Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Dygtige og engagerede social- og sundhedshjælpere til Smedegade plejecenter

- aften og nat.

En af vores dygtige nattevagter har valgt, at hun hellere vil arbejde i aftenvagt og to aftenvagter ønsker at videreuddanne sig, samt søge nye udfordringer. Vi søger derfor nogle nye dygtige medarbejdere i vores aften- og nattevagt på Smedegade.

Smedegade plejecenter har 64 plejeboliger, hvor de 24 boliger er skærmede boliger til svært demente og 40 somatiske boliger. Der hører endvidere også 10 centernære boliger til plejecentret.

Smedegade plejecenter er en del af en klynge bestående af 3 plejecentre, som ledes af den samme Virksomhedsleder.

De skærmede enheder på Smedegade plejecenter har specialiseret sig i, at kunne varetage plejen af demente med særligt vanskelige problematikker. På de somatiske afdelinger, er der særligt fokus på udvikling af plejen og sygeplejen, til de multisyge borgere blandt andet via projekt "I sikre hænder".
Smedegade plejecenter har været en del af en prøvehandling, hvor plejecentret er bevilget nogle flere ressourcer til ansættelse af medarbejdere, med henblik på nedbringelse af sygefravær og øge arbejdsglæden blandt medarbejderne.

I Slagelse Kommune er vi langt fremme med, at organisere ældreplejen med flere mindre og selvstyrende teams. Formålet er at beslutninger træffes så tæt på borgerne som muligt og at medarbejderne får brugt deres kompetencer optimalt.

Vi lægger i vores daglige arbejde meget vægt på, at fremme forståelsen for vores kerneopgave og på at styrke arbejdsfællesskabet på vores fælles arbejdsplads. Vi har dagligt faglig sparring om vores kerneopgave og tilgangen dertil.  Vi værner om vores arbejdsmiljø, via gode dialoger om hverdagens udfordringer og lægger vægt på at lytte åbent til hinanden og beboerne og deres pårørende.

Det vi søger hos vores nye medarbejdere er vilje og engagement til sammen med kolleger og ledelse, at skabe et godt og trygt sidste hjem til vores beboere, samt være med til at opbygge de nye selvstyrende teams. Vi ser også gerne ansøgninger fra nyuddannede SSH.

Vi sørger for du får en grundig oplæring og introduktion til dine opgaver, og du vil blandt andet starte med at skulle være nogle dage i dagvagt for at lære huset og beboerne at kende. Du vil også blive tildelt en mentor.

Du skal arbejde hver anden weekend og den ugentlige arbejdstid er 28 timer om ugen i gennemsnit.
Såfremt du selv ønsker det, vil det være muligt at tage ekstra vagter ved ferie og sygdom, via vores interne bookingsystem.
Yderligere information
Vi håber at ovenstående har din interesse og vil du høre mere om stillingen eller komme og besøge os, er du velkommen til at kontakte af vores daglige ledere
  • Susanne Jørgensen på telefon 21 57 97 18,
  • Helle Juel Bech, telefon 20 40 71 08 eller
  • Berith Thonesen, telefon 24 89 12 26.
Ansøgningsfrist
  • 1. november 2021

Vi indkalder løbende til samtaler og du vil derfor muligvis blive kontaktet inden ansøgningsfristens udløb.

 

Stem personligt på Venstres Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.