Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Pædagog til Storebæltskolens udskoling

Storebæltskolen tilbyder attraktiv pædagogstilling

Storebæltskolen søger en ny pædagog til udskolingen pr. 1. december 2021.

Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning. Se flere oplysninger på www.storebaeltskolen.dk (nyt vindue).

En fundamental del af opgaven i udskolingen er, at forberede vores elever på en voksen tilværelse. Det daglige arbejde baserer sig på emner som den enkelte elev kan spejle sig i og udvikle sig igennem. Udskolingen er der, hvor vi lærer eleverne at leve uden skolen, og en stor del af opgaven fokuserer på at udvikle elevernes selvstændighed, så de bliver så selvhjulpne som muligt. Vi har fortsat fokus på det faglige, men arbejder med dansk, matematik og de andre skolefag ud fra emner, der er nærværende og relevante for eleverne.

Formålet for os er, at alle elever udvikler deres selvstændighed, samtidig med at de opnår deres fulde potentiale fagligt og socialt. Det er skolens overbevisning, at eleverne samarbejder, hvor det er muligt, og at de gerne vil lære.

Vi søger en pædagog, der arbejder struktureret og trives i det tætte teamsamarbejde. Vi løfter i flok og forventer af hinanden, at der er gensidig nysgerrighed på hinandens metoder og tilgang til opgaven. Vi vægter et tæt samarbejde med forældre om elevens trivsel og læring.

Vi tilbyder en skoledag med små mirakler, liv og udvikling og du får dygtige kollegaer og en bred vifte af fagpersoner til at sparre med.
Vi kan tilbyde
 • en fantastisk, unik og herlig børnegruppe at arbejde med
 • en innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør
 • en uhøjtidelig omgangstone, hvor vi lægger vægt på glæde, humor og faglig stolthed
 • et dokumenteret godt arbejdsmiljø, hvor vi spiller hinanden gode og taler om det der er vigtigt
 • et fokus på og en forventning om et velfunderet højt fagligt og pædagogisk niveau blandt personalet
 • ekstern supervision og efteruddannelse, som giver mulighed for personlig udvikling
 • IKT som en naturlig del af skolens hverdag
 • en attraktiv løn og gode ressourcer til det pædagogiske arbejde
 • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen.
Vi forventer, at du
 • er uddannet pædagog og gerne med erfaring inden for det specialpædagogiske felt
 • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov
 • kan aflæse de situationer/relationer, du befinder dig i og kan navigere i dem
 • er stærk til at danne relationer og til at tage ansvaret for relationen til barnet
 • har forståelse for egen indflydelse i det pædagogiske samspil og kan reflektere over det
 • kan skabe og fastholde forudsigelighed, genkendelighed og læringslyst for eleverne
 • har lyst til undervise børn fagligt og socialt
 • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
 • arbejder didaktisk, med fokus på at opstille mål og arbejde struktureret med barnets udvikling
 • byder aktivt ind i det fælles faglige teamsamarbejde - og er skrap på, hvad du kan tilbyde os
 • mestrer det tværfaglige samarbejde med skolens personale
 • har mod på et udvidet forældresamarbejde, hvor vi møder forældre åbent og respektfuldt.

Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2021.

Stillingen er som udgangspunkt på 35 timer pr. uge med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
For flere informationer
kontakt
Ansøgningsfrist
22. oktober kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 26. oktober 2021.

Ansøgning sendes via slagelse.dk


 

Stem personligt på Venstres Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.