Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Elever til hold SSH, Januar 2023

Slagelse Kommune søger Social og Sundhedshjælper - elever, med holdstart den 23. januar 2023.
Har du lyst til
 • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
 • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
 • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
 • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
Er du
 • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
 • god til at begejstre og lade dig begejstre?
 • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
 • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
 • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?
Forudsætninger for optagelse
 • Du skal have bestået Grundforløb 2 prøven
 • Hvis du er over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring inden for pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.
Slagelse Kommune tilbyder
Som Social og Sundhedshjælper elev får du mulighed for at arbejde med omsorg og pleje opgaver for kommunes ældre borgere både på plejecenter og i hjemmeplejen.

Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

Den teoretiske del af SSH uddannelsen foregår på SOSU-ZBC.

Social og Sundhedshjælper elever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst. Ansøgere der er fyldt 25 år ved uddannelsesstart, vil blive aflønnet med voksenelevløn. Hvis du kan opnå voksenlærlingetilskud, er det en forudsætning, at du søger dette.

Du kan læse mere om uddannelsen til Social og Sundhedshjælper, ansøgningsfrister og krav til optagelse på: SOSU-uddannelserne
Om din ansøgning
I din ansøgning skal du begrunde din motivation for at uddanne dig til Social og Sundhedshjælper.

Du skal vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering samt anden relevant dokumentation.
Frist
 • 9. oktober 2022.
Vigtigt
Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Slagelse Kommune forpligtet til at registrere afslaget - herunder også dit cpr-nummer.

Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål.

De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser.

Følg med i Christopher Trungs arbejde for bedre vilkår i Slagelse Kommune.