Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

Sygeplejerske til vagtfri stilling til Bostedet Fasanstien

Fasanstien er et botilbud til voksne med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Botilbuddene er en del af Specialcenter Slagelse og er beliggende i byen. Der er nem adgang til indkøb, aktiviteter og socialt liv med mere.  Borgerne er i alderen 20 til 90 år, og alle har et stort støttebehov i alle livets forhold, både pædagogisk og sundhedsfagligt.

I vores arbejde vægter vi højt, at borgerne inddrages i eget liv, og at vi - sammen med borgerne - skaber en hverdag med oplevelser og stor medindflydelse. Den enkelte skal mødes med et menneskesyn, der bygger på respekt og værdighed, hvor den enkelte dagligt bliver anerkendt ved at blive set - hørt - forstået og imødekommet.

Stillingen er på 30 timer og vagtfri. Opgaverne varierer en del, men der kan f.eks. nævnes udfordringer omkring medicin, sondeernæring, sår, respirationsbehandling, hudproblemer med mere. Sygeplejersken indgår som faglig sparring og ressourceperson, når personalet oplever problematikker relateret til sundhed og sygdom. Sygeplejersken vil på den måde også være nøgleperson i kommunikationen til praktiserende læge, hospitaler og andre samarbejdspartnere.
Vi tilbyder blandt andet
 • høj faglighed med mulighed for udvikling både fagligt og personligt
 • en individuel beboergruppe, der stiller krav til engagement, handlekraft og ærlighed
 • at du vil få fagligt ansvar i forhold til medicin og sundhedsdokumentation samt medvirke til udarbejdelse og revidering af instrukser
 • samarbejde i netværk med f.eks. sundhedsfaglige konsulenter og sygeplejersker.
Vi forventer, at du som sygeplejerske
 • har lyst til at arbejde i et pædagogisk miljø, hvor borgerne har multiple og komplekse handicaps
 • har erfaring med arbejdet med sundhedsfaglig dokumentation, f.eks. sygeplejefaglig udredning i elektroniske patientjournaler
 • har interesse for undervisning og vejledning inden for det sundhedsfaglige område
 • har erfaring med medicinhåndtering, medicindispensering, medicinbestilling og lægekontakt samt FMK
 • har lyst at arbejde med kreativitet, udvikling og faglig sparring
 • er igangsættende og samtidig være den, som er medvirkende til at de forskellige opgaver bliver fuldført
 • kan arbejde struktureret og kan skabe et overblik over dagens sundhedsfaglige opgaver
 • kan indgå i forskellige netværk på en faglig og konstruktiv måde, både tværfagligt og monofagligt
 • kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med sit team.

Det er en fordel, at du har B-kørekort.
Vil du vide mere?
Du kan finde oplysninger om Specialcenter Slagelse på vores hjemmeside (nyt vindue).

For yderlige oplysninger kan du kontakte
 • daglig leder Tina Hedegaard på telefon 21 67 61 55.
Ansøgning
 • Ansøgning skal være Specialcenter Slagelse, Fasanstien, i hænde senest 25. oktober 2021.
 • Vi vil løbende indkalde til ansættelsessamtaler. Send derfor hurtigst muligt din ansøgning afsted til os - vi glæder os til at høre fra dig.


Stem personligt på Venstres Christopher Trung til kommunalvalget d. 16. november.
Du kan også brevstemme på Christopher Trung.