Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Pædagogisk personale til Havrebjerg

Familieinstitution Havrebjerg søger pædagogisk personale

Familieinstitutionen Havrebjerg er et kommunalt døgntilbud, hvor barnet/den unge sikres en helhedsorienteret indsats på tværs af faggrupper og med vægt på inddragelse af den unge, dennes familie og netværk. Vi er et helhedsorienteret intensivt tilbud, hvor vi inddrager familien, sagsbehandler, skole, fagligt personale og andre aktører og derved sikre en koordineret intensiv indsats.

Målgruppen er børn i alderen seks til 12 år med mulighed for efterværn til det 18 år. De vil ofte have oplevet en opvækst med ustabile hjemlige vilkår og ustabile skoleforhold samt have været i en hverdag præget af uforudsigelighed og/eller konflikter med jævnaldrende eller forældre. Børnene er kendetegnede ved følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder, hvorfor de har brug for rammer, hvori de kan udvikle deres sociale og adfærdsmæssige kompetencer i forhold til deres udviklingstrin. De vil ofte have behov for støtte til at fastholde en dagligdagsstruktur præget af kontinuitet, herunder stabil skolegang. Endvidere vil der være behov for støtte til at udvikle forholdet til forældrene, søskende samt øvrige netværk.

Børnene vil ofte have behov for tydelige rammer, der samtidig kan rumme den unge og deres specifikke udfordringer. De kan have brug for støtte i at mærke, se og opbygge en relation til andre mennesker, herunder måden man begår sig socialt blandt andre mennesker samt de valg man træffer, og de konsekvenser valgene har. Det vil være unge, hvor de ofte vil have behov for at videreudvikle deres mestringsstrategier såsom konflikthåndtering, kravsituationer og selvstændiggørelse.

Fagligt placerer Familieinstitutionen Havrebjerg sig på en transdisciplinær videnskabstradition, som er en videreudvikling af systemiske og narrative videnskabsteorier og forståelsesformer. Det betyder at vi tænker og arbejder på tværs af kontekster, sektorer, fagligheder, domæner etc. Vi er optagede af hvorledes professionelle og familiære netværk kan være medskabere af rammer, hvor fællesskaber og vigtige forbindelser kan etableres eller genopbygges. Børn og unge i risiko for marginalisering har brug for at opleve tilknytning på et omfattende niveau, som rækker ind i de mange sammenhænge, børn og unge befinder sig i.

En essentiel forståelse er at børn og unge ikke er problemet - de viser problemet. Dette perspektiv er vigtigt, fordi det skaber en platform for nysgerrighed og bevæger os væk fra et essentialistisk idegrundlag. Symptomer og problemadfærd er overlevelsesstrategier, og dermed også svar på den måde livet har formet sig. Vi må være nysgerrige på, hvad der holder det givne problembillede ved lige - og hvad barnet eller den unge inviterer deres omgivelser ind i.

Som en led i ansættelsen vil man deltage i et internt kompetenceløft med udgangspunkt i vores systemisk narrative tilgang.

Vi tilbyder en løn efter gældende overenskomst med SL samt ansættelse i en spændende organisation i konstant udvikling med gode og veluddannede kolleger.
Flere oplysninger
For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte
  • virksomhedsleder Jens H. Løhndorf på telefon 20 31 87 03 
  • daglig leder Lasse Karisik Borum Nielsen på telefon 41 42 42 13.
Ansøgningsfrist
  • 16. maj kl. 14.00.
  • Samtaler afholdes 20. maj.


Følg med i Christopher Trungs arbejde for bedre vilkår i Slagelse Kommune.