Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Pædagog til Specialcenter Slagelse – Heimdal

Pædagog med tiltrædelse 1. oktober 2022 eller hurtigst muligt til Specialcenter Slagelse Heimdal, Pilagervej 31, 4200 Slagelse.

Heimdal er et tilbud til børn og unge med medfødt eller erhvervet hjerneskade, kromosomfejl, sjældne handicap, alvorlig epilepsi og udviklingsbetingede dysfunktioner.

Heimdal er et døgnbehandlingstilbud til børn og unge med omfattende psykiske og fysiske handicap. Børnene og de unge har kroniske lidelser eller handicap, som medfører udtalte og varige fysisk og / eller psykisk funktionsnedsættelse ofte kombineret med sansemæssige, motoriske og kommunikative vanskeligheder.

Fælles for målgruppen på Heimdal er, at alle børnene og de unge kræver omsorg og pleje samt tværfaglig indsats. Børnene og de unge har behov for hjælp til alle ADL - funktioner.

På Heimdal vægtes det overordnet at skabe et godt, trygt og udviklende børneliv i samarbejde med forældrene.
Heimdal søger en Pædagog der er engageret og gerne vil medvirke til at opfylde ovenstående.
Pædagogen
på Heimdal skal være nuanceret og tage hele "værktøjskassen" i brug. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets behov. Vi arbejder i relationen, og alle er bevidste om, at det er børnenes hjem vi træder ind i.
Vi arbejder med alternativ og supplerende kommunikation og tilpasser pædagogiske metoder til det enkelte barn. Arbejdslivet på Heimdal er foranderligt, da målgruppen ændres over tid.
Vi kan tilbyde kompetenceudvikling, kurser og videreuddannelse. Herudover er der mulighed for supervision både i gruppe og individuelt.

Evner du at se barnet bag handicappet?
Kan du få øje på pædagogikken og se udvikling i pleje og omsorg?
Kan du skabe gode stemninger, sjov og ballade i samspil med dine kollegaer i en sårbar målgruppe?

Personalegruppen omfatter pædagoger, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere, sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter og fysioterapeut.

Arbejdstiden er 32-37 timer ugentligt.
Arbejdstiden ligger i tidsrummet mellem 6.00-22.00 og arbejde hver anden weekend.
Tiltrædelse
  • 1. oktober 2022 eller før.
Hvis du har spørgsmål
til jobbet skal du være velkommen til at kontakte
Ansøgningsfrist
  • 5. august 2022

Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 33.


 

Følg med i Christopher Trungs arbejde for bedre vilkår i Slagelse Kommune.