Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Pædagog til Børnegårdens storbørnsgruppe (børnehave)

Vi ønsker, at du besøger os inden du søger

Vi søger en pædagog 32-35 timer/uge pr. 1. juli eller snarest derefter, der kan indgå i et team i mellemgruppen på i alt to pædagoger og en pædagogmedhjælper på en stue med op til 22 børn i alderen 4,5-6 år.

Du må gerne have en profil, hvor du bruger uderummet i dit pædagogiske arbejde, men det er ikke et "must".

I Børnegården er Marte Meo-inspireret tilgang en integreret del af vores pædagogiske arbejde.
Vi ønsker, at du har viden om (eller kendskab til) Marte Meo-principperne, men det er ikke et must.

En rød tråd i Børnegården er, at vi arbejder struktureret og fokuseret samt sætter hverdagsrutiner i system for at udnytte vores tid optimalt.
Vi har desuden afsat tid til forberedelse, møder, skrivearbejde mv.

Vi tilstræber at arbejde i mindre grupper i store dele af dagen.
Det har vi en forventning om at du også gør/vil og kan trives i.

I Børnegården arbejdes der bl.a. med flere metoder, f.eks. LæseLeg og TOPI i både vuggestuen, mellemgruppen og storbørnsgruppen.
Vi tilstræber at indtænke pædagogisk idræt i den daglige praksis.

Vi udvikler løbende vores pædagogik. Vi er f.eks. i gang med et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb i Neuroaffektiv Pædagogisk Tilgang.

Vi ønsker at være kendetegnet ved, at vi er fagligt nysgerrige og undrende på egen og hinandens praksis - det er ledelsen også som led i den daglige sparring.

I en ansøgning ønsker vi at kunne få et billede af, hvordan din pædagogiske praksis ser ud.

Se mere på Børnegårdens hjemmeside (nyt vindue).

Vi har ønske om, at du besøger os inden du søger.
Yderligere oplysninger
Henvendelse for aftale om besøg kan ske til
  • Jeanne Faurholt, daglig leder på telefon 58 52 29 79, lokal 1
Ansøgningsfrist
  • 8. juni kl. 08.00

Vi forventer at afholde 2 samtaler for de endelige kandidater
  • Første samtale den 15. juni i tidsrummet 9.30-15.00.
  • Anden samtale den 22. juni i tidsrummet 9.30-13.00.

Ansøgning udelukkende digitalt via kommunens jobside.

Børnegården er en institution med ca. 100 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn samt aften- og natpasning med 40 pladser.
Aften- og natpasningen er til børn, hvis forældre har et arbejds- eller uddannelsesbetinget pasningsbehov efter kl. 17. Personalet til denne del er selvstændigt ansat til dette.


 

Følg med i Christopher Trungs arbejde for bedre vilkår i Slagelse Kommune.