Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Administrativ specialist til sygedagpenge og fleksløntilskud

Har du erfaring med udbetaling af sygedagpenge og fleksløntilskud, så er du måske en af de to kolleger, vi søger til sygedagpenge- og fleksløntilskudsteamet. Vi mangler en fuldtidsmedarbejder snarest muligt og en barselsvikar fra 1. februar 2022.

Vi er en del af afdelingen Rådgivning og Udbetaling, som tager sig af Slagelse Kommunes udbetalinger af sociale forsørgelsesydelser.

Vi håber, at du er skarp på lovgivning, elsker at arbejde i digitale fagsystemer, kender KY og KSD og brænder for at give borgerne og virksomhederne den allerbedste service. Vi lægger vægt på, at du har solid erfaring inden for begge fagområder og et indgående kendskab til lovgivningen.

Det er nødvendigt, at du kan arbejde i KY og KSD. Hvis du kun har kendskab til ét af fagområderne, tilbyder vi sidemandsoplæring i det andet.
Kerneopgaverne er
  • behandling af ansøgninger om sygedagpenge
  • telefonisk vejledning af borgere, virksomheder og samarbejdspartnere
  • løbende udbetalinger af fleksløntilskud, sygedagpenge og arbejdsgiverrefusioner
  • udredning og afstemning af mellemregningskonti
  • behandling af klagesager
  • andre opgaver indenfor afdelingens område.

Teamet har ansvaret for, at udbetalinger sker til tiden på et korrekt lovgrundlag. Du er optaget af at oversætte lovens bestemmelser i et let forståeligt sprog for borgere og arbejdsgivere, herunder vejlede om digitale løsninger inden for sygedagpenge og fleksløntilskud.
Specialistens andre vigtige opgaver er
  • vidensdeling, oplæring af elever og faglig sparring med øvrige kollegaer i afdelingen
  • vejledning og samarbejde med bl.a. Jobcentret og kommunens lønafdeling om fælles opgaver.

Når du er godt introduceret til opgaverne og kollegerne, er der mulighed for at arbejde hjemme op til ti dage om måneden efter nærmere aftale med faglig leder og kollegerne. Vi har taget erfaringerne fra Coronatiden med os og fundet ud af, at nogle af vores opgaver med fordel kan løses hjemmefra. Hvis du ønsker at benytte dig af hjemmearbejde, stiller arbejdspladsen nødvendigt IT-udstyr med videre til rådighed.

Vi er optagede af at levere høj kvalitet i et borgerperspektiv - også når vi arbejder hjemmefra, så aftalen er betinget af, at borgerne oplever samme service, uanset hvor vi arbejder fra.

Tonen og omgangsformen i afdelingen er afslappet og præget af godt humør. Vi hjælper hinanden og synes, at det godt må være sjovt at gå på arbejde.
Vil du vide mere?
Du kan få mere at vide ved at ringe eller sende en mail til
Ansøgning
  • Du skal sende din ansøgning til Rådgivning og Udbetaling via det elektroniske link i stillingsopslaget senest 26. oktober 2021 kl. 9.00.
  • Vi forventer at holde samtaler 28. oktober. Opgiv venligst en fortrolig e-mailadresse og et telefonnummer, som vi kan kontakte dig på.

Slagelse Kommune ser mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en ressource. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge den ledige stilling.

Stem personligt på Venstres Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.