Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Pædagoger til Antvorskov Skole

Antvorskov Skole søger pædagoger til 0.-2. og 3.-7. årgang

Vi søger en pædagog til henholdsvis vores indskolings- og mellemtrins afdeling. Vi kan tilbyde en spændende og udfordrende hverdag for dig i arbejdet med alle vores elever i skole- og SFO-tiden. Du skal kunne indgå i et stærkt kollegialt fællesskab med høj faglighed, der hver dag brænder for at skabe et godt fritidstilbud til eleverne.
Ansættelsesgraden er 33 timer pr. uge med minimum én morgenvagt kl. 6.30 og én lukkevagt kl. 17.00 pr. uge.

Antvorskov Skole prioriterer at lærere, pædagoger og AKT-pædagoger arbejder tæt sammen om elever og undervisning. Du skal derfor kunne samarbejde med kollegaer, klasseteamet samt være selvstændig om opgaven. Vores omdrejningspunkt er altid det forpligtende fællesskab i samarbejdet mellem skole, elever og forældre.
Som pædagog på Antvorskov Skole vil du bl.a. komme til at arbejde med følgende arbejdsopgaver indenfor skole- og SFO-delen
 • elevernes indbyrdes relationer og deres mulighed for at indgå i og bidrage til fællesskabet
 • undervisning i bevægelse, dialogisk læsning, social læring samt klasserumsledelse i musik og håndværk/design i samarbejde med faglærerne
 • co-teaching i samarbejde med klasseteamet
 • planlægning og afvikling af aktiviteter, arrangementer, ture ud af huset i SFO'en
Vi kan tilbyde
 • en alsidige arbejdsplads med forventning om du anvender dine pædagogiske kompetencer i mødet med eleverne
 • et tæt og forpligtende samarbejde med dine kollegaer
 • en arbejdsplads med gode fysiske rammer for både elever og ansatte
 • kompetenceudvikling, som klæder dig på til varetagelse af din funktion som pædagog
Vi forventer, at du
 • er uddannet pædagog inden for skole/fritidsområdet eller specialområdet
 • har erfaring inden for skoleområdet
 • er målrettet, struktureret og ambitiøs i din udmøntning af pædagogisk praksis
 • tilbyder aktiviteter, som giver skolens elever en god og indholdsrig tid i SFO'en
 • præger og medvirker til at skabe tryghed, læring og udvikling af børn
 • er gode til at danne gode relationer til både elever, forældre, kollegaer og ledelse
 • kan skabe et professionelt og konstruktivt skole/hjem samarbejde

Kan du se dig selv i ovenstående beskrivelse af en pædagog til vores indskolings- eller mellemtrins afdeling, så hører vi gerne fra dig.
Tiltrædelse
pr. 1. november eller efter nærmere aftale.

Ansættelsen er betinget af en ren straffe- og børneattest.
Yderligere oplysninger
Kontakt
 • Hanne Vinten; Afdelingsleder for Indskoling og SFO på telefon 58 57 22 00

Se også Antvorskov Skoles hjemmeside (nyt vindue).
Frist
Ansøgningen skal sendes via opslaget her, og skal være os i hænde senest
 • 25. september 2022

Samtalerne forventes afholdt tirsdag den 27. september 2022.


 

Følg med i Christopher Trungs arbejde for bedre vilkår i Slagelse Kommune.