Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Aftensygeplejerske til Blomstergården

Aftensygeplejerske til midlertidige pladser på Blomstergården.

Vil du være med til at udvikle sundhedsarbejdet og have mulighed for få medbestemmelse og beslutningsmandat i dit daglige arbejde?

Da vores ene aftensygeplejerske går på efterløn, har vi en ledig aftensygeplejerske stilling.

Blomstergården i Slagelse er det moderne pleje- og rehabiliteringscenter med højt til loftet. Vi er ca. 230 ansatte og består af 96 somatiske plejeboliger samt 48 midlertidige pladser, hvor vi desuden har kommunale behandlingspladser i samarbejde med eHospitalet.

Drivkraften er værdibaseret og hovedformålet er de gode borgerforløb, det tværfaglige samarbejde, arbejdsmiljøet og den faglige stolthed.

Vi har ca. 500 borgerforløb årligt på de midlertidige pladser om året, vi modtager borgere/patienter fra eget hjem eller regionen. De 48 pladser er inddelt i demens/psykiatri, rehabilitering og neurorehabilitering samt restitution, derudover har vi 2 kommunale behandlingspladser i samarbejde med eHospitalet.

Vi arbejder ud fra et interdisciplinært perspektiv, som betyder at alle faggrupper arbejder sammen om borgerens mål, og den fælles reference er borgerens daglige aktiviteter. Alle faggrupper deltager i, at varetage borgerens ADL opgaver - også om aftenen.
Vores personalegruppe består af social- og sundhedshjælpere, en stor gruppe social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter.
Gældende for stillingen
Vi søger en sygeplejerske der brænder for komplekse borgerforløb og en omskiftelig arbejdsdag, hvor vi modtager borgere fra hjemmet samt sygehusene til midlertidige ophold. Derudover skal du varetage behandlingen af borgere indlagt på ePladserne, typisk til IV-behandling.

Som centersygeplejerske har du myndighedsansvaret, hvor du visiterer til ydelser efter sundheds- og serviceloven. Du spiller en vigtig rolle i det tværfaglige samarbejde og det forventes du bidrager med dine kompetencer i den borgernære pleje og behandling.

Som aftensygeplejerske har du en koordinerende rolle i triagering af borgere, ressourcefordeling af kollegaer, modtagelse af nye borgere der ofte udskrives fra regionen om eftermiddagen samt være opsøgende og yde kompleks sygepleje til borgere/patienter.
Arbejdstid
Mandage og tirsdage samt fredag, lørdag og søndag i ulige weekender.
Ansøgningsfrist
  • 25. september 2022.

Samtaler forventes afholdt den 27. september 2022.

Tiltrædelse snarest muligt.

Ønsker du mere information om stillingen, eller har du lyst til at komme forbi til en rundvisning, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Bettina Hasselbalch Olsen på telefon 20 29 62 52. 


Følg med i Christopher Trungs arbejde for bedre vilkår i Slagelse Kommune.