Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Pædagogisk vikar til Rosenkildevej 87-89

Vi har stadig brug for dig! Så ønsker du at indgå i et vikarkops, der skal hjælpe til med at skabe et botilbud, som har fokus på borgerne og deres trivsel? Så er du måske vores nye vikar i Specialcenter Slagelse (SPS).

SPS Rosenkildevej 87-89 er et kommunalt tilbud jf. ABL § 105 stk. 2, hvor der er 51 lejligheder. Borgerne har behov for pædagogisk støtte samt pleje og omsorg hele døgnet. Borgerne på Rosenkildevej 87-89 har varig nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne. På nuværende tidspunkt er borgerne fra 22 år og opefter.
Som vikar vil du have følgende arbejds- og ansvarsområder
  • Tage del i de daglige pædagogiske og plejemæssige opgaver i samarbejde med det faste personale.
  • Bidrage aktivt til, at personalet kan skabe en tryg, genkendelig og meningsfuld dag for borgerne.
  • Praktiske opgaver som eksempelvis tøjvask, rengøring og madlavning.
  • At bidrage til en god stemning.
  • At være åben, aktiv, ansvarlig og opsøgende - og turde spørge igen, eller spørge hvorfor en opgave løses på en given måde.

Vikarer orienterer sig via fast personale, kalender, dokumentationssystemet og dagsprogrammet. Som vikar vil du få introvagter, inden du indgår i normeringen. Der vil hen over sommeren være tale om mulighed for ansættelse på op til 35 timer om ugen.
Yderligere oplysninger
Er du interessere og vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte
  • Janne Andersen på telefon 23 63 58 12 eller
  • Heidi Licht Grøndahl på telefon 21 63 93 38
Frist
  • 6 juli 2022
Vi vil dog løbende indkalde til samtale. Send derfor hurtigst muligt din ansøgning afsted til os. Vi glæder os til at høre fra dig.

Følg med i Christopher Trungs arbejde for bedre vilkår i Slagelse Kommune.