Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Forandringsagent (pædagog) til FOKUS

Enhed for forandring og udvikling

FOKUS søger en modig forandringsagent til en forebyggende og læringsorienteret indsats i Slagelse Kommune, i et barselsvikariat (1. februar 2022 - 31. januar 2023). Vi ønsker, at fremme borgerens muligheder for at leve en selvstændig og meningsfuld tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne, deres netværk og civilsamfundet.

Formålet med enheden, er at forebygge borgeres behov for socialpædagogisk støtte eller bostøtte i eget hjem. Formålet er desuden, at borgere, som i dag modtager socialpædagogisk støtte eller bostøtte i eget hjem, rustes til i højere grad, at kunne håndtere sine udfordringer mere selvstændigt. Derved er ønsket, at der opnås en mere selvstændig livsførelse, herunder med hjælp fra pårørende, netværk og civilsamfundet, som supplement til kommunal støtte.
Som forandringsagent i FOKUS, vil du komme til at arbejde med og medskabe indenfor følgende kerneområder
  • Lærings- og mestringsforløb på op til 16 uger, hvor borgeren kan tilegne sig intensiv og målrettet læring, foranlediget af håb og drømme og ønsket om forandring.
  • Dialog og nærvær: Du skal kunne møde, se, høre og forstå et andet menneske, lige der hvor vedkommende er nu og herfra åbne op for et nye perspektiver og derfra se fremad. 
  • Tovholder-funktion: Sammen med borgeren skal du være med til at bygge bro til fx foreningslivet, civilsamfundet eller relevante centre i Slagelse Kommune og derved skabe sammenhængen til det næste.
Borgerens rejse i FOKUS
 


Du skal kunne medskabe og udføre individuelle forløb såvel som gruppeforløb, der alle har som præmis, at tage afsæt i borgerens motivation, håb, drømme og lyst til forandring. Forløbene er tidsafgrænsede, agile og har fokus på progression (læring) og er fællesskabsorienterede.

Vi forventer, at du i mødet med borgeren vil turde stille borgeren de svære spørgsmål, turde sidde på dine hænder og lade borgeren lede sin egen proces. Samtidig skal du være imødekommende og nysgerrig på borgernes håb, drømme og egne ressourcer, kunne se spirende muligheder i netværket, civilsamfundet og på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at du har et åbent og udviklingsorienteret mindset.

Du skal ikke have svar på alting, men gerne have en inspirerende og positiv personlighed, at du formår at bruge dine personlige forudsætninger og faglige viden, afstemt efter situationen, opgaven, og de mennesker du står overfor.

Vi forestiller os, at du har erfaring med at samarbejde med mennesker, enten i form af undervisning, vejledning, sparring eller facilitering af forskellige aktiviteter.

Vi ser gerne, at du har kendskab til rehabiliterings- og recoverytænkningen, herunder til understøttende redskaber og tilgange, som fx Feedback Informed Treatment og Åben Dialog.

Vi forventer, at du ønsker at styrke din faglighed og praksis i tæt samarbejde og med sparring og feedback fra borgere/kollegaer og samarbejdspartnere.

Vi tilbyder en forskelligartet og foranderlig hverdag, hvor du har stor mulighed for at præge dine egne arbejdsopgaver. Vi er en enhed under Center for Handicap og Psykiatri, som tilbyder et unikt, ambitiøst og tværprofessionelt arbejdsfællesskab, med et særligt FOKUS på at livet skal leves, ikke overleves…

Stillingen er på 37 timer per uge.

Arbejdstiden vil, som udgangspunkt, være i dagtimerne på hverdage.
Enheden har adresse på Æblehaven 1 og 3 i Slagelse. Ansættelse i enheden sker med virkning fra 1 februar 2022, gerne før.
Lønforhandling sker i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer.
Ved yderligere spørgsmål
kan du kontakte
Ansøgningsfrist
  • søndag den 12. december 2021 kl. 2359.

Samtaler finder sted: Æblehaven 3, 17. og 20. december 2021


 

Stem personligt på de Konservatives Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.