Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Sygeplejerske til bostedet Rosenkildevej 65A

Vi har oprettet en ny sygeplejerske stilling på bostedet, Rosenkildevej 65A, med tæt borgesamarbejde, kollegial sparring, spændende ansvarsområder og kontakt med eksterne samarbejdspartnere.

Rosenkildevej 65A er et botilbud til voksne med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, under Specialcenter Slagelse. Rosenkildevej 65A, er et kommunalt tilbud jf. ABL § 105 stk. 2, med 15 individuelle lejligheder fordelt i 3 mindre sammenhængende huse.

En del af vores aktuelle udvikling omhandler en gennemgribende professionalisering af både metoder, koordinering, borger dokumentation og hverdagskommunikation. Vi har fokus på at vi arbejder i borgers eget hjem og har etiske drøftelser om, hvordan vi bedst understøtter borgernes selvbestemmelse og mestring. Vi arbejder løbende med et fokus på relevante forbedringer til gavn for borgerne.

Fagligt arbejder vi med afsæt i den anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, og vi inddrager forskellige pædagogiske metoder tilpasset den enkelte borger.

Som sygeplejerske skal du sikre at vi lever op til det sundhedsfaglige tilsyn og du vil være tæt samarbejdspartner for borgerne og medarbejderne når der er dialog med den praktiserende læge, hospitaler, pårørende og andre samarbejdspartnere. Vi har udarbejdet en plan for implementering af instrukser og sundhedsmodulet og du vil sammen med den daglige leder og centerets sundhedskonsulent arbejde med planen.

Du indgår i morgen arbejde mandag til fredag med fri hver weekend. Du vil indgå i det daglige pædagogiske arbejde sammen med borgerne. Du vil her også være ansvarlig for sidemandsoplæring ift. sundhedsfaglige tiltag hos den enkelte borger samt et skærpet fokus på at vi følger de sundhedsfaglige instrukser.
Vi tilbyder
 • Høj faglighed med mulighed for udvikling både fagligt og personligt
 • At du vil få fagligt ansvar i forhold til medicin og sundhedsdokumentation, samt medvirke til udarbejdelse og revidering af instrukser
 • Samarbejde med netværk, for eksempel sundhedsfaglige konsulenter og sygeplejersker
 • En organisation i konstant udvikling
Vi forventer, at du som sygeplejerske
 • har erfaring i arbejdet med sundhedsfaglig dokumentation, for eksempel sygeplejefaglig udredning i elektroniske patientjournaler, herunder arbejdet med FSIII
 • har interesse for undervisning og vejledning inden for det sundhedsfaglige område
 • har erfaring i medicin håndtering, medicin dispensering, medicin bestilling og lægekontakt, samt FMK
 • kan være igangsættende og samtidig være den som er medvirkende til, at de forskellige opgaver bliver fuldført
 • kan arbejde struktureret og skabe et overblik over dagens sundhedsfaglige opgaver
 • kan indgå i forskellige netværk på en faglig og konstruktiv måde, både tværfagligt og monofagligt
 • kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde
 • har B-kørekort
Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er som udgangspunkt i tidsrummet 06.45 til 16.00, hvoraf der foreløbig er afsat 16 timer til sygeplejefaglige opgaver.

Løn- og arbejdsforhold i henhold til forhandlingsberettiget organisation.
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
 • daglig leder Anja Astrup på telefon 51 33 02 59

Elektronisk ansøgning via link, bilagt følgende: din ansøgning, evt. uddannelses bevis og cv.

Ansøgere, der indkaldes til ansættelsessamtale, gøres opmærksomme på, at en eventuel ansættelse er betinget af tilfredsstillende straffeattest, samt telefonreferencer fra nuværende eller tidligere arbejdsgivere.
Frist
 • 26. maj 2022
Ansættelse 1. juni 2022 eller efter aftale.

Læs mere på Specialcenter Slagelses hjemmeside (nyt vindue)

Følg med i Christopher Trungs arbejde for bedre vilkår i Slagelse Kommune.