Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Pædagog og pædagogmedhjælper til Antvorskov Skole

Vi søger en pædagog til vores indskolingsafdeling, som kan tilbyde en spændende og udfordrende hverdag for alle vores elever i skole- og SFO-tiden. Du skal kunne indgå i et stærkt kollegialt fællesskab med høj faglighed, der hver dag brænder for at skabe et godt fritidstilbud til eleverne.
Ansættelsesgraden er 33 timer pr. uge med minimum én morgenvagt kl. 6.30 og én lukkevagt kl. 17.00 pr. uge.

Vi søger en pædagog/pædagogmedhjælper til at være en del af vores morgen-SFO, hvilket blandt andet inkluderer oprydning og bestilling af varer til SFOen. Ansættelsesgraden er 10 timer pr. uge med mødetid kl. 6.30 hver dag.

Antvorskov Skole prioriterer at lærere, pædagoger og AKT-pædagoger arbejder tæt sammen om elever og undervisning. Du skal derfor kunne samarbejde med kollegaer, klasseteamet samt være selvstændig om opgaven. Vores omdrejningspunkt er altid det forpligtende fællesskab i samarbejdet mellem skole, elever og forældre.
Arbejdsopgaver
Som pædagog på Antvorskov Skole vil du blandt andet komme til at arbejde med følgende arbejdsopgaver indenfor skole- og SFO-delen:
 • Elevernes indbyrdes relationer og deres mulighed for at indgå i og bidrage til fællesskabet
 • Undervisning i bevægelse, dialogisk læsning, social læring samt klasserumsledelse i musik, der varetages af Slagelses Musikskole
 • Co-teaching i samarbejde med klasseteamet
 • Planlægning og afvikling af aktiviteter, arrangementer, ture ud af huset i SFOen, mm. 
Vi kan tilbyde
 • en alsidig arbejdsplads med forventning om, at du anvender dine pædagogiske kompetencer i mødet med eleverne
 • et tæt og forpligtende samarbejde med dine kollegaer
 • en arbejdsplads med gode fysiske rammer for både elever og ansatte
 • kompetenceudvikling, som klæder dig på til varetagelse af din funktion som pædagog
Vi forventer, at du
 • er uddannet pædagog inden for skole/fritidsområdet
 • har erfaring inden for skoleområdet herunder undervisningserfaring
 • er målrettet, struktureret og ambitiøs i din udmøntning af pædagogisk praksis
 • tilbyder aktiviteter, som giver skolens elever en god og indholdsrig tid i SFOen
 • præger og medvirker til at skabe tryghed, læring og udvikling af børn
 • er gode til at danne gode relationer til både elever, forældre, kollegaer og ledelse
 • kan skabe et professionelt og konstruktivt skole/hjem samarbejde
Kan du se dig selv i ovenstående beskrivelse af en pædagog til vores indskoling eller som pædagog/pædagogmedhjælper til vores morgenSFO, så hører vi gerne fra dig.
Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte
 • Hanne Vinten, afdelingsleder for Indskoling og SFO på telefon 58 57 22 00
Du kan også læse mere om skolen på Antvorskov Skoles hjemmeside (nyt vindue).
Frist
 • 24. oktober 2021
Samtalerne vil blive afholdt løbende.
Tiltrædelse pr. 1. december 2021 eller efter nærmere aftale.

Ansættelsen er betinget af en ren straffe- og børneattest.

Stem personligt på Venstres Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.