Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Pædagog med tiltrædelse hurtigst muligt til Heimdal

Pædagog med tiltrædelse hurtigst muligt til Specialcenter Slagelse Heimdal, Pilagervej 31, 4200 Slagelse
Heimdal er et tilbud til børn og unge med medfødt eller erhvervet hjerneskade, kromosomfejl, sjældne handicap, alvorlig epilepsi og udviklingsbetingede dysfunktioner.

Heimdal er et døgnbehandlingstilbud til børn og unge med omfattende psykiske og fysiske handicap. Børnene / de unge har kroniske lidelser eller handicap, som medfører udtalte og varige fysisk og / eller psykisk funktionsnedsættelse ofte kombineret med sansemæssige, motoriske og kommunikative vanskeligheder.

Fælles for målgruppen på Heimdal er, at alle børnene / de unge kræver massiv omsorg og pleje samt tværfaglig indsats. Børnene / de unge har behov for hjælp til alle ADL-funktioner.

En del af børnene anvender kørestol.

På Heimdal vægtes det overordnet at skabe et godt, trygt og udviklende børneliv i samarbejde med forældrene.
Heimdal søger en pædagog, der er engageret og gerne vil medvirke til at opfylde ovenstående.
Pædagogen
på Heimdal skal være nuanceret og tage hele "værktøjskassen i brug. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets behov. Vi arbejder i relationen, og alle er bevidste om, at det er børnenes hjem vi træder ind i.

Vi arbejder med alternativ og supplerende kommunikation og tilpasser pædagogiske metoder til det enkelte barn. Arbejdslivet på Heimdal er foranderligt, da målgruppen ændres over tid.

Vi kan tilbyde kompetenceudvikling, kurser og videreuddannelse. Herudover er der mulighed for supervision både i gruppe og individuelt.

Evner du at se barnet bag handicappet?

Kan du få øje på pædagogikken og se udvikling i pleje og omsorg?

Kan du skabe gode stemninger, sjov og ballade i samspil med dine kollegaer i en sårbar målgruppe?
Personalegruppen
omfatter pædagoger, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent og fysioterapeut.
Arbejdstiden
er 32 - 35 timer ugentligt. Arbejdstiden ligger i tidsrummet mellem 6.00 - 22.00 og arbejde hver anden weekend.
Tiltrædelse
hurtigst muligt.
Ansøgningsfrist
  • er løbende

Vi afholder løbende samtaler. Når vi finder den rette til jobbet på Heimdal vil stillingsopslaget blive fjernet.
Flere informationer
Hvis du har spørgsmål til jobbet skal du være velkommen til at kontakte daglig leder
  • Thomas Jensen, telefon 20 75 69 57


Stem personligt på Venstres Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.