Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Skoleleder Skælskør Skole

Slagelse Kommune søger en engageret og handlekraftig skoleleder til Skælskør Skole.

Skælskør Skole er en skole med 265 elever og 30 medarbejdere. Skolen ligger smukt, tæt på Skælskør Havn, med masser af muligheder for at involvere sig i byens liv.

Skolen er kendt for at afprøve mange nye initiativer, eksempelvis fagdage, kunsttalentklasser samt praktik og semesterprøver i 9. klasse. Både medarbejdere og skolebestyrelse medvirker aktivt til denne rigdom af fornyelser.

Lige nu har skolen en udfordring med et faldende elevtal i indskolingen. Denne tendens skal vendes ved en fokuseret og engageret indsats, som skolelederen står i spidsen for.

Se yderligere under www.skaelskoerskole.slagelse.dk(nyt vindue).
Forventninger til den nye skoleleder
Skolelederen for Skælskør Skole indgår i Slagelse Kommunes skolevæsen, hvor samskabelse, høj kvalitet og inkluderende læringsmiljøer er i højsædet. Skolelederen skal give sit bidrag hertil ved at lede både opadtil, nedadtil og til siden.

De vigtigste fokusområder er:
 • fastholdelse af Skælskør Skole som en rummelig skole, hvor alle børn, forældre og medarbejdere modtages med åbne arme
 • et særligt fokus på indskolingen, herunder sammenhængen mellem skole og SFO
 • en stærk kommunikation over for omverdenen, hvor skolens kvaliteter gøres tydelige - og de samme kvaliteter er tydelige i skolens hverdag
 • en fortsat udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor nye ideer afprøves, og hvor god praksis udbredes til hele skolen.
I sin personlige adfærd skal skolelederen være:
 • engageret og udadvendt
 • i stand til at prioritere indsatserne og at holde fast i denne prioritering
 • handlekraftig
 • tydelig og overbevisende i sin kommunikation
 • lyttende og fleksibel i sit samspil med alle skolens interessenter og samarbejdspartnere.
Om kommunen
Slagelse Kommune er en kommune i udvikling og en organisation i udvikling. Der er ikke nogen direktion, men i stedet et chefteam, hvor alle chefer har mulighed og ansvar for at byde ind og skabe de rammer, som kommunens godt 6000 medarbejdere bevæger sig i. Vi udvikler kommunen gennem det tiltag, som vi kalder 'Kommune på ny måde', der dækker over, at vi skal være nysgerrige på vores fag og vores opgaveløsning, så vi vedvarende fokuserer på at give borgerne den bedste service.

Slagelse Kommune spænder over et stort geografisk område og med et rigt liv i landdistrikterne og i købstæderne Slagelse, Korsør og Skælskør.

Slagelse Kommune er som mange andre kommuner udfordret af den demografiske udvikling, som giver et øget pres på kommunens økonomi og medarbejdere. Derfor er der igangsat en langsigtet og vedholdende kulturproces, hvor alle dele af kommunen opfordres til at være nysgerrige på den måde, opgaverne løses på, og ændre uhensigtsmæssige arbejdsgange og processer. Mantraet er, at fortidens redskaber ikke kan løse fremtidens udfordringer, og derfor inviteres alle medarbejdere og ledere ind i forandringsprocessen, hvor pejlemærkerne er
 • "Bedre velfærd for borgerne"
 • Udviklende arbejdsfællesskaber som grundlag for holdbare løsninger
 • Sikring af en arbejdsplads, hvor glæden ved at skabe velfærd og udvikle sammen med borgere og erhvervsliv er i højsædet

Som skoleleder på Skælskør Skole er man ligeledes den øverste ansvarlige for skolen på Julemærkehjemmet i Skælskør.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er på overenskomstvilkår for ledere i folkeskolen. Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger
Slagelse Kommune samarbejder med CareMatch om denne ansættelse.
Vi opfordrer til, at du kontakter:
 • Skolechef Dorthe Christiansen, telefon 20 14 35 13 eller dorch@slagelse.dk,
 • Seniorkonsulent Ulla Blom Kristensen, telefon 25 16 94 06 eller ubk@carematch.dk eller
 • Seniorkonsulent Erik Pedersen, telefon 51 63 11 43 eller epe@carematch.dk for yderligere oplysninger.
Der vil indgå test i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Besøg på skolen kan aftales med:
Viceskoleleder Poul Kjær Sørensen på telefon 61 24 81 51 eller pksor@slagelse.dk.
Tidsplan
Ansøgningsfrist
 • 9. december
Første samtale
 • 14. december
Anden samtale
 • 17. december
Forventet tiltrædelse
 • 1. februar 2022


Stem personligt på de Konservatives Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.