverdag på en skole, hvor naturfagsundervisningen hele tiden udfordrer rammerne for, hvad man kan i folkeskolen.
På Antvorskov Skole er vores motto - "Tag en bid af fremtiden", fordi vi hver dag arbejder for at danne eleverne til at blive kritiske og bevidste medborgere i en kompleks og globaliseret verden.

Her ser vi naturfag og teknologiforståelse som centrale fag til, at forberede eleverne på de komplekse problemstillinger vi som samfund står overfor. Klimaforandringerne, biodiversitetskrisen, spørgsmål om etik og genterapi, samt rettigheder til persondata. Alle spørgsmål der forudsætter at eleverne har en naturfaglig og teknologisk viden og forståelse, der sætter dem i stand til at kunne tage stilling til og handle ift. disse og lignende samfundsproblemer.
Derfor tager naturfagsundervisningen på Antvorskov Skole på den ene side udgangspunkt i teknologiforståelse som en alment dannende, kreativ og skabende faglighed. Det gør vi som en del af TEK-forsøget (Teknologiforståelse i folkeskolen), der har til hensigt at danne og uddanne elever til at kunne undersøge og forstå menneskers brug af digital teknologi (læs mere om Teknologiforståelse i folkeskolen her (nyt vindue (nyt vindue)).

På den anden side tager vores naturfagsundervisning udgangspunkt i en tværfaglig, problemløsende, eksperimentel og undersøgende tilgang til fagligheden. Formålet er gennem den didaktiske tilgang at skabe muligheder for at nørde med kernefagligheden, både i den almene undervisning og på vores science linje (læs mere om Science og teknologi på Antvorskov Skole - her (nyt vindue (nyt vindue)). Dette ses gennem faglige samarbejder og projektbaseret undervisning i vores moderne naturfagshus, der inkluderer et Learning Tech laboratorium (læs mere på Learning Techs hjemmeside her (nyt vindue (nyt vindue)), som skaber de bedste forudsætninger for denne naturfaglige udvikling.
Vi forventer, at du
 • er uddannet folkeskolelærer med en naturfaglig profil. At du er ASTE-lærer, Sci-Tek lærer eller har flere af de naturfaglige fag matematik, fysik/kemi, biologi, geografi og/eller natur/teknologi.
 • kan undervise i den kritiske dannelse i naturfagene, fra flere fags udgangspunkt.
 • kan lide at nørde med matematik, naturfag og teknologi, og gerne lægger en ekstraordinær indsats i det, du brænder for.
 • ser en spændende professionel udfordring i at identificere og opdyrke elevernes talenter.
 • ser naturfagene som undersøgende og eksperimenterende fag der komplimenterer hinanden.
 • er målrettet, struktureret i din klasseledelse og har en veludviklet relationskompetence.
Vi kan tilbyde
 • Et tæt, forpligtende samarbejde i et dynamisk team med høj grad af fælles forberedelse
 • Mulighed for at blive del af en personalegruppe, der arbejder tæt sammen om at skabe fremtidens skoletilbud
 • Mulighed for - og pligt til- at være med til at tænke nyt inden for udvikling af undervisning.
 • Et nyt og moderne naturfagshus der rummer et Learning Tech Laboratorium fyldt med Robotter, 3D-printere og en lasercutter
 • En tutor, der kan hjælpe dig godt på vej på din nye arbejdsplads

Antvorskov Skole er en velrenommeret skole med 1100 elever. Vi er en skole, der arbejder med udvikling af læringsmiljøer. Vi kombinerer høje faglige muligheder og forventninger med et ønske om, at der skal være plads til alle typer af elever i et forpligtende fællesskab.

Du kan læse mere om os som skole på Antvorskov Skoles hjemmeside (nyt vindue) og se mere om hvem vi er og hvordan vi arbejder på videoen her (nyt vindue)

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende straffe- og børneattest.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger
- er du meget velkommen til at kontakte
 • skoleleder Søren Ranthe eller souschef Britta Thomsen på telefon 58 57 22 00.

Ansøgning:
Ansøgningen skal sendes senest den
 • 22. september 2021.

Vi forventer at afholde samtaler løbende og senest uge 39. 

Planlægger til Sygeplejen

Frist: 20. september 2021
Sygeplejerske til planlæggerfunktionen i Sygeplejen Skælskør.

Vi søger en uddannet sygeplejerske til fast stilling på 37 timer om ugen, som planlægger i Sygeplejen i Skælskør.

Du vil indgå i et team af seks planlæggere samt assisterende planlæggere for hele sygeplejen i kommunen. Man er selvtilrettelæggende og timerne er placeret i dagvagt med fremmøde kl. 6.30 og weekendfri. Der gives løntrin 8 samt et årligt tillæg (18.000 for fuld tid i 01.01.06 niveau) for funktionen.

Med afsæt i Slagelse Kommunes Værdighedspolitik for ældre, sættes "borgeren i centrum". Du er ansvarlig for den daglige tilrettelæggelse af sygeplejens arbejde, ud fra en individuel vurdering af borgers behov og visitering af Sygeplejeydelser, sammenholdt med sygeplejens kompetencer og ressourcer. Herunder vægtes tværfaglig sammenhæng hvor bl.a. Holdmøder osv. vægtes højt. Vi arbejder på øget kvalitet i sektorovergange, i tæt samarbejde med akutteamet, såvel internt i kommunen som mellem kommune, sygehus, praktiserende læger m.fl.

Som planlægger er man ansvarlig for at modtage sygemeldinger og medansvarlig for gruppens trivsel, og for introduktion af nyt personale i samarbejde med områdets mentor, medarbejdere og områdeledere.

Din uddannelsesmæssige baggrund er sygeplejerske. Det forventes, at du har praksis erfaring med borgere/patienter, og gerne med praktisk erfaring fra disponeringsarbejdet - det er dog ikke en forudsætning. Vi arbejder i Cura-plan og du vil blive undervist i dette.

Personlige kompetencer som vedholdenhed og stærke kommunikative evner, kombineret med en udpræget grad af flair for konstruktivt og udbytterigt samarbejde er forudsætningerne for at lykkes i denne stilling.

Vi forventer, at du kan starte 1 november 2021 eller snarest.
Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål
om stillingen. Venligst kontakt
 • områdeleder for Sygeplejen Sarah Malene Svejstrup, telefon 51 63 69 10 eller
 • Helle Petersen, telefon 24 83 30 90
Frist
 • 20. september 2021, kl. 22.00.

Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 24. september 2021.


 

Pædagog 34 timer om ugen til vuggestue i Børnehuset Møllebakken

Frist: 23. september 2021
Børnehuset Møllebakken er et integreret dagtilbud i Slagelse kommune. Vi ligger i Skælskør, med udsigt til fjorden. Der går pt. 65 i alderen 0-6 år, fordelt i 4 grupper. 3 børnehavegrupper og en vuggestue gruppe med 13 børn.

Vi søger en pædagog på 34 timer om ugen til vores vuggestuegruppe, som består af 14 børn, pædagog på fuld tid, to pædagogmedhjælper samt en pædagog 11 timer om ugen.

I Børnehuset Møllebakken er det vigtigt at børn og voksne har det godt. Det er afgørende at børn er børn. Vi arbejder med en anerkendende og inkluderende pædagogik med udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, trivsel og dannelse. Det er afgørende, at det enkelte barn føler sig set og hørt og har mulighed for aktiv deltagelse i pædagogiske aktiviteter og i differentierede fællesskaber. Dette sker via aktiviteter på stuerne og projekter på tværs i huset.

Vi arbejder ud fra den ny styrkede pædagogiske læreplan og med et værdigrundlag, hvor omsorg, socialisering, kreativitet, empati, udvikling og fællesskab er vores fundament. Vi har fokus på det enkelte barns udvikling og læring. Møllebakken arbejder i henhold til dagstilbudsloven og vores læreplan er fundamentet for vores daglige pædagogiske praksis.

Hvis du vil læse mere om vores pædagogik: Læs vores PÆDAGOGISKE LÆREPLAN på Børnehuset Møllebakkens hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue).
 
Vi forventer, at du har følgende kvalifikationer
Du
 • er uddannet pædagog med erfaring inden for 0 til 3 års området
 • har ansvar for, at det pædagogiske arbejde tilrettelægges, så det tilgodeser læringsmiljøet og det enkelte barns (børnenes) behov, trivsel, udvikling, dannelse og læring
 • skal være pædagogfaglig velfunderet
 • har ansvar for, at observere og beskrive det enkelte barn/børnene, samt at skrive handleplaner, statusudtaler, underretninger, og input/ bidrag til den styrkede pædagogiske læreplan
 • har ansvar for det pædagogiske arbejde m.h.t. forberedelse, planlægning, udførelse, dokumentation og evaluering
 • har ansvar for, at det pædagogiske arbejde sker ud fra Møllebakkens styrkede pædagogiske læreplan, og værdier
 • skal deltage i den løbende pædagogiske udviklingsproces i dagligdagen og i arbejdsgrupper og teammøder
 • deltager i overordnede tværgående arbejdsgrupper, herunder diverse stående, så som arbejdsgrupper, ansættelsesudvalg m.v.
 • har ansvar for samarbejde med relevante interessenter og samarbejdspartnere
 • skal være bevidst om egen pædagogisk kunnen og videregive den til vikarer, pædagogmedhjælpere, praktikanter, studerende, kollegaer m.fl., samt inddrage disse i arbejdet
 • er medansvarlig for at bidrage aktivt og fagligt i personalemøder
 • har ansvar for og skal i samarbejde med din kollegaer at forberede og afholde forældresamtaler
 • skal være mødestabil.
Desuden forventer vi, at du
 • er som medarbejder er medansvarlig for det gode arbejdsmiljø, med et positivt og anerkendende menneskesyn, og til at medvirke til en god omgangstone
 • har gode samarbejdsevner, og er teamplayer, kan se muligheder og finde løsninger
 • skal turde gå til "hestens mule"
 • er som medarbejder åben og nysgerrig over for børn, forældre og kollegaer
 • har som medarbejder, overblik og ansvar for at samarbejde om det pædagogiske arbejde og efterleve aftaler og trufne beslutninger, søger hjælp og viden/ vidensdeling når der er behov for det
 • har som medarbejder ansvar for, sikre samarbejde, information og god dialog med kollegaer og forældre
 • er som medarbejder forpligtet dig til, at være aktivt deltagende i diverse møder, og ved arrangementer med børn og familier.
Vi tilbyder
 • en rigtig god og spændende arbejdsplads med fagligt dygtige og gode kolleger
 • et godt arbejdsmiljø med en velfungerende og humoristisk personalegruppe
 • gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • mulighed for at understøtte den pædagogiske praksis på 0-3 års området
 • god normering i vuggestuen.
Øvrige oplysninger
Stillingen er på 34 timer med start 1. november, og du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til relevant overenskomst.

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest.

Vil du høre mere om stillingen og aflægge os et besøg, kan du kontakte
 • leder Jan Vinther på telefon 40 12 28 10.

Du kan læse mere om os på
Ansøgningsfrist
 • torsdag den 23. september 2021 kl. 12.00.

Samtalen forventes afholdt mandag 27. september og 28. september.
Tidspunkterne følger senere. Samtalen vil foregå i Børnehuset Møllebakken, Møllebakken 3, 4230 Skælskør. 

Pædagog til Halsebyvænget

Frist: 22. september 2021
Specialcenter Slagelse er en virksomhed indenfor Handicap, socialpsykiatri og misbrug i Slagelse Kommune.

Halsebyvænget er et af vores botilbud til voksne borgere, jf. ABL § 105 stk. 2, og er beliggende i Halseby cirka 6 kilometer fra Korsør centrum. Tilbuddet består af 2 bo-grupper. Den ene gruppe har 12 boliger, som ligger ud til fællesarealer. Den anden gruppe har 12 selvstændige boliger, hvor fælleshuset også ligger selvstændigt.
Målgruppen er voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som i varierende grad har brug for pædagogisk støtte til alle hverdagens gøremål, samt støtte i forhold til deres psykiske habitus. Målgruppen er endvidere domfældte borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som har en type 4 eller type 5 dom.
På Halsebyvænget har vi fokus på borgernes trivsel, både som enkelt individ og som gruppe. Der er en stor bevidsthed om, at personalet er der for borgerne. Der er en stor interesse i, at man som ansat er fagligt kvalificeret til at løse opgaven.

Vi søger en uddannet pædagog 37 timer ugentligt, og med start snarest muligt.
Vi forventer, at du
 • har erfaring med vores borgergruppe
 • trives med selvstændighed og ansvar
 • bidrager aktivt til et loyalt, konstruktivt og tværfagligt samarbejde
 • har kørekort B
 • bidrager til den vedvarende faglige udvikling
 • er anerkendende og tydelig i din kommunikation
 • skriver og taler dansk
 • har dokumentationserfaring
Vi tilbyder
 • et spændende arbejde med nogle fantastiske borgere og kollegaer
 • skiftende arbejdstider, også i weekender
 • ansvar og selvstændighed
 • en borgergruppe med forventninger og krav til dit engagement og handlekraft
 • engagerede kollegaer
 • supervision
 • et fagligt miljø i en vedvarende udvikling
 • fysiske rammer der indbyder til aktiviteter inde og ude
Yderligere oplysninger
Læs mere på Specialcenter Slagelses hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue)

Eller kontakt
 • daglig leder Anders Kristian Pradel på telefon 23 67 23 76 / mail anpra@slagelse.dk.
Frist
Send din ansøgning med CV og eksamensbeviser til os senest
 • 22. september 2021 kl. 12.00.

Samtaler afholdes mandag den 27. september.

 

Pædagog til Marievangsskolen 32 timer pr. 1. november - barselvikariat

Frist: 23. september 2021
Vil du arbejde med didaktiske og pædagogiske læringsrum i et spændende og udviklende læringsmiljø - så skal du søge et job hos os på Marievangsskolen.
Vi kan tilbyde
 • en skole hvor faglighed og trivsel vægtes lige højt med fokus på meningsskabende fællesskaber og relationskompetencer
 • faglig udvikling og sparring med mange kollegaer i indskolingen
 • en arbejdsplads hvor undervisningsdel- og fritidsdel er fælles
 • en fritidsdel hvor didaktiske læringsrum med bevægelse og udeliv vægtes højt
Vi forventer, at du
 • vil være engageret og tage aktiv del i kulturen og udviklingen på Marievangsskolen
 • har kompetencer og kan varetage læringsrum både i fritids- og undervisningsdel
 • har kompetencer indenfor udeliv og bevægelse
 • er ansvarlig for at være medskabende af udviklende læringsmiljøer

Marievangsskolen er en skole med ca. 650 elever fordelt på 0. - 9. klasse. Herudover har skolen tilknyttet modtageklasser. I SFO Marievang er der indmeldt 230 elever fra 0. - 3. årgang.
Ønsker du at vide mere
om Marievangsskolen, så er du velkommen til at kontakte
 • afdelingsleder Jeanett Skov på telefon 58 52 29 94

Vi vægter kendskab til skolen højt ved udvælgelse af ansøgere.

Marievangsskolens hjemmeside (nyt vindue) kan du læse mere om Marievangsskolen eller få indblik i vores hverdag på Facebook og Instagram. Du er meget velkommen til efter aftale, at komme og besøge skolen.
Frist
Ansøgningen skal være os i hænde den
 • 23. september 2021

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 27. september 2021. 

Pædagog til SFO'en på Baggesenskolen i Korsør

Frist: 27. september 2021
Bliv kollega med en engageret og dedikeret personaleflok på den gamle byskole centralt placeret i Korsør.
Om os, stillingen og dig
Baggesenskolen er en byskole i Korsør med ca. 520 elever fra 0. klasse til 9. klasse.
SFO-Baggesen har ca. 180 børn indmeldt. På skolen er ansat ca. 40 lærere og 10 pædagoger, samt 4 ledere.

Pædagogstillingen er på 32 timer ugentligt med ansættelse snarest.

Vores SFO er en integreret del af Baggesenskolen. Der er et tæt forpligtende samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Du skal være god til at skabe relationer til børn, forældre og kolleger og vi forventer, at du har en anerkendende tilgang til arbejdet.

Du skal være en synlig voksen, med sans for overblik over hele vores børnegruppe, som kan svinge fra 2 til rigtig mange børn.

Vores hverdag er kendetegnet ved at være travl - men vi gør alt for at skabe udfordrende, relevante, sjove og spændende aktiviteter for alle børn.

Vi er en SFO som lægger stor vægt på fysisk aktivitet. Derfor ser vi gerne du har særlige kompetencer indenfor idræt og bevægelse. Har du kompetencer inden for musik og sang, brug af iPad/PC, erfaring i arbejdet med 2 sproget børn m.m. hører vi gerne derom. SFO-tiden er aktivitetsopdelt. Vi benytter: hal, udendørs aktiviteter, kreativt værksted, udeværksted, frugt-café, rollespil m.m.

Vi forventer ikke, at du er supermand, men vi forventer, at du aktivt indgår og bidrager til den fortsatte udvikling af vores SFO og skole, hvor vi betragter trivsel og læring som hinandens forudsætninger.

Se yderligere oplysninger på Baggesenskolens hjemmeside(nyt vindue). (nyt vindue)
Ansættelsesforhold
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst og er betinget af tilfredsstillende straffeattest og børneattest.
Yderligere oplysninger
Vil du vide mere er du meget velkommen til at kontakte
 • Skoleleder Helle Smidt Haim på telefon 21 57 02 84 eller
 • Bettina Wentzer, Afdelingsleder SFO for yderligere oplysninger på 58 57 23 88.
Ansøgning
Upload din ansøgning, CV og bevis for pædagogeksamen via Slagelse Kommunes jobportal.

Ansøgningsfrist
 • 27. september 2021
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Pædagog til SFO-Nymarken

Frist: 23. september 2021
Er du pædagoguddannet og har lyst til 30 timer ugentligt pr. 1. oktober 2021 eller snarest derefter, så er det måske dig vi mangler.

SFO'en hører til Nymarkskolen, som er en to-tresporet idrætsskole, der ligger i Slagelse by. Vi har 550 elever, hvoraf de 190 går i SFO.
Lidt om jobbet
Til januar starter en længe ventet kursusrække, varetaget af VIA University College i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, for alle sfo-medarbejdere. Vi forventer at SFO'en certificeres til Idræts-SFO i 2022, på lige fod med skolen.

Vi arbejder tæt sammen med indskolingslærerne, og alle pædagogiske medarbejdere er tilknyttet ét årgangsteam med fast mødestruktur. Team samarbejde og kollegial respons er afgørende for et godt og udviklende samarbejde og vægtes derfor højt, lige som det er vigtigt at kunne samarbejde tværfagligt med diverse fagpersoner. Som noget nyt i år har vi stor fokus på co-teaching på årgangene 0.-4 klasse.
Vi søger en uddannet pædagog, der:
 • er robust m/k´er
 • iværksætter aktiviteter sammen med børnene
 • med glæde, engagement, høj faglighed og relationelle kompetencer er klar til og vil indgå i et tæt samarbejde om at skabe læringsfællesskaber, hvor alle børn trives og udvikler sig personligt, socialt og fagligt
 • tænker idræt/bevægelse som en naturlig del af SFO
 • kan understøtte og være en aktiv del af både undervisning og SFO
 • der ønsker at arbejde med co-teaching
 • kan samarbejde med forældre samt tværfaglige samarbejdspartnere
Vi kan tilbyde:
 • positive og engagerede kollegaer
 • en arbejdsplads med mulighed for medansvar, indflydelse og personlig udvikling
 • en arbejdsplads i konstant udvikling

SFO-Nymarken er et tilbud til børn fra 0. til 4.klasse. Vi er værkstedsopdelt, og tilbyder værksteder tre dage om ugen. Vi lægger stor vægt på, det enkelte barns frihed til selv at vælge værksted/aktivitet om eftermiddagen. To dage om ugen er de enkelte årgange sammen med primærmedarbejder/ne på årgangen.

Udearealerne har været gennem en større renovering, og indbyder nu til en masse spændende leg-aktivitet-bevægelse. Vi har desuden mulighed for at benytte skolens hal om eftermiddagen. Vi har ligeledes fokus på, at opbygge faste traditioner i SFO´en.
Flere informationer
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte
 • afdelingsleder Tina Lykke på telefon 23 22 50 53.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Slagelse Kommune med tjeneste ved SFO-Nymarken.
Ansøgningsfrist
Upload din ansøgning, cv og bevis for pædagoguddannelsen
 • senest torsdag den 23. september 2021.

Vi forventer at afholde samtaler i starten af uge 39.

Pædagog til Stillinge Børnehaves vuggestue

Frist: 20. september 2021
Stillinge Børnehave søger en pædagog med store ambitioner til en stilling på 34 timer om ugen til vores vuggestue.

Tiltrædelse oktober/november 2021 eller snarest derefter.
Om os
Stillinge Børnehave en selvejende, integreret daginstitution beliggende cirka otte kilometer vest for Slagelse i Kirke Stillinge. Vores institution består af tre børnegrupper, aldersopdelt i vuggestue (nul til tre år), mellemgruppe (tre til fem år) og skolegruppe (det sidste år før skolestart)

Vi er pt. 12 medarbejdere: to pædagoger og to medhjælpere i vuggestuen, to pædagoger, en medhjælper og en studerende i mellemgruppen, to pædagoger i skolegruppen, en leder og en havemand.

Vi har til huse i en bygning, som bygget og stillet til rådighed af lokalområdet i starten af 1970'erne. Til huset ligger en stor legeplads med masser af muligheder.
Din profil
Stillinge Børnehave søger dig, der har visioner for faget og som brænder for at sætte dit eget præg på praksis.

Vi forventer, at du
 • er positiv, nærværende og til stede, når du er på arbejde og tager afsæt i børneperspektivet og det gode børneliv
 • er god til at opbygge relationer og har en anerkendende tilgang til dine medmennesker - jobbet kræver et positivt menneskesyn og en anerkendende, nærværende og respektfuld tilgang til børn, forældre og kollegaer
 • har erfaring med, og er fagligt opdateret i forhold til, den styrkede pædagogiske læreplan
 • tager fagligt ansvar og er med skaber af et tillidsfuldt, udviklende og reflekterende læringsmiljø
 • har et højt fagligt niveau og arbejder ud fra det
 • kan være fysisk aktiv sammen med børnene og kan bidrage til glæde, sang og musik i samspil med børn og kolleger
 • har gode kompetencer i forhold til at finde på pædagogiske aktiviteter i uderummet
 • mestrer, og har erfaring med, et dialogisk og vejledende forældresamarbejde
 • har gode skriftlige kompetencer: kan formulere dig på skrift og har gode IT-kompetencer
 • er fleksibel og omstillingsparat og kan bevare roen i en travl hverdag.

Vi ser det som en fordel, at du som pædagog brænder for noget særligt og dermed bidrager positivt til det gode læringsmiljø.
Derfor skal du vælge os
Du skal vælge os, fordi dit faglige ståsted er den styrkede pædagogiske læreplan, som beskriver hvordan børn udvikler sig i fællesskaber, og at barndommen har værdi i sig selv. Vi vægter trivsel, nysgerrighed og kommunikation højt. Smil, grin og humor er en naturlig del af arbejdsdagen.

Vi tror på, at alle mennesker har noget at byde ind med og gør deres bedste. Vores forskelligheder ser vi som en ressource og en kvalitet for institutionen.
Løn og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation

Vi søger en pædagog til en stilling på 34 timer ugentligt med start oktober/november 2021 eller snarest derefter.

Arbejdssted er Stillinge Børnehave, Rosenlunden 5, 4200 Slagelse.
Hvis du vil vide mere
Se mere på Stillinge Børnehaves hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue)

Har du spørgsmål, eller kunne du godt tænke dig at se hvem vi er og give os en mulighed for at møde dig, inden du sender din ansøgning, kan du ringe og aftale tid til at besøge os. Du kan kontakte
 • leder Ellen Iuel eller souschef Lars Johansen på telefon 58 54 73 98.
Frist
Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest
 • 20. september 2021.

Skriv hvorfor du brænder for at blive en del er en personalegruppe, der er sammen om at skabe det faglige fundament for det gode børneliv og det gode psykiske arbejdsmiljø

 

Pædagogiske assistent elever

Frist: 15. november 2021
Har du lyst til et arbejde hvor du gør en forskel, og får mere end du giver? - Så er en uddannelse inden for det pædagogiske område måske noget for dig.
Slagelse Kommune søger elever til den Pædagogiske Assistentuddannelse med uddannelsesstart i januar 2021 på Grundforløb 2
Som pædagogisk assistent spiller du en vigtig rolle i menneskers liv - uanset om det er børn, unge eller voksne du arbejder med. Du har en hverdag fuld af forskellige opgaver, og ingen dage er ens.

Du kommer til at arbejde med menneskers udvikling, trivsel og livskvalitet - og dit arbejde har derfor stor betydning for andre mennesker. Du kommer til at beskæftige og udvikle dig blandt andet inden for emnerne pædagogik, psykologi, kommunikation, kultur, sundhed og kreativitet. Du bliver du god til at igangsætte aktiviteter, som er med til at udvikle de mennesker, du arbejder med og så bliver du en del af en personalegruppe, der alle arbejder med samme mål: at gøre en forskel.
Vi sørger for praktiksted til dig på hovedforløbet
Uddannelsens hovedforløb til pædagogiske assistent tager 3 år og 1,5 måned og undervejs skal du i praktik 3 gange. Vi sørger for, at der er en praktikplads klar til dig i hver af de 3 praktikker.

For at give dig den bredest mulige uddannelse, tilbyder vi som en obligatorisk del af vores uddannelsestilbud både praktik inden for almenområdet (vuggestuer, børnehaver og SFO) og specialområdet (bosteder og aktivitetstilbud for børn, unge og voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse).
Tag uddannelsen i Slagelse med løn - også under Grundforløb 2
For at kunne påbegynde hovedforløbet til den pædagogiske assistent uddannelse, skal du have bestået Grundforløb 2 rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse. Det tager 20 uger.

I Slagelse Kommune tilbyder vi dig ansættelse med løn allerede fra starten af Grundforløb 2 og med pladsgaranti på hovedforløbet såfremt du består Grundforløb 2 og i øvrigt fortsat opfylder betingelserne for ansættelse.
For at blive ansat som elev på den pædagogiske assistentuddannelse i Slagelse Kommune, forventer vi at du er
 • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning
 • glad for udvikling og har mod på udfordringer, både faglige og personlige
 • initiativrig og god til både samarbejde og selvstændigt arbejde
 • nysgerrig, åben og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer.
Øvrige oplysninger
Pædagogisk Assistent elever og elever på Grundforløb 2 elever ansættes med 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

Du kan læse mere om uddannelsen til Pædagogiske Assistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på vores hjemmeside.
Søg elevpladsen her
I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til Pædagogiske Assistent.

Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

Du har ligeledes mulighed for at sende os et kort videoklip, hvor du præsenterer dig selv og fortæller om din motivation for at arbejde inden for det pædagogiske område.
Ansøgningsfrist
 • 15. november 2021


Rengøringsassistent til rengøringsenheden

Frist: 24. september 2021
Rengøringsenheden i Slagelse Kommune søger en dygtig og selvstændig rengøringsassistent til rengøring på kommunens skoler, institutioner, administrationsbygninger m.v.

Vi er en del af Center for Kommunale Ejendomme (CKE) og rengøringsenheden består dels af en egenproduktion med ca. 125 medarbejder og dels af en kontraktfunktion med et eksternt privat firma, som udfører rengøring på ca. 1/3 af kommunens bygningsareal.

Vi har en ledig stilling i Slagelse og arbejdstiden er på 20 timer pr. uge.
Arbejdstiden starter kl. 05.00 og da du ikke kan forvente, at den offentlig transport kører på det tidspunkt, skal du være selvtransporterende.
Vi forventer, at du
 • har erfaring med rengøring
 • kan arbejde selvstændigt
 • kan tale og læse dansk
 • er serviceminded, fleksibel og ansvarsbevidst
 • kan læse en arbejdsplan samt dørkoder

Har du dokumenteret erfaring fra tidligere lignende job og evt. anbefalinger, bedes disse medsendes.
Vi tilbyder
 • et job med høj grad af selvstændighed
 • et godt og uformelt arbejdsmiljø
 • god introduktion til jobbet
 • uddannelse efter behov
 • en arbejdsplads i bevægelse og udvikling
Løn og ansættelsesforhold
Aflønning efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.

Vi indhenter børne- og straffeattest og ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Tiltrædelse den 1. oktober 2021 eller efter nærmere aftale.
Hvis du vil vide mere
om stillingen er du velkommen til at kontakte
Ansøgningsfrist
 • torsdag den 24. september 2021.

Ansættelsessamtaler gennemføres i uge 39.


 

SSA eller SSH til aftenvagt på Kirke Stillinge Plejecenter

Frist: 20. september 2021
Social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper til fast aftenvagt på demensafsnit på Kirke Stillinge Plejecenter

Kr. Stillinge Plejecenter består af Kirsebærhuset, som er et somatisk hus med 14 beboere, og Syrenhuset, som er et demensafsnit med otte beboere. Derudover er der 12 ældreboliger, hvor plejecentrets personale varetager plejen. Plejecenteret en del af en klynge bestående af tre plejecentre i Slagelse Kommune.

Vi har brug for en dygtig og engageret medarbejder, som har lyst til at arbejde med borgere med demens, og som har forståelse for dem og deres netværk. En, der - sammen med de øvrige faggrupper på plejecentret - kan arbejde for, at borgerne oplever, at de bor i eget hjem med alt, hvad det indebærer, og som samtidig kan levere sikker professionel pleje og behandling.

Den fælles kerneopgave og arbejdsfællesskabet er vigtigt for os, og det er derfor noget, vi taler meget om i dagligdagen, da det er vigtigt for at opnå en fælles forståelse. Vi lægger som arbejdsplads vægt på at arbejde med, at vi i en travl hverdag har en god tone og respekt for hinanden.
Vi søger dig, som
 • er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper
 • meget gerne har erfaring fra demensafsnit
 • er psykisk og fysisk robust
 • er indstillet på at arbejde i det til tider travle miljø, som aftenvagten er, med dygtige og engagerede kolleger
 • bidrager til at skabe trivsel for dig selv, kollegaer og beboere
 • er lyttende og åben overfor nye måder at tænke på og bidrager til udvikling af ældreområdet
 • indgår naturligt i det faglige fællesskab på plejecentret.

Arbejdstiden for aftenvagterne er 28 timer om ugen, og der arbejdes 3/2 med weekendvagter i ulige uger.
Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, eller vil du høre mere om vores visioner og de opgaver, du skal løse, er du velkommen til at ringe til
 • daglig leder Lajla Stockfleth på telefon 21 33 85 31
Ansøgningsfrist
 • 20. september 2021.

Vi indkalder løbende til samtaler, og du kan derfor forvente at blive indkaldt til samtale før ansøgningsfristens udløb.

SSH til nattevagt på Plejecenter Møllebakken

Frist: 26. september 2021
Da vores ene nattevagt har søgt nye udfordringer, søger vi pr. 1 oktober 2021 eller snarest muligt efter en social- og sundhedshjælper i nattevagt 28 timer ugl. på Møllebakken. Der er 2 nattevagter på vagt.
Vagten går fra tirsdag aften i lige uge til tirsdag morgen i ulige uge.

Møllebakken er der 27 beboere i 2 leve-bo-miljø'er Møllestien med 14 beboere og Bakkestien med 13 beboere, hvoraf de 7 er skærmede pladser, derudover er der 10 centernære boliger, som medarbejderne på plejecentret også servicerer.

Vi er et hus, hvor vi hjælper hinanden, og arbejder ud fra visionen "at Møllebakken skal være et godt sted at være for beboere og medarbejdere".

Vi bestræber os på at give vores beboere de bedst mulige livsvilkår ud fra den enkeltes ressourcer og behov, og ved hjælp af hverdagsrehabilitering medinddrages beboerne i de daglige aktiviteter.
Vi har arbejdet med værdighed og livskvalitet for beboerne, og vi bruger beboernes livshistorie for at give dem en god hverdag på Møllebakken.

Vi søger en medarbejder, der har lyst til at være med til at give vores beboere en god hverdag, hvor der er glæde og livskvalitet, og hvor to dage ikke er ens.
Vi vil lægge vægt på følgende kvalifikationer
 • faglig dygtig
 • erfaring med demente borgere
 • god til samarbejde med pårørende og kollegaer
 • fleksibel og omstillingsparat
 • kan bevare overblikket i pressede situationer
 • godt humør
Hvis ovennævnte har vakt din nysgerrighed
er du velkommen til at kontakte
 • daglig leder Connie Andersen, telefon 58 57 34 55 for yderligere oplysninger.
Ansøgningsfrist
 • 26. september 2021

Samtaler forventes at blive afholdt i uge 39.

 

Social- og sundhedsassistent til område Dalmose/Boeslunde/Stillinge

Frist: 8. oktober 2021
SSA til hjemmeplejens landområder.

Borgerne i kommunens landområder har brug for mere hjælp. Derfor søger vi flere engagerede og humørfyldte social- og sundhedsassistenter til hjemmeplejen ved Område Boeslunde, Stillinge og Dalmose i dagvagt.

Vil du være med til at gøre en forskel for borgerne?
Har du lyst til at være en del af et team, der sætter pris på engagement, initiativ og selvstændighed?
Vil du være med til at yde helhedspleje hos komplekse borgere?
Har du et gyldigt kørekort?
Har du lyst til nye udfordringer og mod på at arbejde med delegerede sundhedslovsydelser i tæt samarbejde med den kommunale sygepleje ?

Kan du svare ja til ovenstående, så vil vi gerne høre fra dig! Vi søger glade og dygtige social- og sundhedsassistenter til vores udekørende hjemmepleje.
Vi kan tilbyde
 • at på landet hjælper vi hinanden og har et tæt samarbejde
 • en personalegruppe der kun er et opkald væk
 • områder med plads til selvstændighed og personlig udvikling
 • 14 dages introduktion tilpasset den enkeltes behov
 • ugentlige sparringsmøder med sygeplejen.

Følgende ledige stillinger i Dalmose
 • en dagvagt 32 timer.
Følgende ledige stillinger i Boeslunde/Stillinge
 • en dagvagt 32 timer

Timetallet kan justeres ud fra dine ønsker.
Har du har spørgsmål til stillingerne - kontakt
Ansøgningsfrist
 • fredag den 8. oktober - 2021.

Vi afholder samtaler løbende


 

Social- og sundhedsassistentelever - Januar 2022

Frist: 3. oktober 2021
Slagelse Kommune søger social- og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart 31. januar 2022
Har du lyst til
 • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
 • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
 • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
 • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
Er du
 • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
 • god til at begejstre og lade dig begejstre?
 • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
 • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
 • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?
Forudsætninger for optagelse
 • Du skal have bestået Grundforløb 2 eller være uddannet social- og sundhedshjælper.
 • Er du uddannet social- og sundhedshjælper, bliver din uddannelsesstart udskudt ca. et halvt år.
 • Er du over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring indenfor pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.
Vi tilbyder
Som social- og sundhedsassistentelev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

Social og Sundhedsassistent elever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

SSA-elever der er fyldt 25 år ved uddannelsesstart bliver aflønnet med voksenløn. Hvis du kan opnå voksenlærlingetilskud, er det en forudsætning at du søger dette.

Den teoretiske del af SSA uddannelsen foregår på SOSU-ZBC.
Flere informationer
Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på  SOSU-uddannelsernes hjemmeside (åbner i nyt vindue).
Om din ansøgning
I din ansøgning skal du begrunde din motivation for at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du skal vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation.
Vigtigt
Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Slagelse Kommune forpligtet til at registrere afslaget - herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.

Social- og sundhedshjælper til aftenvagt på Plejecenter Lützensvej, Q4

Frist: 31. oktober 2021
Vi er et plejecenter med 38 dejlige beboere. Vi bor lige ned til Storebælt, tæt på Korsør by og har rigtig gode muligheder for at lave hverdagsaktiviteter i det fri. Aftenvagtsgruppen er en velfungerende gruppe bestående af 5 erfarende og dygtige medarbejdere, hvor fokus på sparring, udvikling, det gode arbejdsmiljø og humør er en vigtig del i hverdagen.

Gruppen skal bestå af 6 kollegaer, da I dermed i vid udstrækning bliver selvdækkende af ferier og ved sygdom. Derfor søger vi en ny kollega
 • en SSH i aftenvagt på 28 timer, hvor du har et rul på 2+5 dage (mand + tirs, samt weekend i lige uger fra kl. 14.00-22.00).

Ansættelse pr. 1. oktober 2021 eller efter aftale.

Udover de sædvanlige opgaver på plejecentret, som vi forventer du kender, har vi fokus på rehabilitering og det gode liv i plejebolig, hvor beboerinddragelse, nærvær og omsorg er vigtige elementer i vores arbejde med beboerne.

Vi er i gang med en række udviklingsopgaver, hvor vi bl.a. målrettet arbejder på at skabe et endnu bedre pårørendesamarbejde og vi har stort fokus på den gode indflytning. Opgaver, vi ser frem til, du aktivt vil deltage i.

Vi går meget op i, at du som social og sundhedshjælper får brugt din faglighed optimalt og vi har derfor opmærksomhed på delegering af opgaver bl.a. ved hjælp af kompetenceprofiler.

Det vil være en fordel, at du er indstillet på at kunne arbejde selvstændigt i løbet af aftenvagten, da du kan forvente at skulle passe en afdeling alene, dog er dine kollegaer i huset, klar til sparring og en hjælpende hånd, hvis der er brug for det.

Da vi er en arbejdsplads i fuld udvikling er vi selvfølgelig også opmærksom på at klæde dig godt på til dine arbejdsopgaver på plejecentret. Vi tilbyder dig derfor en introduktionsperiode på 14 dage eller efter behov, hvor vi sikrer du bliver oplært til alle de opgaver du skal kunne varetage.

Du vil blive inviteret til en opfølgende samtale med din leder efter en uge, 1 og 2 måneder med henblik på at du får en god start og oplevertrivsel på arbejdspladsen.

Har du lyst til at være en del af den proces, og sammen med os skabe en dejlig arbejdsplads, hvor du har stor mulighed for at tilrettelægge aftenen med udgangspunkt i beboernes behov, så er det nu, du har chancen. Vi tænker utraditionelt og anderledes.
Hvis du har spørgsmål
til stillingerne er du meget velkommen til at kontakte
Der bliver løbende kaldt ind til samtaler, så tøv ikke med at sende din ansøgning til os.
Frist
 • 31. oktober 2021.


 

Social- og sundhedshjælpere i aftenvagter til Hjemmeplejen i Skælskør

Frist: 30. september 2021
Sæt din faglighed på spil - Er du social- og sundhedshjælper og brænder du for at arbejde med borgeren i eget hjem, så læs videre!
Hjemmeplejen Skælskør område Præstevangen søger friske og engagerede social- og sundhedshjælpere i fast stilling i aftenvagter timetal er på 28 timer pr. uge med arbejde ulige / lige weekender.


Dette er til dig, der ønsker at bringe din sundhedsfaglighed i spil i et tæt samarbejde med dine SOSU-kollegaer, sygeplejersker og andre tværfaglige samarbejdspartner. Der er gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.

Vi arbejder vedholdende med det gode arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel. Vi har en anerkendende kommunikation og vores tilgang er med baggrund i borgerperspektivet, og vi støtter borgernes egenomsorg.
Dine nye kollegaer fortæller om arbejdspladsen
 • Vi ser en udfordring i at arbejde i borgernes eget hjem.
 • Vi lægger vægt på et godt samarbejde med borgeren.
 • Vi har en positiv tilgang til vores medmennesker.
 • Vi vægter tålmodighed og indlevelse i borgerens situation.
 • Vi anvender kommunikation etisk og bevidst.
Vores forventninger til dig som kollega
 • Du er professionel i din tilgang til borgeren og inddrager og motiverer borgeren.
 • Du dokumenterer efter forskrifterne og tager ansvar for opgaveløsning.
 • Du bidrager med din viden og erfaring til løsning af kerneopgaven.
 • Du kan indgå i tværfagligt samarbejde med bl.a. sygeplejersker og terapeuter.
 • Du har mod på udfordringer og vil gerne udvikle dig.
 • Være fleksibel og samarbejdsvillig.
 • Være mødestabil.
 • Være positiv og have et godt humør.
Vi dokumenterer elektronisk i omsorgssystemet CURA.
Vi tilbyder
 • individuelt tilrettelagt introduktionsprogram hvor du også kører introduktion sammen med din faste makker på modsat hold
 • en dynamisk og udviklende arbejdsplads med fokus på rehabilitering i kontakten med borgeren
 • en spændende arbejdsplads som lægger vægt på åbenhed og respekt
 • gode kollegaer.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og FOA. Vedhæft ansøgning, CV, uddannelsesbevis samt straffeattest.

Samtale: Vi indkalder løbende.

Tiltrædelse: Hurtigst muligt.
Yderligere oplysninger
Er du interesseret? Vil du vide mere? Så kontakt:
 • Områdeleder Cajsa Adorjan-Seger, cajad@slagelse.dk, mobil 24 79 70 39


Social- og sundhedshjælpere til dagvagt - Hjemmeplejen Skælskør

Frist: 24. oktober 2021
Sæt din faglighed på spil - Er du social- og sundhedshjælper og brænder du for at arbejde med borgeren i eget hjem, så læs videre!
Hjemmeplejen i Skælskør søger friske og engagerede social- og sundhedshjælpere til fast stilling i dagvagt timetal er på 32-37 timer pr. uge med arbejde hver anden weekend.


Dette er til dig, der ønsker at bringe din sundhedsfaglighed i spil i et tæt samarbejde med dine SOSU-kollegaer, sygeplejersker og andre tværfaglige samarbejdspartner. Der er gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.

Vi arbejder vedholdende med det gode arbejdsmiljø, arbejdsglæde og trivsel. Vi har en anerkendende kommunikation og vores tilgang er med baggrund i borgerperspektivet, og vi støtter borgernes egenomsorg.
Dine nye kollegaer fortæller om arbejdspladsen - Vi
 • ser en udfordring i at arbejde i borgernes eget hjem
 • lægger vægt på et godt samarbejde med borgeren
 • har en positiv tilgang til vores medmennesker
 • vægter tålmodighed og indlevelse i borgerens situation
 • anvender kommunikation etisk og bevidst.
Vores forventninger til dig som kollega - Du
 • er professionel i din tilgang til borgeren og inddrager og motiverer borgeren
 • dokumenterer efter forskrifterne og tager ansvar for opgaveløsning
 • bidrager med din viden og erfaring til løsning af kerneopgaven
 • kan indgå i tværfagligt samarbejde med bl.a. sygeplejersker og terapeuter
 • har mod på udfordringer og vil gerne udvikle dig
 • er fleksibel og samarbejdsvillig
 • er mødestabil
 • er positiv og have et godt humør.

Vi dokumenterer elektronisk i omsorgssystemet CURA.
Vi tilbyder
 • individuelt tilrettelagt introduktionsprogram hvor du også kører introduktion sammen med din faste makker på modsat hold
 • en dynamisk og udviklende arbejdsplads med fokus på rehabilitering i kontakten med borgeren
 • en spændende arbejdsplads som lægger vægt på åbenhed og respekt
 • gode kollegaer.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og FOA. Vedhæft ansøgning, CV, uddannelsesbevis samt straffeattest.
Samtale
Vi indkalder løbende.
Tiltrædelse
Hurtigst muligt.
Yderligere oplysninger
Er du interesseret? Vil du vide mere? Så kontakt
Frist
 • 24. oktober 2021


Social- og sundhedshjælperelever - Januar 2022

Frist: 3. oktober 2021
Slagelse Kommune søger social- og sundhedshjælperelever med holdstart den 31. januar 2022
Har du lyst til
 • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
 • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
 • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
 • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
Er du
 • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
 • god til at begejstre og lade dig begejstre?
 • Initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
 • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
 • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?
Forudsætninger for optagelse
 • Du skal have bestået Grundforløb 2 prøven.
 • Hvis du er over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring inden for pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.
Slagelse Kommune tilbyder
Som social- og sundhedshjælperelev får du mulighed for at arbejde med omsorg og pleje opgaver for kommunes ældre borgere både på plejecenter og i hjemmeplejen. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

Den teoretiske del af SSH uddannelsen foregår på SOSU-ZBC.

Social- og sundhedshjælperelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst. Ansøgere der er fyldt 25 år ved uddannelsesstart, vil blive aflønnet med voksenelevløn. Hvis du kan opnå voksenlærlingetilskud, er det en forudsætning, at du søger dette.
Flere informationer
Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper, ansøgningsfrister og krav til optagelse på SOSU-uddannelsernes hjemmeside (åbner i nyt vindue).
Om din ansøgning
I din ansøgning skal du begrunde din motivation for at uddanne dig til social- og sundhedshjælper. Du skal vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation.
Vigtigt
Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Slagelse Kommune forpligtet til at registrere afslaget - herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.

Social- og sundhedspersonale til områderne Dalmose, Boeslunde / Stillinge

Frist: 8. oktober 2021
Borgerne i kommunens landområder har brug for mere hjælp. Derfor søger vi flere engagerede og humørfyldte social- og sundhedshjælpere til hjemmeplejen ved Område Boeslunde, Stillinge og Dalmose i både dagvagt og aftenvagt.

Vil du være med til at gøre en forskel for borgerne?
Har du lyst til at være en del af et team, der sætter pris på engagement, initiativ og selvstændighed?
Vil du være med til at yde helhedspleje hos komplekse borgere?
Har du et gyldigt kørekort?

Kan du svare ja til ovenstående, så vil vi gerne høre fra dig! Vi søger glade og dygtige social- og sundhedshjælpere til vores udekørende hjemmepleje.
Vi kan tilbyde
 • at på landet hjælper vi hinanden og har et tæt samarbejde
 • en personalegruppe der kun er et opkald væk
 • områder med plads til selvstændighed og personlig udvikling
 • 14 dages introduktion tilpasset den enkeltes behov
 • følgende ledige stillinger i Dalmose : 1 dagvagt 32 timer, og 1 aftenvagt 28 timer
 • følgende ledige stillinger i Boeslunde / Stillinge: 2 dagvagter 32 timer, og 1 aftenvagt 28 timer.
Vil du vide mere?
Har du har spørgsmål til stillingerne - kontakt
 • Områdeleder Majken Ebbesen, telefon 20 53 67 72 eller meebb@slagelse.dk
 • Områdeleder Christina Lysdal, telefon 30 63 54 33 eller chrly@slagelse.dk
Ansøgningsfrist
 • 8. Oktober 2021.
Vi afholder samtaler løbende

Social-/sundhedsfaglig medarbejder til Rosenkildevej 87-89

Frist: 22. september 2021
Pædagog, PA, SSA eller SSH til Rosenkildevej 87-89

Ønsker du, at arbejde for at skabe et botilbud hvor borgerne ikke vil flytte fra. Hvor vi ser faglighed og samarbejde som grundstenen for udviklingen af et sådanne tilbud. Hvor borgerne bliver mødt værdigt og med faglig selvbevidsthed og "vi ved hvorfor vi gør, som vi gør". Så er du måske vores nye kollega i Specialcenter Slagelse, Rosenkildevej 87-89, som er et kommunalt tilbud jf. ABL § 105 stk. 2 med 51 unikke borgere,som i varierende grad  har behov for støtte og hjælp  i hverdagen.

Vi søger personale som har relevant erfaring eller uddannelse  og som gerne har viden indenfor neuropædagogisk tilgang, sansestimulering, medicin håndtering og sundhedsmæssige opgaver generelt.

En del af borgerne på Rosenkildevej 87-89 har begrænset sprog og det vil derfor være en fordel, hvis du har kendskab til alternativ kommunikation, f.eks. tegn til tale. Ligeledes arbejdes der med sansestimulation på forskellig vis, og det vil derfor være en fordel, hvis du erfaring med dette.

Det vægtes højt, at der er bevægelse og oplevelser i borgernes hverdag, og at du som personale er drivkraften for dette.

Du skal som personale på Rosenkildevej 87-89 være i stand til at varetage de plejebehov som borgeren har,  og se det som en del af deres hverdag, også  selvom borgernes udviklingsmuligheder måske i nogen grad er begrænsede.

Det vigtigt, at du som person er i stand til at se nye muligheder og formår at motivere borgeren ud fra den enkeltes behov og ønsker.
Vi tilbyder blandt andet
 • et spændende og afvekslende arbejde
 • en individuel borgergruppe der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
 • en personalegruppe med forskellighed , hvor dette sættes i spil til styrkelse af samarbejdet
 • samarbejde med eksterne instanser, eksempelvis VISO
 • supervision ad hoc'
 • faglig opkvalificering
 • dejlige omgivelser som indbyder til aktivitet udendørs i lokalområdet.
Vi forventer, at du som personale
 • har kendskab at arbejde med  borgere med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i varieret grad
 • har erfaring med at arbejde med alternativ kommunikation
 • kendskab til arbejdet med neuropædagogik
 • gerne kendskab til sansestimulation
 • være medspiller i en feedbackkultur
 • har kørekort

Timetal ligger mellem 28-32 timer, skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend.

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst.
For yderligere oplysninger
Kontakt
 • Heidi Grøndahl, telefon 21 63 93 38
 • Janne Andersen, telefon 23 63 58 12
 • Ann-Kristina Rusell, telefon 30 32 97 30
Frist
22. september 2021.


 

Spændende stilling som pædagog, pædagogisk assistent eller social- og sundhedsassistent på Autisme Center Vestsjælland

Frist: 18. september 2021
Vi søger nye kollegaer
 • Trives du med ansvar samt selvstændig og teambaseret opgavevaretagelse?
 • Vil du være en del af et stærkt tværfagligt miljø?
 • Har du lyst til at bidrage til den høje faglighed, særligt med viden inden for autismespekteret og tilgrænsende diagnoser?
 • Kan du være i og se dig selv i enkeltmandsopgaver?
 • Besidder du en god portion refleksion over egen handling og det du er en del af?
 • Har lysten til at løfte den sundhedsfaglig opgave og understøtte dine kollegaer i dette.

Så er du måske vores nye kollega. Satellitterne består af borgere under §107 og 108. Borgerne har differentieret behov for hjælp og støtte i deres dagligdag.  Fælles for dem alle er, at de har et behov for støtte til planlægning og udførelse af mange dagligdags gøremål.

Udover den pædagogik, der knytter sig til at arbejde med mennesker med autismespektrumforstyrrelser, arbejder vi også med et recovery-/rehabiliterende-orienteret syn på den enkelte borger. Herudover er vi optagede af altid at tænke etik ind i vores arbejde.
Vi forventer, at du som person
 • har kendskab til at arbejde med borgere, der har komplekse problemstillinger
 • kan indgå i et konstruktivt og refleksivt samarbejde
 • kan bruge dokumentationen som arbejdsredskab
 • kan samarbejde tværfagligt
 • er loyal over fagligt fælles indsatser
 • har evne til at sætte borgerens perspektiv i spil for nye mål
 • kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med sit team
 • har lyst til at arbejde med personlig pleje
 • må gerne har kendskab til sansestimulation
 • må gerne har kendskab til alternativ kommunikation
 • har kørekort.
Vi tilbyder blandt andet
 • et spændende og afvekslende arbejde
 • en individuel beboergruppe, der stiller krav til engagement / handlekraft / ærlighed
 • en personalegruppe med forskellighed som en force
 • samarbejde med eksterne instanser
 • faglig opkvalificering
 • fokus på arbejdsmiljøet.

Du kan forvente at blive klædt på til opgaven, med indkøringsvagter og overlevering fra dine nye kollegaer, samt mødefrekvens med fagligt fokus. Autisme Center Vestsjælland samarbejder med Absalon omkring kompetenceudvikling. Det betyder blandt andet, at alle fastansatte i mere end 2 år kommer på et pædagogisk diplommodul omkring sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, 10 ECTS-point med intern prøve, Modulet er specialdesignet til os, så der bliver stort fokus på autisme.
Ansættelsesforhold
Stillingerne er på mellem 32 timer om ugen i gennemsnit. Der er skiftende arbejdstider, og der arbejdes hver anden weekend.

Du kan læse mere om os på www.a-c-v.dk (nyt vindue).

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.
Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
 • daglig leder Marlene Caroc Jørgensen på mail majlm@slagelse.dk eller telefon 2946 3183
 • daglig leder Kenneth Højland Hansen på mail kennh@slagelse.dk eller telefon 51 31 57 22.
Ansøgningsfrist
 • 18. september 2021.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
Opstartsdato
Hurtigst muligt eller efter aftale.

Stillingen kan kun søges elektronisk.

Tandklinikassistentelev til Slagelse Kommunale Tandpleje

Frist: 1. oktober 2021
Slagelse Kommunale Tandpleje søger en klinikassistentelev med tiltrædelse 1. november 2021 eller snarest herefter.

Et af Slagelse Kommunes værdiord er "med glæde". Vil du være vores nye elev, som vil være med til at sprede glæde i arbejdsdagen til kollegaer, børn, unge og forældre?
Som elev i Slagelse Kommunale Tandpleje får du en allround uddannelse, hvor du vil opleve alt fra
 • assistance ved stolen hos tandlæge og tandplejer
 • optagelse af røntgenbilleder
 • egne patienter til tandbørsteinstruktion
 • rengøring af instrumenter i sterilisationen
 • journalskrivning og afsætning af tider i TK2
 • assistance i tandreguleringen
 • egne småbørnsundersøgelser og fissurforseglinger

Med andre ord, en bred vifte af spændende opgaver, som allesammen er med støtte fra dine kollegaer på klinikken og Tandplejens 3 elevansvarlige klinikassistenter.
Vi forventer, at du
 • har lyst til at lære
 • er fleksibel, mødestabil og åben
 • har gode samarbejdsevner
 • er positiv og tydelig i din kommunikation
 • har et godt humør
 • er modig og samvittighedsfuld
 • har bestået eller er i gang med grundforløbet

I Slagelse Kommunale Tandpleje har vi 8 kliniksteder som varetager tandbehandlingen af ca. 15.000 glade børn og unge. Vi arbejder med behovstandpleje med stort fokus på forebyggelse.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, og principper for lokal løndannelse.

Se mere om Slagelse Kommunale Tandpleje på Tandplejens hjemmeside (nyt vindue)
Ønsker du yderligere oplysninger
om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte
Ansøgningsfrist
 • fredag den 1. oktober 2021 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 6. oktober 2021 på Tandklinikken Baggesenskolen, Birchnersgade 1, 4220 Korsør.


 

Tandlægevikar 22 timer til Slagelse Kommunale Tandpleje

Frist: 8. oktober 2021
Ideelt jobtilbud til dig, der mangler at optjene timer i den Kommunale Tandpleje for at få JUS/opnå ret til selvstændigt virke.

Slagelse Kommunale Tandpleje søger en tandlægevikar i tre dage/uge i 7 måneder med tiltrædelse 1. december 2021.

En af vores unge tandlæger går på orlov i perioden 1. december 2021 til 1. juli 2022 for at optjene timer i privat tandpleje, hvorfor stillingen er på allerede fastlagte dage: mandag, tirsdag og torsdag.

Der er mulighed for fuld tid i ugerne 48, 49, 50 samt uge 1, i 2022. Derefter vil det dreje sig om 22 timer/uge fordelt på 3 dage (fra mandag d. 10. januar 2022).

Slagelse Kommunes fælles værdigrundlag er: Modig, Tydelig, Kompetent og med glæde.

Kan du nikke genkendende til disse ord, og kan du se dig selv i en Tandpleje med fokus på Kerneopgaven, er du måske en vores nye kollegaer.
Vi forventer, at du
 • er uddannet tandlæge, jus er ingen hindring
 • er engageret og brænder for børnetandplejen og kerneopgaven
 • er tålmodig og god til at tale med både børn og voksne på en anerkendende og ligeværdig måde
 • har gode samarbejdsevner og en professionel tilgang til samarbejde.
Vi tilbyder
 • en spændende arbejdsplads i forandring, med mulighed for at præge denne
 • engagerede kollegaer og faglig sparring
 • udviklings- og uddannelsesmuligheder
 • en afvekslende og travl hverdag.

Slagelse Kommunale Tandpleje består af 8 klinikker, heraf 1 Reguleringsklinik, fordelt i hele kommunen, som tilsammen varetager behandlingen af ca. 15.000 børn og unge. Vores Call-Center står for tilsætning af patienter samt kontakten udadtil. Tandplejen arbejder med elektronisk journal/røntgen (TK2 og Digora) samt borgerbooking.

Ansættelsen er i Slagelse Kommunale Tandpleje og op til to arbejdsadresser må forventes.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest før endelig ansættelse.
For yderligere oplysninger
kontaktes
Ansøgningsfrist
 • fredag den 8. oktober 2021 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 13. oktober 2021 på Tandplejens Kontor Baggesenskolen, Birchnersgade 1, 4220 Korsør.

Uddannelsesbevis, autorisationsbevis samt CV og andre relevante bilag vedhæftes ansøgningen.


 

Timelønnede tilkaldevikarer (SSH) til Plejecenter Lützensvej, Q4

Frist: 30. november 2021
PÅ UDKIG EFTER STUDIERELEVANT ARBEJDE?
LÆS MED HER!

På plejecenter Lützensvej, Q4 søger vi mødestabile, friske studerende eller personer, både fag- og ufaglærte over 18 år, som har lyst til at være timelønnede tilkaldevikarer.
Om os
På plejecenteret bor 38 dejlige beboere, som hver især har forskellige fysiske samt psykiske udfordringer relateret til at blive ældre.
På vores plejecenter værdsætter vi respekt, værdighed og ordentlighed for den enkelte beboer.
Vi har fokus på at skabe en hyggelig og indholdsrig hverdag for vores beboere, hvor snak, sang og gåture til Korsør by eller Storebælt er værdier, der skal prioriteres.
Om dig
For dig som studerende eller ufaglært/uddannet ved vi, at en grundig introduktion er vigtig for at kunne udføre en pleje, der tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov.

Du vil derfor blive tilbudt 8 introduktionsdage til dagvagt inden du får dine egne vagter.
Aftenvagt og nattevagt kræver yderligere introduktion.

Vi anvender et internt bookingsystem, så ledige vagter sendes til dig på sms, så du let kan vælge de vagter, der passer bedst ind i dit studie og/eller privatliv.

Vores behov for hjælp er særligt i weekenderne, aften og nattevagterne, men også i hverdagene har vi jævnligt behov for hjælp.
Opgaverne som timelønnet tilkaldevikar består af pleje til vores beboere, sociale aktiviteter, madlavning, rengøring, tøjvask og meget mere.

Hvis du bliver glad for at arbejde hos os, vil du på sigt kunne blive tilbudt en fast stilling på mellem 4 og 8 timer pr. uge henholdsvis hver anden eller tredje weekend i dagvagten, så det passer ind i dit studieliv.
Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til jobbet, så er du velkommen til at kontakte
 • daglig leder Mie Udengaard Christensen på mail miude@slagelse.dk eller ringe på 24 89 36 20
Ansøgning
Vi kalder løbende ansøgere til samtale, så tøv ikke med at sende en ansøgning.

To pædagoger til Botilbuddet Vejsgårds Alle, Vemmelev

Frist: 13. oktober 2021
Vi søger to pædagoger på 30 og 37 timer pr. 1. december eller efter aftale
Trænger du til nye udfordringer, og drømmer du om at arbejde på det vi syntes er en dejlig arbejdsplads, så se lige her.

Vejsgård Alle er et tilbud i Specialcenter Slagelse og er små selvstændige lejligheder til borgere med handicaps. Vejsgårds Alle er et Kommunalt tilbud jf. ABL paragraf 105 stk. 2., hvor der ydes hjælp efter SEL § 85.

På Vejsgård Allé bor 20 voksne unikke mennesker i alderen 18 - 80 år, der har brug hjælp i de daglige gøremål. Hjælpen består overvejende i at guide verbalt, dog har nogle også brug for fysiske hjælp i hverdagen.
Vi tilbyder
 • en fantastisk arbejdsplads hvor borgerne er i centrum
 • en arbejdsplads med mange gode kollegaer, der tilsammen skaber et godt arbejdsmiljø
 • en kollega, borgergruppe og ledelse, hvor vi forpligter os på hinanden
 • et tværfagligt samarbejde med andre tilbud i Specialcenter Slagelse
 • faglig opkvalificering, bl.a., gennem kurser, temadage og efter uddannelse
 • en rigtig dejlig arbejdsplads, hvor vi hylder sammenhængskraften, fordi vi sammen løser opgaver bedre end hver for sig.
Vi forventer, at du
 • kan arbejde helhedsorienteret, har overblik og blik for detaljen  
 • kan indgå i dialog med borgerne
 • har borgerne i centrum
 • kan samarbejde
 • er skarp på formidling, da journalisering er en del af dagligdagen
 • er en god kollega og medarbejder
 • har humor og tilgår livet med et smil.
Flere informationer
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte daglig leder
Ansøgningsfrist
 • 13. oktober 2021

Samtaler afholdes tirsdag og onsdag i uge 43.

To pædagoger til vores indskoling og mellemtrin - Rosenkilde Skole

Frist: 22. september 2021
Rosenkilde Skole søger to pædagoger til vores indskoling og mellemtrin - en fast stilling og et orlovsvikariat

Rosenkilde Skole er en intern specialskole, som er en del af Autisme Center Vestsjælland.
Vi har i øjeblikket 136 elever. Skolen tilbyder vidtgående specialundervisning efter Folkeskolelovens §20.2 til børn og unge mellem 6-18 år. Skolen går fra 0.-10. klasse.

Alle eleverne på Rosenkilde Skole har en autismediagnose, og vi har på skolen elever fra hele autismespektret. Vores skoletilbud er til elever, der har brug for en specialpædagogisk tilgang. Den undervisning, vi tilbyder, er særligt tilrettelagt - nogle gange én til én, andre gange undervises i små grupper. En klasse i udskolingen er oftest bestående af 5 til 8 elever. I alle klasser er der tilknyttet tre medarbejdere, bestående af lærere, pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

En del af skolens profil er, at vi er en skole, der har stort fokus på udeskole-elementet som en fast del af vores fagforløb. Det vil sige, at i hvert undervisningsforløb foregår dele af forløbet uden for klasserummet. Vi søger pædagoger til vores indskoling og mellemtrin, der kan være med til at understøtte udeskoletanken.
Derudover har vi også meget fokus på at bringe de etiske overvejelser ind i hverdagens dilemmaer, både i forhold til elever og kolleger.
Vi søger pædagoger, som
 • er uddannet pædagog med erfaring inden for det specialiserede skoleområde
 • kan forberede, gennemføre og evaluere undervisningsforløb selvstændigt og i samarbejde med kollegaer
 • har en kreativ tilgang til undervisningen og har kendskab til alternative undervisningsmetoder for mellemtrin og indskoling og meget gerne med erfaring med udeskole
 • er tydelig i sin kommunikation, både mundtligt og skriftligt
 • er positiv i sin tilgang til livet, og derfor også fleksibel og omstillingsparat
 • reflekterende samt fagligt og pædagogisk velfunderet, med sans for struktur og forudsigelighed
 • god til relationer og optaget af at skabe gode læringsforløb for dine elever i samarbejde med kollegaer.

Rosenkilde Skole er en velfungerende skole med et godt fagligt miljø, engagerede forældre og kompetente medarbejdere.

Vi tilbyder et stærkt arbejdsfællesskab og et arbejde, hvor der forventes, at du undrer dig og spørger ind til noget, du måske ikke forstår, og hvor gensidig respekt for elever og kollegaer er essentielt.

Har du lyst til at være en del af Rosenkilde Skole, så hører vi gerne om dine kompetencer.
Vi glæder os til at byde dig velkommen til vores dejlige skole.

Begge stillinger er på 35 timer pr. uge. Vikariatet er resten af skoleåret 21/22 ultimo juni.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.

Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelse.
Har du spørgsmål
- er du meget velkommen til at kontakte de daglige ledere
Du kan læse mere om os på Autisme Center Vestsjællands hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue)
Opstartsdato
 • 1. november 2021 eller før - begge stillinger ledige pr. 1. oktober.
Ansøgningsfrist
 • 22. september 2021.

Der afholdes samtaler onsdag den 29. september, 2021.

 

To teamledere til Forsorgscenter Toften

Frist: 8. oktober 2021
Er du en passioneret og rummelig leder? Glædes du ved høj faglighed og nytænkning? Formår du at styrke og videreudvikle arbejdsfællesskaber, og kan du inspirere mennesker til at træde ind i det ukendte? Har du modet til at træde ind i en organisation, hvor det er borgeren, der sætter opgaven, og opgaven der sætter holdet? Kan du agere tydeligt i en værdibaseret virksomhed under KFUM's Sociale Arbejde, hvor der er højt til loftet, og hvor der arbejdes ud fra en etisk formuleret profil, og hvor næstekærligheden bobler. 
Så er det måske lige dig, som vi leder efter.
Teamledere søges i forbindelse med reorganisering
Toften søger to teamledere med en social- eller sundhedsfaglig grunduddannelse.
Om arbejdet
Toften er en selvejende, socialpædagogisk virksomhed under KFUM's Sociale Arbejde og har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Alle borgere, som vi samarbejder med, er mennesker i udsatte livssituationer, der har multiple problemstillinger og lever ofte en kaotisk tilværelse. Toften arbejder ud fra en skadesreducerende, recoveryorienteret og rehabiliterende tilgang med fokus på borgerens håb og drømme for fremtiden.

Stillingen er uden højeste arbejdstid, og for begge stillinger gælder, at teamledere på skift indgår i bagvagt.
Du vil som teamleder blive ansvarlig for
Den ene teamleder (stilling 1) ansættes ved forsorgshjemmet. Forsorgshjemmet er et døgntilbud for hjemløse. Tilbuddet er placeret i en gammel skole på Holbækvej 16 i Slagelse. Der er fine fællesarealer inde som ude. Tilbuddet rummer 26 §110 pladser, hvoraf tre er fleks-pladser mellem §§110/108/107 samt to nat-herbergs-pladser og akutoptag. Snarligt er der otte skæve boliger på vej, der skal rumme mennesker med et samtidigt behov for pædagogisk støtte samt praktisk hjælp, og derfor vil Den Social hjemmepleje blive tilknyttet ledelsesopgaven. For denne stilling indgår tillige én ugentlig aftenvagt på en hverdag, samt en fleksibel tilgang til mødetid således, at alle medarbejdere har mulighed for at møde deres daglige leder. 

Den anden teamleder (stilling 2) ønskes ansat ved vores udekørende funktioner, der holder til på Merkurvej og rummer forskellige indsatser. Den opsøgende indsats §99 og gadesygeplejersken, forløb under §85 (støttekontaktperson), 20 skæve boliger, efterforsorgsforløb jf. Housing First (CTI- & ICM-bostøtte-forløb) samt forskellige projekter. De udekørende teams har kontakt til ca. 250 borgere om ugen.
For begge stillinger gælder, at ledelsesopgaven består af at
 • indgå i praksisnære, borgerrelaterede opgaver, der hvor opgaven kalder på det, for at opretholde fornemmelse og forståelse for opgavernes omfang og kompleksitet
 • være faglig sparrings-agent for 15-20 medarbejdere
 • koordinere, igangsætte og følge op på opgaver, projekter og prøvehandlinger internt og på tværs, i samspil med medarbejdere, borgere og øvrige samarbejdsaktører
 • bistå forstanderen i det strategiske arbejde, udøve myndighedsbeslutninger samt forestå forskellige tilsynsbesøg
 • varetage personaleledelse, eksempelvis opfølgning på personalesamtaler, overblik og koordinering af vagtplaner, arbejdsbeskrivelser, dokumentationsværktøjer samt indsamle og bearbejde data.
Vi søger en leder som
 • kan arbejde og udvikle sig i en flad struktur og ser det som en force at indgå i tæt samspil med forstanderen og ledelsesteamet også i forhold til egen-udvikling
 • er nysgerrig, kan sige pyt, har tillid til sine omgivelser og let til smil
 • fremstår autentisk og tydelig i sin lederstil og formår at finde en god balance mellem medinddragelse, sparring, ledelsesret og pligt
 • har overblik over sine opgaver, kan navigere i forandringsprocesser, prioritere, arbejde struktureret, følge opgaver rettidigt til dørs
 • er arbejdsom, seriøs og ærekær i arbejdet
 • formår at have mange bolde i luften og håndtere uforudsigelige og tilspidsede situationer, samtidig med at der udvises stabilitet og ro
 • har kendskab til målgruppen og arbejdet med mennesker i udsatte livspositioner
 • har ledelseserfaring samt relevant efter/videreuddannelse inden for ledelsesfeltet eller ønsker at gå i gang med ledelsesuddannelse
 • er rummelig i alle de ledelsesmæssige aspekter. Rummelighed ses som en hjørnesten i alt arbejdet også når arbejdet består i at finde alternative og skæve løsninger på de udfordringer der unægtelig opstår undervejs
 • arbejder aktivt på at understøtte faglig refleksion herunder arbejdet med medarbejder profiler
 • har interesse i og - eller blik for fundraising
 • har kørekort.
Vi tilbyder
 • en socialpædagogisk, tempofyldt arbejdsplads med højt til loftet
 • et meningsfuldt arbejde med kontakt til en håndfuld fantastiske mennesker i udsatte livspositioner, der krydrer hverdagen forskelligartet
 • en arbejdsplads med dygtige og dedikerede medarbejdere, der ser højt refleksionsniveau, professionalisme og faglighed som essentielt
 • en dynamisk ledergruppe hvor det er muligt at nytænke og sætte sit aftryk, der ser kæmpe muligheder i den kommende reorganisering.
Løn- og ansættelsesvilkår
Sker efter gældende overenskomst mellem KL og den faglige organisation.
Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, så kontakt gerne
 • forstander Karen-Marie Heltoft på telefon  22 89 40 98
Du kan også lære mere om os på Toftens hjemmeside.
Ansøgningsfrist
 • 8. oktober 2021
Alle, der indkaldes til samtale, skal være indstillede på at tage en personlighedstest.

Samtaler finder sted fredag den 15. oktober 2021, såfremt der er behov for anden samtalerunde afholdes denne mandag den 18. oktober 2021. Forventet tiltrædelse er 1. december 2021.

Husk at mærke ansøgning med om du søger stilling 1 (forsorgshjem), stilling 2 (udekørende funktioner) eller om du søger begge stillinger (prioriter gerne 1 = første prioritet).

Samtaler foregår på Holbækvej 16 i Slagelse. Ansøgning og bilag gemmes højst 14 dage efter der er udvalgt ledere, hvorefter alle oplysninger slettes.
Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes via Slagelse Kommunes hjemmeside og uploades elektronisk.

Udskolingslærer til Vemmelev Skole

Frist: 26. september 2021
Pr. 1. november søger vi på Vemmelev Skole en lærer til fastansættelse på 37 timer.
Din profil
Stillingen er i udskolingen. Aktuelt har vi brug for en lærer, som kan undervise i matematik, madkundskab som valgfag, geografi, idræt/svømning. Hvis du oven i det også kan snuppe et musikhold, så er vi glade!
Det er en bred vifte, men uanset dine fagkombinationer så opfordrer vi dig til at sende en ansøgning!

Det er vigtigt, at du som lærer trives i fællesskabet og teamsamarbejdet, da vi lægger stor vægt på åbenhed, samarbejde og kommunikation på Vemmelev Skole. Du skal være klar til at give og modtage feedback om din undervisning - både fra kollegaer, ledelse og elever. Vi har fælles forberedelse en gang om ugen.
Kompetenceudvikling
Vi lægger stor vægt på kompetenceudvikling. Næste skoleår har vi fokus på den røde tråd i dansk og matematik. Undervisere fra Professionshøjskolen Absalon styrer et forløb over 5 moduler i løbet af skoleåret. Derudover har vi lærere afsted på linjefagsuddannelse og fagudvalgene har mulighed for intern kursusvirksomhed, deltagelse i workshops m.m.
Idrætsskole
Vemmelev skole er en velfungerende og velrenommeret folkeskole med ca. 460 elever, heraf 28 elever i skolens specialklasserække (elever med generelle indlæringsvanskeligheder).  Teamsamarbejdet er en naturlig del af hverdagen.
Vi er Certificeret Idrætsskole efter samarbejde med VIA og Danmarks Idrætsforbund. Vi tror på, at idræt og bevægelse kan være med til at udvikle elevernes læring og trivsel i alle fag. Alle elever har 5 eller 6 lektioners idræt, motorik og bevægelse. Vi har ikke fokus på elite- eller talentidræt, men ser idræt som understøttelse for skolens værdigrundlag: Omtanke - trivsel - læring.

Hvis du finder os på Facebook, kan du få et godt indblik i vores spændende og alsidige dag her på Vemmelev Skole.
Du kan også se en film om os på dette link (nyt vindue)
Vi forventer, at du
 • har lærereksamen
 • har gode relationskompetencer
 • har en anerkendende og ressourceorienteret tilgang til eleverne og deres forældre samt til kolleger
 • kan sætte mål for eleverne og kan reflektere over egen pædagogisk praksis
Vi tilbyder
 • et tæt og forpligtende teamsamarbejde med dygtige og engagerede kolleger
 • positive og interesserede elever og forældre
 • egen PC og arbejdsplads
 • fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden
 • god offentlig transport og meget nem adgang til motorvejen
 • Løn efter gældende overenskomst
Spørgsmål er velkomne
ved henvendelse til
 • skoleleder Emil Krapper, telefon 24 90 88 54 eller
 • viceskoleleder Peder Helveg, telefon 22 32 84 16.

Stillingen kan kun søges elektronisk via opslaget her. 
Ansøgningsfrist
 • søndag den 26. september

Vi forventer at afholde samtaler i uge 39.


 

Vikar for tandklinikassistent til Slagelse Kommunale Tandpleje

Frist: 20. september 2021
Vi søger akut, grundet sygdom, en klinikassistent til en fuldtidsvikariat ved Slagelse Kommunale Tandpleje. Stillingen som er knyttet til 2 af Kommunens klinikker, er på 37 timer/uge med tiltrædelse hurtigst muligt. Vikariatet løber frem til juleferien 2021.

Slagelse Kommunes fælles værdigrundlag er: Modig, Tydelig, Kompetent og med glæde.

I Tandplejen har vi fokus på Kerneopgaven og en professionel tilgang til samarbejde.
Vi forventer, at du
 • er faglig kompetent og kvalitetsbevidst og god til at holde fokus på kerneopgaven
 • har gode samarbejdsevner og er tydelig og anerkendende i din kommunikation både med børn og voksne samt kollegaer
 • er positiv og åben
 • erfaring fra Kommunal Tandpleje en fordel.
Vi tilbyder
 • dygtige og engagerede kollegaer
 • elektronisk journal (TK2) og digital røntgen (Digora og Kodak).

Slagelse Kommunale Tandpleje består af 8 klinikker fordelt i hele kommunen, som varetager tandbehandlingen af ca. 15.000 børn og unge. Vi arbejder med behovstandpleje, med stort fokus på forebyggelse/undervisning.

Ansættelse er i Slagelse Kommunale Tandpleje som helhed og flere arbejdssteder må påregnes.
Løn og ansættelses vilkår efter overenskomst og principper for lokal løndannelse.
Der vil blive indhentet børne- og straffeattest før endelig ansættelse.
For yderligere oplysninger
kontaktes
Frist
 • mandag den 20. september 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 22. september 2021 på Tandplejens Kontor Baggesenskolen, Birchnersgade 1, 4220 Korsør.

Uddannelsesbevis samt CV og andre relevante bilag vedhæftes ansøgningen.

 

Vikarer og ferieafløsere (pædagogmedhjælper) med løbende ansættelse til Satellitterne

Frist: 5. november 2021
 • Er du stabil og har godt humør?
 • Trives du med at tage ansvar?
 • Vil du være en del af et stærkt tværfagligt miljø?
 • Kan du være i, og se dig selv i, enkeltmandsopgaver?
 • Besidder du en god portion refleksion over egen handling, og det, du er en del af?

Så er du måske vores nye kollega!
Satellitterne består af borgere i alderen 18-65 år og er under § 107 og § 108. Borgerne har differentieret behov for hjælp og støtte i deres dagligdag. Fælles for dem alle er, at de har et behov for stor støtte til planlægning og udførelse af mange af dagligdagens gøremål.

Udover den pædagogiske tilgang, der knytter sig til arbejdet med mennesker med autismespektrumforstyrrelser, arbejder vi også med et recovery-/rehabiliterende-orienteret syn på den enkelte borger. Herudover er vi optaget af altid at tænke etik ind i vores arbejde.
Vi ser gerne, at du kan sige ja til flere af nedenstående punkter
 • Har kendskab eller lyst til, at arbejde med borgere, der har komplekse problemstillinger
 • Kan indgå i et konstruktivt og refleksivt samarbejde
 • Kan samarbejde tværfagligt
 • Er loyal over fagligt fælles indsatser
 • Har evne til at sætte borgerens perspektiv i spil for nye mål
 • Har kørekort
 • Kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med andre
 • Har lyst til at arbejde med personlig pleje
 • Har gerne kendskab til sansestimulation
 • Har gerne kendskab til alternativ kommunikation
Det kan vi tilbyde
 • Oplæring i borgeropgaverne både teoretisk og praksis
 • Et spændende og afvekslende arbejde
 • En individuel beboergruppe, der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
 • En personalegruppe med forskellighed som en force
 • Samarbejde med eksterne instanser
 • Faglig opkvalificering

Som vikar og timeafløser skal du kunne se dig i skiftende arbejdstider, og der vil også være behov for, at du kan arbejde i weekend og helligdage.
Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
 • daglig leder Marlene Caroc Jørgensen på mail majlm@slagelse.dk eller telefon 2946 3183

Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside (nyt vindue)
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med ansættelsen.
Ansøgningsproces
Frist
 • 5. november 2021

Vi ansætter løbende, og vil derfor også løbende afholde samtaler.
Opstartsdato er snarest muligt eller efter nærmere aftale.