Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Leder til Hjemmeplejen område Parkvej/Agersø

Har du mod på ledelse af en hjemmeplejegruppe i faglig stærk udvikling? Og brænder du for et arbejde fokuseret med at styrke det tværfaglige samarbejde og sikre den rette kompetence til opgaven - alt sammen til gavn for at styrke borgerforløb og patientsikkerhed?

Slagelse Kommune søger ny områdeleder til Hjemmeplejen område Parkvej i Skælskør. Som områdeleder skal du kunne bidrage ind i det store fællesskab, men også have mod og evner til at anvende dig selv konstruktivt ift. ledelsesopgaven.
Hvem er vi?
Hjemme- og sygeplejen består af 11 hjemmeplejeområder og 4 sygeplejeområder.

Hjemme- og sygeplejen arbejder i det daglige tæt sammen, og i fællesskab har de ansvar for at sikre et velfungerende tværfagligt samarbejde. Det afspejler sig i vores organisering, hvor vores hjemmeplejegrupper har til huse sammen med en til to andre hjemmeplejeområder og et sygeplejeområde.
Du bliver en del af et ledelsesteam med 11 områdeledere for hjemmeplejen og to områdeleder for sygeplejen, der alle refererer til virksomhedslederen af hjemme- og sygeplejen.

Vores hjemmeplejeområder består af 45-60 dedikerede medarbejdere. Hvert hjemmepleje område har en planlægger tilknyttet. Til de to områder i Skælskør hører også kommunens to øer - Agersø og Omø.
Kvalitet, borgersikkerhed og tværfagligt samarbejde
Kommunens opgaver på ældreområdet har i de seneste år været i rivende udvikling. Det stiller krav til opgavevaretagelsen i hjemme- og sygeplejen på flere områder. Både i forhold til planlægning, ressourceudnyttelse, kvalitet og tværgående samarbejde internt i kommunen, men også med regionerne, praktiserende læger og andre aktører. Derfor søger vi en leder, der indgår nysgerrigt og løsningsorienteret i denne udvikling, og som kan gå forrest i den daglige dialog og forståelse af det, der udspiller sig for borgerne og medarbejderen. Alt dette med et mål om, at vi skal sikre borgerforløb med sammenhæng og høj grad af patientsikkerhed, inddragelse og værdighed.

Et andet stort fokus er rehabilitering, velfærdsteknologi og det tværfaglige samarbejde internt og eksternt samt dokumentation og kvalitetssikring.
Vi har særligt fokus på, hvordan vi kan anvende den lokale data til forbedring samt hvordan vi kan anvende data i den strategiske planlægning.
Slagelse Kommune deltager i tredje fase af projekt "I sikre hænder".

I Hjemmeplejen har vi fokus på at sikre rette kompetencer til rette opgave, samt at alle medarbejdere oplever, at deres kompetencer sættes i spil jf. vores kompetenceprofil og opgavevaretagelse. Dertil har vi fokus på, at beslutninger tages så lokalt som muligt og at medarbejderne inddrages så meget som muligt.

Vi arbejder målrettet med at skabe "et godt sted at være". Det gør vi blandt andet ved et større projekt, vi netop har afsluttet, hvor alle medarbejdere og ledere har været på kursus i mentalisering. Målet er at skabe gode relationskompetencer til gavn for den enkelte borger og for den samlede opgavevaretagelse og på den måde forebygge sygefravær.

Projektet har givet os et fælles sprog, hvilket vi ønsker at du som leder skal arbejde aktivt med at fastholde. Vi står på et godt fundament, men tror på, vi kan komme meget længere.

Vi arbejder med medledelse og prøvehandlinger. Konkret har område Parkvej været med til at udarbejde en generisk model for vores APV arbejde. Dette i samarbejde med Branchefælleskabet for Arbejdsmiljø (BFA), som også har hjulpet os med at samle assistenterne i de to Skælskær-områder som et team, der selv bidrager til rute- og vagtplanlægning. Dette blot som eksempler på metoder vi gerne ser en ny leder skal kunne se sig selv arbejde videre med, og bidrage aktivt til fortsat bliver en del af kulturen.

Du kommer til at stå i spidsen for en attraktiv arbejdsplads, hvor alle bidrager til kerneopgaven og oplever stolthed over arbejdet.
Vores forventninger til dig og dit ansvar
Vi søger en leder, der kan sikre, at den positive udvikling af arbejdsmiljøet forsætter - og det skal foregå i tæt samarbejde med vores engagerede, fagligt nysgerrige og kompetente medarbejdere. Du skal derfor kunne trives i og evne at være en nærværende leder for en stor medarbejdergruppe, der både dækker dag, aften og weekender.

Du skal også kunne udstikke kursen og stå for den faglige og organisatoriske udvikling af hjemmeplejeområdet. Det skal foregå i tæt samarbejde og koordinering med de øvrige områdekollegaer og virksomhedslederen, samt i tæt dialog og samarbejde med medarbejderne.

Du får ansvar for at sikre faglig kvalitet i borgerforløbene - og du skal evne at balancere dette med overholdelse af budgetter og økonomisk optimering.
Du skal i samarbejde med virksomhedsleder, områdeledere og de centrale aktører i kommunen forstå at oversætte og implementere kommunens politikker og strategier, så de når helt ud i yderste led - til gavn for vores borgere.

Du er sundhedsfagligt uddannet - gerne sygeplejerske eller SSA, og har enten taget eller er i gang med lederuddannelse på diplomniveau. Du har ledererfaring med personaleansvar og økonomisk medansvar. Det er en fordel, hvis du har indgående kendskab til arbejdet i en kommune, men også meget gerne regional erfaring. Du har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation og har et bredt kendskab til samarbejdsstrukturerne i sundhedsvæsnet.
Herudover forventer vi, at du
 • har gode samarbejds- og kommunikationsevner, hvor du evner at bruge din relationelle indsigt og kommunikation til at skabe mening og retning for medarbejderne.
 • har overblik og kan reflektere over egen praksis og organisationens kultur.
 • er en autentisk leder, der formår at skabe følgeskab og som evner at begejstre.
 • har en delegerende, inddragende og anerkendende lederstil med høj grad af tillid til dine medarbejdere og kolleger.
 • ser vigtigheden af et godt arbejdsmiljø og evner at gå forrest med din egen adfærd.
 • har god indsigt i egne styrker og svagheder, samt forstår at bringe dig selv i spil på en god måde.
 • tør tage svære beslutninger og har gennemslagskraft, når det gælder.
 • er "grounded" i din lederrolle og tryg ved at samarbejde med fagligt stolte og dygtige medarbejdere, der i høj grad ønsker at bidrage til den daglige opgavevaretagelse.
 • kan give plads til nye ideer og afprøvninger.
 • har lyst til ledelse og økonomistyring.
 • evner at afbalancere drift og udvikling med et stærkt afsæt i dagligdagen og data.
 • trives med en foranderlig og til tider travl hverdag, hvor du skal være klar til at sadle om og tænke nye veje.
Vi tilbyder
 • et velfungerende ledelsesteam, hvor der er højt til loftet og mulighed for sparring.
 • engagerede, positive, fleksible og motiverende medarbejdere, der er åbne for udvikling.
 • et spændende fagområde, hvor du kan komme til at sætte dit præg på dagligdagen.
 • et godt samarbejde med øvrige ledere og samarbejdspartnere samt mulighed for faglig sparring på flere niveauer og opgaver.
 • en høj grad af frihed inden for de gældende rammer.
Praktiske oplysninger
Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat pr. december 2022.

Stillingen har base i Skælskør på Næstvedvej 15.

Ansøgningsfristen er den
 • 10. oktober 2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 27. og 28. oktober 2022
Vil du vide mere?
Hvis du vil høre mere om stillingen, kan du kontakte
 • virksomhedsleder Therese Gjerde Corfix på telefon 29 72 98 23.


Følg med i Christopher Trungs arbejde for bedre vilkår i Slagelse Kommune.