Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

SSA, SSH eller pædagogisk assistent til Skovvang Plejecenter

Er du SSA, SSH, eller pædagogisk assistent, og banker dit hjerte for helhedspleje for sårbare ældre borgere? Så har vi brug for dig på Skovvang Plejecenter i den skærmede enhed.

Skovvang Plejecenter består af 48 plejeboliger, hvoraf de 16 boliger er skærmede boliger til svært demente. Der hører endvidere 18 centernære boliger til plejecentret. Vi søger dagvagter til Afd. Skovhus.

I 2021 har Plejecenter Skovvang været igennem en turbulent periode med skiftende ledelse og mange kollegaer, der har fundet andre veje. Men nu går vi ind i et nyt år, med positiv forventning til fremtiden, da der er ansat flere nye tværfaglige medarbejdere, men vi mangler stadig et nogle få kollegaer, der sammen vil os, vil være med til at "genopbygge" Skovvang, som et godt sted at være.

Vi har høje ambitioner. Vi ønsker at give den bedste pleje og omsorg til vores ældre borgere, så de lever det bedste liv, de kan, med værdighed og selvbestemmelse. Derfor søger vi mange forskellige fagligheder. Vi prøver noget nyt og søger bredt i det sundhedsfaglige felt. Vi tilbyder dig her en unik mulighed for at være med til at opbygge en stærk tværfaglig medarbejdergruppe, som måske vil være med til at tegne fremtiden for fagligheder på plejecentre.
Stillingerne er i afd. Skovhus, som er en skærmet enhed
at du vil indgå i den daglige pleje og opgaveløsning for borgerne, hvor vores kerneopgave er at skabe livskvalitet og et godt hverdagsliv for vores borgere. Du skal derfor have lyst til, og interesse for at varetage plejeopgaverne, både sundhedslov og servicelov, selvfølgelig ud fra din uddannelsesprofil, i samarbejde med Skovvangs øvrige ansatte. Du kan selv vælge dit ugentlige timetal mellem 32-37 timer med vagt hver anden weekend.
Skovvang - Et godt sted at være og bo
For at Skovvang bliver det gode sted, vi ønsker det skal være, er det vigtigt at du som medarbejder er med til at tage ansvar for arbejdspladsen. Her er nøgleordene fleksibilitet, høj grad af faglighed, samarbejde og arbejdsglæde.

Din drivkraft er værdibaseret, og hovedformålet er at være med til at skabe et godt hjem for borgerne og de pårørende, hvor værdighedspolitikken er det tydelig pejlemærke i hverdagen. Det er vigtigt at vi har en åben dialog om vores arbejdsmiljø, så vi alle i huset oplever god trivsel.
 
#kommunepånymåde
Du vil på Skovvang få stor mulighed for at være med skabe din egen arbejdsplads, da vi er undervejs i en større organisationsændring under overskriften #kommunepånymåde. Det betyder, at der gøres op med traditionelle hierarkiske strukturer hvor det er lederen, der sidder for bordenden og træffer alle beslutninger. #Kommunepånymåde tilbyder teamorganisering i medbestemmende teams, hvor alle i teamet har ligeværdig indflydelse på beslutninger. Det giver mening at du som medarbejder, der er tættest på borgerne, også har indflydelse på, og ansvar for, de beslutninger, der giver borgeren den optimale behandling og pleje.

Du kan selv vælge dit ugentlige timetal mellem 32 - 37 timer med vagt hver anden weekend.
Vil du vide mere?
Hvis du ønsker at få mere at vide om os, er du meget velkommen til at kontakte
  • daglig leder Louise Grundtvig Ibsen på telefon 52 30 87 12
Ansøgningsfrist
Ønsker du at søge stillingen, skal du sende ansøgning og CV til os senest
  • 22. maj 2022 kl. 08.00.

Samtaler afholdes løbende.

Ansættelse 1. Juni eller efter aftale.


 

Følg med i Christopher Trungs arbejde for bedre vilkår i Slagelse Kommune.