Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Økonomikonsulent til Specialcenter Slagelse

Vil du gerne arbejde et sted, hvor du både er tæt på politikerne og tæt på de lokale institutioner? Synes du, det er spændende at være i et tæt samarbejde med de faglige og strategiske ledere?

Vi søger en økonomikonsulent, der har sit primære fokus på at sikre en kvalificeret økonomistyring hos Specialcenter Slagelse. I Specialcenter Slagelse tilbyder vi forskellige bo- og boligtilbud. Derudover tilbyder vi pædagogiske støttetilbud, aflastning til børn, unge og voksne med varige fysiske og psykiske handicaps.

Den vigtigste funktion er, at du gennem dit arbejde opbygger og løbende vedligeholder en viden, der gør dig til en konstruktiv sparringspartner for virksomhedsledelsen og de daglige ledere i forhold til økonomistyring, datakvalitet og lignende.

Du hører ledelsesmæssigt under Stabslederen og sidder til dagligt i den fælles stab med administrative medarbejdere og udviklingskonsulenter. Vi har et tæt samarbejde mellem Specialcenter Slagelse og Administrativ Service på Rådhuset, og vi er i øjeblikket meget optaget af økonomien i hele Slagelse Kommune.

Vi vil naturligvis gerne have ansat en person med viden og erfaring inden for det specialiserede handicapområde. Mindst lige så vigtigt er dog evnen til at sætte sig ind i økonomifaglige opgaver, en positiv indstilling og god energi. Du kan derfor også være en person, der har erfaring og interesse inden for økonomistyring og ledelsesinformation generelt og har lyst til at sætte dig ind i dette fagområde.
Opgaverne består bl.a. i
 • budgetlægning, løbende budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse til virksomhedsledelsen
 • udarbejdelse af ledelsesinformation til virksomhedsledelsen og de daglige ledere
 • koordinering og sparring i forhold til økonomiopgaver ind i det administrative team eller udviklingskonsulenterne
 • udarbejdelse af prognoser, konsekvensberegninger af lovændringer samt økonomiske analyser af nye investeringstiltag
 • medvirke til udarbejdelse af sagsfremstillinger til det politiske system

Vi søger en medarbejder, der er er nysgerrig på arbejdsgange og gerne vil arbejde med at automatisere så mange af rutineopgaverne som muligt.
Vi søger således en økonomikonsulent, der har kompetencer og lyst til at
 • arbejde med det specialiserede socialområde for børn, unge og voksne med varige fysiske og psykiske handicaps
 • arbejde med kommunal økonomi, herunder budgetlægning og økonomistyring
 • videreudvikle ledelsesinformationen på området
 • kunne yde økonomifaglig sparring i forhold til det administrative team samt vejlede fagpersoner der ikke er økonomiuddannede - evner til kommunikation, formidling og relationsskabelse er vigtige
 • arbejde med automatisering af arbejdsgange - du skal derfor grundlæggende være interesseret i at få IT-systemer til at virke i praksis
 • arbejde et sted, hvor vi hjælpes ad med de løbende driftsopgaver

Hvis du kender IT-systemet KMD OPUS og KMD NEM økonomi vil det være en fordel - men vi forventer som noget naturligt, at du kan sætte dig ind i nye systemer
Vi tilbyder
 • en spændende stilling, hvor du får mulighed for at arbejde med et samfundsmæssigt vigtigt fagområde med stor politisk bevågenhed
 • et engageret, kompetent og fagligt hold af administrative medarbejdere og konsulenter, der lægger stor vægt på et godt arbejdsmiljø og en uhøjtidelig omgangstone
 • en organisation med muligheder for selv at præge opgaverne og have indflydelse på eget arbejde
 • gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer.

Løn og pension efter erfaring og gældende overenskomst.

Forventet tiltrædelse: 1. november 2022.
Ønsker du at vide mere
om stillingen er du velkommen til at kontakte
 • Stabsleder Sara Høyer på telefon 24 95 30 82
Ansøgningsfrist
 • 28. september

Samtaler forventes afholdt 29. september 2022. 

Følg med i Christopher Trungs arbejde for bedre vilkår i Slagelse Kommune.