Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Social- og sundhedshjælper til bostedet fasanstien i Korsør

Fasanstien er et botilbud til voksne med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Botilbuddet er en del af Specialcenter Slagelse og er beliggende i byen, hvor der er nem adgang til indkøb, aktiviteter og socialt liv med mere. Borgerne er i alderen 20 til 90 år, og alle har et stort støttebehov i alle livets forhold, både pædagogisk og sundhedsfagligt.

Stillingen er på 32 timer med dag-, aften- og weekendarbejde.

I vores arbejde vægter vi højt, at borgerne inddrages i eget liv, hvor vi sammen med borgerne skaber en hverdag med oplevelser og stor medindflydelse. Den enkelte skal mødes med et menneskesyn, der bygger på respekt og værdighed - hvor den enkelte dagligt bliver anerkendt ved at blive set, hørt, forstået og imødekommet.
Vi arbejder med høj faglighed inden for følgende metoder:
 • Recovery.
 • Neuropædagogik.
 • Low arousal.
 • Sansemotorik.
 • Totalkommunikation.
 • Døv- blindhed.
Vi tilbyder blandt andet
 • høj faglighed med mulighed for udvikling både fagligt og personligt
 • at være en del af et selvledende team
 • en individuel beboergruppe, der stiller krav til engagement/handlekraft/ærlighed
 • at du vil få fagligt ansvar i forhold til medicin sundhedsdokumentation.
Vi forventer, at du som social- og sundhedshjælper
 • har lyst til at arbejde i et pædagogisk miljø
 • har lyst til pædagogisk arbejde med borgere, der har multiple og komplekse handicaps
 • har lyst at arbejde med udvikling og faglig sparring
 • kan indgå i forskellige netværk på en faglig og konstruktiv måde, både tværfagligt og monofagligt
 • kan dokumentere i en elektronisk borgerjournal, både i forhold til det pædagogiske og det sundhedsfaglige arbejde
 • kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med dit team.
Vil du vide mere?
Du kan finde oplysninger om Specialcenter Slagelse på vores hjemmeside (nyt vindue).

 For yderlige oplysninger kan du kontakte
 • daglig leder Tina Hedegaard på telefon 21 67 61 55.
Ansøgning
 • Ansøgning skal være Specialcenter Slagelse, Fasanstien, i hænde senest 25. oktober 2021.
 • Vi vil løbende indkalde til ansættelsessamtale. Send hurtigst muligt din ansøgning afsted til os - vi glæder os til at høre fra dig.


Stem personligt på Venstres Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.