Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

DSA-vejleder til Marievangsskolen

Vi ønsker at opgradere indsatsen i forhold til undervisningen i dansk som andet sprog. Derfor søger vi en lærer med kompetencer indenfor dette område.

Marievangsskolen er en skole med ca. 650 elever fordelt på 0.- 9. klasse samt 3 modtagerklasser. Herudover har skolen 230 elever i SFO og et tæt samarbejde med Fritidsklubben Marievang. Vi er ca. 75 medarbejdere på skolen.

Vi er en skole med en stor og spændende diversitet bundet sammen med meningsskabende fællesskaber og fokus på faglig progression.

Vi har i forvejen dygtige lærere, der underviser i dansk som andet sprog samt lærere i modtageklasserne, der står for undervisningen i basisdansk. Vores DSA-vejleder arbejder med vejledning og sparring af lærere og pædagoger, så elevernes sproglige kompetencer styrkes. Men vi har brug for yderligere en lærer på dette område. Stillingen indebærer undervisning af elever i modtageklasser samt vejledning af lærere og pædagoger i almen klasserne.
Vi søger en lærer og vejleder, der
  • altid er nysgerrig på egen praksis og har kompetencerne til at vække andres nysgerrighed
  • er faglig dygtig og vægter relationskompetencer, klasserumsledelse, faglighed og trivsel lige højt
  • brænder for arbejdet med at styrke elevernes sproglige kompetencer - særligt med fokus på skolens yngste elever
  • tilgår vejledningsopgaven med respekt og samtidig kan give "en tilpas forstyrrelse"
  • er en god teamplayer og ser teamsamarbejde som et naturligt arbejdsgrundlag.
Som vejleder er det vigtigt, at du kan indgå i, bidrage til og styrke udviklingen af arbejdet med professionelle læringsfællesskaber. Ansvar, engagement og tillidsskabende kommunikation er vigtige værktøjer i denne udvikling.

Du får din egen pc og arbejdsplads samt mulighed for flekstid.
Yderligere oplysninger
Ønsker du at vide mere om skolen eller stillingen, er du velkommen til at kontakte
viceskoleleder Jørgen Lyck Elsborg 42 20 21 25 / jlels@slagelse.dk eller
skoleleder Nanna Kessel 30 44 63 09 / nanke@slagelse.dk

vores hjemmeside (nyt vindue) kan du læse mere om skolen eller på vores Facebook side og Instagram.
Du er meget velkommen til efter aftale at komme og besøge skolen.
Ansøgningsfrist
  • 8. december 2021
Ansættelsessamtaler
  • 14. december 2021
Ansættelse
  • 1. februar 2022 - gerne tidligere, hvis det er muligt


Stem personligt på de Konservatives Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.