Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Social- og sundhedspersonale til Blomstergården

Social- og sundhedsassistent eller -hjælper -NYMÅDE til Blomstergården.

Vil du være med til at udvikle sundhedsarbejdet og have mulighed for få medbestemmelse og beslutningsmandat i dit daglige arbejde?
Hvem er vi?
Blomstergården i Slagelse er det moderne pleje- og rehabiliteringscenter med højt til loftet. Vi er ca. 220 ansatte og består af 96 somatiske plejeboliger samt 48 midlertidige pladser, hvor vi desuden har kommunale behandlingspladser i samarbejde med eHospitalet.

Drivkraften er værdigbaseret og hovedformålet er de gode borgerforløb, det tværfaglige samarbejde, arbejdsmiljøet og den faglige stolthed.

Slagelse Kommune har, som den første kommune i Danmark, igangsat en stor organisationsændring, og Blomstergården er med som foregangsvirksomhed i implementeringen. Det har tilnavnet #KOMMUNEPÅNYMÅDE og er et opgør med den traditionelle hierarkiske struktur, med en leder for bordenden.

#KOMMUNEPÅNYMÅDE tilbyder i stedet teamorganisering i cirkler, hvor lederen sidder med om det "runde" bord, men alle i teamet har ligeværdig indflydelse på beslutninger. Tanken bag, er at det giver mening at medarbejderne der er tættest på borgerne, kan træffe beslutninger der giver borgeren det optimale borgerforløb. Arbejdsglæde og arbejdsfællesskaber er bærende elementer.

Vores vigtigste opgave, på vores 96 faste somatiske pladser, er at skabe et hjem og et liv, hvor borgerne oplever selvbestemmelse, livskvalitet og værdighed. Samtidig er der behov for sundhedsfaglige kompetencer, så vi yder den bedst mulige pleje og behandling.

Vores vigtigste opgave, på vores 48 midlertidige pladser, er at skabe gode borgerforløb, hvor vi samarbejder tæt inden for faggrupper, både internt og eksternt samt inddrager borgere og pårørende i målsætninger og behandlingsplaner.
Om stillingerne
Vi søger løbende social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i faste stillinger på Blomstergården, både i dagvagt, senvagt (14-20 eller 14-21), dag/senvagt, aftenvagt og nattevagt.

Vi forventer naturligvis, du har din faglighed på plads og at værdighedspolitikken er en del af din DNA. Det du skal overveje er, om du vil være med i en spændende udvikling, hvor du i høj grad får indflydelse på dit arbejde.

Vi kan tilbyde et struktureret onboardingprogram, hvor du bliver tildelt en mentor de første 100 dage og deltager i Blomstergården kurser omhandlende bl.a.
  • Vaner, Værdier og Visioner
  • Ernæring og Dysfagi
  • Tilgang til borgere med demens
  • Etiske dilemmaer i hverdagen
  • Brand og evakuering
  • Forflytning
Yderligere oplysninger
Ønsker du mere viden om Blomstergården og de forskellige afdelinger er du meget velkommen til at kontakte os på nedenstående numre:

For mere viden om midlertidige pladser, kontakt
  • Bettina Olsen på 20 29 62 52
For mere viden om somatiske plejeboliger, kontakt
  • Susanne Larsen på 92 43 69 04 eller
  • Winnie Thomsen på 24 67 37 40.
Vi er altid klar på en rundvisning og dialog, så du kan fornemme stedet inden du søger.
Ansøgningsfrist
  • 1. marts 2022.
Samtaler afholdes løbende.

Følg med i Christopher Trungs arbejde for bedre vilkår i Slagelse Kommune.