Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Pædagog til Storebæltskolens indskoling

Storebæltskolen søger en engageret og kompetent kollega fra. 1. januar 2022. Du er uddannet pædagog, gerne med erfaring indenfor specialområdet og skole. Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning. Se flere oplysninger på vores hjemmeside (nyt vindue).

En fundamental del af indlæringen i indskolingen er, at vi skaber et rum for leg. Legen åbner op for både at lære om dansk og matematik, og det åbner også op for at lære om regler og om at være sammen med andre børn og voksne på en motiverende og god måde. På den måde tænker vi, at det faglige og det sociale er hinandens forudsætninger.

Formålet for os er, at alle elever udvikler deres selvstændighed, samtidig med at de opnår deres fulde potentiale fagligt og socialt. Det er skolens overbevisning, at eleverne samarbejder hvor det er muligt, og at de gerne vil lære.

Vi søger en pædagog, der arbejder struktureret og trives i det tætte teamsamarbejde. Vi løfter i flok og forventer af hinanden, at der er gensidig nysgerrighed på hinandens metoder og tilgange til opgaven. Vi vægter et tæt samarbejde med forældre om elevens trivsel og læring.

Vi tilbyder en skoledag med små mirakler, liv og udvikling, og du får dygtige kollegaer og en bred vifte af fagpersoner til at sparre med.
Vi kan tilbyde
 • en fantastisk, unik og herlig børnegruppe at arbejde med
 • en innovativ arbejdsplads, hvor vi vil, kan og tør
 • en uhøjtidelig omgangstone, hvor vi lægger vægt på glæde, humor og faglig stolthed
 • stor frihed til - i samarbejde med kolleger - at tilrettelægge hverdagen
 • et dokumenteret godt arbejdsmiljø, hvor vi spiller hinanden gode og taler om det, der er vigtigt
 • et fokus på - og en forventning om - et velfunderet højt fagligt og pædagogisk niveau blandt personalet
 • ekstern supervision og efteruddannelse, som giver mulighed for personlig udvikling
 • IKT som en naturlig del af skolens hverdag
 • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen.
Vi forventer, at du
 • er uddannet pædagog, gerne med erfaring inden for det specialpædagogiske felt
 • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov
 • kan aflæse de situationer/relationer, du befinder dig i - og kan navigere i dem
 • er stærk til at danne relationer og til at tage ansvaret for relationen til barnet
 • har forståelse for egen indflydelse i det pædagogiske samspil og kan reflektere over det
 • kan skabe og fastholde forudsigelighed, genkendelighed og læringslyst for eleverne
 • har lyst til at undervise børn fagligt og socialt
 • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
 • arbejder didaktisk, med fokus på at opstille mål og arbejde struktureret med barnets udvikling
 • byder aktivt ind i det fælles faglige teamsamarbejde - og er skarp på, hvad du kan tilbyde os
 • mestrer det tværfaglige samarbejde med skolens personale
 • har mod på et udvidet forældresamarbejde, hvor vi møder forældre åbent og respektfuldt.
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er som udgangspunkt på 34 timer pr. uge med løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2022.
Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte
 • indskolingsleder Charlotte Søfeldt på telefon 30 69 57 75 eller på mail chwis@slagelse.dk
 • skoleleder Benjamin Ejlertsen på telefon 51 18 57 55 eller på mail beejl@slagelse.dk.
Ansøgningsfrist
 • 15. november 2021 kl. 12:00. 

Ansættelsessamtaler afholdes 22. november 2021. 

Stem personligt på Venstres Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.