Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Sundhedsfaglige profiler til Skovvang Plejecenter

Er du sygeplejerske, socialpædagog, pædagogisk assistent, farmakonom, ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent, og banker dit hjerte for helhedspleje for sårbare demensramte borgere? Så har vi brug for dig på Skovvang Plejecenters skærmede afdelinger - dag eller aften.

Skovvang Plejecenter består af 48 plejeboliger, hvoraf de 16 boliger er skærmede boliger til svært demente. Der hører endvidere 18 centernære boliger til plejecentret. Vi søger først og fremmest til de skærmede boliger, men der er også ledige stillinger på de somatiske afdelinger. Vi søger både til dagvagt og aftenvagt.

Det skal ikke være en hemmelighed, at Skovvang Plejecenter har været igennem en turbulent periode med skiftende ledelse og mange kollegaer, der har fundet andre veje. Når det er sagt, skal det også siges at stemningen blandt os kollegaer på Skovvang er at vi alle VIL Skovvang.
Derfor søger vi nu kollegaer, der vil være med til at "genopbygge" organisationen sammen med os.

Vi har høje ambitioner. Vi ønsker at give den bedste pleje og omsorg til de demensramte beboere, så de lever de bedste liv, de kan. Derfor søger vi mange forskellige fagligheder. Vi prøver noget nyt og søger bredt i det sundhedsfaglige felt. Vi tilbyder dig her en unik mulighed for at være med til at opbygge en stærk tværfaglig medarbejdergruppe, som måske vil være med til at tegne fremtiden for fagligheder på plejecentre.

Fælles for alle stillingerne er at du vil indgå i den daglige pleje og opgaveløsning for borgerne, hvor vores kerneopgave er at skabe livskvalitet og et godt hverdagsliv for vores borgere. Du skal derfor have lyst til, og interesse for, at varetage plejeopgaverne, både sundhedslov og servicelov, i samarbejde med Skovvangs øvrige ansatte.

For dagvagter er det ugentlige timetal mellem 32 - 37 timer med vagt hver anden weekend. For aftenvagter er det ugentlige timetal 28 timer med vagt hver anden weekend.

Som basissygeplejerske skal du desuden have fokus på sygeplejeopgaver og faglig udvikling af kollegaerne i samarbejde med daglige ledere og centersygeplejerske. Vores borgeres sygdomsbillede bliver stadigt mere komplekst, og antallet af sygeplejeydelser er stigende. Derfor har vi fokus på at løfte det faglige niveau hos alle medarbejdere.

Som socialpædagog/pædagogisk skal du desuden have fokus på den neuropædagogiske tilgang til vores borgere med demens og være med til at skabe faglig udvikling af kollegaerne i samarbejde med daglige ledere og centersygeplejerske. Det vil bl.a. være ved at udarbejde pædagogiske handleplaner for borgerne, der medvirker til at skabe tryghed i dagligdagen.

Som farmakonom skal du desuden have fokus på medicin og medicinadministrationen. Du vil i dagligdagen varetage doseringsopgaver og med din faglighed være med til reflektere over borgerens medicin og forebyggelse af UTH'er af medicin.

Som ergoterapeut skal du desuden have fokus på hjælpemidler og velfærdsteknologi i forhold til demente borgere og medvirke til kvalificering af neuropædagogiske handleplaner. Erfaring med dysfagivurderinger vil være en fordel.

Som social- og sundhedsassistent skal du desuden have fokus på de sygeplejefaglige opgaver og den sundhedsfaglige dokumentation.
Skovvang - Et godt sted at være og bo
For at Skovvang bliver det gode sted, vi ønsker det skal være, er det vigtigt at du som medarbejder er med til at tage ansvar for arbejdspladsen. Her er nøgleordene fleksibilitet, høj grad af faglighed, samarbejde og arbejdsglæde.

Din drivkraft er værdibaseret, og hovedformålet er at være med til at skabe et godt hjem for borgerne og de pårørende, hvor værdighedspolitikken er det tydelig pejlemærke i hverdagen. Det er vigtigt at vi har en åben dialog om vores arbejdsmiljø, så vi alle i huset oplever god trivsel.
#kommunepånymåde
Du vil på Skovvang få stor mulighed for at være med skabe din egen arbejdsplads, da vi er undervejs i en større organisationsændring under overskriften #kommunepånymåde. Det betyder, at der gøres op med traditionelle hierarkiske strukturer hvor det er lederen, der sidder for bordenden og træffer alle beslutninger. #Kommunepånymåde tilbyder teamorganisering i medbestemmende teams, hvor alle i teamet har ligeværdig indflydelse på beslutninger. Det giver mening at du som medarbejder, der er tættest på borgerne, også har indflydelse på, og ansvar for, de beslutninger, der giver borgeren den optimale behandling og pleje.

Plejecenter Skovvang er en del af en klynge med to andre plejecentre: Hjemmet ved Noret og Møllebakken.
Vil du vide mere?
Hvis du ønsker at få mere at vide om os, er du meget velkommen til at kontakte
  • daglig leder Sanne Salomonsen på telefon 24 83 28 41
  • virksomhedsleder Jane Kaae på telefon 40 11 30 51.
Ansøgningsfrist
  • Ønsker du at søge stillingen, skal du sende ansøgning og CV til os senest 20. december 2021 kl. 08.00.
  • Samtaler afholdes løbende. Ansættelse pr. 1. januar 2022 eller 1. februar 2022.


Stem personligt på de Konservatives Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.