Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Pædagogisk assistentelever til Slagelse Kommune

Har du lyst til et arbejde, hvor du gør en forskel og får mere end du giver?

- Så er en uddannelse inden for det pædagogiske område måske noget for dig.
Slagelse Kommune søger elever til Pædagogisk assistentuddannelse med uddannelsesstart i januar 2023 på grundforløb 2
Som pædagogisk assistent spiller du en vigtig rolle i menneskers liv - uanset om det er børn, unge eller voksne du arbejder med. Du har en hverdag fuld af forskellige opgaver og ingen dage er ens.

Du kommer til at arbejde med menneskers udvikling, trivsel og livskvalitet - og dit arbejde har derfor stor betydning for andre mennesker. Du kommer til at beskæftige og udvikle dig blandt andet inden for emnerne pædagogik, psykologi, kommunikation, kultur, sundhed og kreativitet. Du bliver du god til at igangsætte aktiviteter, som er med til at udvikle de mennesker, du arbejder med og så bliver du en del af en personalegruppe, der alle arbejder med samme mål: at gøre en forskel.
Vi sørger for praktiksted til dig på hovedforløbet
Uddannelsens hovedforløb til pædagogisk assistent tager 2 år og 1,5 måned og undervejs skal du i praktik 3 gange. Vi sørger for, at der er en praktikplads klar til dig i hver af de 3 praktikker.

For at give dig den bredest mulige uddannelse, tilbyder vi som en obligatorisk del af vores uddannelsestilbud både praktik inden for almenområdet (vuggestuer, børnehaver og SFO) og specialområdet (bosteder og aktivitetstilbud for børn, unge og voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse).
Tag uddannelsen i Slagelse med løn - også under Grundforløb 2
For at kunne påbegynde hovedforløbet til pædagogisk assistentuddannelse, skal du have bestået Grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelse. Det tager 20 uger.

I Slagelse Kommune tilbyder vi dig ansættelse med løn allerede fra starten af Grundforløb 2 og med pladsgaranti på hovedforløbet såfremt du består Grundforløb 2 og i øvrigt fortsat opfylder betingelserne for ansættelse.
For at blive ansat som elev på Pædagogisk assistentuddannelse i Slagelse Kommune, forventer vi
  • at du er mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning
  • at du er glad for udvikling og har mod på udfordringer, både faglige og personlige
  • at du er initiativrig og god til både samarbejde og selvstændigt arbejde
  • at du er nysgerrig, åben og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer.
Øvrige oplysninger
Pædagogisk assistentelever og elever på Grundforløb 2 ansættes med 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

Du kan læse mere om uddannelsen til Pædagogisk Assistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på Slagelse Kommunes hjemmeside (nyt vindue).
Søg elevpladsen her
I din ansøgning vil vi bede dig begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til Pædagogisk assistent.

Du bedes vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, dokumentation for realkompetencevurdering hvis du er over 25 år, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning.

Du har ligeledes mulighed for at sende os et kort videoklip, hvor du præsenterer dig selv og fortæller om din motivation for at arbejde inden for det pædagogiske område.
Ansøgningsfrist
  • 15. november 2022

Vigtigt: Det er en forudsætning for indgåelse af uddannelsesaftale, at du også har søgt plads på Grundforløb 2 PA på www.optagelse.dk (nyt vindue)

Følg med i Christopher Trungs arbejde for bedre vilkår i Slagelse Kommune.