Jobs i Slagelse Kommune

Stillingsbetegnelse Frist Kategori
Afdelingsleder til Budget, Analyse og Data 15-02-2021 Leder
Centersygeplejerske til Blomstergården, faste pladser 27-01-2021 Sygeplejerske
Grundforløb 2 og social- og sundhedsassistent-elever 05-04-2021 Elevstillinger
Indskolingslærere til Antvorskov Skole 31-01-2021 Lærer
Mellemtrinslærere til Antvorskov Skole 31-01-2021 Lærer
Nyt år/nye udfordringer (SSH) 27-01-2021 Øvrige
Nyuddannet IT-supporter, tidsbegrænset 02-02-2021 It-personale
Pædagog i Firkløveren 27-01-2021 Pædagog
Pædagoger til Dagtilbud Vemmelev - Nygården 29-01-2021 Pædagog
Pædagoger til enkeltmandsprojekt 11-02-2021 Pædagog
SSA og SSH til dag- og aftenvagter på Smedegade Plejecenter 28-02-2021 Social- og sundhedshjælper
Samlet GF2 og SSA maj 2021 01-02-2021 Elevstillinger
Skoleleder til Flakkebjerg skole 09-02-2021 Leder
Social- og sundhedsassistent til dagvagt i hjemmeplejen - område Grevsensgade i Korsør 27-01-2021 Social- og sundhedsassistent
Social- og sundhedsassistentelever august 2021 05-04-2021 Elevstillinger
Social- og sundhedshjælper til aftenvagt til Område Grevsensgade i Korsør 29-01-2021 Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedshjælpere til Halsskovvej hjemmepleje 15-02-2021 Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedshjælperelever august 2021 05-04-2021 Elevstillinger
Social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent til Hjemmeplejen Slagelse Nat 07-02-2021 Social- og sundhedshjælper
Talehørekonsulent/audiologopæd til Pædagogisk Udvikling & Inklusion (Slagelse PPR) 28-01-2021 Øvrige
Teamledere og Rådgivere søges til det specialiserede område 15-02-2021 Socialrådgiver/sagsbehandler
Tysklærer til Stillinge Skole 19-02-2021 Lærer
Vikarer og sommerferieafløsere til hjemmeplejen Skovparken i Korsør 30-04-2021 Øvrige

Afdelingsleder til Budget, Analyse og Data

Frist: 15. februar 2021
Trives du med udvikling og forandringsprojekter, har du lyst til at være med i udviklingen af den kommunale opgaveløsning og har du ambitioner om at være daglig leder og sparringspartner for en gruppe kompetente medarbejdere, så har vi en ledig stilling som afdelingsleder for Budget, Analyse og Data.

Slagelse Kommune er som mange andre kommuner udfordret af den demografiske udvikling, som giver et øget pres på kommunens økonomi og medarbejdere. Derfor er der igangsat en langsigtet og vedholdende kulturproces, hvor alle dele af kommunen opfordres til at være nysgerrige på den måde, opgaverne løses på. Mantraet er, at fortidens redskaber ikke kan løse fremtidens udfordringer, pejlemærkerne for processen er:
 • "Bedre velfærd for borgerne" i fokus for alt.
 • Udviklende arbejdsfællesskaber som grundlag for holdbare løsninger.
 • Sikring af en arbejdsplads, hvor glæden ved at skabe velfærd og udvikle sammen med borgere og erhvervsliv er i højsædet.

Som en del af organisations- og kulturudviklingen skal vi understøtte de daglige ledelsesbeslutninger med flere og endnu bedre data, end vi har til rådighed i dag. For Budget, Analyse og Data betyder det, at vi i hele opgaveporteføljen skal sikre at der er fokus på at udvikle og levere relevante og valide data, der kan skabe et stabilt grundlag for arbejdet med ledelse og udvikling i Slagelse Kommune. Sagt med andre ord skal hele styringsgrundlaget og vores tilgang til opgaverne udvikles.

Fundamentet er på plads, kvaliteten og driftssikkerheden er høj, men vi mangler en afdelingsleder der har talentet og visionerne og som kan være en central figur i udviklingen af vores økonomi- og aktivitetsstyring, hvor vi f.eks. arbejder på at fokus bliver ændret fra primært at være på budgetrammer til også at omfatte data om aktivitet, budgetforudsætninger og effekt
Vi er
en ud af 6 afdelinger i Økonomi og Digitalisering. Vi er i alt 15 dedikerede og velkvalificerede medarbejdere i afdelingen, og mangler en afdelingsleder, der kan give os faglig sparring, inspirere, udfordre og drive udviklingen af både medarbejderne og organisationen i arbejdet med den løbende økonomistyring og udvikling af datastøttet ledelse.

Som en naturlig del af kommunens økonomistyring har vi også ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af kontoplan, økonomisystem og varetager ad hoc analyser og større projekter.
Se mere om hele Økonomi og Digitalisering, vores organisering, opgaver og samarbejdsrelationer i vores organisationsbeskrivelse (nyt vindue)
Du er
analytisk stærk, god til at understøtte relationsdannelse og er en stærk netværker. Du har lyst til at være leder for en flok meget engagerede og selvkørende medarbejdere, og du har også lyst til og kan indgå i den konkrete opgaveløsning i afdelingen.

Du har evner til at få udviklingen til at leve både i afdelingen, i Økonomi og i hele Slagelse Kommune. Måske er du i dag projektleder eller intern konsulent i en større organisation. Har du kommunal baggrund vil det være et plus, men ellers kan vi give dig den nødvendige viden og kvalifikationer
Vi forestiller os
At du har en lang videregående uddannelse. Vi foretrækker at du i din uddannelse og efterfølgende arbejde har haft et samfundsøkonomisk og analytisk fokus.
Du skal have lyst til at være leder for en flok medarbejdere, der selvom de er erfarne, har brug for en leder der kan understøtte udviklingen af vores interne samarbejde og bidrage til at samarbejdet med den øvrige organisation er godt og konstruktivt.
Hvis du vil vide mere
For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte
 • økonomi- og digitaliseringschef Kirsten V. Jensen på 24 43 04 84 eller kirje@slagelse.dk
Alt det praktiske
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.
Stillingen ønskes besat snarest muligt.
Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal der forevises straffeattest.
Frist
 • Mandag den 15. februar 2021 kl. 8.00.
Vi forventer at holde 1. runde samtaler digitalt den 17. februar 2021. Anden runde bliver så vidt muligt afviklet på rådhuset i Slagelse den 23. februar.
Du vil inden samtalen få en faglig udfordring, som du hjemmefra skal forberede til samtalen.

Centersygeplejerske til Blomstergården, faste pladser

Frist: 27. januar 2021
Plejecenter Blomstergården, faste pladser, søger en centersygeplejerske i barselsvikariat. Stillingen er på 32 timer, primært i dagtjeneste og med weekendvagt cirka hver sjette weekend. Tiltrædelse 1. marts 2021.

Blomstergården er et moderne plejecenter, hvor vaner brydes og tiden ikke er gået i stå. Vi huser 96 plejeboliger samt 48 midlertidige pladser. Alle afdelinger er indrettet som leve-bo enheder.

Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgeren støttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå en tilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. Det er den hverdagsrehabiliterende tilgang, som er omdrejningspunktet for arbejdet med kerneopgaven.
Vi har blandt andet stort fokus på maden og måltiderne. Vi arbejder efter Slagelse kommunes værdighedspolitik, hvor vi skaber et meningsfyldt liv for den enkelte.

Som centersygeplejerske vil du blive tilknyttet en somatisk afdeling med 24 borgere. Du vil indgå i et tæt samarbejde med daglig leder og 20 social- og sundhedsuddannede kollegaer. Du vil få et tæt samarbejde med øvrige centersygeplejersker på Blomstergården, og der vil altid være mulighed for sparring.

Vi ønsker en centersygeplejerske, der med faglig stolthed brænder for at udføre kerneopgaven og har lyst til at danne gode relationer med borgere og pårørende. Vi ser centersygeplejersken som rollemodel for det øvrige personale.
Du er den rigtige kandidat, hvis du brænder for at
 • danne dig det sundhedsfaglige overblik over en gruppe af borgere
 • arbejde med komplicerede sygdomsforløb hos borgere med multiple sygdomme
 • samarbejde tværfagligt og på den måde nå hele vejen rundt om borgeren
 • planlægge og udtænke handlingsplaner, så det fremgår tydeligt i den sundhedsfaglige dokumentation
 • supervisere og undervise personale.
Dine primære arbejdsopgaver vil være
 • sygeplejefagligudredning og vurdering af afdelingens 24 borgere
 • visitation af ydelser efter sundheds- og serviceloven
 • kompetenceudvikling af kollegaer med social- og sundhedsfaglig uddannelse
 • udførelse af både grundlæggende og komplekse sygeplejeopgaver
 • tæt samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere
 • at sikre kvalitet og dokumentation af sygeplejen.
Vi tilbyder
 • attraktive arbejdstider: dagvagt og weekendvagt hver sjette uge
 • kollegial og faglig sparring med øvrige centersygeplejersker
 • egen planlægning af dagen
 • en ledelse, der er lydhør i forhold til nye idéer og udvikling
 • tillæg for funktionen centersygeplejerske.
Vil du vide mere?
Ønsker du mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte
 • daglig leder Susanne Larsen på 92 43 69 04
 • virksomhedsleder Christina Aaberg på 29 27 37 82.
Frist
 • Ansøgning med relevante bilag skal sendes senest 27. januar 2021 kl. 10.00.
 • Ansættelsessamtaler afholdes 28. januar 2021.


Grundforløb 2 og social- og sundhedsassistent-elever

Frist: 5. april 2021
Slagelse Kommune søger voksenelever over 25 år til ansættelse på samlet forløb med GF2 og social- og sundhedsassistentuddannelsen.
Uddannelsesforløbet indeholder grundforløb 2 rettet imod social- og sundhedsassistentuddannelsen og herefter social- og sundhedsassistentuddannelsen. Uddannelsesforløbet starter 23. august 2021 og slutter cirka 12. november 2024 og indeholder følgende:
 • Grundforløb 2: fra 23. august 2021 til 21. januar 2022.
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen: fra 22. januar 2022 til cirka 12. november 2024.

Efter individuel vurdering (kompetencevurdering) kan både grundforløb og hovedforløb blive afkortet.
Har du lyst til
 • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
 • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
 • en uddannelse, der veksler mellem skole og praktik?
 • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?

Så læs videre! 
Er du
 • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
 • god til at begejstre og lade dig begejstre?
 • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
 • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
 • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?
 • fyldt 25 år ved uddannelsesstart?

Så er det dig, vi ønsker!
Vi tilbyder
Som social- og sundhedsassistent-elev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

For at komme i betragtning til uddannelsesstillingerne skal du sende en ansøgning via nedenstående link, hvor du beskriver din motivation for social- og sundhedsassistent-uddannelsen, herunder for arbejdet med voksne og ældre med sundhedsudfordringer.
Du skal have bestået dansk og matematik med minimum 02 ved folkeskolens afgangsprøve og dokumentere dette ved at vedhæfte eksamensbevis med ansøgningen. Hvis du har arbejdserfaring, skal du ligeledes vedhæfte en udtalelse fra arbejdsgiver eller leder.

Social- og sundhedsassistent-elever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.
Du vil blive aflønnet med voksenløn. Hvis du kan opnå voksenlærlingetilskud, er det en forudsætning at du søger dette.
Hvis du tilbydes ansættelse, vil dette være under forudsætning af at din straffeattest er forenelig med arbejde med omsorg og pleje til voksne og ældre.

Hvis du tilbydes ansættelse, vil der blive udarbejdet en uddannelsesaftale. Du skal selv søge optagelse på grundforløb 2 via optagelse.dk (nyt vindue)  og vedhæfte din uddannelsesaftale med Slagelse Kommune.

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på SOSU-ZBC's skoleafdeling i Slagelse.
Yderligere information
Elever, der tilbydes ansættelse på holdet, bliver inviteret til informationsmøde inden uddannelsesstart.
Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på vores hjemmeside.
Frist
 • 5. april.


Indskolingslærere til Antvorskov Skole

Frist: 31. januar 2021
Brænder du for at give eleverne en god skolestart, og elsker du at se eleverne knække koden i læsning eller se deres spirende nysgerrighed i mødet med matematik, så er det lige netop dig, vi søger!

Vi søger pr 1. februar 2021 engagerede indskolingslærere til undervisning i dansk og matematik.
Lidt om os
På Antvorskov Skole er du aldrig alene om opgaven. Lærere, pædagoger og AKT-pædagoger arbejder tæt sammen om undervisningen.

I 2018 startede vi vores første NEST-klasse. I dag har vi et velfungerende NEST-spor fra 0.-2. klasse, som er implementeret i indskolingsafdelingen. Uddannelsen i NEST-pædagogik varetager vi selv på Antvorskov Skole, hvor næste kursushold påtænker at starte i foråret 2021.

Vi tager inklusion alvorligt og ønsker at skabe motiverende læringsmiljøer som fundament for solide og trygge læringsfællesskaber. Til formålet er der udviklet en social kanon med fire årlige temaer, som skaber et fælles fundament for elevers udvikling af sociale kompetencer.

Vi har et helt nystartet Væksthus, hvor en lille gruppe af elever kan være indskrevet i kortere perioder for sammen med dygtige faglærere og pædagoger at få endnu større støtte til den gode skolestart.
Kan du se dig selv i vores kontekst, og er du
 • uddannet indskolingslærer i dansk eller matematik og brænder for faget
 • god til at opbygge relationer til såvel elever og forældre som kollegaer og ledelse
 • tydelig og struktureret i din klasseledelse.
Så kan vi tilbyde dig
 • en velfungerende indskolingsbygning med store legearealer lige uden for døren
 • en tutor ved din side det første år, så du kommer godt fra start
 • AKT-pædagoger i Indskolingen til forbyggende og understøtte arbejde
 • Skole-hjem-rådgiver, som kan støtte dig i arbejdet med udsatte familier
 • Danskfaglig konsulent, som kan give sparring og støtte dig i det dansk faglige
 • to ugentlige timer med fælles forberedelse i dansk / matematik med dine kollegaer på årgangen.
Du kan læse mere om skolen og vores udviklingsområder hér (nyt vindue) og os som skole samt se vores film "Velkommen på 0. årgang" (nyt vindue).
Frist
 • 31. januar 2021
Vi forventer at afholde samtaler løbende i januar.
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte
 • Indskolingsleder, Hanne Vinten på telefon 20 15 03 24
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende straffe- og børneattest.

Mellemtrinslærere til Antvorskov Skole

Frist: 31. januar 2021
Antvorskov Skole søger lærere, som brænder for dansk, natur/teknologi og musik på mellemtrinnet.

Vi søger pr. 1. februar 2021 eller hurtigst muligt engagerede lærere til vores mellemtrin i fagene; dansk, engelsk, natur/teknologi og musik.  Du er selvfølgelig velkommen til at søge os, selvom du har en anden fagkombination.

Er du nysgerrig på, hvordan vi kan holde fast i elevernes læsemotivation, interesseret i at arbejde med elevernes sprogforståelse, vil du fordybe dig i kvantitative og kvalitative data, og ønsker du at være med til at videreudvikle på faglige og sociale læringsfællesskaber i et tæt samarbejde med dit team, er du helt sikkert den, vi står og mangler til vores mellemtrin.

Du er også den lærer, vi søger, hvis du kan lide at nørde sammen med eleverne i natur/teknologi og finder arbejdet med teknologiforståelse spændende. Du vil bl.a. komme til at arbejde med WRO - World Robot Olympiad - som er et projektorienteret arbejde med forskellige teknologier og teknologiforståelse på tværs af fag.

På Antvorskov Skole vil du aldrig stå alene med opgaven. Vi har fællesforberedelse i vores årgangsteams, fagudvalg og tæt sparring med skolens danskfaglige læringskonsulent. Pædagoger, AKT og andre faggrupper vil gennem motiverende læringsmiljøer være med til at understøtte arbejdet med elevernes faglige og sociale trivsel.

Vi er en stor skole med 1100 elever. I 2018 startede vi vores første NEST-klasse, og i dag har vi et velfungerende NEST-spor i indskolingen. Fra kommende skoleår vil du sammen med resten af mellemtrinnets lærere stå sammen i opgaven om at udvide arbejdet med NEST- principperne på 3.-6. årgang. Næste kursushold påtænkes at starte op i foråret 2021, og uddannelsen i NEST-pædagogik varetager vi selv på Antvorskov Skole.
Kan du se dig selv i vores kontekst, og er du
 • uddannet lærer i dansk, natur / teknologi, engelsk eller musik og brænder for faget
 • god til at opbygge relationer til såvel elever og forældre som kolleger og ledelse
 • tydelig og struktureret i din klasseledelse
Så kan vi tilbyde dig
 • et velfungerende mellemtrin, som er fordelt over 2 bygninger
 • en tutor ved din side det første år, så du kommer godt fra start
 • AKT-pædagoger på mellemtrinnet til forbyggende og understøttende arbejde
 • en skole-kontakt-rådgiver, som kan støtte dig i arbejdet med udsatte familier
 • to ugentlige timer med fælles forberedelse i dansk med dine kolleger på årgangen.
 • en danskfaglig konsulent, som kan give dig sparring og støtte dig i arbejdet klassens danskfaglige progression blandt andet gennem faglige samtaler med alle elever.
Du kan læse mere om Antvorskov Skole, arbejdet med WRO og skolens andre udviklingsområder på
Yderligere oplysninger
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende straffe- og børneattest.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at komme forbi og se skolen, er du meget velkommen til at kontakte
 • afdelingsleder for mellemtrinnet, Lotte Tofte på telefon 24 80 86 91.
Ansøgningsfrist
 • 31. januar 2021.
Vi forventer at afholde samtaler løbende i januar.

Nyt år/nye udfordringer (SSH)

Frist: 27. januar 2021
Er DU klar til nye udfordringer - Så er det lige DIG, vi mangler til hjemmeplejen Skovparken i Korsør
Vi tilbyder
 • en arbejdsplads i udvikling
 • mulighed for faglig udvikling
 • fagligt dygtige kolleger
 • tværfaglig sparring
 • dejlige borgere
 • smil på læben
Vi forventer, at du
 • er uddannet SSH'er
 • er ansvarsbevidst
 • har interesse for faget
 • er nysgerrig
 • er faglig dygtig
 • har let til smil
Hvis du har interesse for ovenstående,
og sidder med nogle spørgsmål, er du velkommen til at tage kontakt til
 • områdeleder Hanne Povlsen på telefon 58 57 53 74 / 51 63 63 04, eller send en mail på hapov@slagelse.dk
Frist
 • 27. januar 2021 

Nyuddannet IT-supporter, tidsbegrænset

Frist: 2. februar 2021
Er du serviceminded og sætter du en ære i at have tilfredse brugere, har et godt humør og er seriøst arbejdende, så er det dig vi mangler!

Stab for Økonomi og Digitalisering søger en nyuddannet IT-supporter til vores supportenhed - Frontservice. Stillingen er tidsbegrænset og har en varighed på 18 måneder, dog med mulighed for 12 måneders yderligere forlængelse af ansættelsen.
Om jobbet
Du kan forvente et spændende job med mange varierede IT-support- og driftsopgaver, hvor du deltager i en ugentlig turnusordning sammen med de øvrige 6 IT-supportere i Frontservice. Frontservice er "Single Point of Contact" for vores brugere og der lægges stor vægt på, at vi altid yder en professionel god og effektiv service. Vi anvender et Service Management system til håndtering og styring af vores supportopgaver og arbejder efter principperne i ITIL.

Opgaverne bliver primært service, rådgivning og support til kommunens knapt 7.000 brugere, bandt andet 1st level support på telefon og e-mail, brugeradministration, rådgivning om indkøb af IT-udstyr, sagsbehandling, fejlsøgning og vedligeholdelse på kommunens IT-miljø, som er Microsoft Windows baseret samt diverse administrative opgaver og mulighed for inddragelse i digitaliseringsprojekter.
Om dig
Vi forestiller os, at du er nyuddannet IT-supporter.
Som person forventer vi, at du er
 • hjælpsom, initiativrig og udpræget holdspiller
 • tillidsvækkende, servicerende i din adfærd og evner at følge opgaver helt til dørs
 • struktureret, og god til at samskabe med interessenter og kolleger i opgaveløsningen
 • god til at kommunikere med alle interessenter både i og uden for organisationen
Vi tilbyder
Ansættelse i Stab for Økonomi og Digitalisering i et spændende og udviklende job, hvor du blandt andet bliver kollega til IT-projektledere, IT-systemarkitekter, digitaliseringskonsulenter, kommunikationsmedarbejdere, system- og driftsspecialister og IT-supportere, der alle bidrager til et godt og tillidsfuldt arbejdsklima.

En arbejdsplads hvor vi har fokus på
 • gode udviklingsmuligheder for den enkelte, både fagligt og personligt
 • et rigtigt godt og tillidsskabende, men travlt arbejdsmiljø
 • en selvstændighedskultur hvor den enkelte får/tager ansvar for arbejdets udførelse i samspil med kolleger
 • at vi er en serviceorganisation, hvor smilet og det gode humør fremmer opgaven
 • muligheder for at kunne arbejde i fleksible rammer
Stab for Økonomi og Digitalisering er placeret i skønne og inspirerende omgivelser ved Korsør Havnefront på det tidligere Korsør Rådhus. Vi råder over 4 tjenestebiler, som anvendes når der er behov for service på kommunens fysiske lokationer. Det er derfor ønskeligt at du har gyldigt kørekort til almindelig bil (kategori B).
Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter principperne om "Ny Løn", afhængig af dine kvalifikationer og forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.
Vil du vide mere
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til
 • IT-supporter, Alex Skaarup-Kjellerup, på mail alexs@slagelse.dk eller telefon 30 44 37 73 eller
 • IT-supporter, Martin Johansen, på mail majbd@slagelse.dk eller telefon 92 43 24 56.
Ansøgningsfrist
 • 2. februar 2021, kl. 09.00
Der afholdes ansættelsessamtaler torsdag den 11. februar 2021.

Slagelse Kommune har i dag ca. 7.000 ansatte som alle anvender digital teknologi i dagligdagen. Vi har over 300 programplatforme og har en sammenhængende infrastruktur som dækker over 250 fysiske lokationer. Stab for Økonomi og Digitalisering er en tværgående stab med ansvar for bl.a. koncernens samlede drift, support, udvikling og projektering af teknologiske og digitale initiativer.

Pædagog i Firkløveren

Frist: 27. januar 2021
- 33 timer fra 1. marts 2021.

Vi er så heldige, at vi har mulighed for at søge en ny kollega, skal det være dig?

Stillingen er p.t. i vores børnehave.
Vi forventer, at du
 • er positiv, nærværende og til stede ved børnene, når du er på arbejde
 • har erfaring med og er fagligt opdateret i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan
 • kan reflektere over egen og andres praksis og kan omsætte dine og jeres refleksioner til praksis
 • er god til at opbygge relationer og har en anerkendende tilgang til dine medmennesker
 • kan være fysisk aktiv sammen med børn (også på gulvet) og mestrer at kunne gå i øjenhøjde med børnene
 • kan bidrage til glæde, sang og musik i samspil med børn og kolleger
 • kan finde mening i, at gå ud i alt slags vejr hele året rundt og har gode kompetencer i forhold til at finde på pædagogiske aktiviteter i uderummet.
 • har erfaring med og mestrer et dialogisk og vejledende forældresamarbejde
 • har gode skriftlige kompetencer; kan formulere dig på skrift i forhold til opslag på Aula, nyhedsbreve til forældre, referater fra diverse møder, udviklingsbeskrivelser på børn og evt. statusudtalelser
 • har gode it-kompetencer.

Vi er en kommunal 0-6 års institution i Slagelse N. Institutionen ligger i rolige omgivelser for enden af en blind vej.

Vores institution består i øjeblikket, indtil forår 2022, hvor den færdigbyggede institution står klar, af en ny bygning med 4 stuer, fælles faciliteter og 1 pavillon. Vi har vuggestue på to stuer i den nye bygning, børnehave på to andre stuer. I pavillonen er vores store børnehavebørn. Vi har en fantastisk legeplads med mange muligheder for leg, fordybelse, bevægelse og bål i vores bålhus.

Vi er medlem af Grønne Spirer (Friluftsrådet) og har fokus på at inddrage naturen og bevægelse i vores pædagogik.

Vi er 18 positive og engagerede medarbejdere som alle brænder for vores fag, og som har et godt arbejdsmiljø.

Vi forventer, at du som minimum besøger Firkløverens hjemmeside (nyt vindue)
Hvis du er interesseret i at høre nærmere,
er du velkommen til at kontakte
 • leder Jette Landsvig på telefon 58 50 20 56 / 24 21 64 98 i tidsrummet 13.00-14.00

Vi ser frem til at modtage en motiveret ansøgning fra lige netop dig.
Ansøgningsfrist
 • onsdag den 27. januar kl. 12.00

Vi forventer at holde samtaler fredag den 29. januar om formiddagen.

 

Pædagoger til Dagtilbud Vemmelev - Nygården

Frist: 29. januar 2021
Vi søger to Pædagoger på 37 timer til Dagtilbud Vemmelev, pt. Nygården.

Nygården er en aldersintegreret daginstitution, som ligger i Vemmelev mellem Korsør og Slagelse.
Nygårdens åbningstid er mandag til torsdag fra kl. 6 - 18 og fredag kl. 6 - 17. Nygården er den ene af to aldersintegrerede daginstitutioner Vemmelev, under fællesledelse og med en daglig pædagogisk leder i Vejsgården. Vi arbejder tæt sammen og har blandt andet fælles personalemøder, flere arrangementer og kurser fælles.

Vores pædagogiske grundsyn hviler på det forpligtende fællesskab og at alle børn har ret til et godt børneliv, som kan afspejles i vores barnesyn. Vi har således fokus på at skabe optimale rammer for børn og deres familier.

I Nygården arbejder vi i familiegrupper, hvilket kort sagt betyder, at børnene er sammen fra nul til seks år (dog er de største sammen i storgruppe det sidste år), og søskende er som udgangspunkt i samme gruppe/ende af huset. Vi får et helt unikt kendskab til børnene og familien, da der ikke sker skift igennem barnets institutionsliv. Det stiller selvfølgelig også store krav til den enkelte medarbejder. Vores normering i hele huset er tre voksne på hver gruppe, heraf ni pædagoger, tre pædagogiske assistenter og to medhjælpere samt nu yderligere to pædagoger.

Vi søger to pædagoger, den ene gerne med en del erfaring, inden for nul- til seksårsområdet. Den anden pædagog kan være nyuddannet.
Vi er certificeret bevægelsesinstitution og hylder uderummet og det pædagogiske læringsmiljø højt, såvel ude som inde. Vi bruger derfor vores skønne legeplads med egen lille skov og det dejlige nærområde rigtig meget, hvor vi blandt andet har offentlig bus og skov tæt på.
Vi søger dig, som
 • har erfaring med arbejdet med børn i udsatte positioner
 • brænder for et stærkt læringsmiljø for børnene
 • er god i kollegialsparring
 • ser værdien i bevægelse og er glad for selv at være i gang
 • er stærk i sproglig opmærksomhed, både i skrift og tale
 • er IT-kyndig, både i skrift og i systemer
 • trives i uderummet og er idérig i samværet med børnene samt følger barnets spor såvel inde som ude
 • ser det betydningsfulde i at være omstillingsparat og fleksibel
 • har det brede læringsbegreb arbejdet ind under huden, så alle bliver tilgodeset ud fra nærmeste udviklingszone
 • er nysgerrig og meget gerne afprøvende
 • har et anerkendende og positivt livssyn
 • kan navigere i forældre- og personalesamarbejdet i alle situationer
 • ønsker at være en del af en kultur, som bygger på tillid og respekt for hinanden, og hvor feedback er en væsentlig del af vores refleksive praksis.
Vi tilbyder
 • en fagligt stærk personalegruppe med mange uddannede kollegaer, som udfordrer hinanden, så vi sammen bliver bedre
 • faglig sparring
 • en hverdag, som bærer præg af positiv energi, humor, omsorg og respekt
 • et miljø, som bærer præg af tillid og at vi kan stole på hinanden (høj social kapital)
 • et spændende miljø, hvor vi reflekterer meget over pædagogisk praksis, fordi vi brænder for faget og fordi alle børn skal have mulighed for udvikling ud fra deres ståsted
 • en børnegruppe, der stiller krav til fleksibilitet og hurtig omstilling
 • en personalegruppe, der spænder vidt i daglig planlægning og hele tiden tænker på barnets nærmeste udviklingszone
 • et tværfagligt miljø med fantastiske samarbejdspartnere
 • en engageret forældregruppe
 • et stærkt samarbejde med brobygning til Vemmelev skole.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er som udgangspunkt på 37 timer, men andre ønsker kan efterkommes. Ansættelse snarest muligt.
Vil du vide mere?
For spørgsmål eller aftale om besøg, kontakt venligst
Ansøgningsfrist
 • 29. januar 2021 kl. 12.
 • Samtaler vil finde sted i uge 5.


Pædagoger til enkeltmandsprojekt

Frist: 11. februar 2021
Park Allé søger to pædagoger på 32 timer ugentligt til enkeltmandstilbud. Park Allé i Skælskør er et §105/85 tilbud. Målgruppen er borgere i alderen 33 til 84 år med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
Vi forventer, at du
 • har lyst til at arbejde med en borger, der har brug for støtte, pleje og omsorg døgnet rundt
 • både kan arbejde selvstændigt og indgå i et konstruktivt samarbejde med dine kollegaer
 • har gyldigt kørekort og kan køre centerets (ni-personers) busser
 • kan lide musik - og kan måske spille selv, da musik har en stor betydning i borgerens liv.
Om jobbet
En af beboerne på Park Allé er en mand på 33 år, der har en svært behandlelig epilepsi. Dette gør, at han kan have en problemskabende adfærd. Han har i perioder svært ved at rumme andre mennesker og skærmes derfor i sin lejlighed. Fra lejligheden er der adgang til fællesrum og køkken, som også bruges af husets øvrige beboere. Beboeren vælger selv til og fra i forhold til sociale aktiviteter sammen med de resterende borgere. Du vil derfor også indgå i samarbejdet med de øvrige borgere og personaler på Park Allé. Beboeren har ikke dagtilbud og skal derfor støttes i at vælge aktiviteter i løbet af dagen.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor selv- og medbestemmelse er en vigtig del af hverdagen, og vi har et tæt samarbejde med forældrene og pårørende. Gitte, som er ansat i tilbuddet, siger: "Jeg føler mig meget privilegeret over at få lov til at fordybe mig og arbejde sammen med et enkelt menneske, som vi gør her hos os".
Vi tilbyder
 • et spændende og afvekslende arbejde med skiftende arbejdstider: dag- og aftenvagter samt arbejde hver anden weekend
 • supervision og faglig opkvalificering i form af kurser, temadage, VISO forløb med mere
 • en beboergruppe, der stiller krav til engagement, handlekraft og ærlighed
 • en dygtig og engageret personalegruppe, hvor forskellighed anses som en force.
Vil du vide mere?
Vi afholder informationsmøde om jobbet 3. februar kl. 19 på Park Allé 68. I forhold til Covid-19 restriktioner bedes man tilmelde. Tilmelding - eller eventuel henvendelse ved yderligere spørgsmål - skal ske til 
 • daglig leder Jane Rigmor Schou på mobil 40 47 94 76 eller pr. mail på janes@slagelse.dk.
Ansøgningsfrist
 • 11. februar 2021. Opstart 1. april 2021 eller snarest muligt.
 • Ansættelsessamtaler afholdes 17. februar 2021.


SSA og SSH til dag- og aftenvagter på Smedegade Plejecenter

Frist: 28. februar 2021
Flere af vores dygtige medarbejder har valgt at læse videre til SSA, og vi mangler derfor medarbejdere i dag- og aftenvagter.
Smedegade Plejecenter en del af en klynge bestående af tre plejecentre i Slagelse Kommune.

Smedegade Plejecenter består af fire afdelinger med i alt 64 plejeboliger. De 10 ældreboliger, ligger i samme bygning som plejecentret. Der er to daglige ledere ansat på Smedegade. Der er to somatiske enheder, to skærmede enheder og en blandet somatisk/skærmet enhed.

Vi har brug for dygtige og engagerede medarbejdere, der sammen med de øvrige faggrupper på Smedegade kan arbejde for, at borgerne oplever, at de bor i eget hjem med alt, hvad det indebærer, men samtidig leverer sikker professionel pleje og behandling.

Den fælles kerneopgave og arbejdsfællesskabet er vigtigt for os, og det er derfor noget, vi taler meget om i dagligdagen, da det er vigtigt for at opnå en fælles forståelse.

Vi lægger som arbejdsplads vægt på at arbejde med, at vi i en travl hverdag har en god tone og respekt for hinanden.
Vi søger følgende kompetencer hos dig
At du
 • har fokus på faglighed og formidling heraf, i samspil med tværfaglige kollegaer
 • bidrager til at skabe trivsel for dig, kollegaer og beboere
 • er lyttende og åben overfor nye måder at tænke på og bidrager til udvikling af ældreområdet
 • naturligt indgår i det faglige fællesskab på plejecentret.

Arbejdstiden for aftenvagterne er 28 timer om ugen, og der arbejdes 3/2. Arbejdstiden for dagvagter kan være 32-37 timer om ugen, med arbejde hver anden weekend og mulighed for at holde en ekstra friweekend i det 12 ugers rul, som vagtplanerne udrulles i. For både aften- og dagvagter gælder det, at man enten arbejder i lige eller ulige weekender.
Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen eller vil høre mere om vores visioner og de opgaver, du skal løse, er du velkommen til at kontakte
 • daglig leder Berith Thonesen, telefon 24 89 12 26 eller
 • daglig leder Helle Juel Bech, telefon 20 40 71 08
Ansøgningsfrist
 • 28. februar 2021.

Send os en ansøgning, hvis du er interesseret i en stilling.

Vi indkalder løbende til samtaler, og du kan derfor forvente at blive indkaldt til samtale før ansøgningsfristens udløb.

 

Samlet GF2 og SSA maj 2021

Frist: 1. februar 2021
Slagelse Kommune søger elever til ansættelse på uddannelsesforløb rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Uddannelsesforløbet indeholder grundforløb 2 rettet imod SSA-uddannelsen og herefter SSA-uddannelsen.
Uddannelsesforløbet starter 31. maj 2021 og slutter 18. august 2024 og indeholder
 • Grundforløb 2: Fra 31. maj 2021 til 7. november 2021.
 • SSA-uddannelse: Fra 8. november 2021 til 18. august 2024.

Efter individuel vurdering (kompetencevurdering) kan både grundforløb og hovedforløb blive afkortet.
Har du lyst til
 • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
 • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
 • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
 • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
Er du
 • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
 • god til at begejstre og lade dig begejstre?
 • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
 • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
 • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

Vi tilbyder
Som social- og sundhedsassistentelev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

For at komme i betragtning til uddannelsesstillingerne skal du sende en ansøgning via nedenstående link, hvori du beskriver din motivation for SSA-uddannelsen herunder for arbejdet med voksne og ældre med sundhedsudfordringer.

Du skal have bestået dansk og matematik med minimum 02 ved folkeskolens afgangseksamen og dokumentere dette ved at vedhæfte eksamensbevis med ansøgningen.

Hvis du har arbejdserfaring skal du ligeledes vedhæfte en udtalelse fra arbejdsgiver eller leder.

Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

Du skal være berettiget til voksenelevløn, dvs. du skal være over 25 år ved uddannelsesstart. Hvis du kan opnå voksenlærlingetilskud, er det en forudsætning, at du søger dette.

Er du under 25 år vil din ansættelse udelukkende gælde hovedforløbet, med uddannelsesstart 22. november 2021. Du er kvalificeret til ansættelse og optagelse på hovedforløbet, når du har gennemført og bestået GF2. Du skal selv søge om optagelse på GF2 via
Hvis du tilbydes ansættelse vil dette være under forudsætning af at din straffeattest er forenelig med arbejde med omsorg og pleje til voksne og ældre.

Hvis du tilbydes ansættelse, vil der blive udarbejdet en uddannelsesaftale. Du skal selv søge optagelse på grundforløb 2 og vedhæfte din uddannelsesaftale med Slagelse Kommune. Du søger optagelse via
Den teoretiske del af uddannelsen foregår på SOSU-ZBC´s skoleafdeling i Slagelse.
Elever der tilbydes ansættelse på holdet bliver inviteret til informationsmøde inden uddannelsesstart.

Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på 

Skoleleder til Flakkebjerg skole

Frist: 9. februar 2021
Er du vild med mere end skoleledelse?
Vi søger en jordnær og dynamisk skoleleder, der kan føre skolen ind i en ny fremtid med respekt for de traditioner, skolen allerede har, og som har mod på at arbejde i #kommunepånymåde.

Vi søger en skoleleder, som værdsætter skolens tilknytning til det omkringliggende landsbysamfund og som vægter samarbejdet med brugs-, kirke-, erhvervs- og fritidsliv højt.

Som skoleleder skal du kunne se styrken i samdriftsmodellen med daginstitutionen Flakkehaven, der dækker vuggestue, børnehave, fritidshjem og klub.

Vi ønsker en skoleleder, som tør tænke nye tanker og vil sætte en mindre skole på landkortet.
Vi kan tilbyde
 • en lederstilling uden undervisning
 • en skole med 120 børn fra 0. til 6. klasse
 • 12 engagerede medarbejdere
 • en aktiv fællesbestyrelse, der støtter op om skole og daginstitution
 • en skole med en masse traditioner, en særlig kultur og humor.
Vi forventer, at du
 • udover at være læreruddannet også har relevant ledelseserfaring samt uddannelse
 • evner at være en udadvendt og imødekommende ambassadør for skolen og lokalsamfundet
 • evner at lytte til både elever, forældre og medarbejdere på en måde, som skaber tryghed, tillid og respekt
 • har gode samarbejdsevner og -villighed
 • kan varetage alle ledelsesfunktioner
 • vil lige netop os og vores særheder, forskelligheder, kvaliteter og traditioner.
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Der vil blive indhentet børne- og straffeattest.
Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2021.
Yderligere information
Mere information findes på vores hjemmeside (nyt vindue) eller på Facebook. Ønsker du at vide mere om skolen, er du velkommen til at kontakte
 • skolechef Dorthe Christiansen på telefon 20 14 35 13
 • formand for Forældrebestyrelsen Lisbeth Bolin på telefon 58 18 83 12
 • TR Jacob Seersholm på telefon 29 11 11 91
 • skoleleder ved Dalmose Skole Tina Ellekjær på telefon 20 52 37 22.
Ansøgningsfrist
 • 9. februar 2021 kl. 12.
 • Der afholdes to samtalerunder; henholdsvis 10. og 24. februar 2021.


Social- og sundhedsassistent til dagvagt i hjemmeplejen - område Grevsensgade i Korsør

Frist: 27. januar 2021
Har du høj faglighed og hjertet på rette sted, er det dig vi søger som vores nye kollega.

Da vores område er i stor udvikling, søger vi en social- og sundhedsassistent til fast stilling i dagvagt.
Stillingen er på 32-35 timer pr uge.
Vi lægger vægt på, at du
 • er i besiddelse af en høj faglighed
 • mestre dine social- og sundhedsassistent kompetencer
 • har en positiv tilgang til dine medmennesker
 • har en naturlig tålmodighed, og har empati for borgerens situation
 • lægger vægt på et godt tværfagligt samarbejde
 • kender vigtigheden i at anvende den korrekte kommunikation
 • er fleksibel og ansvarsbevidst
 • ser udfordringer og muligheder i jobbet.
Vi tilbyder
 • en arbejdsplads i udvikling
 • at vi sammen med borgeren får tilrettelagt en løsning, hvor borgerens behov imødekommes, ud fra en rehabiliterende tilgang
 • at have fokus på faglighed og kompetencer
 • indflydelse, sammen med engagerede og dygtige kollegaer
 • en arbejdsplads med plads til forskellighed og humor
 • introduktion til opgaverne og faglig sparring
 • vi værdsætter et godt arbejdsmiljø.
Vi er en hjemmeplejegruppe bestående af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Som social- og sundhedsassisten varetages blandt andet opgaver som helhedspleje i de komplicerede forløb, kollegial sparring og varetagelse af uddelegerede sundhedslovsydelser. Vi har et tæt samarbejde med sygeplejegruppen og andre relevante samarbejdspartnere.

I dagvagt stilles el-cykler til rådighed.

Vi er et område i naturskønne omgivelser, med kort afstand ud til borgerne. Vi arbejder med det elektroniske omsorgssystem Cura, og du får tablet og telefon til rådighed.
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
Frist
 • 27. Januar 2021
Tiltrædelse
 • 1. marts 2021

Vi glæder os til at høre fra dig.

Social- og sundhedsassistentelever august 2021

Frist: 5. april 2021
Slagelse Kommune søger social- og sundhedsassistent-elever med uddannelsesstart 9. august 2021 med skoleundervisning i Slagelse.
Har du lyst til
 • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
 • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
 • en uddannelse, der veksler mellem skole og praktik?
 • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?

Så er uddannelsen som social- og sundhedsassistent nok noget for dig!
Er du
 • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
 • god til at begejstre og lade dig begejstre?
 • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
 • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
 • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

Så er det dig, vi søger!
Forudsætninger for optagelse
Du skal have bestået Grundforløb 2 eller være uddannet social- og sundhedshjælper.
Er du uddannet social- og sundhedshjælper, bliver din uddannelsesstart udskudt cirka et halvt år. Er du over 25 år og/eller har en anden uddannelse eller erhvervserfaring inden for pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.
Vi tilbyder
Som social- og sundhedsassistentelev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.
Social- og sundhedsassistentelever, der er fyldt 25 år ved uddannelsesstart, bliver aflønnet med voksenløn. Hvis du kan opnå voksenlærlingetilskud, er det en forudsætning at du søger dette.

Den teoretiske del af social- og sundhedsassistent-uddannelsen foregår på SOSU-ZBC's skoleafdeling i Slagelse.
Vil du vide mere?
Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på vores hjemmeside.
Ansøgningsfrist
 • 5. april.
 • I din ansøgning vil vi bede dig begrunde hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, eventuel kompetencevurdering samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.


Social- og sundhedshjælper til aftenvagt til Område Grevsensgade i Korsør

Frist: 29. januar 2021
Vi søger aftenvagter til faste stillinger og vikariater 28 timer/ uge, med arbejde hver 2. weekend.
Vi ønsker at du
 • har en positiv tilgang til dine medmennesker
 • har en naturlig tålmodighed, og har empati for borgerens situation
 • lægger vægt på det gode samarbejde, og bidrager til vores arbejdsplads er et godt sted at være
 • kender vigtigheden af at anvende den korrekte kommunikation
 • ønsker udvikling
 • har hjerte og faglighed med i dit arbejde
 • ser udfordringer og muligheder i jobbet.
Vi tilbyder
 • at vi sammen med borgeren får tilrettelagt løsninger, hvor borgerens behov imødekommes, ud fra en rehabiliterende tilgang
 • at have fokus på høj faglighed og kompetenceudvikling
 • indflydelse, sammen med engagerede og kompetente kollegaer
 • en arbejdsplads med plads til forskellighed og humor
 • introduktion til opgaverne og faglig sparring
 • vi værdsætter et godt arbejdsmiljø.

I aftenvagten er det et krav, at du har kørekort, da vores aftenvagter benytter tjenestebiler. 

Vi arbejder med det elektroniske omsorgssystem Cura.
Flere informationer
Ved yderligere oplysninger kan rettes henvendelse til
Frist
 • 27. januar 2021

Tiltrædelse 1. marts 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Social- og sundhedshjælpere til Halsskovvej hjemmepleje

Frist: 15. februar 2021
Halsskovvej hjemmepleje i Korsør søger tre social- og sundhedshjælpere til dagvagt med opstart senest i februar/marts
Lidt om os
Halsskovvej hjemmepleje er et udekørende team med ca. 52 engagerede, positive og hjælpsomme kollegaer, som alle bidrager til at det skal være "Et godt sted at være".

Her vægter vi trivsel, ligeværdighed og arbejdsglæde højt, og du vil her opleve at der også lægges vægt på åbenhed og respekt, både ledelse og kollegaer imellem.

Vi arbejder med kerneopgaven og borgeren i centrum, og har deraf fokus på tværfagligt samarbejde. Vi tilrettelægger dagligdagen herefter, og gør vores ypperste for, at der kommer færrest mulige i borgers hjem, og vi tilpasser opgaverne til medarbejdernes kompetencer.

Vi arbejder ud fra Slagelse Kommunes værdisæt: Modig, Tydelig, Kompetent og Med Glæde.
Vi kan tilbyde
 • en grundig introduktion, så du er rustet til at arbejde i området og har de specifikke kompetencer der skal til at løse opgaverne
 • at bringe din sundhedsfaglighed i spil i et tæt samarbejde med dine SOSU-kollegaer, sygeplejersker og andre samarbejdspartner
 • en spændende og udfordrende hverdag, hvor du får mulighed for at bruge dine kompetencer og hvor helhedsplejen af borgeren er i centrum
 • medindflydelse på din egen arbejdsdag via et tæt samarbejde med ruteplanlægger
 • aktiv inddragelse i holdmøder, triagemøder, tavlemøder
 • gode muligheder for både faglig og personlig udvikling gennem intern sparring, kurser og uddannelse
 • arbejde med rehabilitering og triagering af borgere.
Er du en stærk medspiller der
 • bidrager til at vi sammen bliver gode, så vi lykkes med kerneopgaven?
 • tør undersøge og afprøve nye veje?
 • tager ansvar for, at ingen borgere "falder mellem" to stole?
 • kan arbejde selvstændigt og udvise ansvarsbevidsthed?
 • har lysten til at dele din faglighed med teamet?
 • kan skabe et overblik over den enkelte borgers forløb og sikre delegering og sparring omkring opgaverne.

Så ser vi frem til at modtage din ansøgning.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og FOA.

Vedhæft ansøgning, CV, uddannelsesbevis samt straffeattest.
Flere informationer
Vil du vide mere om stillingen så kan du kontakte
 • områdeleder Sandra Petersen 58 57 53 73/20 53 67 50
Frist
 • 15. februar 2021

Vi afholder samtaler/ansætter løbende.
 


Social- og sundhedshjælperelever august 2021

Frist: 5. april 2021
Slagelse Kommune søger social- og sundhedshjælper-elever med holdstart 9. august 2021 med skoleundervisning i Slagelse eller Ringsted.
Har du lyst til
 • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
 • en uddannelse, der veksler mellem skole og praktik?
 • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
 • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?

Så er uddannelsen som social- og sundhedshjælper nok noget for dig!
Er du
 • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
 • god til at begejstre og lade dig begejstre?
 • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
 • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
 • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?

Så er det dig, vi søger!
Forudsætninger for optagelse
Du skal have bestået Grundforløb 2-prøven.
Hvis du er over 25 år og/eller har en anden uddannelse eller erhvervserfaring inden for pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.
Slagelse Kommune tilbyder
Som social- og sundhedshjælperelev får du mulighed for at arbejde med omsorgs- og plejeopgaver for kommunes ældre borgere, både på plejecenter og i hjemmeplejen. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på SOSU-ZBC's skoleafdeling i Slagelse.

Social- og sundhedshjælperelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst. Ansøgere, der er fyldt 25 år ved uddannelsesstart, vil blive aflønnet med voksenelevløn. Hvis du kan opnå voksenlærlingetilskud, er det en forudsætning, at du søger dette.
Vil du vide mere?
Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper, ansøgningsfrister og krav til optagelse på vores hjemmeside.
Ansøgningsfrist
 • 5. april.
 • I din ansøgning vil vi bede dig begrunde hvorfor du ønsker at uddanne dig til social- og sundhedshjælper. Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, eventuel kompetencevurdering samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.


Social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent til Hjemmeplejen Slagelse Nat

Frist: 7. februar 2021
Hjemmeplejen Slagelse Nat søger nye kollegaer.

Borgerne i Hjemmeplejen Slagelse Nat har et stigende behov for hjælp, og derfor søger vi nye medarbejdere til både faste og afløserstillinger.
Nattevagten i hjemmeplejen i Slagelse Kommune har udgangspunkt i en de tre større byer. Den ledige faste stilling er med indmøde i Korsør.

Vi søger en uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent til en fast stilling samt en afløser med erfaring fra social- og sundhedsområdet.
Vi søger dig, som
 • kan arbejde 28 timer ugentligt i et 7-7 rul
 • trives med at arbejde, mens andre sover
 • kan arbejde selvstændigt men samtidig være en teamspiller
 • kan være medvirkende til at sikre samarbejdet på tværs - sammen med de øvrige ni nattefriske medarbejdere
 • er fleksibel og ikke bange for nye udfordringer og områder og kan arbejde på tværs af grænser
 • har gyldigt kørekort.
Vi tilbyder
 • kompetente og samarbejdsvillige kollegaer med solid erfaring
 • kollegaer, der kun er et opkald væk
 • mulighed for faglig sparring med akutsygeplejerske ved behov
 • en arbejdsuge, hvor ikke to dage er ens, og hvor dine prioriteringer kommer i spil
 • tjenestebil i hele vagten
 • grundig introduktion til både området og opgaverne.
Vil du vide mere?
Lyder det som noget for dig, så tøv ikke med at søge.
For flere informationer, kontakt
Frist
 • 7. februar.


Talehørekonsulent/audiologopæd til Pædagogisk Udvikling & Inklusion (Slagelse PPR)

Frist: 28. januar 2021
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (Slagelse PPR) i Slagelse Kommune søger en talehørekonsulent/audiologopæd på fuld tid med tiltrædelse snarest muligt.
Opgaven som talehørekonsulent indebærer
 • konsultativt arbejde i dagtilbud og skoler
 • undersøgelser, indsatser og samtaler med børn og deres forældre
 • faglig og pædagogisk rådgivning til pædagoger, lærere og ledelser.
Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder, der har
 • uddannelse som audiologopæd/pædagog eller lærer med diplomuddannelse  i "tale-sprog og høre"-modulerne
 • god relationskompetence
 • kendskab til fagområdets værktøjskasse (test, interventionsformer med videre)
 • blik for sit fag i en større, tværfaglig sammenhæng
 • erfaring med udvikling af voksne i børnenes læringsmiljøer
 • et udadvendt gemyt og gåpåmod.
Vi tilbyder en arbejdsplads med
 • højt til loftet og en uhøjtidelig omgangsform
 • mulighed for at arbejde med såvel udvikling af børnenes kontekster som enkeltsager
 • gode, engagerede fagkolleger i en tværfaglig enhed
 • høj grad af selvstændighed i jobbet
 • en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven
 • et introduktionsforløb med mentor, intern supervision og faglig oplæring til PPR arbejdet.
Om os
Pædagogisk Udvikling & Inklusion bygger på en vision om at være en fleksibel og understøttende enhed, der arbejder ude blandt børnene og de medarbejdere, som børnene og de unge møder i dagtilbud og skoler.

Vi er en integreret del af det almene børne- og ungeområde. Det er vores opgave at øge inklusionen af ALLE børn i dagtilbud og skoler i en passende balance mellem at understøtte udvikling af den pædagogiske praksis og styrke indsatserne i forhold til det enkelte barn.
Arbejdet består af traditionelle PPR-opgaver, pædagogisk-psykologiske udviklingsprojekter, kompetenceudvikling, samt supervision og vejledning af medarbejdere og ledelser. Som medarbejder i PUI skal man være indstillet på også at arbejde hjemme hos familierne.

Pædagogisk Udvikling & Inklusion er en tværfaglighed enhed, som består af psykologer, inklusionsvejledere, pædagogiske udviklingskonsulenter, tale-hørekonsulenter og motorikkonsulenter samt en stabsfunktion med et specialpædagogisk udviklingsteam, administrative medarbejdere og ledelse.
Arbejdet er organiseret i fire geografiske områder tilknyttet en fast gruppe af dagtilbud og skoler. Stillingen indeholder aktuelt skoler og dagtilbud i Slagelse og den nærmeste omegn.
I det geografiske område vil man som talehørekonsulent indgå i et tværfagligt distriktsteam. Derudover er der et fagligt fællesskab med alle talehørekonsulenter på tværs af de fire distrikter. I PUI er der tværfaglig personaleledelse.
Vil du vide mere?
Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til
Ansøgningsfrist
 • 28. januar 2021 kl. 12:00.
 • Ansættelsessamtaler afholdes 2. februar 2021.


Teamledere og Rådgivere søges til det specialiserede område

Frist: 15. februar 2021
Ønsker du at prøve dine evner og ambitioner af i en organisation, der er på vej ind i en spændende udvikling?

Så er det her stillingsopslag lige noget for dig!

Vi søger TEAMLEDERE og RÅDGIVERE til det specialiserede område, der kan se sig selv være en del af en kulturforandring, og som insisterer på, at ville gøre en forskel til gavn for børn, familie og voksne. Vi søger teamledere og rådgivere til myndighedsområdet inden for børn og familie. Hvis du brænder for at gøre en forskel, har du mulighed for at arbejde forebyggende og helhedsorienteret med indsatser til handicappede og udsatte børn og unge.

Afdeling for Børn og Familie, og Myndighed for Handicap og Psykiatri er midt i en større forandringsproces, hvor vores mål er at løfte kvalitet og effektiviteten i løsning af kerneopgaven.  Vi ser børn, familie og voksne som eksperter i eget liv og inddrager dem på en fordomsfri måde. Vores tilgang er at arbejde dialogisk, reflekterende og netværksorienteret i mødet med barnet/den voksne og dennes familie og netværk såvel professionelle som private, samt samarbejdspartnere på tværs af fagligheder og organisatoriske grænser.

I Slagelse Kommune er vi i en rivende udvikling med #kommunepånymåde. Med nysgerrighed og gå på mod, er vi på opdagelse efter nye og bedre måder at arbejde på. Vi vil tænke nyt, tænke stort og tænke anderledes. Det kræver dialog, fantasi og at der er lidt højt til loftet.

I spidsen for hele udviklingen står et stærkt tværfagligt lederteam, som udøver anerkendende, tillidsbaseret ledelse, og som ser ledelse, som en holdsport.

Vi er optaget af at udfordre og udvikle vores faglige praksis. Vores pejlemærker er:
 • At mestre eget liv
 • Vi leder i processer
 • Opgaven sætter holdet
 • Handling før holdning - "prøvehandlinger"
 • Fælles ansvar til kerneopgaven.

Vores politikere står bag os i vores fælles ambition om at gøre Slagelse Kommune til et godt sted at bo for børn, familier og voksne, som har brug for en støttende hånd til at mestre eget liv. Vi har derfor fået en ekstra bevilling til at ansætte ekstra ressourcer til vores faglige rejse og forandringsproces.
Rådgivere
Vi søger rådgivere, som trives i en hverdag med spændende opgaver og høj kompleksitet. Vi ser derfor gerne at du:
 • har erfaring inden for det specialiserede børn og familie område
 • har en meget høj faglighed, er troværdig og er fagligt velfunderet og optaget af at omsætte fælles mål til handling
 • er optaget af myndighedskrav til sagsbehandlingen, og tværfagligt samarbejde
 • er indstillet på, at det er opgaven der sætter holdet, og er god til at samarbejde med andre fagligheder, både internt og eksternt
 • er god til at skabe relationer og kan bruge det i en positiv retning
 • er fleksibel, nysgerrig og er indstillet på at være fleksibel i den samlede afdelings løsning af arbejdsopgaver og har styr på detaljen
 • er ansvarstagende og robust i en travl hverdag, som til tider kan være et hektisk krydsfelt at være i
 • har kørekort, idet Slagelse Kommune geografisk dækker et stort område.
Vi tilbyder dig muligheden for
 • en ambitiøs arbejdsplads
 • høj faglighed og faglig sparring
 • kompetenceudvikling
 • en introduktionsplan og mentor
 • en travl og spændende hverdag
 • supervision i grupper ved ekstern supervisor
 • at arbejde hjemme, hvis arbejdsopgaverne tillader det.
TEAMLEDERE
Vi søger teamledere, som kan se sig selv være en del af et stærkt tværfagligt lederteam, og som vil være en del af en større forandringsproces.
Vi har behov for dig som kan
 • leadership og forandringsledelse
 • være en kulturbærer i forhold til vores ambitioner
 • være med til at sikre implementering af politikker og visioner for området
 • understøtte rådgivernes arbejde med at sikre en ensartet praksis og borgernes retssikkerhed
 • understøtte at barn, familie og netværk oplever en sammenhængende enkelt og klar kommunikation i mødet med kommunen
 • understøtte at barn, familie og netværk bliver inddraget og hørt i forhold til såvel behov som ressourcer, så de oplever et konstruktivt samarbejde, samt stabilitet og kontinuitet i sagsforløbet
 • have blik for rådgivernes arbejdsglæde, og sikre deres balance mellem engagement og professionelle distance
 • understøtte kontinuerlig læring hos rådgiverne og sætte deres fagligheder og kompetencer i spil
 • varetage personaleledelse og HR opgaveporteføljen i samarbejde med de øvrige teamledere.
Vi ser gerne, at du
 • er en teamplayer og kan identificere dig med vores værdier og tilgang, bl.a. Low Arousal
 • er kommunikativ stærk og tydelig både mundtligt og skriftligt
 • har erfaring inden for børn og unge området
 • har erfaring med ledelse og gerne med en lederuddannelse
 • er nærværende og anerkendende overfor rådgiverne for at understøtte deres selvstændige opgavevaretagelse
 • udøver tillidsbaseret ledelse overfor ansvarstagende rådgivere.
Hvem er vi
Vi er to enheder, Afdeling for Børn og Familie, og Myndighed for Handicap og Psykiatri, som på baggrund af #kommunepånymåde indgår i et arbejdsfællesskab, hvor vi har samme stabs- og myndighedschef.

Til sammen yder vi hjælp og støtte inden for servicelovens rammer til børn, unge og voksne inden for det specialiserede område. I Afdeling for Børn og Familie er det primært inden for aldersgruppen 0-18 år, og i Myndighed for Handicap og Psykiatri er det voksne borgere fra 18 år med handicap, sindslidelse og socialt udsatte.

Vi er beliggende i Slagelse centrum tæt ved stationen på Torvegade 26 og Torvegade 15
Ansættelsesvilkår
Rådgiver- og teamlederstillingerne er på 37 timer om ugen, og ønskes besat den 1. april 2021

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og relevant faglig organisation
Ansøgningsfrist
 • 15. februar 2021 kl. 8.00
Ansættelsessamtaler
Rådgivere
Vi afholder samtaler henholdsvis den 22., 23. februar 2021 og den 25. februar 2021

Teamledere
Vi afholder 1. samtalerunde den 17. og 18. februar 2021.

Der vil blive foretaget test af de kandidater, som går videre til 2. samtalerunde den 18. og 20. februar 2021. Herefter vil hver enkel kandidat få profiltilbagemelding den 20. eller 23. februar 2021.

Den 2. samtalerunde er den 24. februar 2021.
Flere informationer
Du kan få yderligere oplysninger vedrørende stillingerne ved henvendelse til:

Tysklærer til Stillinge Skole

Frist: 19. februar 2021
Ved Stillinge Skole er der en ledig stilling pr. 1. april 2021. Stillingen er en fastansættelse på fuldtid.

Stillinge Skole er organiseret som én samlet skole. Almenskolen med 300 elever og en autistklasserække med 60 elever. Der er ansat 65 medarbejdere på skolen fordelt på lærere og pædagoger. Stillinge Skole har gode udeområder og arbejder systematisk med at øge trivslen og fagligheden for alle skolens elever. Vi er kendt for høj faglighed og trivsel for alle. Der er desuden stor opbakning til skolen fra forældrene og det omkringliggende lokalsamfund.

Vi søger en uddannet lærer med undervisningserfaring i tysk, men du er også velkommen til at søge, såfremt du har kompetencer indenfor andre fag.

Der vil være mulighed for at arbejde i både almenskolen og skolens autistklasser.
Vi kan tilbyde
 • et godt arbejdsmiljø med egen fast arbejdsplads
 • flekstid
 • faglige udfordringer  
 • personlig udvikling
 • et skolemiljø hvor trivsel og læring følges ad
 • 65 fagligt velfunderede og hjælpsomme kolleger.
Vi forventer, at du
 • er faglig dygtig og har gode relationskompetencer
 • lægger vægt på trivsel, udfordringer og ansvar
 • er i besiddelse af godt humør og har et positivt livssyn
 • har eller vil tilegne dig kompetencer inden for undervisning af elever med autisme.

Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Ansættelse og løn i henhold til gældende overenskomst.
Flere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
 • skoleleder Martin Meier eller viceskoleleder Malene Wendelboe på telefon 58 57 24 21
Frist for ansøgning
 • fredag den 19. februar 2021 kl. 12.00

Samtaler forventes afholdt onsdag den 24. februar 2021.

Vikarer og sommerferieafløsere til hjemmeplejen Skovparken i Korsør

Frist: 30. april 2021
Er DU klar til nye udfordringer?
Så er det lige DIG, vi mangler som vikar, eller til sommerferieafløsning, til hjemmeplejen Skovparken i Korsør
Vi tilbyder
 • en spændende arbejdsplads
 • mulighed for dag og aftenvagter
 • mulighed for faglig og personlig udvikling
 • dygtige kolleger
 • god oplæring
 • dejlige borgere
 • smil på læben
Vi forventer, at du
 • er ansvarsbevidst
 • har interesse for området
 • er stabil
 • er nysgerrig
 • har let til smil

Der vil ske ansættelser løbende, vi mangler både afløsere her og nu, samt vikarer til sommerferieperioden i perioden 1. juni - 31. august.
Hvis du har interesse for ovenstående, og sidder med nogle spørgsmål
er du velkommen til at tage kontakt til
 • områdeleder Hanne Povlsen på telefon 58 57 53 74 eller 51 63 63 04, eller send en mail på hapov@slagelse.dk
Frist
 • 30. april 2021