Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

AKT-medarbejder til Marievangsskolen

En af vores dygtige AKT-pædagoger har søgt nye udfordringer, og vi søger derfor en faglig dygtig AKT-medarbejder.

Marievangsskolen er en skole med ca. 650 elever fordelt på 0.- 9. klasse samt 3 modtagerklasser. Herudover har skolen 230 elever i SFO og et tæt samarbejde med Fritidsklubben Marievang. Vi er ca. 75 medarbejdere på skolen.

Vi er en skole med en stor og spændende diversitet bundet sammen med meningsskabende fællesskaber og fokus på faglig progression.

Skolen rummer mange forskelligartede AKT-opgaver, som løses af vores ressourcecenterteam. Teamet består af en blanding af pædagoger og lærere.
Teamet arbejder tæt sammen i fordelingen af opgaverne, og intern sparring er et vigtigt dagsordenspunkt for at styrke kvaliteten i opgaveløsningen.

Stillingen indebærer bl.a. undervisning i "Båndet", som er en mellemform for elever, der primært har brug for at få styrket deres sociale kompetencer. Vi arbejder i øjeblikket på at styrke sammenhængen mellem Båndet og undervisningen i klasserne, og du vil blive en vigtig brik i dette arbejde. Vi er påbegyndt arbejdet med co-teaching og ønsker fremadrettet at bruge forskellige kompetencer i klasserummet. Denne udvikling skal du have lyst til at være en bærende del af.
Vi søger en medarbejder der
  • altid er nysgerrig på egen praksis og har kompetencerne til at vække andres nysgerrighed
  • er faglig dygtig og vægter relations kompetencer, klasserumsledelse, faglighed og trivsel lige højt
  • brænder for arbejdet med at styrke elevernes sociale og personlige kompetencer
  • kan indgå og bidrage til trivselsarbejdet for enkelte elever, grupper af elever, klasser og på tværs af årgange.
  • er en god teamplayer og ser teamsamarbejde som et naturligt arbejdsgrundlag

Du får din egen pc og arbejdsplads samt mulighed for flekstid.
Ønsker du at vide mere
om skolen eller stillingen, er du velkommen til at kontakte
Marievangsskolens hjemmeside (nyt vindue) kan du læse mere om skolen eller på vores Facebook side og Instagram.
Du er meget velkommen til efter aftale at komme og besøge skolen.
Ansøgningsfrist
5.december 2021
Ansættelsessamtaler
  • 9. december
Ansættelse
  • 1. februar 2022 - gerne tidligere, hvis det er muligt


 

Stem personligt på de Konservatives Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.