Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Social- og sundhedsassistenter til Blomstergården

Vi søger social- og sundhedsassistenter til vores faste plejeboliger.

Vil du være med til at udvikle sundhedsarbejdet og have mulighed for få medbestemmelse og beslutningsmandat i dit daglige arbejde?
Så har vi en ledig dagvagt og en ledig aftenvagt.


Blomstergården i Slagelse er det moderne pleje- og rehabiliteringscenter med højt til loftet. Vi er ca. 230 ansatte og består af 96 somatiske plejeboliger samt 48 midlertidige pladser, hvor vi desuden har kommunale behandlingspladser i samarbejde med eHospitalet.

Drivkraften er baseret på arbejdsfællesskab og hovedformålet er de gode borgerforløb, det tværfaglige samarbejde, arbejdsmiljøet og den faglige stolthed.

Slagelse Kommune har, som den første kommune i Danmark, igangsat en stor organisationsændring og Blomstergården er med som foregangsvirksomhed i implementeringen. Det har tilnavnet #KOMMUNEPÅNYMÅDE og er et opgør med den traditionelle hierarkiske struktur, med en leder for bordenden. #KOMMUNEPÅNYMÅDE tilbyder i stedet teamorganisering i cirkler, hvor lederen sidder med om det "runde" bord, men alle i teamet har ligeværdig indflydelse på beslutninger. Tanken bag, er at det giver mening at medarbejderne der er tættest på borgerne, kan træffe beslutninger der giver borgeren det optimale borgerforløb. Arbejdsglæde og arbejdsfællesskaber er bærende elementer.

Vores vigtigste opgave, på vores 96 faste somatiske pladser, er at skabe et hjem og et liv, hvor borgerne oplever selvbestemmelse, livskvalitet og værdighed. Samtidig er der behov for sundhedsfaglige kompetencer, så vi yder den bedst mulige pleje og behandling.

Som social- og sundhedsassistent på Blomstergården får du lov at bruge alle dine sundhedsfaglige kompetencer.

Vi forventer naturligvis, du har din faglighed på plads. Det du skal overveje er, om du vil være med i en spændende udvikling, hvor du i høj grad får indflydelse på dit arbejde.
Vi kan tilbyde et struktureret onboardingprogram, hvor du bliver tildelt en mentor de første 100 dage og deltager i Blomstergården kurser omhandlende bl.a.
 • vaner, Værdier og Visioner
 • ernæring og Dysfagi
 • tilgang til borgere med demens
 • brand og evakuering
 • forflytning
Arbejdstid
 • For dagvagt:
  Dagvagter indenfor tidsrummet 7.00-15.00 med ca. 6 senvagter (14.00-20.00) på 6 uger. Weekendvagt hver 2. eller 3. weekend.
 • For aftenvagt:
 • Mandag, tirsdag, fredag, lørdag og søndag i lige uger samt onsdag og torsdag i ulige uger. Mødetid 15.00-23.00.
Ønsker du mere viden
om Blomstergården er du meget velkommen til at kontakte
 • Susanne Larsen på telefon 92 43 69 04.

Vi er altid klar på en rundvisning og dialog, så du kan fornemme stedet inden du søger.
Ansøgningsfrist
 • 25. september 2022.

Samtaler afholdes løbende.


 

Følg med i Christopher Trungs arbejde for bedre vilkår i Slagelse Kommune.