Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Pædagog 37 timer til Dagtilbud Vemmelev

- p.t. Nygården, pr. 1. januar 22. (Vi venter dog gerne på den rette?)

Nygården er en aldersintegreret daginstitution som ligger i Vemmelev, mellem Korsør og Slagelse.
Åbningstiden er mandag-torsdag fra kl. 6.00-18.00 og fredag kl. 6.00-17.00.

Nygården er den ene af to aldersintegreret daginstitutioner i Vemmelev under fællesledelse, med en daglig pædagogisk leder i Vejsgården.

Vi bruger meget vores fantastiske skønne legeplads, og det dejlige nærområde hvor vi bla. har skov tæt på, samt bruger flittigt Kløverhaven ved Korsør skov.

I Nygården arbejder vi i familiegrupper, hvilket kort betyder, at børnene er sammen fra 0-6 år (dog er de største sammen i storgruppe det sidste år), søskende er som udgangspunkt sammen. Vi får et helt unik kendskab til børnene og familien, da der ikke sker skift igennem årene. Det stiller selvfølgelig også krav til den enkelte medarbejder, om fleksibilitet og hurtig ageren i pædagogisk praksis.
Vores normering i hele huset er 3½ voksne på hver af de 4 grupper, dog 2 voksne på storgruppen, heraf 9 pædagoger, 3 pædagogiske assistenter og 4 medhjælpere.
Vi hylder det forpligtende fællesskab, som er nødvendigt for at kunne skabe optimale rammer for børnene og deres familier, samt for et godt kollegaskab.

Vi søger en pædagoger, gerne med erfaring, inden for 0-6 års området, alternativt en pædagogisk assistent, til den ene familiegruppe med p.t. 14 børn, hvoraf 5 -6 vuggestuebørn. På gruppen er der i forvejen 2 engageret pædagoger, hvoraf du vil blive den 3, samt en 20 timers medhjælper.

Vi er certificeret bevægelsesinstitution, hylder uderummet, og det pædagogiske læringsmiljø højt, såvel ude som inde, og arbejder professionelt, målrettet med relationelle kompetencer.
Vi søger en pædagog som
 • har erfaring i arbejdet med børn i udsatte positioner
 • er god til kollegialsparring
 • ser værdien i bevægelse og selv er glad for at være i gang
 • er stærk i sproglig opmærksomhed, både i skrift og tale
 • er IT-kyndig, både i skrift og i systemer
 • trives i uderummet og er iderig i samværet med børnene, følger barnets spor såvel inde som ude
 • ser det betydningsfulde i at være omstillingsparat og fleksibel
 • kan differentiere og justere i forhold til målgruppen 0 - 6 år i familiegruppen, og have mod på at arbejde med begge aldersgrupper
 • har det brede læringsperspektiv arbejdet ind under huden, så alle bliver tilgodeset ud fra nærmeste udviklingszone
 • er nysgerrig og meget gerne afprøvende
 • har et anerkendende og positivt livssyn
 • kan navigere i forældre- og personalesamarbejdet i alle situationer
 • har forståelse for forældres behov
 • ønsker at være en del af en kultur som bygger på tillid og respekt for hinanden, og hvor feedback er en væsentlig del af vores refleksive praksis

Vi gør brug af AULA, Hjerne og Hjertet i daglig praksis.
Vi tilbyder
 • en faglig stærk personalegruppe, med mange uddannede kollegaer, som udfordrer hinanden så vi sammen bliver bedre
 • faglig sparring
 • en hverdag som bærer præg af positiv energi, humor, omsorg og respekt. 
 • et miljø som bærer præg af tillid og at vi kan stole på hinanden (høj social kapital)
 • et spændende miljø hvor vi reflekterer over vores pædagogiske praksis
 • en børnegruppe der stiller krav til fleksibilitet, og stiller krav til hurtig omstilling
 • en personalegruppe der spænder vidt i daglig planlægning, og hele tiden tænker på barnets nærmeste udviklingszone
 • et tværfagligt miljø med fantastiske samarbejdspartnere 
 • en engageret forældregruppe
 • stærkt samarbejde med -, og brobygning til Vemmelev skole
Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer, med ansættelse pr. 1. januar 2022. eller snarest efter.
Vi søger en pædagog, gerne med erfaring men også uddannede i januar/februar 22. Alternativt en faglig stærk pædagogisk assistent.
Mere information
Ved spørgsmål, eller besøg, kontakt
Vi ser frem til din ansøgning?
Ansøgningsfrist
8. december 2021 kl. 12.00.

Samtaler vil finde sted onsdag i uge 50, fra kl. 14.30.
 

Stem personligt på de Konservatives Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.