Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

SSA'er med tiltrædelse hurtigst muligt til Heimdal - Specialcenter Slagelse

- Pilagervej 31, 4200 Slagelse.

Heimdal er et tilbud til børn og unge med medfødt eller erhvervet hjerneskade, kromosomfejl, sjældne handicap, alvorlig epilepsi og udviklingsbetingede dysfunktioner.

Heimdal er et døgnbehandlingstilbud til børn og unge med omfattende psykiske og fysiske handicap. Børnene / de unge har kroniske lidelser eller handicap, som medfører udtalte og varige fysisk og / eller psykisk funktionsnedsættelse ofte kombineret med sansemæssige, motoriske og kommunikative vanskeligheder.

Fælles for målgruppen på Heimdal er, at alle børnene / de unge kræver massiv omsorg og pleje samt tværfaglig indsats. Børnene / de unge har behov for hjælp til alle ADL - funktioner.

En del af børnene anvender kørestol.

På Heimdal vægtes det overordnet at skabe et godt, trygt og udviklende børneliv i samarbejde med forældrene.
Heimdal søger en Social- og sundhedsassistent der er engageret og gerne vil medvirke til at opfylde ovenstående.

Social- og sundhedsassistenten skal kunne træde i karakter som faglig kompetent og bruge sin faglighed i det daglige arbejde med børnene / de unge, forældre og kolleger. På Heimdal arbejdes der med en helhedsorienteret indsats og Heimdal har særligt fokus på relationsarbejde og totalkommunikation.

Arbejdstiden er 32 timer ugentligt. Arbejdstiden ligger i tidsrummet mellem 6.00 - 22.00 og arbejde hver anden weekend.
Tiltrædelse
hurtigst muligt.
Hvis du har spørgsmål
til jobbet skal du være velkommen til at kontakte
  • daglig Leder Thomas Jensen, telefon 20 75 69 57.
 
Ansøgningsfrist
  • er løbende, og vi afholder løbende samtaler.

Når vi finder den rette til jobbet på Heimdal vil stillingsopslaget blive fjernet.
 

Stem personligt på Venstres Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.