Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Centersygeplejerske til plejecentrene i Korsør

Du er sygeplejerske og søger en hverdag med ansvar, der udfordrer dine evner til at formidle, delegere og udføre sygepleje. Som Centersygeplejerske vil du endvidere have en visiterende rolle i forhold til de ydelser som beboerne på plejecentret skal have.

Du bliver en del af et sygeplejeteam på 5, som varetager sygeplejerskeopgaver på plejecentrene i Korsør. Der er 4 plejecentre i Korsør, og du vil få et selvstændigt ansvar for sygeplejeopgaver på plejecentret Lutzensvej med 42 beboere, og omkring 50 medarbejdere der er SSA, SSH og ufaglærte. Du vil til daglig få et tæt samarbejde med den daglige leder for plejecenter Lutzensvej.

Kompleksiteten er stadigt stigende på plejecentrene, og derfor prioriterer vi din faglige og personlige udvikling højt. Som Centersygeplejerske skal du have en bred viden, og det er en fordel hvis du har erfaring fra flere områder.
Du
  • formår, i kraft af din interesse og dit engagement for sygeplejen, at arbejde med overblik for og indsigt i det hele menneske. Du har lyst til at være den krumtap i hverdagen som både sikrer borgerne kvalitet i sygeplejen, samtidig med at du engagerer dig i sygeplejeteamet hvor de daglige udfordringer drøftes og sparring sker. Vi bruger Cura som omsorgssystem, men skifter til Nexus pr. 11. november 2022
  • kan fagligt inspirere og engagere dine kollegaer fra andre faggrupper og vi arbejder primært med praksisnær kompetenceudvikling, hvor du underviser kollegaerne bedside
  • kommer til en arbejdsplads hvor der er god trivsel og hvor den daglige drift går hånd i hånd med nye initiativer
  • vil i høj grad selv kunne bestemme dine arbejdsforhold, såsom arbejdstid, mødetider osv.
Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte
  • daglig Leder Naamona Iversen på telefon 92 43 86 84, eller
  • centersygeplejerske Annemarie Selchau Poulsen på telefon 23 42 03 96 for yderligere oplysninger.
Frist
  • 26. september 2022.


 

Følg med i Christopher Trungs arbejde for bedre vilkår i Slagelse Kommune.