Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Social- og sundhedsassistentelever - Hold april 2022

Slagelse Kommune søger social- og sundhedsassistentelever med uddannelsesstart 18. april 2022.
Har du lyst til
 • et professionelt arbejde med mennesker, hvor nærvær og kommunikation er centrale kompetencer?
 • en elevansættelse med spændende og udfordrende arbejdsopgaver?
 • en uddannelse der veksler mellem skole og praktik?
 • at blive en del af arbejdsfællesskaber hvor initiativ, medindflydelse, selvstændighed og samarbejde er i fokus?
Er du
 • glad for udvikling og ikke bange for en udfordring?
 • god til at begejstre og lade dig begejstre?
 • initiativrig og god til både at arbejde selvstændigt og samarbejde?
 • nysgerrig og interesseret i andre mennesker og forskellige kulturer?
 • mødestabil og indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling under vejledning?
Forudsætninger for optagelse
 • Du skal have bestået Grundforløb 2 eller være uddannet Social- og Sundhedshjælper.
 • Er du uddannet Social og Sundhedshjælper, bliver din uddannelsesstart udskudt ca. et halvt år.
 • Er du over 25 år og/eller har en anden uddannelse, eller erhvervserfaring indenfor pleje og omsorg vil din uddannelsesplan blive tilrettet dine kompetencer.
Vi tilbyder
Som social- og sundhedsassistent elev ansat i Slagelse Kommune får du mulighed for at arbejde med grundlæggende sygeplejeopgaver i både kommunalt og regionalt regi. Du vil i løbet af din uddannelse blive tilknyttet forskellige praktiksteder, hvor du under vejledning udvikler dine faglige, professionelle og personlige kompetencer gennem arbejdet med målene for praktikken.

Social- og sundhedsassistentelever ansættes 37 timer pr. uge og aflønnes efter FOA's overenskomst.

SSA-elever der er fyldt 25 år ved uddannelsesstart bliver aflønnet med voksenløn. Hvis du kan opnå voksenlærlingetilskud, er det en forudsætning at du søger dette.
Den teoretiske del af SSA uddannelsen foregår på SOSU-ZBC.

Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ansøgningsfrister og krav til optagelse på SOSU-uddannelsernes hjemmeside (nyt vindue)
Om din ansøgning
I din ansøgning skal du begrunde din motivation for at uddanne dig til Social og Sundhedsassistent. Du skal vedhæfte uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, evt. kompetencevurdering, samt anden relevant dokumentation.
Vigtigt
Får du et afslag på din ansøgning om elevstilling, er Slagelse Kommune forpligtet til at registrere afslaget - herunder også dit cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til
statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser. 

Stem personligt på Venstres Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.