Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Konsulent til CSU-Arbejdsliv, CSU-Slagelse

OBS: Kort ansøgningsfrist

På CSU-Slagelse er der pr. 1. november 2022 en ledig stilling som konsulent i CSU-Arbejdsliv. Stillingen er på 32 timer om ugen, hvor du bliver en del af vores tværfaglige team, der beskæftiger sig med recoveryorienteret rehabilitering og afklaring af arbejdsevne af voksne med følger efter erhvervet hjerneskade, langvarige følger efter hjernerystelse, psykiske og neurologiske lidelser eller sociale vilkår, som er udenfor eller på vej tilbage til arbejdsmarkedet.

CSU-Arbejdsliv samarbejder med jobcentrene i Slagelse og omkringliggende kommuner efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Du skal have gode samarbejdsevner, ligesom det også er vigtigt at du er en stærk kommunikatør såvel i tale som på skrift. Vores rehabiliterings- og afklaringsforløb afsluttes med en skriftlig funktionsbeskrivelse, der ofte er betydelig af omfang og fagligtyngde, idet den skal kvalificere jobcentrenes beslutningsgrundlag, når borgernes sager skal vurderes.

Det er af stor betydning, at du har en oprigtig interesse i at møde og hjælpe borgerne på deres egne præmisser. Det er en forudsætning at du har kompetencerne til at afdække borgernes livsverden, funktionsevne og erfaringer for at kunne tilbyde en relevant helhedsorienteret indsats. Du vil i jobbet skulle agere i situationer præget af interessemodsætninger, og her bliver din opgave, at stille din faglighed til rådighed med henblik på at skabe meningsfuldhed og forståelighed for henholdsvis borgere og jobcentre. Det kan være en svær og kompleks opgave at navigere på tværs af forskellige faglige systemer, og derfor er det også af stor vigtighed, at du kan sætte dig ind i fx lovgivninger, praksisser og normer hos vores samarbejdspartnere.
Om CSU-Arbejdsliv
CSU Slagelse (Center for specialundervisning) er en velfungerende virksomhed under Center for Handicap & Psykiatri i Slagelse kommune. CSU-Arbejdsliv er forankret i Tale/Hjerneafdelingen. CSU-Arbejdsliv rummer ergo- og fysioterapeutiske, neurofaglige og pædagogiske kompetencer, og vi har et tæt samarbejde med logopæder, neuropsykologer, neuropædagoger og hjerneskadekoordinatorer i vores afdeling.
Vi forventer, at du
 • har en baggrund som ergo- eller fysioterapeut, logopæd, lærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske eller lignende
 • gerne med erfaring og kompetencer indenfor neurorehabilitering, kognitiv adfærdsterapi, psykoterapi m.v.
 • erfaring indenfor psykiatriske diagnoser
 • har gode formidlingsevner såvel skriftligt som mundtligt
 • gerne med erfaringen med arbejdsevneafklaring
 • gerne med samarbejdserfaring med sagsbehandlere fra jobcentre
Personlige kompetencer
 • gode relationelle kompetencer
 • er empatisk, lyttende og åben i samarbejdsrelationer
 • er nysgerrig og interesse i mødet med borgerne
 • kan arbejde selvstændigt og er helhedsorienteret
 • er god til at organisere og strukturere sit arbejde
Vi tilbyder
 • tæt sparring og tværfagligt samarbejde
 • supervision sammen med det øvrige team
 • en arbejdsplads med gode kollegaer og med en bred tværfaglighed
 • en arbejdsplads, der præges af høj faglighed og et godt arbejdsmiljø
 • en arbejdsplads med fokus på udvikling
Løn- og ansættelsesvilår
Stillingen er på 32 timer ugentligt med fleksibel arbejdstid.
Lønindplacering efter gældende overenskomst og forhåndsaftale.
Flere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
 • afdelingsleder Signe Egede Petersson på telefon 51 56 36 50
Ansøgningsfrist
Ansøgning og bilag skal fremsendes elektronisk og være Slagelse Kommune i hænde senest
 • 26. september 2022 kl. 8.00
Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler vil finde sted
 • torsdag den 29. september.
Tiltrædelse
 • 1. november 2022 

Følg med i Christopher Trungs arbejde for bedre vilkår i Slagelse Kommune.