Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Motorikkonsulent (ergoterapeut eller fysioterapeut) til PPR

- Pædagogisk Udvikling & Inklusion (Slagelse PPR)

Stillingen er på fuld tid og med tiltrædelse den 1. februar 2022
Opgaven som motorikkonsulent indebærer
 • Undersøgelser, indsatser og samtaler med børn og deres forældre
 • Rådgivning til medarbejdere i skoler og dagtilbud, samt børnenes forældre
 • Tværfaglige udviklingsopgaver inden for området "Krop, læring, udvikling"
 • Aktiv medvirken i udviklingsarbejdet "Bevægelse i Dagtilbud og Skoler" (BiDS)
Vi ønsker at supplere staben med en medarbejder der har
 • uddannelse og erfaring som ergoterapeut eller fysioterapeut
 • kender børnemotorikkens værktøjskasse (Fx test, så som M-ABC, SP/SPM, OPT)
 • interesse i neuroaffektiv udviklingsforståelse (Susan Hart) og indsatser rettet mod det førsproglige område i børns udvikling, (TheraPlay)
 • blik for sit fag i en større, tværfaglig og pædagogisk-psykologisk sammenhæng
Pædagogisk Udvikling og Inklusion tilbyder en arbejdsplads med
 • højt til loftet og en uhøjtidelig omgangstone
 • mulighed for at arbejde med såvel enkeltsager, som udvikling af pædagogiske miljøer
 • gode, engagerede kolleger i en tværfaglig enhed
 • høj grad af selvstændighed i jobbet og en ledelse, der har tillid til at alle gør sig umage og yder det bedste i forhold til opgaven

Pædagogisk Udvikling & Inklusion (PUI) bygger på en vision om at være en fleksibel, understøttende enhed, der arbejder blandt børnene og de medarbejdere, børnene og de unge møder i dagtilbud og skoler.
PUI er en del af det almene børne- og ungeområde. Det er PUIs opgave at øge alle børn og unges deltagelsesmuligheder i dagtilbud og skoler i en afstemt balance mellem at understøtte udvikling af den pædagogiske praksis og støtte det enkelte barns udvikling.
Arbejdet består af traditionelle PPR opgaver, pædagogisk-psykologiske udviklingsprojekter, kompetenceudvikling, samt supervision og vejledning af medarbejdere og ledelser.
Aktuelt er der stor politisk interesse for udvikling af krop og bevægelse i dagtilbud og skoler. PUI har og får yderligere en central rolle i dette alment forebyggende udviklingsarbejde. Udviklingsarbejdet sker i tæt forbindelse med sundhedstjenesten, samt kultur- og fritidsområdet.

Pædagogisk Udvikling & Inklusion er en tværfaglighed enhed, bestående af psykologer, inklusionsvejledere, pædagogiske udviklingskonsulenter, tale-hørekonsulenter og motorikkonsulenter, samt en stabsfunktion med specialpædagogisk sagsbehandler, administrative medarbejdere og ledelse.
Arbejdet i PUI er organiseret i fire geografiske områder tilknyttet en fast gruppe af dagtilbud og skoler.
Stillingen indeholder aktuelt skoler og dagtilbud i Slagelseområdet, samt det sydlige opland. I det geografiske område vil man som motorikkonsulent indgå i et tværfagligt distriktsteam. Derudover er der et stærkt, fagligt fællesskab mellem alle fem (snart seks) motorikkonsulenter på tværs af de fire distrikter. I PUI er der tværfaglig personaleledelse.
Yderligere information
kontakt
Ansøgningsfrist
 • 15. december 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes den 20. december 2021.


 

Stem personligt på de Konservatives Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.