Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

SSA til dag- og aftenvagter hos Skovvang Plejecenter

Skovvang Plejecenter i Slagelse søger dygtige og engagerede social- og sundhedsassistenter til dag- og aftenvagter.

Skovvang Plejecenter har 48 plejeboliger, hvor de 16 boliger er skærmede boliger til svært demente og 32 somatiske boliger. Der hører endvidere også 18 centernære boliger til plejecentret. Det er et meget velindrettet plejecenter med god plads til både beboere og medarbejdere.

De skærmede enheder på Skovvang har specialiseret sig i at kunne varetage plejen af demente med særligt vanskelige problematikker.

Skovvang er pr. 1. september blevet en del af en klynge med tre andre plejecentre i Slagelse og har dermed også fået ny virksomhedsledelse. De tre andre plejecentre i klyngen er Smedegade, Bjergbyparken og Kirke Stillinge.

De seneste to år har der været en markant stigning i behovet for sygepleje blandt beboerne. Det er derfor besluttet at opnormere fra to til tre centersygeplejersker, og den nye centersygeplejerske starter den 1. oktober. Som følge af stigningen har vi også behov for flere social- og sundhedsassistenter. Vores social- og sundhedsassistenter løber meget stærkt og har mindre og mindre tid til helhedsplejen, som vi gerne vil prioritere i særligt de terminale forløb.

I Slagelse Kommune er vi langt fremme med at organisere ældreplejen med flere mindre og selvstyrende teams. Skovvang Plejecenter er udvalgt som en af de første virksomheder, der skal arbejde med at implementere de selvstyrende teams. Formålet er, at beslutninger træffes så tæt på borgerne som muligt, og at medarbejderne får brugt deres kompetencer optimalt.

Det som vi søger hos vores nye SSA, er vilje og engagement til sammen med kolleger og ledelse at skabe et godt og trygt sidste hjem til vores beboere samt være med til at opbygge de nye selvstyrende teams. Vi ser også gerne ansøgninger fra nyuddannede SSA.

Du skal som udgangspunkt arbejde hver anden weekend og den ugentlige arbejdstid kan være mellem 32 og 37 timer om ugen alt efter, hvad du ønsker.
Yderligere information og ansøgning
Vi håber, at ovenstående har din interesse, og vil du høre mere om stillingen eller komme og besøge os, er du velkommen til at kontakte en af vores centersygeplejersker:
  • Malene Hansen
    Telefon: 92 43 44 89
     
  • Michele Dræbye
    Telefon: 92 43 51 93
Frist
  • 25. oktober 2021
Vi indkalder løbende til samtaler, og du vil derfor muligvis blive kontaktet inden ansøgningsfristens udløb.

Stem personligt på Venstres Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.