Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Lærere til Antvorskov Skole

Antvorskov Skole er en faglig skole med et fælles fokus på læringsledelse og udvikling af læringsmiljøer for alle, så hvis du søger et stærkt kollegialt læringsfællesskab, innovativt læringsmiljø med en spændende og udfordrende hverdag, så skal du søge os.

Hos os er omdrejningspunktet at arbejde anerkendende og inkluderende gennem motiverende læringsmiljøer, som danner og udvikler elevernes sociale, faglige og personlige kompetencer.

Antvorskov Skole er Slagelses største skole med over 1.000 elever fra 0. - 9. klasse.
Vi kan tilbyde
 • et tæt, forpligtende samarbejde i et dynamisk fagteam med høj grad af fælles forberedelse
 • en tutor, der kan hjælpe dig godt på vej på din nye arbejdsplads
 • en reduktion på to ugentlige lektioner de første 2 år som nyuddannet lærer
 • at du bliver del af en personalegruppe, der arbejder tæt sammen om at skabe motiverende læringstilbud
 • mulighed for - og pligt til- at være med til at tænke nyt inden for udvikling af undervisning, teknologiinddragelse og brugen af IT understøttet af Meebook og Google docs
 • smartboards i alle lokaler, det nødvendige omfang af computere og iPads, nye undervisningsmaterialer herunder Gyldendal og Alineas læringsportaler
 • en arbejdsplads med gode fysiske rammer for både elever og ansatte
 • mange muligheder for at deltage i kollegiale arrangementer.
Vi forventer, at du
 • er uddannet folkeskolelærer (eller bliver det i vinteren 2022) med linjefag i enten matematik, dansk, tysk eller idræt, andre fagkombinationer er også velkomne til at søge, da der løbende opstår nye muligheder
 • er målrettet, struktureret og ambitiøs
 • har gode relationskompetencer til både elever, forældre, kollegaer og ledelse
 • er stærk og struktureret i din klasseledelse.
Lige nu har vi særlig interesse for
Vores store faglige interesseområde er udvikling af undervisning samt at forberede eleverne til en globaliseret verden. Det betyder, at vi på den ene side arbejder med projektbaseret undervisning, teknologiinddragelse og innovation og på den anden side med databaseret læringsledelse i dansk og matematik.

Vi er udpeget af Undervisningsministeriet til deltagelse i et treårigt projekt om "Forsøg med Teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning".

Du kan læse mere om vores udviklingsområder på Learninglabs hjemmeside(nyt vindue) og os som skole på vores hjemmeside(nyt vindue), samt se hvordan vi arbejder i videoen hér(nyt vindue)
Ansættelsesvilkår
Ansættelser er betinget af tilfredsstillende straffe- og børneattest.
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte
 • Skoleleder, Søren Ranthe eller souschef Britta Thomsen på telefon 58 57 22 00
Ansøgning
Ansøgningen skal sendes digitalt senest
 • 24. oktober 2021.
Vi forventer at afholde samtaler løbende.

Stem personligt på Venstres Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.