Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Pædagoger og omsorgsmedhjælpere til dagtilbud § 104, Specialcenter Slagelse

Vi mangler tre pædagoger på 30 - 33 timer og tre pædagogmedhjælpere på 30 - 33 timer, hvoraf nogle af stillingerne vil være tidsbegrænsede på knapt et år fra 1. december 2021 eller efter aftale.

Længes du efter nye faglige udfordringer, så er det nu du skal slå til!

Vi synes selv, at vi har en fantastisk arbejdsplads, hvor vi er i tæt samarbejde med hinanden, borgere, bosteder, værger og myndigheder. Vi er stolte af vores faglighed, og hver dag laver vi sammen det bedste dagtilbud med ca. 125 voksne borgere, som har vidt forskellige støttebehov.

Dagtilbuddet er et tilbud i Specialcenter Slagelse og dermed et kommunalt tilbud jf. § 104 efter SEL. Vi er fordelt på et dagtilbud i Skælskør og to dagtilbud i Slagelse.

Vi tilbyder en arbejdsplads med et stærkt arbejdsfællesskab, hvor faglighed og et godt arbejdsmiljø går hånd i hånd. Vi vægter faglig opkvalificering og forventer, at du vil spille med og aktivt bidrage i hverdagen og på kurser, temadage og uddannelse. Vi vægter ligeledes vores fællesskab, og italesætter at sammen er vi stærke i faglige løsninger, både her i tilbuddet, men også sammen med vores samarbejdspartnere. Vi øver os hver dag i at blive endnu bedre i det nære relationsarbejde og i at dokumentere og formidle, hvorfor det er vigtigt at du er særlig skarp hertil.

Så kan du se dig her hos os? Vi vil rigtig gerne møde dig, hvis du kan se dig selv i ovenstående.
Vil du vide mere?
For flere oplysninger er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Sanne Peitersen på mail svjen@slagelse.dk eller på telefon 20 45 46 65 - dog ikke mellem 6. og 11. oktober, hvor jeg har ferie.
Ansøgningsfrist
  • 22 oktober 2021.
  • Samtaler forventes afholdt i uge 43.


Stem personligt på Venstres Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.