Byrådsmedlem Christopher Trung kæmper for endnu bedre arbejdsvilkår til de ansatte i Slagelse Kommune. 

To lærere - modtageklasse- og indskolingslærer på Marievangsskolen

Marievangsskolen søger to lærere med to forskellige faglige profiler.  Vi oplever en tilgang af elever til vores modtageklasser. Vi har derfor brug for en lærer med kompetencer til at undervise vores modtageelever. Der udover har vi brug for endnu en lærer til at varetage undervisningsopgaver i indskolingen.
Vi søger lærere der
  • altid er nysgerrige på egen praksis
  • er fagligt dygtige og vægter relationskompetencer, klasserumsledelse, faglighed og trivsel lige højt.
  • ser teamsamarbejde som et naturligt arbejdsgrundlag

Marievangsskolen er en skole med ca. 670 elever fordelt på 0.- 9. klasse samt modtagerklasser. Herudover har skolen 230 elever i SFO og et tæt samarbejde med Fritidsklubben Marievang. Vi er ca. 75 medarbejdere på skolen.
Vi er en skole med en stor og spændende diversitet bundet sammen med meningsskabende fællesskaber og fokus på faglig progression.
Lærer, der brænder for elevers sproglige udvikling
Vi har i forvejen dygtige lærere, der underviser i dansk som andet sprog samt lærere i modtageklasserne, der står for undervisningen i basisdansk. Men vi har brug for yderligere en lærer på dette område.  Stillingen indebærer primært undervisning af elever i modtageklasser. Men der vil også være en mindre andel undervisningsopgaver i vores almen klasser. Som lærer i modtageklasserne er samarbejdet med lærerne i almenklasserne væsentlig for at sikre den bedste udslusning af modtageeleverne. Det er vigtigt, at du ser styrken i dette samarbejde.
Lærer, der brænder for elevernes læring i indskolingen
I vores indskoling arbejder lærere og pædagoger tæt sammen om at styrke elevernes læring. I dette skoleår er vi påbegyndt et mere systematisk samarbejde via co-teaching. Vi søger en lærer, som ser styrkerne i dette samarbejde, har erfaring med arbejdet i indskolingen, og brænder for denne målgruppe. Det vil være en fordel, hvis du både har undervisningskompetencer indenfor dansk og matematik.

Du får din egen pc og arbejdsplads samt mulighed for flekstid.
Ønsker du at vide mere
om skolen eller stillingerne, er du velkommen til at kontakte
Marievangsskolens hjemmeside (nyt vindue) kan du læse mere om skolen eller på vores Facebook side og Instagram. Du er meget velkommen til efter aftale at komme og besøge skolen.
Ansøgningsfrist
  • 9. februar 2022
Ansættelsessamtaler
  • 22. februar 2022
Ansættelse
  • 1. april 2022 - gerne tidligere, hvis det er muligt


Følg med i Christopher Trungs arbejde for bedre vilkår i Slagelse Kommune.