Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

SSH til nattevagter hos Skovvang Plejecenter

Skovvang Plejecenter i Slagelse søger dygtig og engageret SSH til nattevagter.

En af vores nattevagter går på barsel, og vi har derfor brug for en nattevagt. Stillingen vil være en fast stilling i klyngen, da det er vores erfaring, at vi altid kan finde plads til vores dygtige medarbejdere i forbindelse med barselsafholdelse og vikarer i den forbindelse.

Skovvang Plejecenter har 48 plejeboliger, hvor de 16 boliger er skærmede boliger til svært demente og 32 somatiske boliger. Der hører endvidere også 18 centernære boliger til plejecentret. Skovvang er et meget velindrettet plejecenter med god plads til både beboere og medarbejdere.
De skærmede enheder på Skovvang har specialiseret sig i at kunne varetage plejen af demente med særligt vanskelige problematikker. Den ledige stilling er på de skærmede enheder.

Skovvang Plejecenter er pr. 1. september blevet en del af en klynge med tre andre plejecentre i Slagelse og har dermed også fået ny virksomhedsledelse. De tre andre plejecentre i klyngen er Smedegade, Bjergbyparken og Kirke Stillinge.

Skovvang har en velfungerende gruppe af nattevagter, som kender hinanden gennem flere år, og som arbejder tæt sammen på tværs af hold, så der sikres kontinuitet i plejen om natten. Der er altid en SSA på vagt om natten.

I Slagelse Kommune er vi langt fremme med at organisere ældreplejen med flere mindre og selvstyrende teams. Skovvang Plejecenter er udvalgt som en af de første virksomheder, der skal arbejde med at implementere de selvstyrende teams. Formålet er, at beslutninger træffes så tæt på borgerne som muligt, og at medarbejderne får brugt deres kompetencer optimalt.

Det som vi søger hos vores nye nattevagt, er vilje og engagement til sammen med kolleger og ledelse at skabe et godt og trygt sidste hjem til vores beboere samt være med til at opbygge de nye selvstyrende teams.

Du skal arbejde hver anden weekend, og vores SSH nattevagter kører i 5/2 rul.
Yderligere information og ansøgning
Vi håber, at ovenstående har din interesse, og vil du høre mere om stillingen eller komme og besøge os, er du velkommen til at kontakte en af vores centersygeplejersker:
  • Malene Hansen
    Telefon: 92 43 44 89
     
  • Michele Dræbye
    Telefon: 92 43 51 93
Frist
  • 25. oktober 2021
Vi indkalder løbende til samtaler, og du vil derfor muligvis blive kontaktet inden ansøgningsfristens udløb.

Stem personligt på Venstres Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.