Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Social- og sundhedsassistent til bostedet Rosenkildevej 87-89

Social- og sundhedsassistent søges til bosted i Slagelse i rivende udvikling

Ønsker du at arbejde for at skabe et botilbud, hvor borgerne ikke vil flytte fra. Hvor vi ser faglighed og samarbejde som grundstenen for udviklingen af et sådanne tilbud. Hvor borgerne bliver mødt værdigt og med faglig selvbevidsthed og "vi ved hvorfor vi gør, som vi gør". Så er du måske vores nye kollega på Rosenkildevej 87-89 en del af Specialcenter Slagelse (SPS), som er et kommunalt tilbud jf. ABL § 105 stk. 2 der er 51 lejligheder. Borgerne har behov for pædagogisk støtte samt pleje og omsorg hele døgnet. Borgerne på Rosenkildevej 87-89 har varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Pt. er borgerne fra 22 år og opefter.

Som SSA'er på bostedet, er man ansvarlige for det sundhedsfaglige område.
Opgaverne varierer en del, men der kan fx nævnes udfordringer omkring sondeernæring, sår, respirationsbehandling, hudproblemer mm. Du vil indgå i den daglige pleje og støtte af borgerne, hvor du skal spille ind med din faglighed og være ressourceperson, når det pædagogiske personale oplever problematikker relateret til sundhed og sygdom. Du vil løbende være i faglig sparring med botilbuddets sygeplejerske og andre SSA'er i SPS.

Stillingen er på ca. 32 timer og indeholder skiftende arbejdstider og hver 2. weekend.
Vi tilbyder blandt andet
  • Høj faglighed med mulighed for udvikling både fagligt og personligt
  • En individuel beboergruppe, der stiller krav til engagement, handlekraft og ærlighed
  • At du vil få fagligt ansvar i forhold til medicin og sundhedsdokumentation. Samt medvirke til udarbejdelse og revidering af instrukser.
  • Samarbejde med netværk med fx sundhedsfaglige konsulenter og projektsygeplejersker.
  • Faglig udvikling ved kurser og uddannelser.
  • Dejlige omgivelser, som indbyder især til udendørs pædagogiske aktiviteter med borgerne.
Ansøgningsfrist
Ansøgning skal være Rosenkildevej 87-89, i hænde senest
  • den 31. oktober.

Vi vil løbende indkalde til samtale. Send derfor hurtigst muligt din ansøgning afsted til os, vi glæder os til at hører fra dig.
For yderlige oplysninger
kan du kontakte
  • daglig leder Ann-Kristina Leslie Russell på telefon 30 32 97 30
  • Heidi Licht Grøndal på telefon 21 63 93 38
  • Janne Andersen på telefon 23 63 58 12

Du kan finde oplysninger om os på Specialcenter Slagelse hjemmeside (nyt vindue) (nyt vindue) 

Stem personligt på Venstres Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.