Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

SSA og SSH til aftenvagt på Bjergbyparken Plejecenter

Bjergbyparken Plejecenter en del af en klynge bestående af tre plejecentre i Slagelse Kommune.
Bjergbyparken Plejecenter består af 3 afdelinger med i alt 35 plejeboliger. Bjergbyparken er et somatisk plejehjem.

Vi har brug for dygtige og engagerede medarbejdere, der sammen med de øvrige faggrupper på plejecentret, kan arbejde for at borgerne oplever de bor i eget hjem med alt hvad det indebærer, men samtidig leverer sikker professionel pleje og behandling.

Bjergbyparken er er meget velfungerende plejecenter, med dygtige og engagerede medarbejdere, der for manges vedkommende har været ansat i mange år.
Den fælles kerneopgave og arbejdsfællesskabet, er vigtigt for os og det er derfor noget vi taler om i dagligdagen, da det er vigtigt for at opnå en fælles forståelse.

Vi lægger som arbejdsplads vægt på, at arbejde med, at vi i en travl hverdag har en god tone og respekt for hinanden. Vi lægger stor vægt på, at også aftenvagten oplever synlig ledelse og der er faste aftenvagtmøder månedligt på de to hold.
Vi har organiseret os på den måde, at vi har en SSA i aftenvagt der er ansvarshavende aftenvagt på plejecentret. Der er som udgangspunkt fire SSH på vagt ud over SSA, en på hver afdeling og en springer.
Vi søger følgende kompetencer hos dig - At du
  • er uddannet SSA/SSH der ønsker at tage ansvar for driften i aftenvagt sammen med dine kolleger
  • bidrager til at skabe trivsel for dig, kollegaer og beboere
  • er lyttende og åben overfor nye måder at tænke på og bidrager til udvikling af ældreområdet
  • naturligt indgår i det faglige fællesskab på Plejecentret

Du skal i gennemsnit arbejde 28 timer om ugen, vi kører i et 5/2 rul. Du skal arbejde hver anden weekend ulige weekender.
Hvis du har spørgsmål til stillingen
eller vil høre mere om vores visioner og de opgaver du skal løse, er du velkommen til at kontakte
  • daglig leder Berith Thonesen på telefon 24 89 12 26 eller
  • centersygeplejerske Annika Jensen på telefon 30 71 96 22

Send os en ansøgning, hvis du er interesseret i en stilling, vi indkalder løbende til samtaler og du kan derfor forvente at blive indkaldt til samtale før ansøgningsfristens udløb.
Ansøgningsfrist
  • 31. januar 2022


 

Følg med i Christopher Trungs arbejde for bedre vilkår i Slagelse Kommune.